Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry krátkodobé (do 1 roku) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2008 515 421.90
Min 31.01.1993 218 099.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 364 368.00 403 986.50 -39 618.50 -9.81% 353 496.70 10 871.30 3.08%
30.11.2017 403 986.50 421 520.70 -17 534.20 -4.16% 388 994.70 14 991.80 3.85%
31.10.2017 421 520.70 436 495.50 -14 974.80 -3.43% 398 810.20 22 710.50 5.69%
30.09.2017 436 495.50 428 584.30 7 911.20 1.85% 390 261.70 46 233.80 11.85%
31.08.2017 428 584.30 428 020.50 563.80 0.13% 384 392.30 44 192.00 11.50%
31.07.2017 428 020.50 407 303.60 20 716.90 5.09% 380 256.70 47 763.80 12.56%
30.06.2017 407 303.60 414 453.30 -7 149.70 -1.73% 381 489.40 25 814.20 6.77%
31.05.2017 414 453.30 419 685.80 -5 232.50 -1.25% 377 079.80 37 373.50 9.91%
30.04.2017 419 685.80 399 717.30 19 968.50 5.00% 380 097.60 39 588.20 10.42%
31.03.2017 399 717.30 395 875.40 3 841.90 0.97% 376 933.30 22 784.00 6.04%
28.02.2017 395 875.40 390 761.00 5 114.40 1.31% 374 979.70 20 895.70 5.57%
31.01.2017 390 761.00 353 496.70 37 264.30 10.54% 373 599.60 17 161.40 4.59%
31.12.2016 353 496.70 388 994.70 -35 498.00 -9.13% 364 508.90 -11 012.20 -3.02%
30.11.2016 388 994.70 398 810.20 -9 815.50 -2.46% 410 409.50 -21 414.80 -5.22%
31.10.2016 398 810.20 390 261.70 8 548.50 2.19% 414 259.60 -15 449.40 -3.73%
30.09.2016 390 261.70 384 392.30 5 869.40 1.53% 411 466.30 -21 204.60 -5.15%
31.08.2016 384 392.30 380 256.70 4 135.60 1.09% 430 013.90 -45 621.60 -10.61%
31.07.2016 380 256.70 381 489.40 -1 232.70 -0.32% 429 710.20 -49 453.50 -11.51%
30.06.2016 381 489.40 377 079.80 4 409.60 1.17% 429 817.60 -48 328.20 -11.24%
31.05.2016 377 079.80 380 097.60 -3 017.80 -0.79% 410 620.00 -33 540.20 -8.17%
30.04.2016 380 097.60 376 933.30 3 164.30 0.84% 413 878.30 -33 780.70 -8.16%
31.03.2016 376 933.30 374 979.70 1 953.60 0.52% 407 320.70 -30 387.40 -7.46%
29.02.2016 374 979.70 373 599.60 1 380.10 0.37% 405 828.50 -30 848.80 -7.60%
31.01.2016 373 599.60 364 508.90 9 090.70 2.49% 405 582.00 -31 982.40 -7.89%
31.12.2015 364 508.90 410 409.50 -45 900.60 -11.18% 400 584.80 -36 075.90 -9.01%
30.11.2015 410 409.50 414 259.60 -3 850.10 -0.93% 413 537.20 -3 127.70 -0.76%
31.10.2015 414 259.60 411 466.30 2 793.30 0.68% 416 614.20 -2 354.60 -0.57%
30.09.2015 411 466.30 430 013.90 -18 547.60 -4.31% 417 236.30 -5 770.00 -1.38%
31.08.2015 430 013.90 429 710.20 303.70 0.07% 406 727.60 23 286.30 5.73%
31.07.2015 429 710.20 429 817.60 - 107.40 -0.02% 405 357.40 24 352.80 6.01%
30.06.2015 429 817.60 410 620.00 19 197.60 4.68% 418 256.30 11 561.30 2.76%
31.05.2015 410 620.00 413 878.30 -3 258.30 -0.79% 403 739.60 6 880.40 1.70%
30.04.2015 413 878.30 407 320.70 6 557.60 1.61% 402 014.30 11 864.00 2.95%
31.03.2015 407 320.70 405 828.50 1 492.20 0.37% 402 465.80 4 854.90 1.21%
28.02.2015 405 828.50 405 582.00 246.50 0.06% 406 448.10 - 619.60 -0.15%
31.01.2015 405 582.00 400 584.80 4 997.20 1.25% 403 971.80 1 610.20 0.40%
31.12.2014 400 584.80 413 537.20 -12 952.40 -3.13% 406 095.40 -5 510.60 -1.36%
30.11.2014 413 537.20 416 614.20 -3 077.00 -0.74% 423 412.30 -9 875.10 -2.33%
31.10.2014 416 614.20 417 236.30 - 622.10 -0.15% 412 983.10 3 631.10 0.88%
30.09.2014 417 236.30 406 727.60 10 508.70 2.58% 410 470.80 6 765.50 1.65%
31.08.2014 406 727.60 405 357.40 1 370.20 0.34% 399 458.20 7 269.40 1.82%
31.07.2014 405 357.40 418 256.30 -12 898.90 -3.08% 399 285.00 6 072.40 1.52%
30.06.2014 418 256.30 403 739.60 14 516.70 3.60% 404 330.40 13 925.90 3.44%
31.05.2014 403 739.60 402 014.30 1 725.30 0.43% 402 693.90 1 045.70 0.26%
30.04.2014 402 014.30 402 465.80 - 451.50 -0.11% 403 380.70 -1 366.40 -0.34%
31.03.2014 402 465.80 406 448.10 -3 982.30 -0.98% 401 017.50 1 448.30 0.36%
28.02.2014 406 448.10 403 971.80 2 476.30 0.61% 395 924.00 10 524.10 2.66%
31.01.2014 403 971.80 406 095.40 -2 123.60 -0.52% 392 879.00 11 092.80 2.82%
31.12.2013 406 095.40 423 412.30 -17 316.90 -4.09% 392 683.30 13 412.10 3.42%
30.11.2013 423 412.30 412 983.10 10 429.20 2.53% 397 070.70 26 341.60 6.63%
31.10.2013 412 983.10 410 470.80 2 512.30 0.61% 400 673.70 12 309.40 3.07%
30.09.2013 410 470.80 399 458.20 11 012.60 2.76% 405 682.80 4 788.00 1.18%
31.08.2013 399 458.20 399 285.00 173.20 0.04% 396 675.10 2 783.10 0.70%
31.07.2013 399 285.00 404 330.40 -5 045.40 -1.25% 397 067.70 2 217.30 0.56%
30.06.2013 404 330.40 402 693.90 1 636.50 0.41% 398 615.20 5 715.20 1.43%
31.05.2013 402 693.90 403 380.70 - 686.80 -0.17% 396 179.30 6 514.60 1.64%
30.04.2013 403 380.70 401 017.50 2 363.20 0.59% 389 714.50 13 666.20 3.51%
31.03.2013 401 017.50 395 924.00 5 093.50 1.29% 389 363.60 11 653.90 2.99%
28.02.2013 395 924.00 392 879.00 3 045.00 0.78% 385 217.20 10 706.80 2.78%
31.01.2013 392 879.00 392 683.30 195.70 0.05% 382 047.50 10 831.50 2.84%
31.12.2012 392 683.30 397 070.70 -4 387.40 -1.10% 377 929.20 14 754.10 3.90%
30.11.2012 397 070.70 400 673.70 -3 603.00 -0.90% 394 024.30 3 046.40 0.77%
31.10.2012 400 673.70 405 682.80 -5 009.10 -1.23% 391 999.30 8 674.40 2.21%
30.09.2012 405 682.80 396 675.10 9 007.70 2.27% 388 677.00 17 005.80 4.38%
31.08.2012 396 675.10 397 067.70 - 392.60 -0.10% 380 121.90 16 553.20 4.35%
31.07.2012 397 067.70 398 615.20 -1 547.50 -0.39% 386 559.60 10 508.10 2.72%
30.06.2012 398 615.20 396 179.30 2 435.90 0.61% 378 288.70 20 326.50 5.37%
31.05.2012 396 179.30 389 714.50 6 464.80 1.66% 383 521.30 12 658.00 3.30%
30.04.2012 389 714.50 389 363.60 350.90 0.09% 398 830.60 -9 116.10 -2.29%
31.03.2012 389 363.60 385 217.20 4 146.40 1.08% 376 036.40 13 327.20 3.54%
29.02.2012 385 217.20 382 047.50 3 169.70 0.83% 371 390.60 13 826.60 3.72%
31.01.2012 382 047.50 377 929.20 4 118.30 1.09% 371 911.20 10 136.30 2.73%
31.12.2011 377 929.20 394 024.30 -16 095.10 -4.08% 374 410.40 3 518.80 0.94%
30.11.2011 394 024.30 391 999.30 2 025.00 0.52% 391 954.60 2 069.70 0.53%
31.10.2011 391 999.30 388 677.00 3 322.30 0.85% 389 788.50 2 210.80 0.57%
30.09.2011 388 677.00 380 121.90 8 555.10 2.25% 379 734.30 8 942.70 2.35%
31.08.2011 380 121.90 386 559.60 -6 437.70 -1.67% 382 971.70 -2 849.80 -0.74%
31.07.2011 386 559.60 378 288.70 8 270.90 2.19% 378 998.30 7 561.30 2.00%
30.06.2011 378 288.70 383 521.30 -5 232.60 -1.36% 382 118.00 -3 829.30 -1.00%
31.05.2011 383 521.30 398 830.60 -15 309.30 -3.84% 373 865.80 9 655.50 2.58%
30.04.2011 398 830.60 376 036.40 22 794.20 6.06% 374 631.50 24 199.10 6.46%
31.03.2011 376 036.40 371 390.60 4 645.80 1.25% 371 149.30 4 887.10 1.32%
28.02.2011 371 390.60 371 911.20 - 520.60 -0.14% 375 549.60 -4 159.00 -1.11%
31.01.2011 371 911.20 374 410.40 -2 499.20 -0.67% 374 952.90 -3 041.70 -0.81%
31.12.2010 374 410.40 391 954.60 -17 544.20 -4.48% 386 595.80 -12 185.40 -3.15%
30.11.2010 391 954.60 389 788.50 2 166.10 0.56% 401 499.60 -9 545.00 -2.38%
31.10.2010 389 788.50 379 734.30 10 054.20 2.65% 403 119.00 -13 330.50 -3.31%
30.09.2010 379 734.30 382 971.70 -3 237.40 -0.85% 407 856.40 -28 122.10 -6.89%
31.08.2010 382 971.70 378 998.30 3 973.40 1.05% 413 111.90 -30 140.20 -7.30%
31.07.2010 378 998.30 382 118.00 -3 119.70 -0.82% 406 274.20 -27 275.90 -6.71%
30.06.2010 382 118.00 373 865.80 8 252.20 2.21% 422 811.80 -40 693.80 -9.62%
31.05.2010 373 865.80 374 631.50 - 765.70 -0.20% 417 768.90 -43 903.10 -10.51%
30.04.2010 374 631.50 371 149.30 3 482.20 0.94% 425 730.50 -51 099.00 -12.00%
31.03.2010 371 149.30 375 549.60 -4 400.30 -1.17% 411 670.10 -40 520.80 -9.84%
28.02.2010 375 549.60 374 952.90 596.70 0.16% 417 051.40 -41 501.80 -9.95%
31.01.2010 374 952.90 386 595.80 -11 642.90 -3.01% 423 977.50 -49 024.60 -11.56%
31.12.2009 386 595.80 401 499.60 -14 903.80 -3.71% 469 677.50 -83 081.70 -17.69%
30.11.2009 401 499.60 403 119.00 -1 619.40 -0.40% 508 794.20 - 107 294.60 -21.09%
31.10.2009 403 119.00 407 856.40 -4 737.40 -1.16% 510 744.30 - 107 625.30 -21.07%
30.09.2009 407 856.40 413 111.90 -5 255.50 -1.27% 515 421.90 - 107 565.50 -20.87%
31.08.2009 413 111.90 406 274.20 6 837.70 1.68% 498 741.80 -85 629.90 -17.17%
31.07.2009 406 274.20 422 811.80 -16 537.60 -3.91% 491 409.70 -85 135.50 -17.32%
30.06.2009 422 811.80 417 768.90 5 042.90 1.21% 492 074.90 -69 263.10 -14.08%
31.05.2009 417 768.90 425 730.50 -7 961.60 -1.87% 475 622.30 -57 853.40 -12.16%
30.04.2009 425 730.50 411 670.10 14 060.40 3.42% 454 478.90 -28 748.40 -6.33%
31.03.2009 411 670.10 417 051.40 -5 381.30 -1.29% 439 045.50 -27 375.40 -6.24%
28.02.2009 417 051.40 423 977.50 -6 926.10 -1.63% 425 942.20 -8 890.80 -2.09%
31.01.2009 423 977.50 469 677.50 -45 700.00 -9.73% 420 472.10 3 505.40 0.83%
31.12.2008 469 677.50 508 794.20 -39 116.70 -7.69% 435 625.90 34 051.60 7.82%
30.11.2008 508 794.20 510 744.30 -1 950.10 -0.38% 427 247.70 81 546.50 19.09%
31.10.2008 510 744.30 515 421.90 -4 677.60 -0.91% 408 387.30 102 357.00 25.06%
30.09.2008 515 421.90 498 741.80 16 680.10 3.34% 398 052.30 117 369.60 29.49%
31.08.2008 498 741.80 491 409.70 7 332.10 1.49% 380 525.10 118 216.70 31.07%
31.07.2008 491 409.70 492 074.90 - 665.20 -0.14% 374 625.70 116 784.00 31.17%
30.06.2008 492 074.90 475 622.30 16 452.60 3.46% 366 932.40 125 142.50 34.10%
31.05.2008 475 622.30 454 478.90 21 143.40 4.65% 346 776.00 128 846.30 37.16%
30.04.2008 454 478.90 439 045.50 15 433.40 3.52% 343 796.50 110 682.40 32.19%
31.03.2008 439 045.50 425 942.20 13 103.30 3.08% 340 019.80 99 025.70 29.12%
29.02.2008 425 942.20 420 472.10 5 470.10 1.30% 334 406.40 91 535.80 27.37%
31.01.2008 420 472.10 435 625.90 -15 153.80 -3.48% 332 378.10 88 094.00 26.50%
31.12.2007 435 625.90 427 247.70 8 378.20 1.96% 332 905.90 102 720.00 30.86%
30.11.2007 427 247.70 408 387.30 18 860.40 4.62% 333 382.00 93 865.70 28.16%
31.10.2007 408 387.30 398 052.30 10 335.00 2.60% 333 314.40 75 072.90 22.52%
30.09.2007 398 052.30 380 525.10 17 527.20 4.61% 335 558.10 62 494.20 18.62%
31.08.2007 380 525.10 374 625.70 5 899.40 1.57% 323 054.30 57 470.80 17.79%
31.07.2007 374 625.70 366 932.40 7 693.30 2.10% 322 084.80 52 540.90 16.31%
30.06.2007 366 932.40 346 776.00 20 156.40 5.81% 320 610.30 46 322.10 14.45%
31.05.2007 346 776.00 343 796.50 2 979.50 0.87% 321 499.70 25 276.30 7.86%
30.04.2007 343 796.50 340 019.80 3 776.70 1.11% 313 060.60 30 735.90 9.82%
31.03.2007 340 019.80 334 406.40 5 613.40 1.68% 311 045.10 28 974.70 9.32%
28.02.2007 334 406.40 332 378.10 2 028.30 0.61% 309 235.90 25 170.50 8.14%
31.01.2007 332 378.10 332 905.90 - 527.80 -0.16% 302 382.00 29 996.10 9.92%
31.12.2006 332 905.90 333 382.00 - 476.10 -0.14% 300 672.40 32 233.50 10.72%
30.11.2006 333 382.00 333 314.40 67.60 0.02% 317 316.60 16 065.40 5.06%
31.10.2006 333 314.40 335 558.10 -2 243.70 -0.67% 317 451.90 15 862.50 5.00%
30.09.2006 335 558.10 323 054.30 12 503.80 3.87% 316 439.70 19 118.40 6.04%
31.08.2006 323 054.30 322 084.80 969.50 0.30% 306 651.80 16 402.50 5.35%
31.07.2006 322 084.80 320 610.30 1 474.50 0.46% 308 101.40 13 983.40 4.54%
30.06.2006 320 610.30 321 499.70 - 889.40 -0.28% 302 981.50 17 628.80 5.82%
31.05.2006 321 499.70 313 060.60 8 439.10 2.70% 282 256.00 39 243.70 13.90%
30.04.2006 313 060.60 311 045.10 2 015.50 0.65% 281 821.80 31 238.80 11.08%
31.03.2006 311 045.10 309 235.90 1 809.20 0.58% 287 994.40 23 050.70 8.00%
28.02.2006 309 235.90 302 382.00 6 853.90 2.27% 265 673.50 43 562.40 16.40%
31.01.2006 302 382.00 300 672.40 1 709.60 0.57% 258 053.80 44 328.20 17.18%
31.12.2005 300 672.40 317 316.60 -16 644.20 -5.25% 258 931.70 41 740.70 16.12%
30.11.2005 317 316.60 317 451.90 - 135.30 -0.04% 263 394.60 53 922.00 20.47%
31.10.2005 317 451.90 316 439.70 1 012.20 0.32% 260 068.70 57 383.20 22.06%
30.09.2005 316 439.70 306 651.80 9 787.90 3.19% 254 411.20 62 028.50 24.38%
31.08.2005 306 651.80 308 101.40 -1 449.60 -0.47% 243 154.50 63 497.30 26.11%
31.07.2005 308 101.40 302 981.50 5 119.90 1.69% 244 140.20 63 961.20 26.20%
30.06.2005 302 981.50 282 256.00 20 725.50 7.34% 252 264.00 50 717.50 20.10%
31.05.2005 282 256.00 281 821.80 434.20 0.15% 258 568.50 23 687.50 9.16%
30.04.2005 281 821.80 287 994.40 -6 172.60 -2.14% 258 221.50 23 600.30 9.14%
31.03.2005 287 994.40 265 673.50 22 320.90 8.40% 248 821.10 39 173.30 15.74%
28.02.2005 265 673.50 258 053.80 7 619.70 2.95% 247 960.40 17 713.10 7.14%
31.01.2005 258 053.80 258 931.70 - 877.90 -0.34% 248 907.60 9 146.20 3.67%
31.12.2004 258 931.70 263 394.60 -4 462.90 -1.69% 251 573.10 7 358.60 2.92%
30.11.2004 263 394.60 260 068.70 3 325.90 1.28% 257 580.90 5 813.70 2.26%
31.10.2004 260 068.70 254 411.20 5 657.50 2.22% 252 084.70 7 984.00 3.17%
30.09.2004 254 411.20 243 154.50 11 256.70 4.63% 246 780.10 7 631.10 3.09%
31.08.2004 243 154.50 244 140.20 - 985.70 -0.40% 241 108.00 2 046.50 0.85%
31.07.2004 244 140.20 252 264.00 -8 123.80 -3.22% 239 767.40 4 372.80 1.82%
30.06.2004 252 264.00 258 568.50 -6 304.50 -2.44% 238 183.80 14 080.20 5.91%
31.05.2004 258 568.50 258 221.50 347.00 0.13% 232 888.80 25 679.70 11.03%
30.04.2004 258 221.50 248 821.10 9 400.40 3.78% 242 971.20 15 250.30 6.28%
31.03.2004 248 821.10 247 960.40 860.70 0.35% 238 026.10 10 795.00 4.54%
29.02.2004 247 960.40 248 907.60 - 947.20 -0.38% 243 552.10 4 408.30 1.81%
31.01.2004 248 907.60 251 573.10 -2 665.50 -1.06% 252 135.40 -3 227.80 -1.28%
31.12.2003 251 573.10 257 580.90 -6 007.80 -2.33% 261 448.00 -9 874.90 -3.78%
30.11.2003 257 580.90 252 084.70 5 496.20 2.18% 258 165.70 - 584.80 -0.23%
31.10.2003 252 084.70 246 780.10 5 304.60 2.15% 256 402.70 -4 318.00 -1.68%
30.09.2003 246 780.10 241 108.00 5 672.10 2.35% 258 210.00 -11 429.90 -4.43%
31.08.2003 241 108.00 239 767.40 1 340.60 0.56% 255 176.90 -14 068.90 -5.51%
31.07.2003 239 767.40 238 183.80 1 583.60 0.66% 249 030.60 -9 263.20 -3.72%
30.06.2003 238 183.80 232 888.80 5 295.00 2.27% 257 927.10 -19 743.30 -7.65%
31.05.2003 232 888.80 242 971.20 -10 082.40 -4.15% 262 958.60 -30 069.80 -11.44%
30.04.2003 242 971.20 238 026.10 4 945.10 2.08% 269 625.50 -26 654.30 -9.89%
31.03.2003 238 026.10 243 552.10 -5 526.00 -2.27% 289 717.60 -51 691.50 -17.84%
28.02.2003 243 552.10 252 135.40 -8 583.30 -3.40% 293 309.50 -49 757.40 -16.96%
31.01.2003 252 135.40 261 448.00 -9 312.60 -3.56% 289 940.20 -37 804.80 -13.04%
31.12.2002 261 448.00 258 165.70 3 282.30 1.27% 323 058.90 -61 610.90 -19.07%
30.11.2002 258 165.70 256 402.70 1 763.00 0.69% 310 210.40 -52 044.70 -16.78%
31.10.2002 256 402.70 258 210.00 -1 807.30 -0.70% 338 368.00 -81 965.30 -24.22%
30.09.2002 258 210.00 255 176.90 3 033.10 1.19% 351 163.40 -92 953.40 -26.47%
31.08.2002 255 176.90 249 030.60 6 146.30 2.47% 377 909.00 - 122 732.10 -32.48%
31.07.2002 249 030.60 257 927.10 -8 896.50 -3.45% 387 206.40 - 138 175.80 -35.69%
30.06.2002 257 927.10 262 958.60 -5 031.50 -1.91% 392 319.70 - 134 392.60 -34.26%
31.05.2002 262 958.60 269 625.50 -6 666.90 -2.47% 392 232.90 - 129 274.30 -32.96%
30.04.2002 269 625.50 289 717.60 -20 092.10 -6.93% 420 856.10 - 151 230.60 -35.93%
31.03.2002 289 717.60 293 309.50 -3 591.90 -1.22% 405 366.50 - 115 648.90 -28.53%
28.02.2002 293 309.50 289 940.20 3 369.30 1.16% 399 814.30 - 106 504.80 -26.64%
31.01.2002 289 940.20 323 058.90 -33 118.70 -10.25% 398 704.20 - 108 764.00 -27.28%
31.12.2001 323 058.90 310 210.40 12 848.50 4.14% 383 584.30 -60 525.40 -15.78%
30.11.2001 310 210.40 338 368.00 -28 157.60 -8.32% 390 380.80 -80 170.40 -20.54%
31.10.2001 338 368.00 351 163.40 -12 795.40 -3.64% 391 734.00 -53 366.00 -13.62%
30.09.2001 351 163.40 377 909.00 -26 745.60 -7.08% 412 353.50 -61 190.10 -14.84%
31.08.2001 377 909.00 387 206.40 -9 297.40 -2.40% 398 548.80 -20 639.80 -5.18%
31.07.2001 387 206.40 392 319.70 -5 113.30 -1.30% 397 041.70 -9 835.30 -2.48%
30.06.2001 392 319.70 392 232.90 86.80 0.02% 403 679.90 -11 360.20 -2.81%
31.05.2001 392 232.90 420 856.10 -28 623.20 -6.80% 404 296.20 -12 063.30 -2.98%
30.04.2001 420 856.10 405 366.50 15 489.60 3.82% 410 100.20 10 755.90 2.62%
31.03.2001 405 366.50 399 814.30 5 552.20 1.39% 405 895.30 - 528.80 -0.13%
28.02.2001 399 814.30 398 704.20 1 110.10 0.28% 430 272.10 -30 457.80 -7.08%
31.01.2001 398 704.20 383 584.30 15 119.90 3.94% 424 931.00 -26 226.80 -6.17%
31.12.2000 383 584.30 390 380.80 -6 796.50 -1.74% 414 524.30 -30 940.00 -7.46%
30.11.2000 390 380.80 391 734.00 -1 353.20 -0.35% 434 664.00 -44 283.20 -10.19%
31.10.2000 391 734.00 412 353.50 -20 619.50 -5.00% 453 867.70 -62 133.70 -13.69%
30.09.2000 412 353.50 398 548.80 13 804.70 3.46% 449 854.50 -37 501.00 -8.34%
31.08.2000 398 548.80 397 041.70 1 507.10 0.38% 449 248.10 -50 699.30 -11.29%
31.07.2000 397 041.70 403 679.90 -6 638.20 -1.64% 453 357.90 -56 316.20 -12.42%
30.06.2000 403 679.90 404 296.20 - 616.30 -0.15% 476 080.10 -72 400.20 -15.21%
31.05.2000 404 296.20 410 100.20 -5 804.00 -1.42% 469 208.40 -64 912.20 -13.83%
30.04.2000 410 100.20 405 895.30 4 204.90 1.04% 466 262.90 -56 162.70 -12.05%
31.03.2000 405 895.30 430 272.10 -24 376.80 -5.67% 467 309.30 -61 414.00 -13.14%
29.02.2000 430 272.10 424 931.00 5 341.10 1.26% 472 504.10 -42 232.00 -8.94%
31.01.2000 424 931.00 414 524.30 10 406.70 2.51% 465 355.30 -40 424.30 -8.69%
31.12.1999 414 524.30 434 664.00 -20 139.70 -4.63% 456 802.30 -42 278.00 -9.26%
30.11.1999 434 664.00 453 867.70 -19 203.70 -4.23% 464 544.30 -29 880.30 -6.43%
31.10.1999 453 867.70 449 854.50 4 013.20 0.89% 459 767.40 -5 899.70 -1.28%
30.09.1999 449 854.50 449 248.10 606.40 0.13% 466 571.70 -16 717.20 -3.58%
31.08.1999 449 248.10 453 357.90 -4 109.80 -0.91% 487 307.70 -38 059.60 -7.81%
31.07.1999 453 357.90 476 080.10 -22 722.20 -4.77% 470 183.10 -16 825.20 -3.58%
30.06.1999 476 080.10 469 208.40 6 871.70 1.46% 490 022.00 -13 941.90 -2.85%
31.05.1999 469 208.40 466 262.90 2 945.50 0.63% 491 834.40 -22 626.00 -4.60%
30.04.1999 466 262.90 467 309.30 -1 046.40 -0.22% 480 542.50 -14 279.60 -2.97%
31.03.1999 467 309.30 472 504.10 -5 194.80 -1.10% 463 912.90 3 396.40 0.73%
28.02.1999 472 504.10 465 355.30 7 148.80 1.54% 464 923.10 7 581.00 1.63%
31.01.1999 465 355.30 456 802.30 8 553.00 1.87% 472 652.70 -7 297.40 -1.54%
31.12.1998 456 802.30 464 544.30 -7 742.00 -1.67% 469 507.40 -12 705.10 -2.71%
30.11.1998 464 544.30 459 767.40 4 776.90 1.04% 483 547.00 -19 002.70 -3.93%
31.10.1998 459 767.40 466 571.70 -6 804.30 -1.46% 473 189.40 -13 422.00 -2.84%
30.09.1998 466 571.70 487 307.70 -20 736.00 -4.26% 472 596.30 -6 024.60 -1.27%
31.08.1998 487 307.70 470 183.10 17 124.60 3.64% 480 287.80 7 019.90 1.46%
31.07.1998 470 183.10 490 022.00 -19 838.90 -4.05% 484 498.70 -14 315.60 -2.95%
30.06.1998 490 022.00 491 834.40 -1 812.40 -0.37% 486 488.30 3 533.70 0.73%
31.05.1998 491 834.40 480 542.50 11 291.90 2.35% 499 041.60 -7 207.20 -1.44%
30.04.1998 480 542.50 463 912.90 16 629.60 3.58% 484 644.10 -4 101.60 -0.85%
31.03.1998 463 912.90 464 923.10 -1 010.20 -0.22% 463 532.90 380.00 0.08%
28.02.1998 464 923.10 472 652.70 -7 729.60 -1.64% 451 627.10 13 296.00 2.94%
31.01.1998 472 652.70 469 507.40 3 145.30 0.67% 442 750.10 29 902.60 6.75%
31.12.1997 469 507.40 483 547.00 -14 039.60 -2.90% 386 308.00 83 199.40 21.54%
30.11.1997 483 547.00 473 189.40 10 357.60 2.19% 387 159.80 96 387.20 24.90%
31.10.1997 473 189.40 472 596.30 593.10 0.13% 385 808.10 87 381.30 22.65%
30.09.1997 472 596.30 480 287.80 -7 691.50 -1.60% 383 108.20 89 488.10 23.36%
31.08.1997 480 287.80 484 498.70 -4 210.90 -0.87% 376 964.20 103 323.60 27.41%
31.07.1997 484 498.70 486 488.30 -1 989.60 -0.41% 377 389.20 107 109.50 28.38%
30.06.1997 486 488.30 499 041.60 -12 553.30 -2.52% 377 884.40 108 603.90 28.74%
31.05.1997 499 041.60 484 644.10 14 397.50 2.97% 373 120.00 125 921.60 33.75%
30.04.1997 484 644.10 463 532.90 21 111.20 4.55% 368 509.20 116 134.90 31.51%
31.03.1997 463 532.90 451 627.10 11 905.80 2.64% 362 301.10 101 231.80 27.94%
28.02.1997 451 627.10 442 750.10 8 877.00 2.00% 353 976.60 97 650.50 27.59%
31.01.1997 442 750.10 386 308.00 56 442.10 14.61% 346 464.10 96 286.00 27.79%
31.12.1996 386 308.00 387 159.80 - 851.80 -0.22% 345 426.30 40 881.70 11.84%
30.11.1996 387 159.80 385 808.10 1 351.70 0.35% 353 233.00 33 926.80 9.60%
31.10.1996 385 808.10 383 108.20 2 699.90 0.70% 352 636.30 33 171.80 9.41%
30.09.1996 383 108.20 376 964.20 6 144.00 1.63% 345 352.30 37 755.90 10.93%
31.08.1996 376 964.20 377 389.20 - 425.00 -0.11% 339 737.00 37 227.20 10.96%
31.07.1996 377 389.20 377 884.40 - 495.20 -0.13% 335 037.40 42 351.80 12.64%
30.06.1996 377 884.40 373 120.00 4 764.40 1.28% 331 757.80 46 126.60 13.90%
31.05.1996 373 120.00 368 509.20 4 610.80 1.25% 321 423.90 51 696.10 16.08%
30.04.1996 368 509.20 362 301.10 6 208.10 1.71% 313 455.90 55 053.30 17.56%
31.03.1996 362 301.10 353 976.60 8 324.50 2.35% 310 152.50 52 148.60 16.81%
29.02.1996 353 976.60 346 464.10 7 512.50 2.17% 305 981.60 47 995.00 15.69%
31.01.1996 346 464.10 345 426.30 1 037.80 0.30% 305 805.80 40 658.30 13.30%
31.12.1995 345 426.30 353 233.00 -7 806.70 -2.21% 311 310.10 34 116.20 10.96%
30.11.1995 353 233.00 352 636.30 596.70 0.17% 310 231.10 43 001.90 13.86%
31.10.1995 352 636.30 345 352.30 7 284.00 2.11% 314 296.00 38 340.30 12.20%
30.09.1995 345 352.30 339 737.00 5 615.30 1.65% 310 159.20 35 193.10 11.35%
31.08.1995 339 737.00 335 037.40 4 699.60 1.40% 293 250.80 46 486.20 15.85%
31.07.1995 335 037.40 331 757.80 3 279.60 0.99% 294 726.70 40 310.70 13.68%
30.06.1995 331 757.80 321 423.90 10 333.90 3.21% 293 395.70 38 362.10 13.08%
31.05.1995 321 423.90 313 455.90 7 968.00 2.54% 290 685.20 30 738.70 10.57%
30.04.1995 313 455.90 310 152.50 3 303.40 1.06% 293 177.00 20 278.90 6.92%
31.03.1995 310 152.50 305 981.60 4 170.90 1.36% 289 011.10 21 141.40 7.32%
28.02.1995 305 981.60 305 805.80 175.80 0.06% 286 652.30 19 329.30 6.74%
31.01.1995 305 805.80 311 310.10 -5 504.30 -1.77% 283 207.00 22 598.80 7.98%
31.12.1994 311 310.10 310 231.10 1 079.00 0.35% 278 965.80 32 344.30 11.59%
30.11.1994 310 231.10 314 296.00 -4 064.90 -1.29% 291 185.70 19 045.40 6.54%
31.10.1994 314 296.00 310 159.20 4 136.80 1.33% 287 942.20 26 353.80 9.15%
30.09.1994 310 159.20 293 250.80 16 908.40 5.77% 282 261.00 27 898.20 9.88%
31.08.1994 293 250.80 294 726.70 -1 475.90 -0.50% 272 578.10 20 672.70 7.58%
31.07.1994 294 726.70 293 395.70 1 331.00 0.45% 266 314.50 28 412.20 10.67%
30.06.1994 293 395.70 290 685.20 2 710.50 0.93% 260 975.60 32 420.10 12.42%
31.05.1994 290 685.20 293 177.00 -2 491.80 -0.85% 249 634.40 41 050.80 16.44%
30.04.1994 293 177.00 289 011.10 4 165.90 1.44% 247 162.30 46 014.70 18.62%
31.03.1994 289 011.10 286 652.30 2 358.80 0.82% 238 479.60 50 531.50 21.19%
28.02.1994 286 652.30 283 207.00 3 445.30 1.22% 242 106.90 44 545.40 18.40%
31.01.1994 283 207.00 278 965.80 4 241.20 1.52% 218 099.30 65 107.70 29.85%
31.12.1993 278 965.80 291 185.70 -12 219.90 -4.20% - - -
30.11.1993 291 185.70 287 942.20 3 243.50 1.13% - - -
31.10.1993 287 942.20 282 261.00 5 681.20 2.01% - - -
30.09.1993 282 261.00 272 578.10 9 682.90 3.55% - - -
31.08.1993 272 578.10 266 314.50 6 263.60 2.35% - - -
31.07.1993 266 314.50 260 975.60 5 338.90 2.05% - - -
30.06.1993 260 975.60 249 634.40 11 341.20 4.54% - - -
31.05.1993 249 634.40 247 162.30 2 472.10 1.00% - - -
30.04.1993 247 162.30 238 479.60 8 682.70 3.64% - - -
31.03.1993 238 479.60 242 106.90 -3 627.30 -1.50% - - -
28.02.1993 242 106.90 218 099.30 24 007.60 11.01% - - -
31.01.1993 218 099.30 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 4 910 771.90 4 560 391.70 350 380.20 7.68% 4 560 391.70 350 380.20 7.68%
01.01.2016 4 560 391.70 4 933 415.50 - 373 023.80 -7.56% 4 933 415.50 - 373 023.80 -7.56%
01.01.2015 4 933 415.50 4 896 953.40 36 462.10 0.74% 4 896 953.40 36 462.10 0.74%
01.01.2014 4 896 953.40 4 851 930.30 45 023.10 0.93% 4 851 930.30 45 023.10 0.93%
01.01.2013 4 851 930.30 4 730 990.60 120 939.70 2.56% 4 730 990.60 120 939.70 2.56%
01.01.2012 4 730 990.60 4 599 290.10 131 700.50 2.86% 4 599 290.10 131 700.50 2.86%
01.01.2011 4 599 290.10 4 550 124.90 49 165.20 1.08% 4 550 124.90 49 165.20 1.08%
01.01.2010 4 550 124.90 4 937 467.10 - 387 342.20 -7.84% 4 937 467.10 - 387 342.20 -7.84%
01.01.2009 4 937 467.10 5 702 425.30 - 764 958.20 -13.41% 5 702 425.30 - 764 958.20 -13.41%
01.01.2008 5 702 425.30 4 488 773.20 1 213 652.10 27.04% 4 488 773.20 1 213 652.10 27.04%
01.01.2007 4 488 773.20 3 858 133.10 630 640.10 16.35% 3 858 133.10 630 640.10 16.35%
01.01.2006 3 858 133.10 3 545 414.80 312 718.30 8.82% 3 545 414.80 312 718.30 8.82%
01.01.2005 3 545 414.80 3 038 844.00 506 570.80 16.67% 3 038 844.00 506 570.80 16.67%
01.01.2004 3 038 844.00 2 936 651.60 102 192.40 3.48% 2 936 651.60 102 192.40 3.48%
01.01.2003 2 936 651.60 3 201 912.40 - 265 260.80 -8.28% 3 201 912.40 - 265 260.80 -8.28%
01.01.2002 3 201 912.40 4 497 209.80 -1 295 297.40 -28.80% 4 497 209.80 -1 295 297.40 -28.80%
01.01.2001 4 497 209.80 4 852 817.80 - 355 608.00 -7.33% 4 852 817.80 - 355 608.00 -7.33%
01.01.2000 4 852 817.80 5 472 236.60 - 619 418.80 -11.32% 5 472 236.60 - 619 418.80 -11.32%
01.01.1999 5 472 236.60 5 669 064.10 - 196 827.50 -3.47% 5 669 064.10 - 196 827.50 -3.47%
01.01.1998 5 669 064.10 5 691 710.70 -22 646.60 -0.40% 5 691 710.70 -22 646.60 -0.40%
01.01.1997 5 691 710.70 4 478 992.90 1 212 717.80 27.08% 4 478 992.90 1 212 717.80 27.08%
01.01.1996 4 478 992.90 3 959 999.80 518 993.10 13.11% 3 959 999.80 518 993.10 13.11%
01.01.1995 3 959 999.80 3 570 102.20 389 897.60 10.92% 3 570 102.20 389 897.60 10.92%
01.01.1994 3 570 102.20 3 135 705.40 434 396.80 13.85% 3 135 705.40 434 396.80 13.85%
01.01.1993 3 135 705.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry krátkodobé (do 1 roku) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry krátkodobé - do 1 roku (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny))
Úvěry krátkodobé - do 1 roku (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (CM celkem))
Úvěry krátkodobé - do 1 roku (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - refinancované úvěry - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů