Standardní úvěry celkem (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Standardní úvěry celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 2 965 374.60
Min 31.07.2002 719 443.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 2 901 091.90 2 934 877.30 -33 785.40 -1.15% 2 735 082.10 166 009.80 6.07%
30.11.2017 2 934 877.30 2 946 830.30 -11 953.00 -0.41% 2 775 420.30 159 457.00 5.75%
31.10.2017 2 946 830.30 2 965 374.60 -18 544.30 -0.63% 2 754 831.40 191 998.90 6.97%
30.09.2017 2 965 374.60 2 946 984.10 18 390.50 0.62% 2 729 906.90 235 467.70 8.63%
31.08.2017 2 946 984.10 2 923 102.40 23 881.70 0.82% 2 702 868.60 244 115.50 9.03%
31.07.2017 2 923 102.40 2 890 176.50 32 925.90 1.14% 2 682 402.00 240 700.40 8.97%
30.06.2017 2 890 176.50 2 898 487.30 -8 310.80 -0.29% 2 662 149.70 228 026.80 8.57%
31.05.2017 2 898 487.30 2 881 004.80 17 482.50 0.61% 2 633 987.70 264 499.60 10.04%
30.04.2017 2 881 004.80 2 832 595.00 48 409.80 1.71% 2 619 226.20 261 778.60 9.99%
31.03.2017 2 832 595.00 2 800 434.70 32 160.30 1.15% 2 606 576.40 226 018.60 8.67%
28.02.2017 2 800 434.70 2 776 655.50 23 779.20 0.86% 2 578 276.50 222 158.20 8.62%
31.01.2017 2 776 655.50 2 735 082.10 41 573.40 1.52% 2 562 933.40 213 722.10 8.34%
31.12.2016 2 735 082.10 2 775 420.30 -40 338.20 -1.45% 2 542 639.90 192 442.20 7.57%
30.11.2016 2 775 420.30 2 754 831.40 20 588.90 0.75% 2 569 873.00 205 547.30 8.00%
31.10.2016 2 754 831.40 2 729 906.90 24 924.50 0.91% 2 548 093.50 206 737.90 8.11%
30.09.2016 2 729 906.90 2 702 868.60 27 038.30 1.00% 2 527 012.80 202 894.10 8.03%
31.08.2016 2 702 868.60 2 682 402.00 20 466.60 0.76% 2 499 042.00 203 826.60 8.16%
31.07.2016 2 682 402.00 2 662 149.70 20 252.30 0.76% 2 485 751.20 196 650.80 7.91%
30.06.2016 2 662 149.70 2 633 987.70 28 162.00 1.07% 2 456 726.60 205 423.10 8.36%
31.05.2016 2 633 987.70 2 619 226.20 14 761.50 0.56% 2 431 702.50 202 285.20 8.32%
30.04.2016 2 619 226.20 2 606 576.40 12 649.80 0.49% 2 423 338.90 195 887.30 8.08%
31.03.2016 2 606 576.40 2 578 276.50 28 299.90 1.10% 2 404 854.00 201 722.40 8.39%
29.02.2016 2 578 276.50 2 562 933.40 15 343.10 0.60% 2 391 927.80 186 348.70 7.79%
31.01.2016 2 562 933.40 2 542 639.90 20 293.50 0.80% 2 391 307.70 171 625.70 7.18%
31.12.2015 2 542 639.90 2 569 873.00 -27 233.10 -1.06% 2 382 008.00 160 631.90 6.74%
30.11.2015 2 569 873.00 2 548 093.50 21 779.50 0.85% 2 368 411.90 201 461.10 8.51%
31.10.2015 2 548 093.50 2 527 012.80 21 080.70 0.83% 2 361 456.30 186 637.20 7.90%
30.09.2015 2 527 012.80 2 499 042.00 27 970.80 1.12% 2 324 342.90 202 669.90 8.72%
31.08.2015 2 499 042.00 2 485 751.20 13 290.80 0.53% 2 315 358.30 183 683.70 7.93%
31.07.2015 2 485 751.20 2 456 726.60 29 024.60 1.18% 2 302 056.00 183 695.20 7.98%
30.06.2015 2 456 726.60 2 431 702.50 25 024.10 1.03% 2 310 163.40 146 563.20 6.34%
31.05.2015 2 431 702.50 2 423 338.90 8 363.60 0.35% 2 283 875.00 147 827.50 6.47%
30.04.2015 2 423 338.90 2 404 854.00 18 484.90 0.77% 2 276 168.40 147 170.50 6.47%
31.03.2015 2 404 854.00 2 391 927.80 12 926.20 0.54% 2 264 489.90 140 364.10 6.20%
28.02.2015 2 391 927.80 2 391 307.70 620.10 0.03% 2 260 243.20 131 684.60 5.83%
31.01.2015 2 391 307.70 2 382 008.00 9 299.70 0.39% 2 271 206.10 120 101.60 5.29%
31.12.2014 2 382 008.00 2 368 411.90 13 596.10 0.57% 2 253 835.60 128 172.40 5.69%
30.11.2014 2 368 411.90 2 361 456.30 6 955.60 0.29% 2 259 630.70 108 781.20 4.81%
31.10.2014 2 361 456.30 2 324 342.90 37 113.40 1.60% 2 207 253.40 154 202.90 6.99%
30.09.2014 2 324 342.90 2 315 358.30 8 984.60 0.39% 2 196 643.70 127 699.20 5.81%
31.08.2014 2 315 358.30 2 302 056.00 13 302.30 0.58% 2 191 692.80 123 665.50 5.64%
31.07.2014 2 302 056.00 2 310 163.40 -8 107.40 -0.35% 2 179 697.90 122 358.10 5.61%
30.06.2014 2 310 163.40 2 283 875.00 26 288.40 1.15% 2 179 723.50 130 439.90 5.98%
31.05.2014 2 283 875.00 2 276 168.40 7 706.60 0.34% 2 177 256.10 106 618.90 4.90%
30.04.2014 2 276 168.40 2 264 489.90 11 678.50 0.52% 2 162 088.20 114 080.20 5.28%
31.03.2014 2 264 489.90 2 260 243.20 4 246.70 0.19% 2 169 552.20 94 937.70 4.38%
28.02.2014 2 260 243.20 2 271 206.10 -10 962.90 -0.48% 2 166 550.60 93 692.60 4.32%
31.01.2014 2 271 206.10 2 253 835.60 17 370.50 0.77% 2 150 914.50 120 291.60 5.59%
31.12.2013 2 253 835.60 2 259 630.70 -5 795.10 -0.26% 2 125 415.80 128 419.80 6.04%
30.11.2013 2 259 630.70 2 207 253.40 52 377.30 2.37% 2 119 525.60 140 105.10 6.61%
31.10.2013 2 207 253.40 2 196 643.70 10 609.70 0.48% 2 112 916.90 94 336.50 4.46%
30.09.2013 2 196 643.70 2 191 692.80 4 950.90 0.23% 2 114 926.40 81 717.30 3.86%
31.08.2013 2 191 692.80 2 179 697.90 11 994.90 0.55% 2 113 490.90 78 201.90 3.70%
31.07.2013 2 179 697.90 2 179 723.50 -25.60 -0.00% 2 107 834.00 71 863.90 3.41%
30.06.2013 2 179 723.50 2 177 256.10 2 467.40 0.11% 2 110 833.50 68 890.00 3.26%
31.05.2013 2 177 256.10 2 162 088.20 15 167.90 0.70% 2 098 587.90 78 668.20 3.75%
30.04.2013 2 162 088.20 2 169 552.20 -7 464.00 -0.34% 2 075 321.20 86 767.00 4.18%
31.03.2013 2 169 552.20 2 166 550.60 3 001.60 0.14% 2 072 163.80 97 388.40 4.70%
28.02.2013 2 166 550.60 2 150 914.50 15 636.10 0.73% 2 078 237.60 88 313.00 4.25%
31.01.2013 2 150 914.50 2 125 415.80 25 498.70 1.20% 2 067 972.60 82 941.90 4.01%
31.12.2012 2 125 415.80 2 119 525.60 5 890.20 0.28% 2 071 746.00 53 669.80 2.59%
30.11.2012 2 119 525.60 2 112 916.90 6 608.70 0.31% 2 069 977.20 49 548.40 2.39%
31.10.2012 2 112 916.90 2 114 926.40 -2 009.50 -0.10% 2 046 075.80 66 841.10 3.27%
30.09.2012 2 114 926.40 2 113 490.90 1 435.50 0.07% 2 021 295.30 93 631.10 4.63%
31.08.2012 2 113 490.90 2 107 834.00 5 656.90 0.27% 2 000 453.90 113 037.00 5.65%
31.07.2012 2 107 834.00 2 110 833.50 -2 999.50 -0.14% 1 988 253.80 119 580.20 6.01%
30.06.2012 2 110 833.50 2 098 587.90 12 245.60 0.58% 1 975 516.80 135 316.70 6.85%
31.05.2012 2 098 587.90 2 075 321.20 23 266.70 1.12% 1 969 541.70 129 046.20 6.55%
30.04.2012 2 075 321.20 2 072 163.80 3 157.40 0.15% 1 966 973.40 108 347.80 5.51%
31.03.2012 2 072 163.80 2 078 237.60 -6 073.80 -0.29% 1 939 267.90 132 895.90 6.85%
29.02.2012 2 078 237.60 2 067 972.60 10 265.00 0.50% 1 934 156.90 144 080.70 7.45%
31.01.2012 2 067 972.60 2 071 746.00 -3 773.40 -0.18% 1 932 567.40 135 405.20 7.01%
31.12.2011 2 071 746.00 2 069 977.20 1 768.80 0.09% 1 936 582.40 135 163.60 6.98%
30.11.2011 2 069 977.20 2 046 075.80 23 901.40 1.17% 1 937 477.70 132 499.50 6.84%
31.10.2011 2 046 075.80 2 021 295.30 24 780.50 1.23% 1 919 388.40 126 687.40 6.60%
30.09.2011 2 021 295.30 2 000 453.90 20 841.40 1.04% 1 897 944.20 123 351.10 6.50%
31.08.2011 2 000 453.90 1 988 253.80 12 200.10 0.61% 1 892 437.10 108 016.80 5.71%
31.07.2011 1 988 253.80 1 975 516.80 12 737.00 0.64% 1 877 686.90 110 566.90 5.89%
30.06.2011 1 975 516.80 1 969 541.70 5 975.10 0.30% 1 886 270.90 89 245.90 4.73%
31.05.2011 1 969 541.70 1 966 973.40 2 568.30 0.13% 1 869 712.40 99 829.30 5.34%
30.04.2011 1 966 973.40 1 939 267.90 27 705.50 1.43% 1 862 718.90 104 254.50 5.60%
31.03.2011 1 939 267.90 1 934 156.90 5 111.00 0.26% 1 859 679.40 79 588.50 4.28%
28.02.2011 1 934 156.90 1 932 567.40 1 589.50 0.08% 1 865 401.60 68 755.30 3.69%
31.01.2011 1 932 567.40 1 936 582.40 -4 015.00 -0.21% 1 862 540.20 70 027.20 3.76%
31.12.2010 1 936 582.40 1 937 477.70 - 895.30 -0.05% 1 882 220.90 54 361.50 2.89%
30.11.2010 1 937 477.70 1 919 388.40 18 089.30 0.94% 1 886 796.10 50 681.60 2.69%
31.10.2010 1 919 388.40 1 897 944.20 21 444.20 1.13% 1 892 636.40 26 752.00 1.41%
30.09.2010 1 897 944.20 1 892 437.10 5 507.10 0.29% 1 887 002.90 10 941.30 0.58%
31.08.2010 1 892 437.10 1 877 686.90 14 750.20 0.79% 1 883 624.10 8 813.00 0.47%
31.07.2010 1 877 686.90 1 886 270.90 -8 584.00 -0.46% 1 887 012.50 -9 325.60 -0.49%
30.06.2010 1 886 270.90 1 869 712.40 16 558.50 0.89% 1 901 901.10 -15 630.20 -0.82%
31.05.2010 1 869 712.40 1 862 718.90 6 993.50 0.38% 1 902 267.40 -32 555.00 -1.71%
30.04.2010 1 862 718.90 1 859 679.40 3 039.50 0.16% 1 917 884.60 -55 165.70 -2.88%
31.03.2010 1 859 679.40 1 865 401.60 -5 722.20 -0.31% 1 908 731.40 -49 052.00 -2.57%
28.02.2010 1 865 401.60 1 862 540.20 2 861.40 0.15% 1 927 592.50 -62 190.90 -3.23%
31.01.2010 1 862 540.20 1 882 220.90 -19 680.70 -1.05% 1 929 565.20 -67 025.00 -3.47%
31.12.2009 1 882 220.90 1 886 796.10 -4 575.20 -0.24% 1 924 442.30 -42 221.40 -2.19%
30.11.2009 1 886 796.10 1 892 636.40 -5 840.30 -0.31% 1 939 802.70 -53 006.60 -2.73%
31.10.2009 1 892 636.40 1 887 002.90 5 633.50 0.30% 1 920 936.30 -28 299.90 -1.47%
30.09.2009 1 887 002.90 1 883 624.10 3 378.80 0.18% 1 905 420.90 -18 418.00 -0.97%
31.08.2009 1 883 624.10 1 887 012.50 -3 388.40 -0.18% 1 870 332.00 13 292.10 0.71%
31.07.2009 1 887 012.50 1 901 901.10 -14 888.60 -0.78% 1 846 774.40 40 238.10 2.18%
30.06.2009 1 901 901.10 1 902 267.40 - 366.30 -0.02% 1 825 694.30 76 206.80 4.17%
31.05.2009 1 902 267.40 1 917 884.60 -15 617.20 -0.81% 1 798 330.60 103 936.80 5.78%
30.04.2009 1 917 884.60 1 908 731.40 9 153.20 0.48% 1 758 056.70 159 827.90 9.09%
31.03.2009 1 908 731.40 1 927 592.50 -18 861.10 -0.98% 1 722 046.90 186 684.50 10.84%
28.02.2009 1 927 592.50 1 929 565.20 -1 972.70 -0.10% 1 702 409.20 225 183.30 13.23%
31.01.2009 1 929 565.20 1 924 442.30 5 122.90 0.27% 1 687 060.00 242 505.20 14.37%
31.12.2008 1 924 442.30 1 939 802.70 -15 360.40 -0.79% 1 675 177.20 249 265.10 14.88%
30.11.2008 1 939 802.70 1 920 936.30 18 866.40 0.98% 1 637 578.60 302 224.10 18.46%
31.10.2008 1 920 936.30 1 905 420.90 15 515.40 0.81% 1 611 241.20 309 695.10 19.22%
30.09.2008 1 905 420.90 1 870 332.00 35 088.90 1.88% 1 579 510.70 325 910.20 20.63%
31.08.2008 1 870 332.00 1 846 774.40 23 557.60 1.28% 1 546 534.60 323 797.40 20.94%
31.07.2008 1 846 774.40 1 825 694.30 21 080.10 1.15% 1 517 109.00 329 665.40 21.73%
30.06.2008 1 825 694.30 1 798 330.60 27 363.70 1.52% 1 488 624.60 337 069.70 22.64%
31.05.2008 1 798 330.60 1 758 056.70 40 273.90 2.29% 1 399 490.50 398 840.10 28.50%
30.04.2008 1 758 056.70 1 722 046.90 36 009.80 2.09% 1 369 680.40 388 376.30 28.36%
31.03.2008 1 722 046.90 1 702 409.20 19 637.70 1.15% 1 337 480.20 384 566.70 28.75%
29.02.2008 1 702 409.20 1 687 060.00 15 349.20 0.91% 1 298 843.70 403 565.50 31.07%
31.01.2008 1 687 060.00 1 675 177.20 11 882.80 0.71% 1 282 950.70 404 109.30 31.50%
31.12.2007 1 675 177.20 1 637 578.60 37 598.60 2.30% 1 271 079.90 404 097.30 31.79%
30.11.2007 1 637 578.60 1 611 241.20 26 337.40 1.63% 1 241 657.40 395 921.20 31.89%
31.10.2007 1 611 241.20 1 579 510.70 31 730.50 2.01% 1 218 846.50 392 394.70 32.19%
30.09.2007 1 579 510.70 1 546 534.60 32 976.10 2.13% 1 204 004.60 375 506.10 31.19%
31.08.2007 1 546 534.60 1 517 109.00 29 425.60 1.94% 1 182 965.50 363 569.10 30.73%
31.07.2007 1 517 109.00 1 488 624.60 28 484.40 1.91% 1 166 759.60 350 349.40 30.03%
30.06.2007 1 488 624.60 1 399 490.50 89 134.10 6.37% 1 154 577.00 334 047.60 28.93%
31.05.2007 1 399 490.50 1 369 680.40 29 810.10 2.18% 1 127 845.60 271 644.90 24.09%
30.04.2007 1 369 680.40 1 337 480.20 32 200.20 2.41% 1 107 297.70 262 382.70 23.70%
31.03.2007 1 337 480.20 1 298 843.70 38 636.50 2.97% 1 095 566.00 241 914.20 22.08%
28.02.2007 1 298 843.70 1 282 950.70 15 893.00 1.24% 1 080 598.50 218 245.20 20.20%
31.01.2007 1 282 950.70 1 271 079.90 11 870.80 0.93% 1 063 780.40 219 170.30 20.60%
31.12.2006 1 271 079.90 1 241 657.40 29 422.50 2.37% 1 057 281.60 213 798.30 20.22%
30.11.2006 1 241 657.40 1 218 846.50 22 810.90 1.87% 1 047 312.60 194 344.80 18.56%
31.10.2006 1 218 846.50 1 204 004.60 14 841.90 1.23% 1 039 166.10 179 680.40 17.29%
30.09.2006 1 204 004.60 1 182 965.50 21 039.10 1.78% 1 021 843.10 182 161.50 17.83%
31.08.2006 1 182 965.50 1 166 759.60 16 205.90 1.39% 1 004 917.20 178 048.30 17.72%
31.07.2006 1 166 759.60 1 154 577.00 12 182.60 1.06% 985 576.10 181 183.50 18.38%
30.06.2006 1 154 577.00 1 127 845.60 26 731.40 2.37% 975 119.50 179 457.50 18.40%
31.05.2006 1 127 845.60 1 107 297.70 20 547.90 1.86% 943 816.60 184 029.00 19.50%
30.04.2006 1 107 297.70 1 095 566.00 11 731.70 1.07% 933 472.10 173 825.60 18.62%
31.03.2006 1 095 566.00 1 080 598.50 14 967.50 1.39% 926 611.50 168 954.50 18.23%
28.02.2006 1 080 598.50 1 063 780.40 16 818.10 1.58% 910 089.50 170 509.00 18.74%
31.01.2006 1 063 780.40 1 057 281.60 6 498.80 0.61% 898 557.60 165 222.80 18.39%
31.12.2005 1 057 281.60 1 047 312.60 9 969.00 0.95% 891 611.50 165 670.10 18.58%
30.11.2005 1 047 312.60 1 039 166.10 8 146.50 0.78% 904 032.90 143 279.70 15.85%
31.10.2005 1 039 166.10 1 021 843.10 17 323.00 1.70% 896 817.90 142 348.20 15.87%
30.09.2005 1 021 843.10 1 004 917.20 16 925.90 1.68% 883 876.40 137 966.70 15.61%
31.08.2005 1 004 917.20 985 576.10 19 341.10 1.96% 868 446.70 136 470.50 15.71%
31.07.2005 985 576.10 975 119.50 10 456.60 1.07% 857 809.90 127 766.20 14.89%
30.06.2005 975 119.50 943 816.60 31 302.90 3.32% 858 827.60 116 291.90 13.54%
31.05.2005 943 816.60 933 472.10 10 344.50 1.11% 859 501.10 84 315.50 9.81%
30.04.2005 933 472.10 926 611.50 6 860.60 0.74% 853 913.50 79 558.60 9.32%
31.03.2005 926 611.50 910 089.50 16 522.00 1.82% 837 970.20 88 641.30 10.58%
28.02.2005 910 089.50 898 557.60 11 531.90 1.28% 834 281.70 75 807.80 9.09%
31.01.2005 898 557.60 891 611.50 6 946.10 0.78% 828 210.60 70 347.00 8.49%
31.12.2004 891 611.50 904 032.90 -12 421.40 -1.37% 828 299.60 63 311.90 7.64%
30.11.2004 904 032.90 896 817.90 7 215.00 0.80% 824 153.20 79 879.70 9.69%
31.10.2004 896 817.90 883 876.40 12 941.50 1.46% 806 414.20 90 403.70 11.21%
30.09.2004 883 876.40 868 446.70 15 429.70 1.78% 794 789.60 89 086.80 11.21%
31.08.2004 868 446.70 857 809.90 10 636.80 1.24% 790 354.80 78 091.90 9.88%
31.07.2004 857 809.90 858 827.60 -1 017.70 -0.12% 779 902.60 77 907.30 9.99%
30.06.2004 858 827.60 859 501.10 - 673.50 -0.08% 771 349.50 87 478.10 11.34%
31.05.2004 859 501.10 853 913.50 5 587.60 0.65% 751 046.30 108 454.80 14.44%
30.04.2004 853 913.50 837 970.20 15 943.30 1.90% 745 037.80 108 875.70 14.61%
31.03.2004 837 970.20 834 281.70 3 688.50 0.44% 735 454.80 102 515.40 13.94%
29.02.2004 834 281.70 828 210.60 6 071.10 0.73% 744 789.70 89 492.00 12.02%
31.01.2004 828 210.60 828 299.60 -89.00 -0.01% 747 021.00 81 189.60 10.87%
31.12.2003 828 299.60 824 153.20 4 146.40 0.50% 737 563.10 90 736.50 12.30%
30.11.2003 824 153.20 806 414.20 17 739.00 2.20% 735 374.70 88 778.50 12.07%
31.10.2003 806 414.20 794 789.60 11 624.60 1.46% 731 724.20 74 690.00 10.21%
30.09.2003 794 789.60 790 354.80 4 434.80 0.56% 726 502.50 68 287.10 9.40%
31.08.2003 790 354.80 779 902.60 10 452.20 1.34% 724 739.60 65 615.20 9.05%
31.07.2003 779 902.60 771 349.50 8 553.10 1.11% 719 443.50 60 459.10 8.40%
30.06.2003 771 349.50 751 046.30 20 303.20 2.70% 726 141.70 45 207.80 6.23%
31.05.2003 751 046.30 745 037.80 6 008.50 0.81% 731 738.80 19 307.50 2.64%
30.04.2003 745 037.80 735 454.80 9 583.00 1.30% 738 045.60 6 992.20 0.95%
31.03.2003 735 454.80 744 789.70 -9 334.90 -1.25% 729 081.30 6 373.50 0.87%
28.02.2003 744 789.70 747 021.00 -2 231.30 -0.30% 738 194.40 6 595.30 0.89%
31.01.2003 747 021.00 737 563.10 9 457.90 1.28% 734 959.00 12 062.00 1.64%
31.12.2002 737 563.10 735 374.70 2 188.40 0.30% - - -
30.11.2002 735 374.70 731 724.20 3 650.50 0.50% - - -
31.10.2002 731 724.20 726 502.50 5 221.70 0.72% - - -
30.09.2002 726 502.50 724 739.60 1 762.90 0.24% - - -
31.08.2002 724 739.60 719 443.50 5 296.10 0.74% - - -
31.07.2002 719 443.50 726 141.70 -6 698.20 -0.92% - - -
30.06.2002 726 141.70 731 738.80 -5 597.10 -0.76% - - -
31.05.2002 731 738.80 738 045.60 -6 306.80 -0.85% - - -
30.04.2002 738 045.60 729 081.30 8 964.30 1.23% - - -
31.03.2002 729 081.30 738 194.40 -9 113.10 -1.23% - - -
28.02.2002 738 194.40 734 959.00 3 235.40 0.44% - - -
31.01.2002 734 959.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 34 697 614.40 32 043 661.20 2 653 953.20 8.28% 32 043 661.20 2 653 953.20 8.28%
01.01.2016 32 043 661.20 29 672 269.90 2 371 391.30 7.99% 29 672 269.90 2 371 391.30 7.99%
01.01.2015 29 672 269.90 27 719 779.40 1 952 490.50 7.04% 27 719 779.40 1 952 490.50 7.04%
01.01.2014 27 719 779.40 26 294 839.20 1 424 940.20 5.42% 26 294 839.20 1 424 940.20 5.42%
01.01.2013 26 294 839.20 25 197 226.20 1 097 613.00 4.36% 25 197 226.20 1 097 613.00 4.36%
01.01.2012 25 197 226.20 23 915 826.10 1 281 400.10 5.36% 23 915 826.10 1 281 400.10 5.36%
01.01.2011 23 915 826.10 22 667 840.10 1 247 986.00 5.51% 22 667 840.10 1 247 986.00 5.51%
01.01.2010 22 667 840.10 22 807 235.10 - 139 395.00 -0.61% 22 807 235.10 - 139 395.00 -0.61%
01.01.2009 22 807 235.10 21 901 306.30 905 928.80 4.14% 21 901 306.30 905 928.80 4.14%
01.01.2008 21 901 306.30 17 744 221.40 4 157 084.90 23.43% 17 744 221.40 4 157 084.90 23.43%
01.01.2007 17 744 221.40 13 914 978.70 3 829 242.70 27.52% 13 914 978.70 3 829 242.70 27.52%
01.01.2006 13 914 978.70 11 743 763.50 2 171 215.20 18.49% 11 743 763.50 2 171 215.20 18.49%
01.01.2005 11 743 763.50 10 375 300.00 1 368 463.50 13.19% 10 375 300.00 1 368 463.50 13.19%
01.01.2004 10 375 300.00 9 318 613.10 1 056 686.90 11.34% 9 318 613.10 1 056 686.90 11.34%
01.01.2003 9 318 613.10 8 773 508.40 545 104.70 6.21% 8 773 508.40 545 104.70 6.21%
01.01.2002 8 773 508.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Standardní úvěry celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Standardní úvěry celkem (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna))
Standardní úvěry celkem (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč))
Standardní úvěry celkem (Klientské úvěry podle kategorizace (cizí měna))
Standardní úvěry celkem (Klientské úvěry podle kategorizace (EUR))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů