Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry krátkodobé (do 1 roku) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 161 027.90
Min 31.05.2003 30 466.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2018 138 541.90 104 408.10 34 133.80 32.69% 104 963.90 33 578.00 31.99%
31.12.2017 104 408.10 125 343.60 -20 935.50 -16.70% 81 304.90 23 103.20 28.42%
30.11.2017 125 343.60 141 820.10 -16 476.50 -11.62% 92 562.00 32 781.60 35.42%
31.10.2017 141 820.10 161 027.90 -19 207.80 -11.93% 90 683.70 51 136.40 56.39%
30.09.2017 161 027.90 155 889.80 5 138.10 3.30% 92 142.00 68 885.90 74.76%
31.08.2017 155 889.80 154 749.10 1 140.70 0.74% 88 795.30 67 094.50 75.56%
31.07.2017 154 749.10 140 239.90 14 509.20 10.35% 86 773.70 67 975.40 78.34%
30.06.2017 140 239.90 143 076.30 -2 836.40 -1.98% 91 338.10 48 901.80 53.54%
31.05.2017 143 076.30 147 571.00 -4 494.70 -3.05% 87 474.10 55 602.20 63.56%
30.04.2017 147 571.00 143 092.50 4 478.50 3.13% 88 972.90 58 598.10 65.86%
31.03.2017 143 092.50 115 495.60 27 596.90 23.89% 87 150.20 55 942.30 64.19%
28.02.2017 115 495.60 104 963.90 10 531.70 10.03% 80 833.60 34 662.00 42.88%
31.01.2017 104 963.90 81 304.90 23 659.00 29.10% 81 252.90 23 711.00 29.18%
31.12.2016 81 304.90 92 562.00 -11 257.10 -12.16% 75 510.00 5 794.90 7.67%
30.11.2016 92 562.00 90 683.70 1 878.30 2.07% 87 398.80 5 163.20 5.91%
31.10.2016 90 683.70 92 142.00 -1 458.30 -1.58% 84 055.60 6 628.10 7.89%
30.09.2016 92 142.00 88 795.30 3 346.70 3.77% 81 784.70 10 357.30 12.66%
31.08.2016 88 795.30 86 773.70 2 021.60 2.33% 85 768.80 3 026.50 3.53%
31.07.2016 86 773.70 91 338.10 -4 564.40 -5.00% 86 881.70 - 108.00 -0.12%
30.06.2016 91 338.10 87 474.10 3 864.00 4.42% 85 496.40 5 841.70 6.83%
31.05.2016 87 474.10 88 972.90 -1 498.80 -1.68% 81 100.20 6 373.90 7.86%
30.04.2016 88 972.90 87 150.20 1 822.70 2.09% 82 201.60 6 771.30 8.24%
31.03.2016 87 150.20 80 833.60 6 316.60 7.81% 84 950.50 2 199.70 2.59%
29.02.2016 80 833.60 81 252.90 - 419.30 -0.52% 87 309.90 -6 476.30 -7.42%
31.01.2016 81 252.90 75 510.00 5 742.90 7.61% 88 472.50 -7 219.60 -8.16%
31.12.2015 75 510.00 87 398.80 -11 888.80 -13.60% 92 882.90 -17 372.90 -18.70%
30.11.2015 87 398.80 84 055.60 3 343.20 3.98% 93 457.70 -6 058.90 -6.48%
31.10.2015 84 055.60 81 784.70 2 270.90 2.78% 98 020.60 -13 965.00 -14.25%
30.09.2015 81 784.70 85 768.80 -3 984.10 -4.65% 94 168.10 -12 383.40 -13.15%
31.08.2015 85 768.80 86 881.70 -1 112.90 -1.28% 95 409.30 -9 640.50 -10.10%
31.07.2015 86 881.70 85 496.40 1 385.30 1.62% 96 547.10 -9 665.40 -10.01%
30.06.2015 85 496.40 81 100.20 4 396.20 5.42% 101 407.40 -15 911.00 -15.69%
31.05.2015 81 100.20 82 201.60 -1 101.40 -1.34% 96 373.60 -15 273.40 -15.85%
30.04.2015 82 201.60 84 950.50 -2 748.90 -3.24% 93 039.40 -10 837.80 -11.65%
31.03.2015 84 950.50 87 309.90 -2 359.40 -2.70% 91 064.60 -6 114.10 -6.71%
28.02.2015 87 309.90 88 472.50 -1 162.60 -1.31% 90 908.30 -3 598.40 -3.96%
31.01.2015 88 472.50 92 882.90 -4 410.40 -4.75% 92 012.10 -3 539.60 -3.85%
31.12.2014 92 882.90 93 457.70 - 574.80 -0.61% 98 811.20 -5 928.30 -6.00%
30.11.2014 93 457.70 98 020.60 -4 562.90 -4.66% 97 216.30 -3 758.60 -3.87%
31.10.2014 98 020.60 94 168.10 3 852.50 4.09% 85 112.70 12 907.90 15.17%
30.09.2014 94 168.10 95 409.30 -1 241.20 -1.30% 84 845.90 9 322.20 10.99%
31.08.2014 95 409.30 96 547.10 -1 137.80 -1.18% 82 199.00 13 210.30 16.07%
31.07.2014 96 547.10 101 407.40 -4 860.30 -4.79% 83 165.50 13 381.60 16.09%
30.06.2014 101 407.40 96 373.60 5 033.80 5.22% 88 141.70 13 265.70 15.05%
31.05.2014 96 373.60 93 039.40 3 334.20 3.58% 84 537.80 11 835.80 14.00%
30.04.2014 93 039.40 91 064.60 1 974.80 2.17% 82 006.60 11 032.80 13.45%
31.03.2014 91 064.60 90 908.30 156.30 0.17% 80 138.40 10 926.20 13.63%
28.02.2014 90 908.30 92 012.10 -1 103.80 -1.20% 76 258.20 14 650.10 19.21%
31.01.2014 92 012.10 98 811.20 -6 799.10 -6.88% 75 073.60 16 938.50 22.56%
31.12.2013 98 811.20 97 216.30 1 594.90 1.64% 74 951.80 23 859.40 31.83%
30.11.2013 97 216.30 85 112.70 12 103.60 14.22% 74 186.70 23 029.60 31.04%
31.10.2013 85 112.70 84 845.90 266.80 0.31% 73 659.50 11 453.20 15.55%
30.09.2013 84 845.90 82 199.00 2 646.90 3.22% 71 347.90 13 498.00 18.92%
31.08.2013 82 199.00 83 165.50 - 966.50 -1.16% 70 551.30 11 647.70 16.51%
31.07.2013 83 165.50 88 141.70 -4 976.20 -5.65% 76 459.70 6 705.80 8.77%
30.06.2013 88 141.70 84 537.80 3 603.90 4.26% 73 194.60 14 947.10 20.42%
31.05.2013 84 537.80 82 006.60 2 531.20 3.09% 69 341.10 15 196.70 21.92%
30.04.2013 82 006.60 80 138.40 1 868.20 2.33% 65 848.50 16 158.10 24.54%
31.03.2013 80 138.40 76 258.20 3 880.20 5.09% 66 565.90 13 572.50 20.39%
28.02.2013 76 258.20 75 073.60 1 184.60 1.58% 67 629.40 8 628.80 12.76%
31.01.2013 75 073.60 74 951.80 121.80 0.16% 63 238.70 11 834.90 18.71%
31.12.2012 74 951.80 74 186.70 765.10 1.03% 66 160.60 8 791.20 13.29%
30.11.2012 74 186.70 73 659.50 527.20 0.72% 65 935.60 8 251.10 12.51%
31.10.2012 73 659.50 71 347.90 2 311.60 3.24% 62 163.90 11 495.60 18.49%
30.09.2012 71 347.90 70 551.30 796.60 1.13% 59 855.30 11 492.60 19.20%
31.08.2012 70 551.30 76 459.70 -5 908.40 -7.73% 57 687.90 12 863.40 22.30%
31.07.2012 76 459.70 73 194.60 3 265.10 4.46% 57 069.20 19 390.50 33.98%
30.06.2012 73 194.60 69 341.10 3 853.50 5.56% 53 416.10 19 778.50 37.03%
31.05.2012 69 341.10 65 848.50 3 492.60 5.30% 58 042.90 11 298.20 19.47%
30.04.2012 65 848.50 66 565.90 - 717.40 -1.08% 57 362.80 8 485.70 14.79%
31.03.2012 66 565.90 67 629.40 -1 063.50 -1.57% 55 798.00 10 767.90 19.30%
29.02.2012 67 629.40 63 238.70 4 390.70 6.94% 56 362.10 11 267.30 19.99%
31.01.2012 63 238.70 66 160.60 -2 921.90 -4.42% 60 280.50 2 958.20 4.91%
31.12.2011 66 160.60 65 935.60 225.00 0.34% 67 480.80 -1 320.20 -1.96%
30.11.2011 65 935.60 62 163.90 3 771.70 6.07% 62 358.20 3 577.40 5.74%
31.10.2011 62 163.90 59 855.30 2 308.60 3.86% 56 773.20 5 390.70 9.50%
30.09.2011 59 855.30 57 687.90 2 167.40 3.76% 56 896.70 2 958.60 5.20%
31.08.2011 57 687.90 57 069.20 618.70 1.08% 61 917.90 -4 230.00 -6.83%
31.07.2011 57 069.20 53 416.10 3 653.10 6.84% 58 536.50 -1 467.30 -2.51%
30.06.2011 53 416.10 58 042.90 -4 626.80 -7.97% 61 725.90 -8 309.80 -13.46%
31.05.2011 58 042.90 57 362.80 680.10 1.19% 60 887.10 -2 844.20 -4.67%
30.04.2011 57 362.80 55 798.00 1 564.80 2.80% 57 201.60 161.20 0.28%
31.03.2011 55 798.00 56 362.10 - 564.10 -1.00% 56 006.50 - 208.50 -0.37%
28.02.2011 56 362.10 60 280.50 -3 918.40 -6.50% 59 837.80 -3 475.70 -5.81%
31.01.2011 60 280.50 67 480.80 -7 200.30 -10.67% 59 601.70 678.80 1.14%
31.12.2010 67 480.80 62 358.20 5 122.60 8.21% 69 208.70 -1 727.90 -2.50%
30.11.2010 62 358.20 56 773.20 5 585.00 9.84% 68 219.10 -5 860.90 -8.59%
31.10.2010 56 773.20 56 896.70 - 123.50 -0.22% 68 143.70 -11 370.50 -16.69%
30.09.2010 56 896.70 61 917.90 -5 021.20 -8.11% 62 882.30 -5 985.60 -9.52%
31.08.2010 61 917.90 58 536.50 3 381.40 5.78% 64 306.60 -2 388.70 -3.71%
31.07.2010 58 536.50 61 725.90 -3 189.40 -5.17% 63 692.00 -5 155.50 -8.09%
30.06.2010 61 725.90 60 887.10 838.80 1.38% 66 999.80 -5 273.90 -7.87%
31.05.2010 60 887.10 57 201.60 3 685.50 6.44% 65 524.50 -4 637.40 -7.08%
30.04.2010 57 201.60 56 006.50 1 195.10 2.13% 66 406.70 -9 205.10 -13.86%
31.03.2010 56 006.50 59 837.80 -3 831.30 -6.40% 68 094.70 -12 088.20 -17.75%
28.02.2010 59 837.80 59 601.70 236.10 0.40% 75 067.60 -15 229.80 -20.29%
31.01.2010 59 601.70 69 208.70 -9 607.00 -13.88% 76 426.00 -16 824.30 -22.01%
31.12.2009 69 208.70 68 219.10 989.60 1.45% 89 849.90 -20 641.20 -22.97%
30.11.2009 68 219.10 68 143.70 75.40 0.11% 99 352.20 -31 133.10 -31.34%
31.10.2009 68 143.70 62 882.30 5 261.40 8.37% 94 817.60 -26 673.90 -28.13%
30.09.2009 62 882.30 64 306.60 -1 424.30 -2.21% 92 936.70 -30 054.40 -32.34%
31.08.2009 64 306.60 63 692.00 614.60 0.96% 91 513.90 -27 207.30 -29.73%
31.07.2009 63 692.00 66 999.80 -3 307.80 -4.94% 84 850.00 -21 158.00 -24.94%
30.06.2009 66 999.80 65 524.50 1 475.30 2.25% 78 836.60 -11 836.80 -15.01%
31.05.2009 65 524.50 66 406.70 - 882.20 -1.33% 82 667.50 -17 143.00 -20.74%
30.04.2009 66 406.70 68 094.70 -1 688.00 -2.48% 79 730.50 -13 323.80 -16.71%
31.03.2009 68 094.70 75 067.60 -6 972.90 -9.29% 70 657.20 -2 562.50 -3.63%
28.02.2009 75 067.60 76 426.00 -1 358.40 -1.78% 69 063.90 6 003.70 8.69%
31.01.2009 76 426.00 89 849.90 -13 423.90 -14.94% 70 345.40 6 080.60 8.64%
31.12.2008 89 849.90 99 352.20 -9 502.30 -9.56% 66 010.70 23 839.20 36.11%
30.11.2008 99 352.20 94 817.60 4 534.60 4.78% 59 291.60 40 060.60 67.57%
31.10.2008 94 817.60 92 936.70 1 880.90 2.02% 55 343.80 39 473.80 71.32%
30.09.2008 92 936.70 91 513.90 1 422.80 1.55% 55 694.40 37 242.30 66.87%
31.08.2008 91 513.90 84 850.00 6 663.90 7.85% 55 184.40 36 329.50 65.83%
31.07.2008 84 850.00 78 836.60 6 013.40 7.63% 53 832.30 31 017.70 57.62%
30.06.2008 78 836.60 82 667.50 -3 830.90 -4.63% 54 369.50 24 467.10 45.00%
31.05.2008 82 667.50 79 730.50 2 937.00 3.68% 48 351.60 34 315.90 70.97%
30.04.2008 79 730.50 70 657.20 9 073.30 12.84% 47 117.40 32 613.10 69.22%
31.03.2008 70 657.20 69 063.90 1 593.30 2.31% 47 431.30 23 225.90 48.97%
29.02.2008 69 063.90 70 345.40 -1 281.50 -1.82% 47 642.30 21 421.60 44.96%
31.01.2008 70 345.40 66 010.70 4 334.70 6.57% 47 214.80 23 130.60 48.99%
31.12.2007 66 010.70 59 291.60 6 719.10 11.33% 43 315.90 22 694.80 52.39%
30.11.2007 59 291.60 55 343.80 3 947.80 7.13% 44 577.90 14 713.70 33.01%
31.10.2007 55 343.80 55 694.40 - 350.60 -0.63% 47 025.40 8 318.40 17.69%
30.09.2007 55 694.40 55 184.40 510.00 0.92% 46 808.70 8 885.70 18.98%
31.08.2007 55 184.40 53 832.30 1 352.10 2.51% 44 227.90 10 956.50 24.77%
31.07.2007 53 832.30 54 369.50 - 537.20 -0.99% 45 704.30 8 128.00 17.78%
30.06.2007 54 369.50 48 351.60 6 017.90 12.45% 45 083.20 9 286.30 20.60%
31.05.2007 48 351.60 47 117.40 1 234.20 2.62% 44 304.40 4 047.20 9.13%
30.04.2007 47 117.40 47 431.30 - 313.90 -0.66% 41 881.70 5 235.70 12.50%
31.03.2007 47 431.30 47 642.30 - 211.00 -0.44% 40 090.20 7 341.10 18.31%
28.02.2007 47 642.30 47 214.80 427.50 0.91% 37 350.20 10 292.10 27.56%
31.01.2007 47 214.80 43 315.90 3 898.90 9.00% 34 139.80 13 075.00 38.30%
31.12.2006 43 315.90 44 577.90 -1 262.00 -2.83% 34 392.30 8 923.60 25.95%
30.11.2006 44 577.90 47 025.40 -2 447.50 -5.20% 47 306.70 -2 728.80 -5.77%
31.10.2006 47 025.40 46 808.70 216.70 0.46% 49 669.60 -2 644.20 -5.32%
30.09.2006 46 808.70 44 227.90 2 580.80 5.84% 53 138.50 -6 329.80 -11.91%
31.08.2006 44 227.90 45 704.30 -1 476.40 -3.23% 53 765.30 -9 537.40 -17.74%
31.07.2006 45 704.30 45 083.20 621.10 1.38% 53 789.40 -8 085.10 -15.03%
30.06.2006 45 083.20 44 304.40 778.80 1.76% 50 707.20 -5 624.00 -11.09%
31.05.2006 44 304.40 41 881.70 2 422.70 5.78% 51 177.70 -6 873.30 -13.43%
30.04.2006 41 881.70 40 090.20 1 791.50 4.47% 50 251.40 -8 369.70 -16.66%
31.03.2006 40 090.20 37 350.20 2 740.00 7.34% 47 980.40 -7 890.20 -16.44%
28.02.2006 37 350.20 34 139.80 3 210.40 9.40% 35 681.00 1 669.20 4.68%
31.01.2006 34 139.80 34 392.30 - 252.50 -0.73% 32 503.60 1 636.20 5.03%
31.12.2005 34 392.30 47 306.70 -12 914.40 -27.30% 32 521.10 1 871.20 5.75%
30.11.2005 47 306.70 49 669.60 -2 362.90 -4.76% 33 122.90 14 183.80 42.82%
31.10.2005 49 669.60 53 138.50 -3 468.90 -6.53% 32 940.60 16 729.00 50.79%
30.09.2005 53 138.50 53 765.30 - 626.80 -1.17% 31 050.90 22 087.60 71.13%
31.08.2005 53 765.30 53 789.40 -24.10 -0.04% 31 377.50 22 387.80 71.35%
31.07.2005 53 789.40 50 707.20 3 082.20 6.08% 32 237.20 21 552.20 66.86%
30.06.2005 50 707.20 51 177.70 - 470.50 -0.92% 32 385.90 18 321.30 56.57%
31.05.2005 51 177.70 50 251.40 926.30 1.84% 31 381.70 19 796.00 63.08%
30.04.2005 50 251.40 47 980.40 2 271.00 4.73% 33 514.00 16 737.40 49.94%
31.03.2005 47 980.40 35 681.00 12 299.40 34.47% 32 390.20 15 590.20 48.13%
28.02.2005 35 681.00 32 503.60 3 177.40 9.78% 32 448.60 3 232.40 9.96%
31.01.2005 32 503.60 32 521.10 -17.50 -0.05% 32 111.80 391.80 1.22%
31.12.2004 32 521.10 33 122.90 - 601.80 -1.82% 33 386.10 - 865.00 -2.59%
30.11.2004 33 122.90 32 940.60 182.30 0.55% 35 456.00 -2 333.10 -6.58%
31.10.2004 32 940.60 31 050.90 1 889.70 6.09% 32 483.70 456.90 1.41%
30.09.2004 31 050.90 31 377.50 - 326.60 -1.04% 32 584.60 -1 533.70 -4.71%
31.08.2004 31 377.50 32 237.20 - 859.70 -2.67% 33 799.30 -2 421.80 -7.17%
31.07.2004 32 237.20 32 385.90 - 148.70 -0.46% 31 825.80 411.40 1.29%
30.06.2004 32 385.90 31 381.70 1 004.20 3.20% 33 061.80 - 675.90 -2.04%
31.05.2004 31 381.70 33 514.00 -2 132.30 -6.36% 30 466.70 915.00 3.00%
30.04.2004 33 514.00 32 390.20 1 123.80 3.47% 33 053.10 460.90 1.39%
31.03.2004 32 390.20 32 448.60 -58.40 -0.18% 31 940.00 450.20 1.41%
29.02.2004 32 448.60 32 111.80 336.80 1.05% 32 624.30 - 175.70 -0.54%
31.01.2004 32 111.80 33 386.10 -1 274.30 -3.82% 37 078.30 -4 966.50 -13.39%
31.12.2003 33 386.10 35 456.00 -2 069.90 -5.84% 42 446.40 -9 060.30 -21.35%
30.11.2003 35 456.00 32 483.70 2 972.30 9.15% 36 571.00 -1 115.00 -3.05%
31.10.2003 32 483.70 32 584.60 - 100.90 -0.31% 35 611.90 -3 128.20 -8.78%
30.09.2003 32 584.60 33 799.30 -1 214.70 -3.59% 36 060.70 -3 476.10 -9.64%
31.08.2003 33 799.30 31 825.80 1 973.50 6.20% 38 185.40 -4 386.10 -11.49%
31.07.2003 31 825.80 33 061.80 -1 236.00 -3.74% 38 939.00 -7 113.20 -18.27%
30.06.2003 33 061.80 30 466.70 2 595.10 8.52% 37 531.60 -4 469.80 -11.91%
31.05.2003 30 466.70 33 053.10 -2 586.40 -7.82% 41 957.40 -11 490.70 -27.39%
30.04.2003 33 053.10 31 940.00 1 113.10 3.48% 44 514.00 -11 460.90 -25.75%
31.03.2003 31 940.00 32 624.30 - 684.30 -2.10% 42 335.20 -10 395.20 -24.55%
28.02.2003 32 624.30 37 078.30 -4 454.00 -12.01% 44 081.70 -11 457.40 -25.99%
31.01.2003 37 078.30 42 446.40 -5 368.10 -12.65% 43 858.80 -6 780.50 -15.46%
31.12.2002 42 446.40 36 571.00 5 875.40 16.07% 47 776.20 -5 329.80 -11.16%
30.11.2002 36 571.00 35 611.90 959.10 2.69% 49 097.70 -12 526.70 -25.51%
31.10.2002 35 611.90 36 060.70 - 448.80 -1.24% 73 521.00 -37 909.10 -51.56%
30.09.2002 36 060.70 38 185.40 -2 124.70 -5.56% 82 353.50 -46 292.80 -56.21%
31.08.2002 38 185.40 38 939.00 - 753.60 -1.94% 79 519.70 -41 334.30 -51.98%
31.07.2002 38 939.00 37 531.60 1 407.40 3.75% 84 670.50 -45 731.50 -54.01%
30.06.2002 37 531.60 41 957.40 -4 425.80 -10.55% 85 113.40 -47 581.80 -55.90%
31.05.2002 41 957.40 44 514.00 -2 556.60 -5.74% 82 984.30 -41 026.90 -49.44%
30.04.2002 44 514.00 42 335.20 2 178.80 5.15% 101 162.50 -56 648.50 -56.00%
31.03.2002 42 335.20 44 081.70 -1 746.50 -3.96% 86 543.30 -44 208.10 -51.08%
28.02.2002 44 081.70 43 858.80 222.90 0.51% 84 991.30 -40 909.60 -48.13%
31.01.2002 43 858.80 47 776.20 -3 917.40 -8.20% 86 976.90 -43 118.10 -49.57%
31.12.2001 47 776.20 49 097.70 -1 321.50 -2.69% 86 151.20 -38 375.00 -44.54%
30.11.2001 49 097.70 73 521.00 -24 423.30 -33.22% 86 994.00 -37 896.30 -43.56%
31.10.2001 73 521.00 82 353.50 -8 832.50 -10.73% 90 863.80 -17 342.80 -19.09%
30.09.2001 82 353.50 79 519.70 2 833.80 3.56% 93 835.70 -11 482.20 -12.24%
31.08.2001 79 519.70 84 670.50 -5 150.80 -6.08% 93 749.00 -14 229.30 -15.18%
31.07.2001 84 670.50 85 113.40 - 442.90 -0.52% 94 201.00 -9 530.50 -10.12%
30.06.2001 85 113.40 82 984.30 2 129.10 2.57% 95 870.90 -10 757.50 -11.22%
31.05.2001 82 984.30 101 162.50 -18 178.20 -17.97% 98 827.50 -15 843.20 -16.03%
30.04.2001 101 162.50 86 543.30 14 619.20 16.89% 100 269.00 893.50 0.89%
31.03.2001 86 543.30 84 991.30 1 552.00 1.83% 96 984.40 -10 441.10 -10.77%
28.02.2001 84 991.30 86 976.90 -1 985.60 -2.28% 100 998.70 -16 007.40 -15.85%
31.01.2001 86 976.90 86 151.20 825.70 0.96% 101 179.80 -14 202.90 -14.04%
31.12.2000 86 151.20 86 994.00 - 842.80 -0.97% 101 904.40 -15 753.20 -15.46%
30.11.2000 86 994.00 90 863.80 -3 869.80 -4.26% 109 269.60 -22 275.60 -20.39%
31.10.2000 90 863.80 93 835.70 -2 971.90 -3.17% 115 754.40 -24 890.60 -21.50%
30.09.2000 93 835.70 93 749.00 86.70 0.09% 112 051.40 -18 215.70 -16.26%
31.08.2000 93 749.00 94 201.00 - 452.00 -0.48% 114 239.00 -20 490.00 -17.94%
31.07.2000 94 201.00 95 870.90 -1 669.90 -1.74% 115 921.20 -21 720.20 -18.74%
30.06.2000 95 870.90 98 827.50 -2 956.60 -2.99% 120 447.80 -24 576.90 -20.40%
31.05.2000 98 827.50 100 269.00 -1 441.50 -1.44% 131 632.50 -32 805.00 -24.92%
30.04.2000 100 269.00 96 984.40 3 284.60 3.39% 130 824.20 -30 555.20 -23.36%
31.03.2000 96 984.40 100 998.70 -4 014.30 -3.97% 130 924.30 -33 939.90 -25.92%
29.02.2000 100 998.70 101 179.80 - 181.10 -0.18% 133 181.40 -32 182.70 -24.16%
31.01.2000 101 179.80 101 904.40 - 724.60 -0.71% 127 206.90 -26 027.10 -20.46%
31.12.1999 101 904.40 109 269.60 -7 365.20 -6.74% 116 787.70 -14 883.30 -12.74%
30.11.1999 109 269.60 115 754.40 -6 484.80 -5.60% 115 711.10 -6 441.50 -5.57%
31.10.1999 115 754.40 112 051.40 3 703.00 3.30% 110 684.00 5 070.40 4.58%
30.09.1999 112 051.40 114 239.00 -2 187.60 -1.91% 112 121.80 -70.40 -0.06%
31.08.1999 114 239.00 115 921.20 -1 682.20 -1.45% 117 569.70 -3 330.70 -2.83%
31.07.1999 115 921.20 120 447.80 -4 526.60 -3.76% 108 643.40 7 277.80 6.70%
30.06.1999 120 447.80 131 632.50 -11 184.70 -8.50% 115 837.20 4 610.60 3.98%
31.05.1999 131 632.50 130 824.20 808.30 0.62% 114 625.80 17 006.70 14.84%
30.04.1999 130 824.20 130 924.30 - 100.10 -0.08% 112 514.80 18 309.40 16.27%
31.03.1999 130 924.30 133 181.40 -2 257.10 -1.69% 99 402.90 31 521.40 31.71%
28.02.1999 133 181.40 127 206.90 5 974.50 4.70% 100 834.00 32 347.40 32.08%
31.01.1999 127 206.90 116 787.70 10 419.20 8.92% 103 734.10 23 472.80 22.63%
31.12.1998 116 787.70 115 711.10 1 076.60 0.93% 103 224.60 13 563.10 13.14%
30.11.1998 115 711.10 110 684.00 5 027.10 4.54% 104 747.50 10 963.60 10.47%
31.10.1998 110 684.00 112 121.80 -1 437.80 -1.28% 102 342.00 8 342.00 8.15%
30.09.1998 112 121.80 117 569.70 -5 447.90 -4.63% 98 567.10 13 554.70 13.75%
31.08.1998 117 569.70 108 643.40 8 926.30 8.22% 98 971.70 18 598.00 18.79%
31.07.1998 108 643.40 115 837.20 -7 193.80 -6.21% 101 028.10 7 615.30 7.54%
30.06.1998 115 837.20 114 625.80 1 211.40 1.06% 94 755.90 21 081.30 22.25%
31.05.1998 114 625.80 112 514.80 2 111.00 1.88% 91 323.20 23 302.60 25.52%
30.04.1998 112 514.80 99 402.90 13 111.90 13.19% 84 010.20 28 504.60 33.93%
31.03.1998 99 402.90 100 834.00 -1 431.10 -1.42% 79 729.20 19 673.70 24.68%
28.02.1998 100 834.00 103 734.10 -2 900.10 -2.80% 75 006.00 25 828.00 34.43%
31.01.1998 103 734.10 103 224.60 509.50 0.49% 70 361.90 33 372.20 47.43%
31.12.1997 103 224.60 104 747.50 -1 522.90 -1.45% - - -
30.11.1997 104 747.50 102 342.00 2 405.50 2.35% - - -
31.10.1997 102 342.00 98 567.10 3 774.90 3.83% - - -
30.09.1997 98 567.10 98 971.70 - 404.60 -0.41% - - -
31.08.1997 98 971.70 101 028.10 -2 056.40 -2.04% - - -
31.07.1997 101 028.10 94 755.90 6 272.20 6.62% - - -
30.06.1997 94 755.90 91 323.20 3 432.70 3.76% - - -
31.05.1997 91 323.20 84 010.20 7 313.00 8.70% - - -
30.04.1997 84 010.20 79 729.20 4 281.00 5.37% - - -
31.03.1997 79 729.20 75 006.00 4 723.20 6.30% - - -
28.02.1997 75 006.00 70 361.90 4 644.10 6.60% - - -
31.01.1997 70 361.90 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 138 541.90 1 637 677.80 -1 499 135.90 -91.54% 1 637 677.80 -1 499 135.90 -91.54%
01.01.2017 1 637 677.80 1 049 283.40 588 394.40 56.08% 1 049 283.40 588 394.40 56.08%
01.01.2016 1 049 283.40 1 010 930.70 38 352.70 3.79% 1 010 930.70 38 352.70 3.79%
01.01.2015 1 010 930.70 1 135 291.10 - 124 360.40 -10.95% 1 135 291.10 - 124 360.40 -10.95%
01.01.2014 1 135 291.10 1 017 506.90 117 784.20 11.58% 1 017 506.90 117 784.20 11.58%
01.01.2013 1 017 506.90 846 975.10 170 531.80 20.13% 846 975.10 170 531.80 20.13%
01.01.2012 846 975.10 710 134.90 136 840.20 19.27% 710 134.90 136 840.20 19.27%
01.01.2011 710 134.90 719 223.90 -9 089.00 -1.26% 719 223.90 -9 089.00 -1.26%
01.01.2010 719 223.90 814 971.70 -95 747.80 -11.75% 814 971.70 -95 747.80 -11.75%
01.01.2009 814 971.70 1 004 621.40 - 189 649.70 -18.88% 1 004 621.40 - 189 649.70 -18.88%
01.01.2008 1 004 621.40 637 484.10 367 137.30 57.59% 637 484.10 367 137.30 57.59%
01.01.2007 637 484.10 514 509.60 122 974.50 23.90% 514 509.60 122 974.50 23.90%
01.01.2006 514 509.60 560 363.10 -45 853.50 -8.18% 560 363.10 -45 853.50 -8.18%
01.01.2005 560 363.10 387 482.40 172 880.70 44.62% 387 482.40 172 880.70 44.62%
01.01.2004 387 482.40 397 759.70 -10 277.30 -2.58% 397 759.70 -10 277.30 -2.58%
01.01.2003 397 759.70 482 093.10 -84 333.40 -17.49% 482 093.10 -84 333.40 -17.49%
01.01.2002 482 093.10 944 710.30 - 462 617.20 -48.97% 944 710.30 - 462 617.20 -48.97%
01.01.2001 944 710.30 1 139 925.00 - 195 214.70 -17.13% 1 139 925.00 - 195 214.70 -17.13%
01.01.2000 1 139 925.00 1 443 357.10 - 303 432.10 -21.02% 1 443 357.10 - 303 432.10 -21.02%
01.01.1999 1 443 357.10 1 328 466.50 114 890.60 8.65% 1 328 466.50 114 890.60 8.65%
01.01.1998 1 328 466.50 1 104 067.40 224 399.10 20.32% 1 104 067.40 224 399.10 20.32%
01.01.1997 1 104 067.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry krátkodobé (do 1 roku) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry krátkodobé - do 1 roku (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny))
Úvěry krátkodobé - do 1 roku (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (CM celkem))
Úvěry krátkodobé - do 1 roku (Nově čerpané klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - refinancované úvěry - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů