General government (S.13) - of which Treasury in CZK - ekonomika ČNB

Aktualizace dat General government (S.13) - of which Treasury in CZK v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - vládní instituce (S.13)
- 1b - Transakce s rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13) (1091)
- 1c - Spotřeba vládních institucí a ostatní nefinanční kategorie (S.13) (1088)
- 2a - Financování schodku vládních institucí, konsolidovaná verze (S.13) (1085)
- 3a - Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13) (1086)
- 3b - Dluh vládních institucí (S.13) - prvky konsolidace (1087)
- Nefinanční transakce vládních institucí (S.13)
- Schodek a dluh vládních institucí (S.13)
- 1a - Příjmy a výdaje vládních institucí (S.13) (1117)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vládní instituce (S.13)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Vládní instituce (S.13)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - vládní instituce (S.13)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13)
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Daně z výroby a z dovozu
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Daně z produktů
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Daň z přidané hodnoty (DPH)
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Ostatní daně z výroby

Graf hodnot, Long-term debt securities - outstanding amounts

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... General government (S.13) - of which Treasury in CZK - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2019 1 485 035.02
Min 30.09.1999 75 000.00
Min 30.06.1999 75 000.00
Min 31.03.1999 75 000.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 1 450 611.11 1 406 812.03 43 799.08 3.11% 1 485 035.02 -34 423.91 -2.32%
31.12.2019 1 406 812.03 1 433 819.74 -27 007.71 -1.88% 1 377 090.18 29 721.85 2.16%
30.09.2019 1 433 819.74 1 469 934.40 -36 114.66 -2.46% 1 366 246.35 67 573.39 4.95%
30.06.2019 1 469 934.40 1 485 035.02 -15 100.62 -1.02% 1 370 624.76 99 309.64 7.25%
31.03.2019 1 485 035.02 1 377 090.18 107 944.84 7.84% 1 259 415.04 225 619.98 17.91%
31.12.2018 1 377 090.18 1 366 246.35 10 843.83 0.79% 1 305 397.72 71 692.46 5.49%
30.09.2018 1 366 246.35 1 370 624.76 -4 378.41 -0.32% 1 350 053.20 16 193.15 1.20%
30.06.2018 1 370 624.76 1 259 415.04 111 209.72 8.83% 1 378 232.16 -7 607.40 -0.55%
31.03.2018 1 259 415.04 1 305 397.72 -45 982.68 -3.52% 1 448 063.62 - 188 648.58 -13.03%
31.12.2017 1 305 397.72 1 350 053.20 -44 655.48 -3.31% 1 301 616.55 3 781.17 0.29%
30.09.2017 1 350 053.20 1 378 232.16 -28 178.96 -2.04% 1 298 075.61 51 977.59 4.00%
30.06.2017 1 378 232.16 1 448 063.62 -69 831.46 -4.82% 1 288 755.03 89 477.13 6.94%
31.03.2017 1 448 063.62 1 301 616.55 146 447.07 11.25% 1 263 776.01 184 287.61 14.58%
31.12.2016 1 301 616.55 1 298 075.61 3 540.94 0.27% 1 235 197.00 66 419.55 5.38%
30.09.2016 1 298 075.61 1 288 755.03 9 320.58 0.72% 1 177 192.06 120 883.55 10.27%
30.06.2016 1 288 755.03 1 263 776.01 24 979.02 1.98% 1 190 041.00 98 714.03 8.29%
31.03.2016 1 263 776.01 1 235 197.00 28 579.01 2.31% 1 200 799.00 62 977.01 5.24%
31.12.2015 1 235 197.00 1 177 192.06 58 004.94 4.93% 1 175 655.00 59 542.00 5.06%
30.09.2015 1 177 192.06 1 190 041.00 -12 848.94 -1.08% 1 239 983.59 -62 791.53 -5.06%
30.06.2015 1 190 041.00 1 200 799.00 -10 758.00 -0.90% 1 231 186.98 -41 145.98 -3.34%
31.03.2015 1 200 799.00 1 175 655.00 25 144.00 2.14% 1 188 348.85 12 450.15 1.05%
31.12.2014 1 175 655.00 1 239 983.59 -64 328.59 -5.19% 1 079 675.00 95 980.00 8.89%
30.09.2014 1 239 983.59 1 231 186.98 8 796.61 0.71% 1 059 616.10 180 367.49 17.02%
30.06.2014 1 231 186.98 1 188 348.85 42 838.13 3.60% 1 060 313.13 170 873.85 16.12%
31.03.2014 1 188 348.85 1 079 675.00 108 673.85 10.07% 1 090 123.35 98 225.50 9.01%
31.12.2013 1 079 675.00 1 059 616.10 20 058.90 1.89% 1 042 003.19 37 671.81 3.62%
30.09.2013 1 059 616.10 1 060 313.13 - 697.03 -0.07% 1 079 959.99 -20 343.89 -1.88%
30.06.2013 1 060 313.13 1 090 123.35 -29 810.22 -2.73% 1 051 709.29 8 603.84 0.82%
31.03.2013 1 090 123.35 1 042 003.19 48 120.16 4.62% 1 041 092.41 49 030.94 4.71%
31.12.2012 1 042 003.19 1 079 959.99 -37 956.80 -3.51% 984 273.54 57 729.65 5.87%
30.09.2012 1 079 959.99 1 051 709.29 28 250.70 2.69% 986 755.78 93 204.21 9.45%
30.06.2012 1 051 709.29 1 041 092.41 10 616.88 1.02% 950 382.77 101 326.52 10.66%
31.03.2012 1 041 092.41 984 273.54 56 818.87 5.77% 936 974.23 104 118.18 11.11%
31.12.2011 984 273.54 986 755.78 -2 482.24 -0.25% 897 579.96 86 693.58 9.66%
30.09.2011 986 755.78 950 382.77 36 373.01 3.83% 927 086.61 59 669.17 6.44%
30.06.2011 950 382.77 936 974.23 13 408.54 1.43% 873 412.15 76 970.62 8.81%
31.03.2011 936 974.23 897 579.96 39 394.27 4.39% 849 059.54 87 914.69 10.35%
31.12.2010 897 579.96 927 086.61 -29 506.65 -3.18% 808 846.20 88 733.76 10.97%
30.09.2010 927 086.61 873 412.15 53 674.46 6.15% 830 230.71 96 855.90 11.67%
30.06.2010 873 412.15 849 059.54 24 352.61 2.87% 798 854.03 74 558.12 9.33%
31.03.2010 849 059.54 808 846.20 40 213.34 4.97% 723 490.69 125 568.85 17.36%
31.12.2009 808 846.20 830 230.71 -21 384.51 -2.58% 721 412.83 87 433.37 12.12%
30.09.2009 830 230.71 798 854.03 31 376.68 3.93% 691 303.91 138 926.80 20.10%
30.06.2009 798 854.03 723 490.69 75 363.34 10.42% 724 263.98 74 590.05 10.30%
31.03.2009 723 490.69 721 412.83 2 077.86 0.29% 688 857.54 34 633.15 5.03%
31.12.2008 721 412.83 691 303.91 30 108.92 4.36% 696 393.51 25 019.32 3.59%
30.09.2008 691 303.91 724 263.98 -32 960.07 -4.55% 664 795.00 26 508.91 3.99%
30.06.2008 724 263.98 688 857.54 35 406.44 5.14% 666 820.00 57 443.98 8.61%
31.03.2008 688 857.54 696 393.51 -7 535.97 -1.08% 612 061.00 76 796.54 12.55%
31.12.2007 696 393.51 664 795.00 31 598.51 4.75% 588 934.59 107 458.92 18.25%
30.09.2007 664 795.00 666 820.00 -2 025.00 -0.30% 554 816.59 109 978.41 19.82%
30.06.2007 666 820.00 612 061.00 54 759.00 8.95% 532 054.25 134 765.75 25.33%
31.03.2007 612 061.00 588 934.59 23 126.41 3.93% 495 720.73 116 340.27 23.47%
31.12.2006 588 934.59 554 816.59 34 118.00 6.15% 487 503.02 101 431.57 20.81%
30.09.2006 554 816.59 532 054.25 22 762.34 4.28% 456 559.94 98 256.65 21.52%
30.06.2006 532 054.25 495 720.73 36 333.52 7.33% 428 771.38 103 282.87 24.09%
31.03.2006 495 720.73 487 503.02 8 217.71 1.69% 391 274.20 104 446.53 26.69%
31.12.2005 487 503.02 456 559.94 30 943.08 6.78% 397 011.86 90 491.16 22.79%
30.09.2005 456 559.94 428 771.38 27 788.56 6.48% 376 833.97 79 725.97 21.16%
30.06.2005 428 771.38 391 274.20 37 497.18 9.58% 380 682.01 48 089.37 12.63%
31.03.2005 391 274.20 397 011.86 -5 737.66 -1.45% 351 788.69 39 485.51 11.22%
31.12.2004 397 011.86 376 833.97 20 177.89 5.35% 319 272.37 77 739.49 24.35%
30.09.2004 376 833.97 380 682.01 -3 848.04 -1.01% 294 272.37 82 561.60 28.06%
30.06.2004 380 682.01 351 788.69 28 893.32 8.21% 265 875.37 114 806.64 43.18%
31.03.2004 351 788.69 319 272.37 32 516.32 10.18% 237 875.37 113 913.32 47.89%
31.12.2003 319 272.37 294 272.37 25 000.00 8.50% 222 603.46 96 668.91 43.43%
30.09.2003 294 272.37 265 875.37 28 397.00 10.68% 200 603.46 93 668.91 46.69%
30.06.2003 265 875.37 237 875.37 28 000.00 11.77% 187 603.46 78 271.91 41.72%
31.03.2003 237 875.37 222 603.46 15 271.91 6.86% 167 603.46 70 271.91 41.93%
31.12.2002 222 603.46 200 603.46 22 000.00 10.97% 149 603.46 73 000.00 48.80%
30.09.2002 200 603.46 187 603.46 13 000.00 6.93% 136 331.09 64 272.37 47.14%
30.06.2002 187 603.46 167 603.46 20 000.00 11.93% 128 331.09 59 272.37 46.19%
31.03.2002 167 603.46 149 603.46 18 000.00 12.03% 117 728.09 49 875.37 42.36%
31.12.2001 149 603.46 136 331.09 13 272.37 9.74% 104 318.09 45 285.37 43.41%
30.09.2001 136 331.09 128 331.09 8 000.00 6.23% 97 318.09 39 013.00 40.09%
30.06.2001 128 331.09 117 728.09 10 603.00 9.01% 93 000.00 35 331.09 37.99%
31.03.2001 117 728.09 104 318.09 13 410.00 12.85% 84 000.00 33 728.09 40.15%
31.12.2000 104 318.09 97 318.09 7 000.00 7.19% 77 000.00 27 318.09 35.48%
30.09.2000 97 318.09 93 000.00 4 318.09 4.64% 75 000.00 22 318.09 29.76%
30.06.2000 93 000.00 84 000.00 9 000.00 10.71% 75 000.00 18 000.00 24.00%
31.03.2000 84 000.00 77 000.00 7 000.00 9.09% 75 000.00 9 000.00 12.00%
31.12.1999 77 000.00 75 000.00 2 000.00 2.67% - - -
30.09.1999 75 000.00 75 000.00 0.00 0.00 - - -
30.06.1999 75 000.00 75 000.00 0.00 0.00 - - -
31.03.1999 75 000.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

General government (S.13) - of which Treasury in CZK - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
General government (S.13) - of which Treasury in CZK (Long-term debt securities - outstanding amounts)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.