úvěry na bydlení celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada úvěry na bydlení celkem obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... úvěry na bydlení celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 1 029 694.90
Min 31.01.1997 8 344.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 1 029 694.90 1 023 094.10 6 600.80 0.65% 964 856.10 64 838.80 6.72%
31.10.2015 1 023 094.10 1 016 655.30 6 438.80 0.63% 960 622.20 62 471.90 6.50%
30.09.2015 1 016 655.30 1 010 920.00 5 735.30 0.57% 953 826.00 62 829.30 6.59%
31.08.2015 1 010 920.00 1 005 037.50 5 882.50 0.59% 948 477.20 62 442.80 6.58%
31.07.2015 1 005 037.50 997 368.30 7 669.20 0.77% 945 023.80 60 013.70 6.35%
30.06.2015 997 368.30 990 107.70 7 260.60 0.73% 940 303.30 57 065.00 6.07%
31.05.2015 990 107.70 984 797.00 5 310.70 0.54% 934 974.20 55 133.50 5.90%
30.04.2015 984 797.00 980 248.00 4 549.00 0.46% 929 359.50 55 437.50 5.97%
31.03.2015 980 248.00 975 865.90 4 382.10 0.45% 925 806.90 54 441.10 5.88%
28.02.2015 975 865.90 973 866.30 1 999.60 0.21% 923 353.20 52 512.70 5.69%
31.01.2015 973 866.30 971 354.50 2 511.80 0.26% 921 354.10 52 512.20 5.70%
31.12.2014 971 354.50 964 856.10 6 498.40 0.67% 921 665.40 49 689.10 5.39%
30.11.2014 964 856.10 960 622.20 4 233.90 0.44% 914 666.70 50 189.40 5.49%
31.10.2014 960 622.20 953 826.00 6 796.20 0.71% 910 501.80 50 120.40 5.50%
30.09.2014 953 826.00 948 477.20 5 348.80 0.56% 905 701.70 48 124.30 5.31%
31.08.2014 948 477.20 945 023.80 3 453.40 0.37% 902 591.00 45 886.20 5.08%
31.07.2014 945 023.80 940 303.30 4 720.50 0.50% 898 527.60 46 496.20 5.17%
30.06.2014 940 303.30 934 974.20 5 329.10 0.57% 894 558.60 45 744.70 5.11%
31.05.2014 934 974.20 929 359.50 5 614.70 0.60% 890 965.70 44 008.50 4.94%
30.04.2014 929 359.50 925 806.90 3 552.60 0.38% 888 541.30 40 818.20 4.59%
31.03.2014 925 806.90 923 353.20 2 453.70 0.27% 886 983.80 38 823.10 4.38%
28.02.2014 923 353.20 921 354.10 1 999.10 0.22% 886 156.30 37 196.90 4.20%
31.01.2014 921 354.10 921 665.40 - 311.30 -0.03% 886 009.80 35 344.30 3.99%
31.12.2013 921 665.40 914 666.70 6 998.70 0.77% 886 235.00 35 430.40 4.00%
30.11.2013 914 666.70 910 501.80 4 164.90 0.46% 881 253.40 33 413.30 3.79%
31.10.2013 910 501.80 905 701.70 4 800.10 0.53% 877 754.00 32 747.80 3.73%
30.09.2013 905 701.70 902 591.00 3 110.70 0.34% 874 008.60 31 693.10 3.63%
31.08.2013 902 591.00 898 527.60 4 063.40 0.45% 872 279.70 30 311.30 3.47%
31.07.2013 898 527.60 894 558.60 3 969.00 0.44% 868 199.60 30 328.00 3.49%
30.06.2013 894 558.60 890 965.70 3 592.90 0.40% 866 991.20 27 567.40 3.18%
31.05.2013 890 965.70 888 541.30 2 424.40 0.27% 862 946.80 28 018.90 3.25%
30.04.2013 888 541.30 886 983.80 1 557.50 0.18% 859 503.20 29 038.10 3.38%
31.03.2013 886 983.80 886 156.30 827.50 0.09% 857 700.80 29 283.00 3.41%
28.02.2013 886 156.30 886 009.80 146.50 0.02% 855 444.30 30 712.00 3.59%
31.01.2013 886 009.80 886 235.00 - 225.20 -0.03% 854 687.30 31 322.50 3.66%
31.12.2012 886 235.00 881 253.40 4 981.60 0.57% 853 908.30 32 326.70 3.79%
30.11.2012 881 253.40 877 754.00 3 499.40 0.40% 843 130.10 38 123.30 4.52%
31.10.2012 877 754.00 874 008.60 3 745.40 0.43% 838 073.00 39 681.00 4.73%
30.09.2012 874 008.60 872 279.70 1 728.90 0.20% 834 447.60 39 561.00 4.74%
31.08.2012 872 279.70 868 199.60 4 080.10 0.47% 830 281.10 41 998.60 5.06%
31.07.2012 868 199.60 866 991.20 1 208.40 0.14% 825 518.70 42 680.90 5.17%
30.06.2012 866 991.20 862 946.80 4 044.40 0.47% 821 271.10 45 720.10 5.57%
31.05.2012 862 946.80 859 503.20 3 443.60 0.40% 816 210.30 46 736.50 5.73%
30.04.2012 859 503.20 857 700.80 1 802.40 0.21% 811 563.50 47 939.70 5.91%
31.03.2012 857 700.80 855 444.30 2 256.50 0.26% 808 086.10 49 614.70 6.14%
29.02.2012 855 444.30 854 687.30 757.00 0.09% 836 236.00 19 208.30 2.30%
31.01.2012 854 687.30 853 908.30 779.00 0.09% 834 443.70 20 243.60 2.43%
31.12.2011 853 908.30 843 130.10 10 778.20 1.28% 831 836.60 22 071.70 2.65%
30.11.2011 843 130.10 838 073.00 5 057.10 0.60% 824 468.80 18 661.30 2.26%
31.10.2011 838 073.00 834 447.60 3 625.40 0.43% 819 375.60 18 697.40 2.28%
30.09.2011 834 447.60 830 281.10 4 166.50 0.50% 814 802.00 19 645.60 2.41%
31.08.2011 830 281.10 825 518.70 4 762.40 0.58% 811 223.10 19 058.00 2.35%
31.07.2011 825 518.70 821 271.10 4 247.60 0.52% 806 597.80 18 920.90 2.35%
30.06.2011 821 271.10 816 210.30 5 060.80 0.62% 804 560.50 16 710.60 2.08%
31.05.2011 816 210.30 811 563.50 4 646.80 0.57% 799 379.30 16 831.00 2.11%
30.04.2011 811 563.50 808 086.10 3 477.40 0.43% 795 117.20 16 446.30 2.07%
31.03.2011 808 086.10 836 236.00 -28 149.90 -3.37% 791 505.20 16 580.90 2.09%
28.02.2011 836 236.00 834 443.70 1 792.30 0.21% 797 325.70 38 910.30 4.88%
31.01.2011 834 443.70 831 836.60 2 607.10 0.31% 795 331.80 39 111.90 4.92%
31.12.2010 831 836.60 824 468.80 7 367.80 0.89% 795 715.10 36 121.50 4.54%
30.11.2010 824 468.80 819 375.60 5 093.20 0.62% 787 535.00 36 933.80 4.69%
31.10.2010 819 375.60 814 802.00 4 573.60 0.56% 782 097.70 37 277.90 4.77%
30.09.2010 814 802.00 811 223.10 3 578.90 0.44% 775 612.90 39 189.10 5.05%
31.08.2010 811 223.10 806 597.80 4 625.30 0.57% 769 230.60 41 992.50 5.46%
31.07.2010 806 597.80 804 560.50 2 037.30 0.25% 760 759.60 45 838.20 6.03%
30.06.2010 804 560.50 799 379.30 5 181.20 0.65% 753 839.50 50 721.00 6.73%
31.05.2010 799 379.30 795 117.20 4 262.10 0.54% 747 402.00 51 977.30 6.95%
30.04.2010 795 117.20 791 505.20 3 612.00 0.46% 741 732.90 53 384.30 7.20%
31.03.2010 791 505.20 797 325.70 -5 820.50 -0.73% 735 542.40 55 962.80 7.61%
28.02.2010 797 325.70 795 331.80 1 993.90 0.25% 729 651.60 67 674.10 9.27%
31.01.2010 795 331.80 795 715.10 - 383.30 -0.05% 724 357.00 70 974.80 9.80%
31.12.2009 795 715.10 787 535.00 8 180.10 1.04% 715 079.80 80 635.30 11.28%
30.11.2009 787 535.00 782 097.70 5 437.30 0.70% 725 883.90 61 651.10 8.49%
31.10.2009 782 097.70 775 612.90 6 484.80 0.84% 715 327.00 66 770.70 9.33%
30.09.2009 775 612.90 769 230.60 6 382.30 0.83% 703 832.80 71 780.10 10.20%
31.08.2009 769 230.60 760 759.60 8 471.00 1.11% 693 615.10 75 615.50 10.90%
31.07.2009 760 759.60 753 839.50 6 920.10 0.92% 680 684.10 80 075.50 11.76%
30.06.2009 753 839.50 747 402.00 6 437.50 0.86% 666 972.60 86 866.90 13.02%
31.05.2009 747 402.00 741 732.90 5 669.10 0.76% 655 547.50 91 854.50 14.01%
30.04.2009 741 732.90 735 542.40 6 190.50 0.84% 645 609.50 96 123.40 14.89%
31.03.2009 735 542.40 729 651.60 5 890.80 0.81% 635 712.00 99 830.40 15.70%
28.02.2009 729 651.60 724 357.00 5 294.60 0.73% 628 115.00 101 536.60 16.17%
31.01.2009 724 357.00 715 079.80 9 277.20 1.30% 619 993.50 104 363.50 16.83%
31.12.2008 715 079.80 725 883.90 -10 804.10 -1.49% 612 407.60 102 672.20 16.77%
30.11.2008 725 883.90 715 327.00 10 556.90 1.48% 587 483.60 138 400.30 23.56%
31.10.2008 715 327.00 703 832.80 11 494.20 1.63% 574 919.80 140 407.20 24.42%
30.09.2008 703 832.80 693 615.10 10 217.70 1.47% 560 391.60 143 441.20 25.60%
31.08.2008 693 615.10 680 684.10 12 931.00 1.90% 549 233.30 144 381.80 26.29%
31.07.2008 680 684.10 666 972.60 13 711.50 2.06% 532 091.70 148 592.40 27.93%
30.06.2008 666 972.60 655 547.50 11 425.10 1.74% 515 470.00 151 502.60 29.39%
31.05.2008 655 547.50 645 609.50 9 938.00 1.54% 502 050.80 153 496.70 30.57%
30.04.2008 645 609.50 635 712.00 9 897.50 1.56% 486 659.40 158 950.10 32.66%
31.03.2008 635 712.00 628 115.00 7 597.00 1.21% 475 613.50 160 098.50 33.66%
29.02.2008 628 115.00 619 993.50 8 121.50 1.31% 464 238.90 163 876.10 35.30%
31.01.2008 619 993.50 612 407.60 7 585.90 1.24% 457 402.20 162 591.30 35.55%
31.12.2007 612 407.60 587 483.60 24 924.00 4.24% 451 599.90 160 807.70 35.61%
30.11.2007 587 483.60 574 919.80 12 563.80 2.19% 436 441.80 151 041.80 34.61%
31.10.2007 574 919.80 560 391.60 14 528.20 2.59% 425 733.80 149 186.00 35.04%
30.09.2007 560 391.60 549 233.30 11 158.30 2.03% 415 013.60 145 378.00 35.03%
31.08.2007 549 233.30 532 091.70 17 141.60 3.22% 405 341.50 143 891.80 35.50%
31.07.2007 532 091.70 515 470.00 16 621.70 3.22% 395 216.70 136 875.00 34.63%
30.06.2007 515 470.00 502 050.80 13 419.20 2.67% 386 653.60 128 816.40 33.32%
31.05.2007 502 050.80 486 659.40 15 391.40 3.16% 375 934.90 126 115.90 33.55%
30.04.2007 486 659.40 475 613.50 11 045.90 2.32% 366 208.70 120 450.70 32.89%
31.03.2007 475 613.50 464 238.90 11 374.60 2.45% 359 175.00 116 438.50 32.42%
28.02.2007 464 238.90 457 402.20 6 836.70 1.49% 353 631.60 110 607.30 31.28%
31.01.2007 457 402.20 451 599.90 5 802.30 1.28% 345 844.60 111 557.60 32.26%
31.12.2006 451 599.90 436 441.80 15 158.10 3.47% 340 883.90 110 716.00 32.48%
30.11.2006 436 441.80 425 733.80 10 708.00 2.52% 330 434.00 106 007.80 32.08%
31.10.2006 425 733.80 415 013.60 10 720.20 2.58% 323 859.70 101 874.10 31.46%
30.09.2006 415 013.60 405 341.50 9 672.10 2.39% 313 808.00 101 205.60 32.25%
31.08.2006 405 341.50 395 216.70 10 124.80 2.56% 305 007.60 100 333.90 32.90%
31.07.2006 395 216.70 386 653.60 8 563.10 2.21% 297 274.10 97 942.60 32.95%
30.06.2006 386 653.60 375 934.90 10 718.70 2.85% 291 301.60 95 352.00 32.73%
31.05.2006 375 934.90 366 208.70 9 726.20 2.66% 282 192.50 93 742.40 33.22%
30.04.2006 366 208.70 359 175.00 7 033.70 1.96% 274 629.50 91 579.20 33.35%
31.03.2006 359 175.00 353 631.60 5 543.40 1.57% 269 451.70 89 723.30 33.30%
28.02.2006 353 631.60 345 844.60 7 787.00 2.25% 262 762.90 90 868.70 34.58%
31.01.2006 345 844.60 340 883.90 4 960.70 1.46% 259 022.10 86 822.50 33.52%
31.12.2005 340 883.90 330 434.00 10 449.90 3.16% 254 982.70 85 901.20 33.69%
30.11.2005 330 434.00 323 859.70 6 574.30 2.03% 246 974.70 83 459.30 33.79%
31.10.2005 323 859.70 313 808.00 10 051.70 3.20% 241 020.30 82 839.40 34.37%
30.09.2005 313 808.00 305 007.60 8 800.40 2.89% 235 301.80 78 506.20 33.36%
31.08.2005 305 007.60 297 274.10 7 733.50 2.60% 229 348.20 75 659.40 32.99%
31.07.2005 297 274.10 291 301.60 5 972.50 2.05% 223 755.00 73 519.10 32.86%
30.06.2005 291 301.60 282 192.50 9 109.10 3.23% 219 772.90 71 528.70 32.55%
31.05.2005 282 192.50 274 629.50 7 563.00 2.75% 212 278.00 69 914.50 32.94%
30.04.2005 274 629.50 269 451.70 5 177.80 1.92% 206 661.90 67 967.60 32.89%
31.03.2005 269 451.70 262 762.90 6 688.80 2.55% 204 679.10 64 772.60 31.65%
28.02.2005 262 762.90 259 022.10 3 740.80 1.44% 199 629.50 63 133.40 31.63%
31.01.2005 259 022.10 254 982.70 4 039.40 1.58% 195 406.40 63 615.70 32.56%
31.12.2004 254 982.70 246 974.70 8 008.00 3.24% 190 757.70 64 225.00 33.67%
30.11.2004 246 974.70 241 020.30 5 954.40 2.47% 184 104.20 62 870.50 34.15%
31.10.2004 241 020.30 235 301.80 5 718.50 2.43% 180 070.00 60 950.30 33.85%
30.09.2004 235 301.80 229 348.20 5 953.60 2.60% 174 940.20 60 361.60 34.50%
31.08.2004 229 348.20 223 755.00 5 593.20 2.50% 169 890.10 59 458.10 35.00%
31.07.2004 223 755.00 219 772.90 3 982.10 1.81% 165 497.40 58 257.60 35.20%
30.06.2004 219 772.90 212 278.00 7 494.90 3.53% 157 397.50 62 375.40 39.63%
31.05.2004 212 278.00 206 661.90 5 616.10 2.72% 153 919.90 58 358.10 37.91%
30.04.2004 206 661.90 204 679.10 1 982.80 0.97% 150 862.30 55 799.60 36.99%
31.03.2004 204 679.10 199 629.50 5 049.60 2.53% 145 557.50 59 121.60 40.62%
29.02.2004 199 629.50 195 406.40 4 223.10 2.16% 142 587.50 57 042.00 40.00%
31.01.2004 195 406.40 190 757.70 4 648.70 2.44% 141 174.90 54 231.50 38.41%
31.12.2003 190 757.70 184 104.20 6 653.50 3.61% 139 195.70 51 562.00 37.04%
30.11.2003 184 104.20 180 070.00 4 034.20 2.24% 135 066.60 49 037.60 36.31%
31.10.2003 180 070.00 174 940.20 5 129.80 2.93% 131 961.60 48 108.40 36.46%
30.09.2003 174 940.20 169 890.10 5 050.10 2.97% 127 968.90 46 971.30 36.71%
31.08.2003 169 890.10 165 497.40 4 392.70 2.65% 127 253.80 42 636.30 33.50%
31.07.2003 165 497.40 157 397.50 8 099.90 5.15% 124 478.30 41 019.10 32.95%
30.06.2003 157 397.50 153 919.90 3 477.60 2.26% 121 792.00 35 605.50 29.23%
31.05.2003 153 919.90 150 862.30 3 057.60 2.03% 120 040.00 33 879.90 28.22%
30.04.2003 150 862.30 145 557.50 5 304.80 3.64% 114 993.70 35 868.60 31.19%
31.03.2003 145 557.50 142 587.50 2 970.00 2.08% 114 213.30 31 344.20 27.44%
28.02.2003 142 587.50 141 174.90 1 412.60 1.00% 113 286.20 29 301.30 25.86%
31.01.2003 141 174.90 139 195.70 1 979.20 1.42% 102 868.20 38 306.70 37.24%
31.12.2002 139 195.70 135 066.60 4 129.10 3.06% 56 208.70 82 987.00 147.64%
30.11.2002 135 066.60 131 961.60 3 105.00 2.35% 54 354.30 80 712.30 148.49%
31.10.2002 131 961.60 127 968.90 3 992.70 3.12% 49 210.00 82 751.60 168.16%
30.09.2002 127 968.90 127 253.80 715.10 0.56% 51 900.10 76 068.80 146.57%
31.08.2002 127 253.80 124 478.30 2 775.50 2.23% 51 427.40 75 826.40 147.44%
31.07.2002 124 478.30 121 792.00 2 686.30 2.21% 50 547.60 73 930.70 146.26%
30.06.2002 121 792.00 120 040.00 1 752.00 1.46% 48 750.20 73 041.80 149.83%
31.05.2002 120 040.00 114 993.70 5 046.30 4.39% 49 605.00 70 435.00 141.99%
30.04.2002 114 993.70 114 213.30 780.40 0.68% 48 314.10 66 679.60 138.01%
31.03.2002 114 213.30 113 286.20 927.10 0.82% 46 997.30 67 216.00 143.02%
28.02.2002 113 286.20 102 868.20 10 418.00 10.13% 46 115.90 67 170.30 145.66%
31.01.2002 102 868.20 56 208.70 46 659.50 83.01% 46 304.60 56 563.60 122.16%
31.12.2001 56 208.70 54 354.30 1 854.40 3.41% 43 791.50 12 417.20 28.36%
30.11.2001 54 354.30 49 210.00 5 144.30 10.45% 40 953.60 13 400.70 32.72%
31.10.2001 49 210.00 51 900.10 -2 690.10 -5.18% 39 983.80 9 226.20 23.07%
30.09.2001 51 900.10 51 427.40 472.70 0.92% 40 103.40 11 796.70 29.42%
31.08.2001 51 427.40 50 547.60 879.80 1.74% 38 703.20 12 724.20 32.88%
31.07.2001 50 547.60 48 750.20 1 797.40 3.69% 40 720.60 9 827.00 24.13%
30.06.2001 48 750.20 49 605.00 - 854.80 -1.72% 39 545.50 9 204.70 23.28%
31.05.2001 49 605.00 48 314.10 1 290.90 2.67% 37 283.40 12 321.60 33.05%
30.04.2001 48 314.10 46 997.30 1 316.80 2.80% 37 529.50 10 784.60 28.74%
31.03.2001 46 997.30 46 115.90 881.40 1.91% 36 616.40 10 380.90 28.35%
28.02.2001 46 115.90 46 304.60 - 188.70 -0.41% 31 949.50 14 166.40 44.34%
31.01.2001 46 304.60 43 791.50 2 513.10 5.74% 31 440.10 14 864.50 47.28%
31.12.2000 43 791.50 40 953.60 2 837.90 6.93% 30 065.20 13 726.30 45.66%
30.11.2000 40 953.60 39 983.80 969.80 2.43% 27 980.60 12 973.00 46.36%
31.10.2000 39 983.80 40 103.40 - 119.60 -0.30% 26 761.30 13 222.50 49.41%
30.09.2000 40 103.40 38 703.20 1 400.20 3.62% 26 607.20 13 496.20 50.72%
31.08.2000 38 703.20 40 720.60 -2 017.40 -4.95% 26 339.60 12 363.60 46.94%
31.07.2000 40 720.60 39 545.50 1 175.10 2.97% 26 053.80 14 666.80 56.29%
30.06.2000 39 545.50 37 283.40 2 262.10 6.07% 25 312.20 14 233.30 56.23%
31.05.2000 37 283.40 37 529.50 - 246.10 -0.66% 24 852.00 12 431.40 50.02%
30.04.2000 37 529.50 36 616.40 913.10 2.49% 24 252.70 13 276.80 54.74%
31.03.2000 36 616.40 31 949.50 4 666.90 14.61% 23 918.50 12 697.90 53.09%
29.02.2000 31 949.50 31 440.10 509.40 1.62% 24 219.40 7 730.10 31.92%
31.01.2000 31 440.10 30 065.20 1 374.90 4.57% 24 169.10 7 271.00 30.08%
31.12.1999 30 065.20 27 980.60 2 084.60 7.45% 23 737.20 6 328.00 26.66%
30.11.1999 27 980.60 26 761.30 1 219.30 4.56% 23 405.50 4 575.10 19.55%
31.10.1999 26 761.30 26 607.20 154.10 0.58% 22 856.80 3 904.50 17.08%
30.09.1999 26 607.20 26 339.60 267.60 1.02% 22 478.10 4 129.10 18.37%
31.08.1999 26 339.60 26 053.80 285.80 1.10% 22 442.20 3 897.40 17.37%
31.07.1999 26 053.80 25 312.20 741.60 2.93% 21 680.70 4 373.10 20.17%
30.06.1999 25 312.20 24 852.00 460.20 1.85% 20 538.70 4 773.50 23.24%
31.05.1999 24 852.00 24 252.70 599.30 2.47% 19 773.00 5 079.00 25.69%
30.04.1999 24 252.70 23 918.50 334.20 1.40% 20 582.10 3 670.60 17.83%
31.03.1999 23 918.50 24 219.40 - 300.90 -1.24% 18 705.90 5 212.60 27.87%
28.02.1999 24 219.40 24 169.10 50.30 0.21% 18 654.40 5 565.00 29.83%
31.01.1999 24 169.10 23 737.20 431.90 1.82% 18 209.80 5 959.30 32.73%
31.12.1998 23 737.20 23 405.50 331.70 1.42% 17 426.60 6 310.60 36.21%
30.11.1998 23 405.50 22 856.80 548.70 2.40% 16 024.60 7 380.90 46.06%
31.10.1998 22 856.80 22 478.10 378.70 1.68% 15 072.60 7 784.20 51.64%
30.09.1998 22 478.10 22 442.20 35.90 0.16% 13 168.40 9 309.70 70.70%
31.08.1998 22 442.20 21 680.70 761.50 3.51% 12 995.20 9 447.00 72.70%
31.07.1998 21 680.70 20 538.70 1 142.00 5.56% 12 204.60 9 476.10 77.64%
30.06.1998 20 538.70 19 773.00 765.70 3.87% 11 951.90 8 586.80 71.84%
31.05.1998 19 773.00 20 582.10 - 809.10 -3.93% 11 258.80 8 514.20 75.62%
30.04.1998 20 582.10 18 705.90 1 876.20 10.03% 10 210.50 10 371.60 101.58%
31.03.1998 18 705.90 18 654.40 51.50 0.28% 10 198.70 8 507.20 83.41%
28.02.1998 18 654.40 18 209.80 444.60 2.44% 8 886.60 9 767.80 109.92%
31.01.1998 18 209.80 17 426.60 783.20 4.49% 8 344.70 9 865.10 118.22%
31.12.1997 17 426.60 16 024.60 1 402.00 8.75% - - -
30.11.1997 16 024.60 15 072.60 952.00 6.32% - - -
31.10.1997 15 072.60 13 168.40 1 904.20 14.46% - - -
30.09.1997 13 168.40 12 995.20 173.20 1.33% - - -
31.08.1997 12 995.20 12 204.60 790.60 6.48% - - -
31.07.1997 12 204.60 11 951.90 252.70 2.11% - - -
30.06.1997 11 951.90 11 258.80 693.10 6.16% - - -
31.05.1997 11 258.80 10 210.50 1 048.30 10.27% - - -
30.04.1997 10 210.50 10 198.70 11.80 0.12% - - -
31.03.1997 10 198.70 8 886.60 1 312.10 14.76% - - -
28.02.1997 8 886.60 8 344.70 541.90 6.49% - - -
31.01.1997 8 344.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

úvěry na bydlení celkem - Graf
úvěry na bydlení celkem - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
úvěry na bydlení celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
úvěry na bydlení celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
úvěry na bydlení celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
úvěry na bydlení celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
úvěry na bydlení celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ceny vlastnického bydlení (metodika 2010) (Ceny nemovitostí)
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (SOPR=100, čtvrtletní data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů