ostatní úvěry celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ostatní úvěry celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2015 1 295 821.70
Min 30.11.2001 98 031.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 1 295 821.70 1 280 127.30 15 694.40 1.23% 1 188 640.20 107 181.50 9.02%
31.10.2015 1 280 127.30 1 267 469.90 12 657.40 1.00% 1 184 139.00 95 988.30 8.11%
30.09.2015 1 267 469.90 1 251 239.90 16 230.00 1.30% 1 152 744.70 114 725.20 9.95%
31.08.2015 1 251 239.90 1 244 836.70 6 403.20 0.51% 1 149 829.60 101 410.30 8.82%
31.07.2015 1 244 836.70 1 215 845.00 28 991.70 2.38% 1 149 943.90 94 892.80 8.25%
30.06.2015 1 215 845.00 1 215 386.50 458.50 0.04% 1 159 006.10 56 838.90 4.90%
31.05.2015 1 215 386.50 1 219 529.00 -4 142.50 -0.34% 1 146 984.10 68 402.40 5.96%
30.04.2015 1 219 529.00 1 210 417.10 9 111.90 0.75% 1 143 842.10 75 686.90 6.62%
31.03.2015 1 210 417.10 1 205 002.40 5 414.70 0.45% 1 132 190.60 78 226.50 6.91%
28.02.2015 1 205 002.40 1 210 220.80 -5 218.40 -0.43% 1 128 520.60 76 481.80 6.78%
31.01.2015 1 210 220.80 1 208 376.40 1 844.40 0.15% 1 148 550.80 61 670.00 5.37%
31.12.2014 1 208 376.40 1 188 640.20 19 736.20 1.66% 1 141 886.00 66 490.40 5.82%
30.11.2014 1 188 640.20 1 184 139.00 4 501.20 0.38% 1 142 349.10 46 291.10 4.05%
31.10.2014 1 184 139.00 1 152 744.70 31 394.30 2.72% 1 090 767.90 93 371.10 8.56%
30.09.2014 1 152 744.70 1 149 829.60 2 915.10 0.25% 1 082 535.30 70 209.40 6.49%
31.08.2014 1 149 829.60 1 149 943.90 - 114.30 -0.01% 1 078 768.20 71 061.40 6.59%
31.07.2014 1 149 943.90 1 159 006.10 -9 062.20 -0.78% 1 070 013.80 79 930.10 7.47%
30.06.2014 1 159 006.10 1 146 984.10 12 022.00 1.05% 1 067 588.40 91 417.70 8.56%
31.05.2014 1 146 984.10 1 143 842.10 3 142.00 0.27% 1 062 167.40 84 816.70 7.99%
30.04.2014 1 143 842.10 1 132 190.60 11 651.50 1.03% 1 051 138.60 92 703.50 8.82%
31.03.2014 1 132 190.60 1 128 520.60 3 670.00 0.33% 1 062 263.20 69 927.40 6.58%
28.02.2014 1 128 520.60 1 148 550.80 -20 030.20 -1.74% 1 056 997.50 71 523.10 6.77%
31.01.2014 1 148 550.80 1 141 886.00 6 664.80 0.58% 1 045 750.70 102 800.10 9.83%
31.12.2013 1 141 886.00 1 142 349.10 - 463.10 -0.04% 1 029 040.10 112 845.90 10.97%
30.11.2013 1 142 349.10 1 090 767.90 51 581.20 4.73% 1 018 369.10 123 980.00 12.17%
31.10.2013 1 090 767.90 1 082 535.30 8 232.60 0.76% 1 015 698.20 75 069.70 7.39%
30.09.2013 1 082 535.30 1 078 768.20 3 767.10 0.35% 1 015 376.30 67 159.00 6.61%
31.08.2013 1 078 768.20 1 070 013.80 8 754.40 0.82% 1 015 978.10 62 790.10 6.18%
31.07.2013 1 070 013.80 1 067 588.40 2 425.40 0.23% 1 018 519.20 51 494.60 5.06%
30.06.2013 1 067 588.40 1 062 167.40 5 421.00 0.51% 1 025 080.40 42 508.00 4.15%
31.05.2013 1 062 167.40 1 051 138.60 11 028.80 1.05% 1 018 195.90 43 971.50 4.32%
30.04.2013 1 051 138.60 1 062 263.20 -11 124.60 -1.05% 994 173.00 56 965.60 5.73%
31.03.2013 1 062 263.20 1 056 997.50 5 265.70 0.50% 991 919.80 70 343.40 7.09%
28.02.2013 1 056 997.50 1 045 750.70 11 246.80 1.08% 1 000 412.90 56 584.60 5.66%
31.01.2013 1 045 750.70 1 029 040.10 16 710.60 1.62% 994 757.60 50 993.10 5.13%
31.12.2012 1 029 040.10 1 018 369.10 10 671.00 1.05% 1 005 594.80 23 445.30 2.33%
30.11.2012 1 018 369.10 1 015 698.20 2 670.90 0.26% 997 288.60 21 080.50 2.11%
31.10.2012 1 015 698.20 1 015 376.30 321.90 0.03% 981 534.80 34 163.40 3.48%
30.09.2012 1 015 376.30 1 015 978.10 - 601.80 -0.06% 961 067.00 54 309.30 5.65%
31.08.2012 1 015 978.10 1 018 519.20 -2 541.10 -0.25% 952 797.40 63 180.70 6.63%
31.07.2012 1 018 519.20 1 025 080.40 -6 561.20 -0.64% 943 473.00 75 046.20 7.95%
30.06.2012 1 025 080.40 1 018 195.90 6 884.50 0.68% 932 114.00 92 966.40 9.97%
31.05.2012 1 018 195.90 994 173.00 24 022.90 2.42% 928 036.50 90 159.40 9.71%
30.04.2012 994 173.00 991 919.80 2 253.20 0.23% 932 347.10 61 825.90 6.63%
31.03.2012 991 919.80 1 000 412.90 -8 493.10 -0.85% 916 052.70 75 867.10 8.28%
29.02.2012 1 000 412.90 994 757.60 5 655.30 0.57% 913 241.00 87 171.90 9.55%
31.01.2012 994 757.60 1 005 594.80 -10 837.20 -1.08% 912 841.80 81 915.80 8.97%
31.12.2011 1 005 594.80 997 288.60 8 306.20 0.83% 929 201.30 76 393.50 8.22%
30.11.2011 997 288.60 981 534.80 15 753.80 1.60% 926 496.10 70 792.50 7.64%
31.10.2011 981 534.80 961 067.00 20 467.80 2.13% 911 466.80 70 068.00 7.69%
30.09.2011 961 067.00 952 797.40 8 269.60 0.87% 901 122.40 59 944.60 6.65%
31.08.2011 952 797.40 943 473.00 9 324.40 0.99% 907 610.20 45 187.20 4.98%
31.07.2011 943 473.00 932 114.00 11 359.00 1.22% 899 446.90 44 026.10 4.89%
30.06.2011 932 114.00 928 036.50 4 077.50 0.44% 903 555.80 28 558.20 3.16%
31.05.2011 928 036.50 932 347.10 -4 310.60 -0.46% 893 242.40 34 794.10 3.90%
30.04.2011 932 347.10 916 052.70 16 294.40 1.78% 889 547.70 42 799.40 4.81%
31.03.2011 916 052.70 913 241.00 2 811.70 0.31% 885 515.10 30 537.60 3.45%
28.02.2011 913 241.00 912 841.80 399.20 0.04% 885 060.00 28 181.00 3.18%
31.01.2011 912 841.80 929 201.30 -16 359.50 -1.76% 886 383.50 26 458.30 2.98%
31.12.2010 929 201.30 926 496.10 2 705.20 0.29% 901 385.60 27 815.70 3.09%
30.11.2010 926 496.10 911 466.80 15 029.30 1.65% 902 089.10 24 407.00 2.71%
31.10.2010 911 466.80 901 122.40 10 344.40 1.15% 903 355.60 8 111.20 0.90%
30.09.2010 901 122.40 907 610.20 -6 487.80 -0.71% 892 205.00 8 917.40 1.00%
31.08.2010 907 610.20 899 446.90 8 163.30 0.91% 895 156.80 12 453.40 1.39%
31.07.2010 899 446.90 903 555.80 -4 108.90 -0.45% 903 482.30 -4 035.40 -0.45%
30.06.2010 903 555.80 893 242.40 10 313.40 1.15% 912 052.60 -8 496.80 -0.93%
31.05.2010 893 242.40 889 547.70 3 694.70 0.42% 918 228.00 -24 985.60 -2.72%
30.04.2010 889 547.70 885 515.10 4 032.60 0.46% 923 866.50 -34 318.80 -3.71%
31.03.2010 885 515.10 885 060.00 455.10 0.05% 927 468.10 -41 953.00 -4.52%
28.02.2010 885 060.00 886 383.50 -1 323.50 -0.15% 949 697.40 -64 637.40 -6.81%
31.01.2010 886 383.50 901 385.60 -15 002.10 -1.66% 958 262.40 -71 878.90 -7.50%
31.12.2009 901 385.60 902 089.10 - 703.50 -0.08% 987 735.80 -86 350.20 -8.74%
30.11.2009 902 089.10 903 355.60 -1 266.50 -0.14% 985 020.10 -82 931.00 -8.42%
31.10.2009 903 355.60 892 205.00 11 150.60 1.25% 976 095.20 -72 739.60 -7.45%
30.09.2009 892 205.00 895 156.80 -2 951.80 -0.33% 964 740.10 -72 535.10 -7.52%
31.08.2009 895 156.80 903 482.30 -8 325.50 -0.92% 954 989.10 -59 832.30 -6.27%
31.07.2009 903 482.30 912 052.60 -8 570.30 -0.94% 934 953.40 -31 471.10 -3.37%
30.06.2009 912 052.60 918 228.00 -6 175.40 -0.67% 918 032.40 -5 979.80 -0.65%
31.05.2009 918 228.00 923 866.50 -5 638.50 -0.61% 921 051.20 -2 823.20 -0.31%
30.04.2009 923 866.50 927 468.10 -3 601.60 -0.39% 896 917.60 26 948.90 3.00%
31.03.2009 927 468.10 949 697.40 -22 229.30 -2.34% 880 466.70 47 001.40 5.34%
28.02.2009 949 697.40 958 262.40 -8 565.00 -0.89% 872 596.60 77 100.80 8.84%
31.01.2009 958 262.40 987 735.80 -29 473.40 -2.98% 874 039.50 84 222.90 9.64%
31.12.2008 987 735.80 985 020.10 2 715.70 0.28% 865 668.40 122 067.40 14.10%
30.11.2008 985 020.10 976 095.20 8 924.90 0.91% 856 785.30 128 234.80 14.97%
31.10.2008 976 095.20 964 740.10 11 355.10 1.18% 846 569.70 129 525.50 15.30%
30.09.2008 964 740.10 954 989.10 9 751.00 1.02% 832 381.90 132 358.20 15.90%
31.08.2008 954 989.10 934 953.40 20 035.70 2.14% 828 458.40 126 530.70 15.27%
31.07.2008 934 953.40 918 032.40 16 921.00 1.84% 816 608.90 118 344.50 14.49%
30.06.2008 918 032.40 921 051.20 -3 018.80 -0.33% 805 558.20 112 474.20 13.96%
31.05.2008 921 051.20 896 917.60 24 133.60 2.69% 774 993.30 146 057.90 18.85%
30.04.2008 896 917.60 880 466.70 16 450.90 1.87% 763 214.80 133 702.80 17.52%
31.03.2008 880 466.70 872 596.60 7 870.10 0.90% 750 683.10 129 783.60 17.29%
29.02.2008 872 596.60 874 039.50 -1 442.90 -0.17% 748 020.90 124 575.70 16.65%
31.01.2008 874 039.50 865 668.40 8 371.10 0.97% 741 378.10 132 661.40 17.89%
31.12.2007 865 668.40 856 785.30 8 883.10 1.04% 730 905.60 134 762.80 18.44%
30.11.2007 856 785.30 846 569.70 10 215.60 1.21% 724 360.90 132 424.40 18.28%
31.10.2007 846 569.70 832 381.90 14 187.80 1.70% 711 553.50 135 016.20 18.97%
30.09.2007 832 381.90 828 458.40 3 923.50 0.47% 706 764.20 125 617.70 17.77%
31.08.2007 828 458.40 816 608.90 11 849.50 1.45% 698 662.10 129 796.30 18.58%
31.07.2007 816 608.90 805 558.20 11 050.70 1.37% 693 644.10 122 964.80 17.73%
30.06.2007 805 558.20 774 993.30 30 564.90 3.94% 686 489.70 119 068.50 17.34%
31.05.2007 774 993.30 763 214.80 11 778.50 1.54% 681 967.70 93 025.60 13.64%
30.04.2007 763 214.80 750 683.10 12 531.70 1.67% 673 566.30 89 648.50 13.31%
31.03.2007 750 683.10 748 020.90 2 662.20 0.36% 668 288.10 82 395.00 12.33%
28.02.2007 748 020.90 741 378.10 6 642.80 0.90% 659 494.60 88 526.30 13.42%
31.01.2007 741 378.10 730 905.60 10 472.50 1.43% 652 307.40 89 070.70 13.65%
31.12.2006 730 905.60 724 360.90 6 544.70 0.90% 654 419.30 76 486.30 11.69%
30.11.2006 724 360.90 711 553.50 12 807.40 1.80% 654 657.80 69 703.10 10.65%
31.10.2006 711 553.50 706 764.20 4 789.30 0.68% 664 582.10 46 971.40 7.07%
30.09.2006 706 764.20 698 662.10 8 102.10 1.16% 658 814.30 47 949.90 7.28%
31.08.2006 698 662.10 693 644.10 5 018.00 0.72% 655 156.30 43 505.80 6.64%
31.07.2006 693 644.10 686 489.70 7 154.40 1.04% 646 370.40 47 273.70 7.31%
30.06.2006 686 489.70 681 967.70 4 522.00 0.66% 635 822.40 50 667.30 7.97%
31.05.2006 681 967.70 673 566.30 8 401.40 1.25% 628 562.00 53 405.70 8.50%
30.04.2006 673 566.30 668 288.10 5 278.20 0.79% 626 735.20 46 831.10 7.47%
31.03.2006 668 288.10 659 494.60 8 793.50 1.33% 627 225.80 41 062.30 6.55%
28.02.2006 659 494.60 652 307.40 7 187.20 1.10% 618 442.10 41 052.50 6.64%
31.01.2006 652 307.40 654 419.30 -2 111.90 -0.32% 616 829.60 35 477.80 5.75%
31.12.2005 654 419.30 654 657.80 - 238.50 -0.04% 615 346.10 39 073.20 6.35%
30.11.2005 654 657.80 664 582.10 -9 924.30 -1.49% 631 579.90 23 077.90 3.65%
31.10.2005 664 582.10 658 814.30 5 767.80 0.88% 635 692.40 28 889.70 4.54%
30.09.2005 658 814.30 655 156.30 3 658.00 0.56% 629 634.10 29 180.20 4.63%
31.08.2005 655 156.30 646 370.40 8 785.90 1.36% 629 754.50 25 401.80 4.03%
31.07.2005 646 370.40 635 822.40 10 548.00 1.66% 626 258.40 20 112.00 3.21%
30.06.2005 635 822.40 628 562.00 7 260.40 1.16% 628 698.90 7 123.50 1.13%
31.05.2005 628 562.00 626 735.20 1 826.80 0.29% 642 039.60 -13 477.60 -2.10%
30.04.2005 626 735.20 627 225.80 - 490.60 -0.08% 641 766.60 -15 031.40 -2.34%
31.03.2005 627 225.80 618 442.10 8 783.70 1.42% 636 424.20 -9 198.40 -1.45%
28.02.2005 618 442.10 616 829.60 1 612.50 0.26% 642 595.70 -24 153.60 -3.76%
31.01.2005 616 829.60 615 346.10 1 483.50 0.24% 643 119.30 -26 289.70 -4.09%
31.12.2004 615 346.10 631 579.90 -16 233.80 -2.57% 649 276.40 -33 930.30 -5.23%
30.11.2004 631 579.90 635 692.40 -4 112.50 -0.65% 657 123.70 -25 543.80 -3.89%
31.10.2004 635 692.40 629 634.10 6 058.30 0.96% 640 077.90 -4 385.50 -0.69%
30.09.2004 629 634.10 629 754.50 - 120.40 -0.02% 631 751.50 -2 117.40 -0.34%
31.08.2004 629 754.50 626 258.40 3 496.10 0.56% 647 098.30 -17 343.80 -2.68%
31.07.2004 626 258.40 628 698.90 -2 440.50 -0.39% 639 165.70 -12 907.30 -2.02%
30.06.2004 628 698.90 642 039.60 -13 340.70 -2.08% 636 364.90 -7 666.00 -1.20%
31.05.2004 642 039.60 641 766.60 273.00 0.04% 633 839.50 8 200.10 1.29%
30.04.2004 641 766.60 636 424.20 5 342.40 0.84% 642 463.40 - 696.80 -0.11%
31.03.2004 636 424.20 642 595.70 -6 171.50 -0.96% 640 228.00 -3 803.80 -0.59%
29.02.2004 642 595.70 643 119.30 - 523.60 -0.08% 655 343.70 -12 748.00 -1.95%
31.01.2004 643 119.30 649 276.40 -6 157.10 -0.95% 658 145.30 -15 026.00 -2.28%
31.12.2003 649 276.40 657 123.70 -7 847.30 -1.19% 657 382.20 -8 105.80 -1.23%
30.11.2003 657 123.70 640 077.90 17 045.80 2.66% 661 501.20 -4 377.50 -0.66%
31.10.2003 640 077.90 631 751.50 8 326.40 1.32% 664 202.30 -24 124.40 -3.63%
30.09.2003 631 751.50 647 098.30 -15 346.80 -2.37% 657 561.20 -25 809.70 -3.92%
31.08.2003 647 098.30 639 165.70 7 932.60 1.24% 671 484.70 -24 386.40 -3.63%
31.07.2003 639 165.70 636 364.90 2 800.80 0.44% 664 753.40 -25 587.70 -3.85%
30.06.2003 636 364.90 633 839.50 2 525.40 0.40% 680 446.20 -44 081.30 -6.48%
31.05.2003 633 839.50 642 463.40 -8 623.90 -1.34% 699 131.50 -65 292.00 -9.34%
30.04.2003 642 463.40 640 228.00 2 235.40 0.35% 710 879.70 -68 416.30 -9.62%
31.03.2003 640 228.00 655 343.70 -15 115.70 -2.31% 711 403.80 -71 175.80 -10.00%
28.02.2003 655 343.70 658 145.30 -2 801.60 -0.43% 730 347.70 -75 004.00 -10.27%
31.01.2003 658 145.30 657 382.20 763.10 0.12% 737 105.40 -78 960.10 -10.71%
31.12.2002 657 382.20 661 501.20 -4 119.00 -0.62% 112 167.40 545 214.80 486.07%
30.11.2002 661 501.20 664 202.30 -2 701.10 -0.41% 98 031.00 563 470.20 574.79%
31.10.2002 664 202.30 657 561.20 6 641.10 1.01% 108 208.80 555 993.50 513.82%
30.09.2002 657 561.20 671 484.70 -13 923.50 -2.07% 109 765.00 547 796.20 499.06%
31.08.2002 671 484.70 664 753.40 6 731.30 1.01% 154 869.30 516 615.40 333.58%
31.07.2002 664 753.40 680 446.20 -15 692.80 -2.31% 159 727.40 505 026.00 316.18%
30.06.2002 680 446.20 699 131.50 -18 685.30 -2.67% 167 088.40 513 357.80 307.24%
31.05.2002 699 131.50 710 879.70 -11 748.20 -1.65% 176 294.30 522 837.20 296.57%
30.04.2002 710 879.70 711 403.80 - 524.10 -0.07% 180 694.00 530 185.70 293.42%
31.03.2002 711 403.80 730 347.70 -18 943.90 -2.59% 173 313.00 538 090.80 310.47%
28.02.2002 730 347.70 737 105.40 -6 757.70 -0.92% 168 924.10 561 423.60 332.35%
31.01.2002 737 105.40 112 167.40 624 938.00 557.15% 171 340.20 565 765.20 330.20%
31.12.2001 112 167.40 98 031.00 14 136.40 14.42% 175 147.60 -62 980.20 -35.96%
30.11.2001 98 031.00 108 208.80 -10 177.80 -9.41% 169 854.80 -71 823.80 -42.29%
31.10.2001 108 208.80 109 765.00 -1 556.20 -1.42% 174 424.00 -66 215.20 -37.96%
30.09.2001 109 765.00 154 869.30 -45 104.30 -29.12% 176 669.30 -66 904.30 -37.87%
31.08.2001 154 869.30 159 727.40 -4 858.10 -3.04% 179 647.70 -24 778.40 -13.79%
31.07.2001 159 727.40 167 088.40 -7 361.00 -4.41% 178 161.40 -18 434.00 -10.35%
30.06.2001 167 088.40 176 294.30 -9 205.90 -5.22% 193 413.10 -26 324.70 -13.61%
31.05.2001 176 294.30 180 694.00 -4 399.70 -2.43% 207 648.40 -31 354.10 -15.10%
30.04.2001 180 694.00 173 313.00 7 381.00 4.26% 201 461.00 -20 767.00 -10.31%
31.03.2001 173 313.00 168 924.10 4 388.90 2.60% 199 738.30 -26 425.30 -13.23%
28.02.2001 168 924.10 171 340.20 -2 416.10 -1.41% 178 633.20 -9 709.10 -5.44%
31.01.2001 171 340.20 175 147.60 -3 807.40 -2.17% 179 234.00 -7 893.80 -4.40%
31.12.2000 175 147.60 169 854.80 5 292.80 3.12% 120 040.20 55 107.40 45.91%
30.11.2000 169 854.80 174 424.00 -4 569.20 -2.62% 116 013.40 53 841.40 46.41%
31.10.2000 174 424.00 176 669.30 -2 245.30 -1.27% 106 745.80 67 678.20 63.40%
30.09.2000 176 669.30 179 647.70 -2 978.40 -1.66% 105 449.70 71 219.60 67.54%
31.08.2000 179 647.70 178 161.40 1 486.30 0.83% 137 149.50 42 498.20 30.99%
31.07.2000 178 161.40 193 413.10 -15 251.70 -7.89% 130 583.30 47 578.10 36.44%
30.06.2000 193 413.10 207 648.40 -14 235.30 -6.86% 147 730.80 45 682.30 30.92%
31.05.2000 207 648.40 201 461.00 6 187.40 3.07% 154 516.50 53 131.90 34.39%
30.04.2000 201 461.00 199 738.30 1 722.70 0.86% 148 281.90 53 179.10 35.86%
31.03.2000 199 738.30 178 633.20 21 105.10 11.81% 148 381.10 51 357.20 34.61%
29.02.2000 178 633.20 179 234.00 - 600.80 -0.34% 142 194.20 36 439.00 25.63%
31.01.2000 179 234.00 120 040.20 59 193.80 49.31% 141 536.50 37 697.50 26.63%
31.12.1999 120 040.20 116 013.40 4 026.80 3.47% 142 770.60 -22 730.40 -15.92%
30.11.1999 116 013.40 106 745.80 9 267.60 8.68% 158 966.40 -42 953.00 -27.02%
31.10.1999 106 745.80 105 449.70 1 296.10 1.23% 160 039.60 -53 293.80 -33.30%
30.09.1999 105 449.70 137 149.50 -31 699.80 -23.11% 163 113.40 -57 663.70 -35.35%
31.08.1999 137 149.50 130 583.30 6 566.20 5.03% 170 720.20 -33 570.70 -19.66%
31.07.1999 130 583.30 147 730.80 -17 147.50 -11.61% 167 847.40 -37 264.10 -22.20%
30.06.1999 147 730.80 154 516.50 -6 785.70 -4.39% 170 873.90 -23 143.10 -13.54%
31.05.1999 154 516.50 148 281.90 6 234.60 4.20% 182 274.20 -27 757.70 -15.23%
30.04.1999 148 281.90 148 381.10 -99.20 -0.07% 176 165.40 -27 883.50 -15.83%
31.03.1999 148 381.10 142 194.20 6 186.90 4.35% 171 406.70 -23 025.60 -13.43%
28.02.1999 142 194.20 141 536.50 657.70 0.46% 175 657.00 -33 462.80 -19.05%
31.01.1999 141 536.50 142 770.60 -1 234.10 -0.86% 173 526.50 -31 990.00 -18.44%
31.12.1998 142 770.60 158 966.40 -16 195.80 -10.19% 178 773.30 -36 002.70 -20.14%
30.11.1998 158 966.40 160 039.60 -1 073.20 -0.67% 173 469.70 -14 503.30 -8.36%
31.10.1998 160 039.60 163 113.40 -3 073.80 -1.88% 172 468.80 -12 429.20 -7.21%
30.09.1998 163 113.40 170 720.20 -7 606.80 -4.46% 172 867.00 -9 753.60 -5.64%
31.08.1998 170 720.20 167 847.40 2 872.80 1.71% 178 335.10 -7 614.90 -4.27%
31.07.1998 167 847.40 170 873.90 -3 026.50 -1.77% 186 799.00 -18 951.60 -10.15%
30.06.1998 170 873.90 182 274.20 -11 400.30 -6.25% 193 916.10 -23 042.20 -11.88%
31.05.1998 182 274.20 176 165.40 6 108.80 3.47% 190 088.00 -7 813.80 -4.11%
30.04.1998 176 165.40 171 406.70 4 758.70 2.78% 182 321.20 -6 155.80 -3.38%
31.03.1998 171 406.70 175 657.00 -4 250.30 -2.42% 180 000.00 -8 593.30 -4.77%
28.02.1998 175 657.00 173 526.50 2 130.50 1.23% 182 293.50 -6 636.50 -3.64%
31.01.1998 173 526.50 178 773.30 -5 246.80 -2.93% 172 186.50 1 340.00 0.78%
31.12.1997 178 773.30 173 469.70 5 303.60 3.06% - - -
30.11.1997 173 469.70 172 468.80 1 000.90 0.58% - - -
31.10.1997 172 468.80 172 867.00 - 398.20 -0.23% - - -
30.09.1997 172 867.00 178 335.10 -5 468.10 -3.07% - - -
31.08.1997 178 335.10 186 799.00 -8 463.90 -4.53% - - -
31.07.1997 186 799.00 193 916.10 -7 117.10 -3.67% - - -
30.06.1997 193 916.10 190 088.00 3 828.10 2.01% - - -
31.05.1997 190 088.00 182 321.20 7 766.80 4.26% - - -
30.04.1997 182 321.20 180 000.00 2 321.20 1.29% - - -
31.03.1997 180 000.00 182 293.50 -2 293.50 -1.26% - - -
28.02.1997 182 293.50 172 186.50 10 107.00 5.87% - - -
31.01.1997 172 186.50 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2015 13 615 896.30 13 892 768.10 - 276 871.80 -1.99% 13 892 768.10 - 276 871.80 -1.99%
01.01.2014 13 892 768.10 12 952 226.10 940 542.00 7.26% 12 952 226.10 940 542.00 7.26%
01.01.2013 12 952 226.10 12 137 520.60 814 705.50 6.71% 12 137 520.60 814 705.50 6.71%
01.01.2012 12 137 520.60 11 376 388.70 761 131.90 6.69% 11 376 388.70 761 131.90 6.69%
01.01.2011 11 376 388.70 10 818 648.20 557 740.50 5.16% 10 818 648.20 557 740.50 5.16%
01.01.2010 10 818 648.20 10 987 249.40 - 168 601.20 -1.53% 10 987 249.40 - 168 601.20 -1.53%
01.01.2009 10 987 249.40 11 166 637.70 - 179 388.30 -1.61% 11 166 637.70 - 179 388.30 -1.61%
01.01.2008 11 166 637.70 9 630 321.00 1 536 316.70 15.95% 9 630 321.00 1 536 316.70 15.95%
01.01.2007 9 630 321.00 8 288 004.20 1 342 316.80 16.20% 8 288 004.20 1 342 316.80 16.20%
01.01.2006 8 288 004.20 7 687 617.30 600 386.90 7.81% 7 687 617.30 600 386.90 7.81%
01.01.2005 7 687 617.30 7 602 909.70 84 707.60 1.11% 7 602 909.70 84 707.60 1.11%
01.01.2004 7 602 909.70 7 730 878.30 - 127 968.60 -1.66% 7 730 878.30 - 127 968.60 -1.66%
01.01.2003 7 730 878.30 8 246 199.30 - 515 321.00 -6.25% 8 246 199.30 - 515 321.00 -6.25%
01.01.2002 8 246 199.30 1 780 422.90 6 465 776.40 363.16% 1 780 422.90 6 465 776.40 363.16%
01.01.2001 1 780 422.90 2 214 032.80 - 433 609.90 -19.58% 2 214 032.80 - 433 609.90 -19.58%
01.01.2000 2 214 032.80 1 598 622.90 615 409.90 38.50% 1 598 622.90 615 409.90 38.50%
01.01.1999 1 598 622.90 2 013 361.30 - 414 738.40 -20.60% 2 013 361.30 - 414 738.40 -20.60%
01.01.1998 2 013 361.30 2 163 518.20 - 150 156.90 -6.94% 2 163 518.20 - 150 156.90 -6.94%
01.01.1997 2 163 518.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

ostatní úvěry celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ostatní úvěry celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
ostatní úvěry celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
ostatní úvěry celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
ostatní úvěry celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
ostatní úvěry celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů