Úvěry a pohledávky celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry a pohledávky celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 2 814 337.80
Min 31.01.1993 570 277.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 2 814 337.80 2 794 228.10 20 109.70 0.72% 2 621 602.40 192 735.40 7.35%
31.10.2015 2 794 228.10 2 773 963.80 20 264.30 0.73% 2 613 724.90 180 503.20 6.91%
30.09.2015 2 773 963.80 2 751 201.80 22 762.00 0.83% 2 577 504.10 196 459.70 7.62%
31.08.2015 2 751 201.80 2 738 201.00 13 000.80 0.47% 2 563 781.60 187 420.20 7.31%
31.07.2015 2 738 201.00 2 705 252.80 32 948.20 1.22% 2 552 992.10 185 208.90 7.25%
30.06.2015 2 705 252.80 2 676 552.10 28 700.70 1.07% 2 561 689.90 143 562.90 5.60%
31.05.2015 2 676 552.10 2 670 818.90 5 733.20 0.21% 2 536 200.80 140 351.30 5.53%
30.04.2015 2 670 818.90 2 653 472.60 17 346.30 0.65% 2 530 383.50 140 435.40 5.55%
31.03.2015 2 653 472.60 2 643 442.40 10 030.20 0.38% 2 519 068.30 134 404.30 5.34%
28.02.2015 2 643 442.40 2 645 046.90 -1 604.50 -0.06% 2 513 408.60 130 033.80 5.17%
31.01.2015 2 645 046.90 2 634 879.90 10 167.00 0.39% 2 525 253.90 119 793.00 4.74%
31.12.2014 2 634 879.90 2 621 602.40 13 277.50 0.51% 2 514 321.30 120 558.60 4.79%
30.11.2014 2 621 602.40 2 613 724.90 7 877.50 0.30% 2 517 575.10 104 027.30 4.13%
31.10.2014 2 613 724.90 2 577 504.10 36 220.80 1.41% 2 460 692.40 153 032.50 6.22%
30.09.2014 2 577 504.10 2 563 781.60 13 722.50 0.54% 2 449 432.20 128 071.90 5.23%
31.08.2014 2 563 781.60 2 552 992.10 10 789.50 0.42% 2 437 790.90 125 990.70 5.17%
31.07.2014 2 552 992.10 2 561 689.90 -8 697.80 -0.34% 2 424 159.20 128 832.90 5.31%
30.06.2014 2 561 689.90 2 536 200.80 25 489.10 1.00% 2 424 528.40 137 161.50 5.66%
31.05.2014 2 536 200.80 2 530 383.50 5 817.30 0.23% 2 411 709.60 124 491.20 5.16%
30.04.2014 2 530 383.50 2 519 068.30 11 315.20 0.45% 2 400 914.70 129 468.80 5.39%
31.03.2014 2 519 068.30 2 513 408.60 5 659.70 0.23% 2 409 516.10 109 552.20 4.55%
28.02.2014 2 513 408.60 2 525 253.90 -11 845.30 -0.47% 2 400 156.10 113 252.50 4.72%
31.01.2014 2 525 253.90 2 514 321.30 10 932.60 0.43% 2 384 774.20 140 479.70 5.89%
31.12.2013 2 514 321.30 2 517 575.10 -3 253.80 -0.13% 2 360 046.20 154 275.10 6.54%
30.11.2013 2 517 575.10 2 460 692.40 56 882.70 2.31% 2 352 161.80 165 413.30 7.03%
31.10.2013 2 460 692.40 2 449 432.20 11 260.20 0.46% 2 344 464.80 116 227.60 4.96%
30.09.2013 2 449 432.20 2 437 790.90 11 641.30 0.48% 2 346 840.50 102 591.70 4.37%
31.08.2013 2 437 790.90 2 424 159.20 13 631.70 0.56% 2 340 698.00 97 092.90 4.15%
31.07.2013 2 424 159.20 2 424 528.40 - 369.20 -0.02% 2 338 899.30 85 259.90 3.65%
30.06.2013 2 424 528.40 2 411 709.60 12 818.80 0.53% 2 343 299.50 81 228.90 3.47%
31.05.2013 2 411 709.60 2 400 914.70 10 794.90 0.45% 2 330 023.10 81 686.50 3.51%
30.04.2013 2 400 914.70 2 409 516.10 -8 601.40 -0.36% 2 305 748.60 95 166.10 4.13%
31.03.2013 2 409 516.10 2 400 156.10 9 360.00 0.39% 2 304 396.70 105 119.40 4.56%
28.02.2013 2 400 156.10 2 384 774.20 15 381.90 0.65% 2 308 474.10 91 682.00 3.97%
31.01.2013 2 384 774.20 2 360 046.20 24 728.00 1.05% 2 299 758.80 85 015.40 3.70%
31.12.2012 2 360 046.20 2 352 161.80 7 884.40 0.34% 2 304 307.70 55 738.50 2.42%
30.11.2012 2 352 161.80 2 344 464.80 7 697.00 0.33% 2 301 129.60 51 032.20 2.22%
31.10.2012 2 344 464.80 2 346 840.50 -2 375.70 -0.10% 2 281 417.00 63 047.80 2.76%
30.09.2012 2 346 840.50 2 340 698.00 6 142.50 0.26% 2 257 379.80 89 460.70 3.96%
31.08.2012 2 340 698.00 2 338 899.30 1 798.70 0.08% 2 238 612.00 102 086.00 4.56%
31.07.2012 2 338 899.30 2 343 299.50 -4 400.20 -0.19% 2 227 259.50 111 639.80 5.01%
30.06.2012 2 343 299.50 2 330 023.10 13 276.40 0.57% 2 211 549.00 131 750.50 5.96%
31.05.2012 2 330 023.10 2 305 748.60 24 274.50 1.05% 2 204 164.30 125 858.80 5.71%
30.04.2012 2 305 748.60 2 304 396.70 1 351.90 0.06% 2 204 178.20 101 570.40 4.61%
31.03.2012 2 304 396.70 2 308 474.10 -4 077.40 -0.18% 2 179 796.60 124 600.10 5.72%
29.02.2012 2 308 474.10 2 299 758.80 8 715.30 0.38% 2 172 194.60 136 279.50 6.27%
31.01.2012 2 299 758.80 2 304 307.70 -4 548.90 -0.20% 2 170 105.20 129 653.60 5.97%
31.12.2011 2 304 307.70 2 301 129.60 3 178.10 0.14% 2 174 740.10 129 567.60 5.96%
30.11.2011 2 301 129.60 2 281 417.00 19 712.60 0.86% 2 175 190.70 125 938.90 5.79%
31.10.2011 2 281 417.00 2 257 379.80 24 037.20 1.06% 2 159 102.60 122 314.40 5.67%
30.09.2011 2 257 379.80 2 238 612.00 18 767.80 0.84% 2 138 555.10 118 824.70 5.56%
31.08.2011 2 238 612.00 2 227 259.50 11 352.50 0.51% 2 132 191.50 106 420.50 4.99%
31.07.2011 2 227 259.50 2 211 549.00 15 710.50 0.71% 2 116 729.90 110 529.60 5.22%
30.06.2011 2 211 549.00 2 204 164.30 7 384.70 0.34% 2 120 340.50 91 208.50 4.30%
31.05.2011 2 204 164.30 2 204 178.20 -13.90 -0.00% 2 103 607.70 100 556.60 4.78%
30.04.2011 2 204 178.20 2 179 796.60 24 381.60 1.12% 2 093 166.80 111 011.40 5.30%
31.03.2011 2 179 796.60 2 172 194.60 7 602.00 0.35% 2 087 871.50 91 925.10 4.40%
28.02.2011 2 172 194.60 2 170 105.20 2 089.40 0.10% 2 093 052.50 79 142.10 3.78%
31.01.2011 2 170 105.20 2 174 740.10 -4 634.90 -0.21% 2 089 766.90 80 338.30 3.84%
31.12.2010 2 174 740.10 2 175 190.70 - 450.60 -0.02% 2 102 088.50 72 651.60 3.46%
30.11.2010 2 175 190.70 2 159 102.60 16 088.10 0.75% 2 105 952.90 69 237.80 3.29%
31.10.2010 2 159 102.60 2 138 555.10 20 547.50 0.96% 2 104 892.60 54 210.00 2.58%
30.09.2010 2 138 555.10 2 132 191.50 6 363.60 0.30% 2 091 291.40 47 263.70 2.26%
31.08.2010 2 132 191.50 2 116 729.90 15 461.60 0.73% 2 089 264.90 42 926.60 2.05%
31.07.2010 2 116 729.90 2 120 340.50 -3 610.60 -0.17% 2 083 293.80 33 436.10 1.60%
30.06.2010 2 120 340.50 2 103 607.70 16 732.80 0.80% 2 091 427.50 28 913.00 1.38%
31.05.2010 2 103 607.70 2 093 166.80 10 440.90 0.50% 2 086 274.20 17 333.50 0.83%
30.04.2010 2 093 166.80 2 087 871.50 5 295.30 0.25% 2 088 790.60 4 376.20 0.21%
31.03.2010 2 087 871.50 2 093 052.50 -5 181.00 -0.25% 2 078 753.10 9 118.40 0.44%
28.02.2010 2 093 052.50 2 089 766.90 3 285.60 0.16% 2 090 232.20 2 820.30 0.13%
31.01.2010 2 089 766.90 2 102 088.50 -12 321.60 -0.59% 2 087 769.70 1 997.20 0.10%
31.12.2009 2 102 088.50 2 105 952.90 -3 864.40 -0.18% 2 075 687.40 26 401.10 1.27%
30.11.2009 2 105 952.90 2 104 892.60 1 060.30 0.05% 2 072 652.60 33 300.30 1.61%
31.10.2009 2 104 892.60 2 091 291.40 13 601.20 0.65% 2 051 319.40 53 573.20 2.61%
30.09.2009 2 091 291.40 2 089 264.90 2 026.50 0.10% 2 029 352.90 61 938.50 3.05%
31.08.2009 2 089 264.90 2 083 293.80 5 971.10 0.29% 1 994 923.90 94 341.00 4.73%
31.07.2009 2 083 293.80 2 091 427.50 -8 133.70 -0.39% 1 965 579.30 117 714.50 5.99%
30.06.2009 2 091 427.50 2 086 274.20 5 153.30 0.25% 1 938 541.00 152 886.50 7.89%
31.05.2009 2 086 274.20 2 088 790.60 -2 516.40 -0.12% 1 909 460.10 176 814.10 9.26%
30.04.2009 2 088 790.60 2 078 753.10 10 037.50 0.48% 1 866 608.90 222 181.70 11.90%
31.03.2009 2 078 753.10 2 090 232.20 -11 479.10 -0.55% 1 831 829.30 246 923.80 13.48%
28.02.2009 2 090 232.20 2 087 769.70 2 462.50 0.12% 1 807 413.80 282 818.40 15.65%
31.01.2009 2 087 769.70 2 075 687.40 12 082.30 0.58% 1 796 261.10 291 508.60 16.23%
31.12.2008 2 075 687.40 2 072 652.60 3 034.80 0.15% 1 783 987.70 291 699.70 16.35%
30.11.2008 2 072 652.60 2 051 319.40 21 333.20 1.04% 1 745 129.70 327 522.90 18.77%
31.10.2008 2 051 319.40 2 029 352.90 21 966.50 1.08% 1 717 010.60 334 308.80 19.47%
30.09.2008 2 029 352.90 1 994 923.90 34 429.00 1.73% 1 686 236.60 343 116.30 20.35%
31.08.2008 1 994 923.90 1 965 579.30 29 344.60 1.49% 1 655 129.70 339 794.20 20.53%
31.07.2008 1 965 579.30 1 938 541.00 27 038.30 1.39% 1 621 884.90 343 694.40 21.19%
30.06.2008 1 938 541.00 1 909 460.10 29 080.90 1.52% 1 591 205.00 347 336.00 21.83%
31.05.2008 1 909 460.10 1 866 608.90 42 851.20 2.30% 1 533 237.40 376 222.70 24.54%
30.04.2008 1 866 608.90 1 831 829.30 34 779.60 1.90% 1 501 938.60 364 670.30 24.28%
31.03.2008 1 831 829.30 1 807 413.80 24 415.50 1.35% 1 471 881.80 359 947.50 24.45%
29.02.2008 1 807 413.80 1 796 261.10 11 152.70 0.62% 1 448 252.80 359 161.00 24.80%
31.01.2008 1 796 261.10 1 783 987.70 12 273.40 0.69% 1 431 897.70 364 363.40 25.45%
31.12.2007 1 783 987.70 1 745 129.70 38 858.00 2.23% 1 413 083.50 370 904.20 26.25%
30.11.2007 1 745 129.70 1 717 010.60 28 119.10 1.64% 1 389 259.30 355 870.40 25.62%
31.10.2007 1 717 010.60 1 686 236.60 30 774.00 1.82% 1 362 625.90 354 384.70 26.01%
30.09.2007 1 686 236.60 1 655 129.70 31 106.90 1.88% 1 346 467.30 339 769.30 25.23%
31.08.2007 1 655 129.70 1 621 884.90 33 244.80 2.05% 1 324 340.90 330 788.80 24.98%
31.07.2007 1 621 884.90 1 591 205.00 30 679.90 1.93% 1 305 851.50 316 033.40 24.20%
30.06.2007 1 591 205.00 1 533 237.40 57 967.60 3.78% 1 290 042.90 301 162.10 23.35%
31.05.2007 1 533 237.40 1 501 938.60 31 298.80 2.08% 1 265 541.90 267 695.50 21.15%
30.04.2007 1 501 938.60 1 471 881.80 30 056.80 2.04% 1 241 800.90 260 137.70 20.95%
31.03.2007 1 471 881.80 1 448 252.80 23 629.00 1.63% 1 223 928.20 247 953.60 20.26%
28.02.2007 1 448 252.80 1 431 897.70 16 355.10 1.14% 1 207 137.50 241 115.30 19.97%
31.01.2007 1 431 897.70 1 413 083.50 18 814.20 1.33% 1 186 371.00 245 526.70 20.70%
31.12.2006 1 413 083.50 1 389 259.30 23 824.20 1.71% 1 178 670.40 234 413.10 19.89%
30.11.2006 1 389 259.30 1 362 625.90 26 633.40 1.95% 1 171 100.10 218 159.20 18.63%
31.10.2006 1 362 625.90 1 346 467.30 16 158.60 1.20% 1 165 151.30 197 474.60 16.95%
30.09.2006 1 346 467.30 1 324 340.90 22 126.40 1.67% 1 147 319.00 199 148.30 17.36%
31.08.2006 1 324 340.90 1 305 851.50 18 489.40 1.42% 1 127 581.80 196 759.10 17.45%
31.07.2006 1 305 851.50 1 290 042.90 15 808.60 1.23% 1 108 491.20 197 360.30 17.80%
30.06.2006 1 290 042.90 1 265 541.90 24 501.00 1.94% 1 095 985.20 194 057.70 17.71%
31.05.2006 1 265 541.90 1 241 800.90 23 741.00 1.91% 1 065 210.70 200 331.20 18.81%
30.04.2006 1 241 800.90 1 223 928.20 17 872.70 1.46% 1 053 873.60 187 927.30 17.83%
31.03.2006 1 223 928.20 1 207 137.50 16 790.70 1.39% 1 048 425.90 175 502.30 16.74%
28.02.2006 1 207 137.50 1 186 371.00 20 766.50 1.75% 1 028 907.20 178 230.30 17.32%
31.01.2006 1 186 371.00 1 178 670.40 7 700.60 0.65% 1 017 549.40 168 821.60 16.59%
31.12.2005 1 178 670.40 1 171 100.10 7 570.30 0.65% 1 010 309.20 168 361.20 16.66%
30.11.2005 1 171 100.10 1 165 151.30 5 948.80 0.51% 1 019 403.60 151 696.50 14.88%
31.10.2005 1 165 151.30 1 147 319.00 17 832.30 1.55% 1 013 557.80 151 593.50 14.96%
30.09.2005 1 147 319.00 1 127 581.80 19 737.20 1.75% 998 526.10 148 792.90 14.90%
31.08.2005 1 127 581.80 1 108 491.20 19 090.60 1.72% 984 028.10 143 553.70 14.59%
31.07.2005 1 108 491.20 1 095 985.20 12 506.00 1.14% 975 211.00 133 280.20 13.67%
30.06.2005 1 095 985.20 1 065 210.70 30 774.50 2.89% 975 914.90 120 070.30 12.30%
31.05.2005 1 065 210.70 1 053 873.60 11 337.10 1.08% 979 683.60 85 527.10 8.73%
30.04.2005 1 053 873.60 1 048 425.90 5 447.70 0.52% 974 269.10 79 604.50 8.17%
31.03.2005 1 048 425.90 1 028 907.20 19 518.70 1.90% 957 293.70 91 132.20 9.52%
28.02.2005 1 028 907.20 1 017 549.40 11 357.80 1.12% 958 429.80 70 477.40 7.35%
31.01.2005 1 017 549.40 1 010 309.20 7 240.20 0.72% 952 591.20 64 958.20 6.82%
31.12.2004 1 010 309.20 1 019 403.60 -9 094.40 -0.89% 950 765.90 59 543.30 6.26%
30.11.2004 1 019 403.60 1 013 557.80 5 845.80 0.58% 953 051.80 66 351.80 6.96%
31.10.2004 1 013 557.80 998 526.10 15 031.70 1.51% 931 956.70 81 601.10 8.76%
30.09.2004 998 526.10 984 028.10 14 498.00 1.47% 919 496.60 79 029.50 8.59%
31.08.2004 984 028.10 975 211.00 8 817.10 0.90% 924 280.60 59 747.50 6.46%
31.07.2004 975 211.00 975 914.90 - 703.90 -0.07% 912 084.80 63 126.20 6.92%
30.06.2004 975 914.90 979 683.60 -3 768.70 -0.38% 903 816.30 72 098.60 7.98%
31.05.2004 979 683.60 974 269.10 5 414.50 0.56% 892 943.40 86 740.20 9.71%
30.04.2004 974 269.10 957 293.70 16 975.40 1.77% 900 153.90 74 115.20 8.23%
31.03.2004 957 293.70 958 429.80 -1 136.10 -0.12% 890 890.30 66 403.40 7.45%
29.02.2004 958 429.80 952 591.20 5 838.60 0.61% 897 409.60 61 020.20 6.80%
31.01.2004 952 591.20 950 765.90 1 825.30 0.19% 900 617.70 51 973.50 5.77%
31.12.2003 950 765.90 953 051.80 -2 285.90 -0.24% 892 371.00 58 394.90 6.54%
30.11.2003 953 051.80 931 956.70 21 095.10 2.26% 890 376.10 62 675.70 7.04%
31.10.2003 931 956.70 919 496.60 12 460.10 1.36% 887 049.70 44 907.00 5.06%
30.09.2003 919 496.60 924 280.60 -4 784.00 -0.52% 880 050.90 39 445.70 4.48%
31.08.2003 924 280.60 912 084.80 12 195.80 1.34% 882 576.60 41 704.00 4.73%
31.07.2003 912 084.80 903 816.30 8 268.50 0.91% 870 738.20 41 346.60 4.75%
30.06.2003 903 816.30 892 943.40 10 872.90 1.22% 886 498.50 17 317.80 1.95%
31.05.2003 892 943.40 900 153.90 -7 210.50 -0.80% 899 925.40 -6 982.00 -0.78%
30.04.2003 900 153.90 890 890.30 9 263.60 1.04% 909 722.50 -9 568.60 -1.05%
31.03.2003 890 890.30 897 409.60 -6 519.30 -0.73% 908 121.80 -17 231.50 -1.90%
28.02.2003 897 409.60 900 617.70 -3 208.10 -0.36% 922 655.40 -25 245.80 -2.74%
31.01.2003 900 617.70 892 371.00 8 246.70 0.92% 925 973.20 -25 355.50 -2.74%
31.12.2002 892 371.00 890 376.10 1 994.90 0.22% 942 102.70 -49 731.70 -5.28%
30.11.2002 890 376.10 887 049.70 3 326.40 0.37% 944 752.60 -54 376.50 -5.76%
31.10.2002 887 049.70 880 050.90 6 998.80 0.80% 978 761.10 -91 711.40 -9.37%
30.09.2002 880 050.90 882 576.60 -2 525.70 -0.29% 979 832.00 -99 781.10 -10.18%
31.08.2002 882 576.60 870 738.20 11 838.40 1.36% 1 055 091.70 - 172 515.10 -16.35%
31.07.2002 870 738.20 886 498.50 -15 760.30 -1.78% 1 062 247.70 - 191 509.50 -18.03%
30.06.2002 886 498.50 899 925.40 -13 426.90 -1.49% 1 068 343.40 - 181 844.90 -17.02%
31.05.2002 899 925.40 909 722.50 -9 797.10 -1.08% 1 073 734.70 - 173 809.30 -16.19%
30.04.2002 909 722.50 908 121.80 1 600.70 0.18% 1 096 803.40 - 187 080.90 -17.06%
31.03.2002 908 121.80 922 655.40 -14 533.60 -1.58% 1 079 691.90 - 171 570.10 -15.89%
28.02.2002 922 655.40 925 973.20 -3 317.80 -0.36% 1 059 888.20 - 137 232.80 -12.95%
31.01.2002 925 973.20 942 102.70 -16 129.50 -1.71% 1 058 701.70 - 132 728.50 -12.54%
31.12.2001 942 102.70 944 752.60 -2 649.90 -0.28% 1 050 408.20 - 108 305.50 -10.31%
30.11.2001 944 752.60 978 761.10 -34 008.50 -3.47% 1 047 661.40 - 102 908.80 -9.82%
31.10.2001 978 761.10 979 832.00 -1 070.90 -0.11% 1 057 929.80 -79 168.70 -7.48%
30.09.2001 979 832.00 1 055 091.70 -75 259.70 -7.13% 1 078 300.40 -98 468.40 -9.13%
31.08.2001 1 055 091.70 1 062 247.70 -7 156.00 -0.67% 1 063 220.60 -8 128.90 -0.76%
31.07.2001 1 062 247.70 1 068 343.40 -6 095.70 -0.57% 1 059 653.90 2 593.80 0.24%
30.06.2001 1 068 343.40 1 073 734.70 -5 391.30 -0.50% 1 063 532.90 4 810.50 0.45%
31.05.2001 1 073 734.70 1 096 803.40 -23 068.70 -2.10% 1 072 628.40 1 106.30 0.10%
30.04.2001 1 096 803.40 1 079 691.90 17 111.50 1.58% 1 077 734.00 19 069.40 1.77%
31.03.2001 1 079 691.90 1 059 888.20 19 803.70 1.87% 1 069 939.00 9 752.90 0.91%
28.02.2001 1 059 888.20 1 058 701.70 1 186.50 0.11% 1 084 968.90 -25 080.70 -2.31%
31.01.2001 1 058 701.70 1 050 408.20 8 293.50 0.79% 1 080 924.50 -22 222.80 -2.06%
31.12.2000 1 050 408.20 1 047 661.40 2 746.80 0.26% 1 075 220.30 -24 812.10 -2.31%
30.11.2000 1 047 661.40 1 057 929.80 -10 268.40 -0.97% 1 096 465.90 -48 804.50 -4.45%
31.10.2000 1 057 929.80 1 078 300.40 -20 370.60 -1.89% 1 142 155.10 -84 225.30 -7.37%
30.09.2000 1 078 300.40 1 063 220.60 15 079.80 1.42% 1 133 528.60 -55 228.20 -4.87%
31.08.2000 1 063 220.60 1 059 653.90 3 566.70 0.34% 1 136 475.70 -73 255.10 -6.45%
31.07.2000 1 059 653.90 1 063 532.90 -3 879.00 -0.36% 1 135 412.10 -75 758.20 -6.67%
30.06.2000 1 063 532.90 1 072 628.40 -9 095.50 -0.85% 1 151 893.20 -88 360.30 -7.67%
31.05.2000 1 072 628.40 1 077 734.00 -5 105.60 -0.47% 1 157 747.70 -85 119.30 -7.35%
30.04.2000 1 077 734.00 1 069 939.00 7 795.00 0.73% 1 151 775.50 -74 041.50 -6.43%
31.03.2000 1 069 939.00 1 084 968.90 -15 029.90 -1.39% 1 152 039.10 -82 100.10 -7.13%
29.02.2000 1 084 968.90 1 080 924.50 4 044.40 0.37% 1 149 867.20 -64 898.30 -5.64%
31.01.2000 1 080 924.50 1 075 220.30 5 704.20 0.53% 1 136 988.70 -56 064.20 -4.93%
31.12.1999 1 075 220.30 1 096 465.90 -21 245.60 -1.94% 1 119 999.70 -44 779.40 -4.00%
30.11.1999 1 096 465.90 1 142 155.10 -45 689.20 -4.00% 1 136 734.60 -40 268.70 -3.54%
31.10.1999 1 142 155.10 1 133 528.60 8 626.50 0.76% 1 128 809.00 13 346.10 1.18%
30.09.1999 1 133 528.60 1 136 475.70 -2 947.10 -0.26% 1 134 019.90 - 491.30 -0.04%
31.08.1999 1 136 475.70 1 135 412.10 1 063.60 0.09% 1 154 997.30 -18 521.60 -1.60%
31.07.1999 1 135 412.10 1 151 893.20 -16 481.10 -1.43% 1 120 182.00 15 230.10 1.36%
30.06.1999 1 151 893.20 1 157 747.70 -5 854.50 -0.51% 1 140 814.80 11 078.40 0.97%
31.05.1999 1 157 747.70 1 151 775.50 5 972.20 0.52% 1 169 352.70 -11 605.00 -0.99%
30.04.1999 1 151 775.50 1 152 039.10 - 263.60 -0.02% 1 150 726.10 1 049.40 0.09%
31.03.1999 1 152 039.10 1 149 867.20 2 171.90 0.19% 1 125 621.60 26 417.50 2.35%
28.02.1999 1 149 867.20 1 136 988.70 12 878.50 1.13% 1 126 547.80 23 319.40 2.07%
31.01.1999 1 136 988.70 1 119 999.70 16 989.00 1.52% 1 134 979.40 2 009.30 0.18%
31.12.1998 1 119 999.70 1 136 734.60 -16 734.90 -1.47% 1 121 854.50 -1 854.80 -0.17%
30.11.1998 1 136 734.60 1 128 809.00 7 925.60 0.70% 1 121 293.60 15 441.00 1.38%
31.10.1998 1 128 809.00 1 134 019.90 -5 210.90 -0.46% 1 100 874.10 27 934.90 2.54%
30.09.1998 1 134 019.90 1 154 997.30 -20 977.40 -1.82% 1 087 868.60 46 151.30 4.24%
31.08.1998 1 154 997.30 1 120 182.00 34 815.30 3.11% 1 087 223.40 67 773.90 6.23%
31.07.1998 1 120 182.00 1 140 814.80 -20 632.80 -1.81% 1 095 616.80 24 565.20 2.24%
30.06.1998 1 140 814.80 1 169 352.70 -28 537.90 -2.44% 1 093 867.90 46 946.90 4.29%
31.05.1998 1 169 352.70 1 150 726.10 18 626.60 1.62% 1 108 137.10 61 215.60 5.52%
30.04.1998 1 150 726.10 1 125 621.60 25 104.50 2.23% 1 075 834.20 74 891.90 6.96%
31.03.1998 1 125 621.60 1 126 547.80 - 926.20 -0.08% 1 047 347.30 78 274.30 7.47%
28.02.1998 1 126 547.80 1 134 979.40 -8 431.60 -0.74% 1 033 599.40 92 948.40 8.99%
31.01.1998 1 134 979.40 1 121 854.50 13 124.90 1.17% 1 020 250.90 114 728.50 11.25%
31.12.1997 1 121 854.50 1 121 293.60 560.90 0.05% 890 104.60 231 749.90 26.04%
30.11.1997 1 121 293.60 1 100 874.10 20 419.50 1.85% 890 282.30 231 011.30 25.95%
31.10.1997 1 100 874.10 1 087 868.60 13 005.50 1.20% 884 942.50 215 931.60 24.40%
30.09.1997 1 087 868.60 1 087 223.40 645.20 0.06% 878 301.00 209 567.60 23.86%
31.08.1997 1 087 223.40 1 095 616.80 -8 393.40 -0.77% 875 818.20 211 405.20 24.14%
31.07.1997 1 095 616.80 1 093 867.90 1 748.90 0.16% 872 248.00 223 368.80 25.61%
30.06.1997 1 093 867.90 1 108 137.10 -14 269.20 -1.29% 874 243.00 219 624.90 25.12%
31.05.1997 1 108 137.10 1 075 834.20 32 302.90 3.00% 863 373.50 244 763.60 28.35%
30.04.1997 1 075 834.20 1 047 347.30 28 486.90 2.72% 853 692.50 222 141.70 26.02%
31.03.1997 1 047 347.30 1 033 599.40 13 747.90 1.33% 846 414.10 200 933.20 23.74%
28.02.1997 1 033 599.40 1 020 250.90 13 348.50 1.31% 835 146.90 198 452.50 23.76%
31.01.1997 1 020 250.90 890 104.60 130 146.30 14.62% 825 089.80 195 161.10 23.65%
31.12.1996 890 104.60 890 282.30 - 177.70 -0.02% 824 523.90 65 580.70 7.95%
30.11.1996 890 282.30 884 942.50 5 339.80 0.60% 826 693.30 63 589.00 7.69%
31.10.1996 884 942.50 878 301.00 6 641.50 0.76% 823 696.90 61 245.60 7.44%
30.09.1996 878 301.00 875 818.20 2 482.80 0.28% 813 402.10 64 898.90 7.98%
31.08.1996 875 818.20 872 248.00 3 570.20 0.41% 808 248.30 67 569.90 8.36%
31.07.1996 872 248.00 874 243.00 -1 995.00 -0.23% 803 867.80 68 380.20 8.51%
30.06.1996 874 243.00 863 373.50 10 869.50 1.26% 794 646.50 79 596.50 10.02%
31.05.1996 863 373.50 853 692.50 9 681.00 1.13% 793 911.30 69 462.20 8.75%
30.04.1996 853 692.50 846 414.10 7 278.40 0.86% 784 905.30 68 787.20 8.76%
31.03.1996 846 414.10 835 146.90 11 267.20 1.35% 775 469.70 70 944.40 9.15%
29.02.1996 835 146.90 825 089.80 10 057.10 1.22% 768 751.80 66 395.10 8.64%
31.01.1996 825 089.80 824 523.90 565.90 0.07% 765 801.20 59 288.60 7.74%
31.12.1995 824 523.90 826 693.30 -2 169.40 -0.26% 771 306.70 53 217.20 6.90%
30.11.1995 826 693.30 823 696.90 2 996.40 0.36% 753 801.50 72 891.80 9.67%
31.10.1995 823 696.90 813 402.10 10 294.80 1.27% 745 774.70 77 922.20 10.45%
30.09.1995 813 402.10 808 248.30 5 153.80 0.64% 740 847.30 72 554.80 9.79%
31.08.1995 808 248.30 803 867.80 4 380.50 0.54% 732 080.70 76 167.60 10.40%
31.07.1995 803 867.80 794 646.50 9 221.30 1.16% 727 597.40 76 270.40 10.48%
30.06.1995 794 646.50 793 911.30 735.20 0.09% 719 399.80 75 246.70 10.46%
31.05.1995 793 911.30 784 905.30 9 006.00 1.15% 708 384.30 85 527.00 12.07%
30.04.1995 784 905.30 775 469.70 9 435.60 1.22% 701 038.50 83 866.80 11.96%
31.03.1995 775 469.70 768 751.80 6 717.90 0.87% 689 721.30 85 748.40 12.43%
28.02.1995 768 751.80 765 801.20 2 950.60 0.39% 680 794.50 87 957.30 12.92%
31.01.1995 765 801.20 771 306.70 -5 505.50 -0.71% 674 300.00 91 501.20 13.57%
31.12.1994 771 306.70 753 801.50 17 505.20 2.32% 670 092.30 101 214.40 15.10%
30.11.1994 753 801.50 745 774.70 8 026.80 1.08% 665 258.10 88 543.40 13.31%
31.10.1994 745 774.70 740 847.30 4 927.40 0.67% 651 781.10 93 993.60 14.42%
30.09.1994 740 847.30 732 080.70 8 766.60 1.20% 647 453.00 93 394.30 14.42%
31.08.1994 732 080.70 727 597.40 4 483.30 0.62% 640 905.20 91 175.50 14.23%
31.07.1994 727 597.40 719 399.80 8 197.60 1.14% 631 833.30 95 764.10 15.16%
30.06.1994 719 399.80 708 384.30 11 015.50 1.55% 624 355.70 95 044.10 15.22%
31.05.1994 708 384.30 701 038.50 7 345.80 1.05% 611 253.20 97 131.10 15.89%
30.04.1994 701 038.50 689 721.30 11 317.20 1.64% 603 837.00 97 201.50 16.10%
31.03.1994 689 721.30 680 794.50 8 926.80 1.31% 591 774.70 97 946.60 16.55%
28.02.1994 680 794.50 674 300.00 6 494.50 0.96% 581 942.50 98 852.00 16.99%
31.01.1994 674 300.00 670 092.30 4 207.70 0.63% 570 277.50 104 022.50 18.24%
31.12.1993 670 092.30 665 258.10 4 834.20 0.73% - - -
30.11.1993 665 258.10 651 781.10 13 477.00 2.07% - - -
31.10.1993 651 781.10 647 453.00 4 328.10 0.67% - - -
30.09.1993 647 453.00 640 905.20 6 547.80 1.02% - - -
31.08.1993 640 905.20 631 833.30 9 071.90 1.44% - - -
31.07.1993 631 833.30 624 355.70 7 477.60 1.20% - - -
30.06.1993 624 355.70 611 253.20 13 102.50 2.14% - - -
31.05.1993 611 253.20 603 837.00 7 416.20 1.23% - - -
30.04.1993 603 837.00 591 774.70 12 062.30 2.04% - - -
31.03.1993 591 774.70 581 942.50 9 832.20 1.69% - - -
28.02.1993 581 942.50 570 277.50 11 665.00 2.05% - - -
31.01.1993 570 277.50 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2015 29 866 518.20 30 750 490.00 - 883 971.80 -2.87% 30 750 490.00 - 883 971.80 -2.87%
01.01.2014 30 750 490.00 29 235 570.20 1 514 919.80 5.18% 29 235 570.20 1 514 919.80 5.18%
01.01.2013 29 235 570.20 27 974 811.40 1 260 758.80 4.51% 27 974 811.40 1 260 758.80 4.51%
01.01.2012 27 974 811.40 26 752 093.50 1 222 717.90 4.57% 26 752 093.50 1 222 717.90 4.57%
01.01.2011 26 752 093.50 25 484 315.80 1 267 777.70 4.97% 25 484 315.80 1 267 777.70 4.97%
01.01.2010 25 484 315.80 25 100 031.40 384 284.40 1.53% 25 100 031.40 384 284.40 1.53%
01.01.2009 25 100 031.40 23 339 629.70 1 760 401.70 7.54% 23 339 629.70 1 760 401.70 7.54%
01.01.2008 23 339 629.70 19 187 792.50 4 151 837.20 21.64% 19 187 792.50 4 151 837.20 21.64%
01.01.2007 19 187 792.50 15 556 450.80 3 631 341.70 23.34% 15 556 450.80 3 631 341.70 23.34%
01.01.2006 15 556 450.80 13 208 265.80 2 348 185.00 17.78% 13 208 265.80 2 348 185.00 17.78%
01.01.2005 13 208 265.80 11 799 218.10 1 409 047.70 11.94% 11 799 218.10 1 409 047.70 11.94%
01.01.2004 11 799 218.10 10 977 467.60 821 750.50 7.49% 10 977 467.60 821 750.50 7.49%
01.01.2003 10 977 467.60 10 756 059.30 221 408.30 2.06% 10 756 059.30 221 408.30 2.06%
01.01.2002 10 756 059.30 12 399 951.10 -1 643 891.80 -13.26% 12 399 951.10 -1 643 891.80 -13.26%
01.01.2001 12 399 951.10 12 806 902.00 - 406 950.90 -3.18% 12 806 902.00 - 406 950.90 -3.18%
01.01.2000 12 806 902.00 13 619 569.10 - 812 667.10 -5.97% 13 619 569.10 - 812 667.10 -5.97%
01.01.1999 13 619 569.10 13 642 784.90 -23 215.80 -0.17% 13 642 784.90 -23 215.80 -0.17%
01.01.1998 13 642 784.90 12 993 767.80 649 017.10 4.99% 12 993 767.80 649 017.10 4.99%
01.01.1997 12 993 767.80 10 389 656.40 2 604 111.40 25.06% 10 389 656.40 2 604 111.40 25.06%
01.01.1996 10 389 656.40 9 583 918.10 805 738.30 8.41% 9 583 918.10 805 738.30 8.41%
01.01.1995 9 583 918.10 8 645 046.70 938 871.40 10.86% 8 645 046.70 938 871.40 10.86%
01.01.1994 8 645 046.70 7 490 763.60 1 154 283.10 15.41% 7 490 763.60 1 154 283.10 15.41%
01.01.1993 7 490 763.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry a pohledávky celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry a pohledávky celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
Úvěry a pohledávky celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (SOPR=100, čtvrtletní data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů