F - Nové zakázky v tuzemsku - celkem (Kč (k ultimu období), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Kč (k ultimu období), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Kč (k ultimu období), čtvrtletní data (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Kč (k ultimu období), čtvrtletní data (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... F - Nové zakázky v tuzemsku - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2013 22 102.00
Max 31.12.2008 73 852.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2019 65 086.00 64 176.00 910.00 1.42% 54 326.00 10 760.00 19.81%
30.06.2019 64 176.00 58 479.00 5 697.00 9.74% 71 263.00 -7 087.00 -9.94%
31.03.2019 58 479.00 59 702.00 -1 223.00 -2.05% 50 596.00 7 883.00 15.58%
31.12.2018 59 702.00 54 326.00 5 376.00 9.90% 58 592.00 1 110.00 1.89%
30.09.2018 54 326.00 71 263.00 -16 937.00 -23.77% 51 603.00 2 723.00 5.28%
30.06.2018 71 263.00 50 596.00 20 667.00 40.85% 53 647.00 17 616.00 32.84%
31.03.2018 50 596.00 58 592.00 -7 996.00 -13.65% 38 888.00 11 708.00 30.11%
31.12.2017 58 592.00 51 603.00 6 989.00 13.54% 50 676.00 7 916.00 15.62%
30.09.2017 51 603.00 53 647.00 -2 044.00 -3.81% 52 273.00 - 670.00 -1.28%
30.06.2017 53 647.00 38 888.00 14 759.00 37.95% 48 977.00 4 670.00 9.54%
31.03.2017 38 888.00 50 676.00 -11 788.00 -23.26% 33 473.00 5 415.00 16.18%
31.12.2016 50 676.00 52 273.00 -1 597.00 -3.06% 46 018.00 4 658.00 10.12%
30.09.2016 52 273.00 48 977.00 3 296.00 6.73% 56 227.00 -3 954.00 -7.03%
30.06.2016 48 977.00 33 473.00 15 504.00 46.32% 49 222.00 - 245.00 -0.50%
31.03.2016 33 473.00 46 018.00 -12 545.00 -27.26% 35 855.00 -2 382.00 -6.64%
31.12.2015 46 018.00 56 227.00 -10 209.00 -18.16% 47 149.00 -1 131.00 -2.40%
30.09.2015 56 227.00 49 222.00 7 005.00 14.23% 56 851.00 - 624.00 -1.10%
30.06.2015 49 222.00 35 855.00 13 367.00 37.28% 44 849.00 4 373.00 9.75%
31.03.2015 35 855.00 47 149.00 -11 294.00 -23.95% 37 023.00 -1 168.00 -3.15%
31.12.2014 47 149.00 56 851.00 -9 702.00 -17.07% 47 646.00 - 497.00 -1.04%
30.09.2014 56 851.00 44 849.00 12 002.00 26.76% 42 409.00 14 442.00 34.05%
30.06.2014 44 849.00 37 023.00 7 826.00 21.14% 37 695.00 7 154.00 18.98%
31.03.2014 37 023.00 47 646.00 -10 623.00 -22.30% 22 102.00 14 921.00 67.51%
31.12.2013 47 646.00 42 409.00 5 237.00 12.35% 41 020.00 6 626.00 16.15%
30.09.2013 42 409.00 37 695.00 4 714.00 12.51% 42 981.00 - 572.00 -1.33%
30.06.2013 37 695.00 22 102.00 15 593.00 70.55% 38 302.00 - 607.00 -1.58%
31.03.2013 22 102.00 41 020.00 -18 918.00 -46.12% 26 854.00 -4 752.00 -17.70%
31.12.2012 41 020.00 42 981.00 -1 961.00 -4.56% 38 136.00 2 884.00 7.56%
30.09.2012 42 981.00 38 302.00 4 679.00 12.22% 46 553.00 -3 572.00 -7.67%
30.06.2012 38 302.00 26 854.00 11 448.00 42.63% 44 390.00 -6 088.00 -13.71%
31.03.2012 26 854.00 38 136.00 -11 282.00 -29.58% 50 028.00 -23 174.00 -46.32%
31.12.2011 38 136.00 46 553.00 -8 417.00 -18.08% 41 984.00 -3 848.00 -9.17%
30.09.2011 46 553.00 44 390.00 2 163.00 4.87% 60 743.00 -14 190.00 -23.36%
30.06.2011 44 390.00 50 028.00 -5 638.00 -11.27% 58 076.00 -13 686.00 -23.57%
31.03.2011 50 028.00 41 984.00 8 044.00 19.16% 36 306.00 13 722.00 37.80%
31.12.2010 41 984.00 60 743.00 -18 759.00 -30.88% 48 489.00 -6 505.00 -13.42%
30.09.2010 60 743.00 58 076.00 2 667.00 4.59% 46 406.00 14 337.00 30.89%
30.06.2010 58 076.00 36 306.00 21 770.00 59.96% 53 394.00 4 682.00 8.77%
31.03.2010 36 306.00 48 489.00 -12 183.00 -25.13% 36 009.00 297.00 0.82%
31.12.2009 48 489.00 46 406.00 2 083.00 4.49% 73 852.00 -25 363.00 -34.34%
30.09.2009 46 406.00 53 394.00 -6 988.00 -13.09% 60 711.00 -14 305.00 -23.56%
30.06.2009 53 394.00 36 009.00 17 385.00 48.28% 61 803.00 -8 409.00 -13.61%
31.03.2009 36 009.00 73 852.00 -37 843.00 -51.24% 53 250.00 -17 241.00 -32.38%
31.12.2008 73 852.00 60 711.00 13 141.00 21.65% 64 319.00 9 533.00 14.82%
30.09.2008 60 711.00 61 803.00 -1 092.00 -1.77% 48 433.00 12 278.00 25.35%
30.06.2008 61 803.00 53 250.00 8 553.00 16.06% 53 041.00 8 762.00 16.52%
31.03.2008 53 250.00 64 319.00 -11 069.00 -17.21% 39 301.00 13 949.00 35.49%
31.12.2007 64 319.00 48 433.00 15 886.00 32.80% 73 513.00 -9 194.00 -12.51%
30.09.2007 48 433.00 53 041.00 -4 608.00 -8.69% 65 604.00 -17 171.00 -26.17%
30.06.2007 53 041.00 39 301.00 13 740.00 34.96% 57 173.00 -4 132.00 -7.23%
31.03.2007 39 301.00 73 513.00 -34 212.00 -46.54% 47 976.00 -8 675.00 -18.08%
31.12.2006 73 513.00 65 604.00 7 909.00 12.06% 49 124.00 24 389.00 49.65%
30.09.2006 65 604.00 57 173.00 8 431.00 14.75% 61 504.00 4 100.00 6.67%
30.06.2006 57 173.00 47 976.00 9 197.00 19.17% 47 513.00 9 660.00 20.33%
31.03.2006 47 976.00 49 124.00 -1 148.00 -2.34% 36 881.00 11 095.00 30.08%
31.12.2005 49 124.00 61 504.00 -12 380.00 -20.13% 51 386.00 -2 262.00 -4.40%
30.09.2005 61 504.00 47 513.00 13 991.00 29.45% 67 701.00 -6 197.00 -9.15%
30.06.2005 47 513.00 36 881.00 10 632.00 28.83% 63 902.00 -16 389.00 -25.65%
31.03.2005 36 881.00 51 386.00 -14 505.00 -28.23% 39 914.00 -3 033.00 -7.60%
31.12.2004 51 386.00 67 701.00 -16 315.00 -24.10% 54 344.00 -2 958.00 -5.44%
30.09.2004 67 701.00 63 902.00 3 799.00 5.95% 49 224.00 18 477.00 37.54%
30.06.2004 63 902.00 39 914.00 23 988.00 60.10% 40 613.00 23 289.00 57.34%
31.03.2004 39 914.00 54 344.00 -14 430.00 -26.55% 34 552.00 5 362.00 15.52%
31.12.2003 54 344.00 49 224.00 5 120.00 10.40% 53 955.00 389.00 0.72%
30.09.2003 49 224.00 40 613.00 8 611.00 21.20% 39 447.00 9 777.00 24.79%
30.06.2003 40 613.00 34 552.00 6 061.00 17.54% 40 901.00 - 288.00 -0.70%
31.03.2003 34 552.00 53 955.00 -19 403.00 -35.96% 26 591.00 7 961.00 29.94%
31.12.2002 53 955.00 39 447.00 14 508.00 36.78% 47 061.00 6 894.00 14.65%
30.09.2002 39 447.00 40 901.00 -1 454.00 -3.55% 35 011.00 4 436.00 12.67%
30.06.2002 40 901.00 26 591.00 14 310.00 53.82% 39 406.00 1 495.00 3.79%
31.03.2002 26 591.00 47 061.00 -20 470.00 -43.50% 32 829.00 -6 238.00 -19.00%
31.12.2001 47 061.00 35 011.00 12 050.00 34.42% 36 044.00 11 017.00 30.57%
30.09.2001 35 011.00 39 406.00 -4 395.00 -11.15% 38 700.00 -3 689.00 -9.53%
30.06.2001 39 406.00 32 829.00 6 577.00 20.03% 29 996.00 9 410.00 31.37%
31.03.2001 32 829.00 36 044.00 -3 215.00 -8.92% 22 825.00 10 004.00 43.83%
31.12.2000 36 044.00 38 700.00 -2 656.00 -6.86% - - -
30.09.2000 38 700.00 29 996.00 8 704.00 29.02% - - -
30.06.2000 29 996.00 22 825.00 7 171.00 31.42% - - -
31.03.2000 22 825.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

F - Nové zakázky v tuzemsku - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
F - Nové zakázky v tuzemsku - celkem (Kč (k ultimu období), čtvrtletní data)
F - Nové zakázky v tuzemsku - celkem (SOPR=100, čtvrtletní data)
F - Nové zakázky v tuzemsku - celkem (SOPR=100, roční data)
F - Nové zakázky v tuzemsku - celkem (Kč (k ultimu období), roční data)
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI včetně objemů)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies