General government (S.13) - of which municipal - ekonomika ČNB

Aktualizace dat General government (S.13) - of which municipal v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- 1b - Transakce s rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13) (1091)
- 1c - Spotřeba vládních institucí a ostatní nefinanční kategorie (S.13) (1088)
- 2a - Financování schodku vládních institucí, konsolidovaná verze (S.13) (1085)
- 3a - Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13) (1086)
- 3b - Dluh vládních institucí (S.13) - prvky konsolidace (1087)
- 1a - Příjmy a výdaje vládních institucí (S.13) (1117)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Vládní instituce (S.13)
- Nefinanční transakce vládních institucí (S.13)
- Schodek a dluh vládních institucí (S.13)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vládní instituce (S.13)
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Celkové běžné příjmy
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Ostatní běžné příjmy
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Celkové příjmy
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Platby za ostatní netržní produkci
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Tržní produkce pro vlastní konečné užití
31.12.2023 Příjmy vládních institucí (S.13): Roční, Prodej
31.12.2023 Výdaje vládních institucí (S.13): Roční, Náhrady zaměstnancům
31.12.2023 Výdaje vládních institucí (S.13): Roční, Mzdy a platy
31.12.2023 Výdaje vládních institucí (S.13): Roční, Ostatní daně z výroby
31.12.2023 Výdaje vládních institucí (S.13): Roční, Dotace

Graf hodnot, Long-term debt securities - outstanding amounts

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... General government (S.13) - of which municipal - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2004 24 470.90
Min 31.03.1999 1 200.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 12 465.00 12 082.00 383.00 3.17% 7 660.00 4 805.00 62.73%
31.12.2019 12 082.00 12 163.00 -81.00 -0.67% 7 645.00 4 437.00 58.04%
30.09.2019 12 163.00 7 589.00 4 574.00 60.27% 7 643.00 4 520.00 59.14%
30.06.2019 7 589.00 7 660.00 -71.00 -0.93% 7 704.00 - 115.00 -1.49%
31.03.2019 7 660.00 7 645.00 15.00 0.20% 7 586.00 74.00 0.98%
31.12.2018 7 645.00 7 643.00 2.00 0.03% 7 608.00 37.00 0.49%
30.09.2018 7 643.00 7 704.00 -61.00 -0.79% 7 695.00 -52.00 -0.68%
30.06.2018 7 704.00 7 586.00 118.00 1.56% 7 739.00 -35.00 -0.45%
31.03.2018 7 586.00 7 608.00 -22.00 -0.29% 7 906.00 - 320.00 -4.05%
31.12.2017 7 608.00 7 695.00 -87.00 -1.13% 7 904.00 - 296.00 -3.74%
30.09.2017 7 695.00 7 739.00 -44.00 -0.57% 7 904.00 - 209.00 -2.64%
30.06.2017 7 739.00 7 906.00 - 167.00 -2.11% 7 926.00 - 187.00 -2.36%
31.03.2017 7 906.00 7 904.00 2.00 0.03% 7 911.00 -5.00 -0.06%
31.12.2016 7 904.00 7 904.00 0.00 0.00 7 905.00 -1.00 -0.01%
30.09.2016 7 904.00 7 926.00 -22.00 -0.28% 7 936.00 -32.00 -0.40%
30.06.2016 7 926.00 7 911.00 15.00 0.19% 7 949.00 -23.00 -0.29%
31.03.2016 7 911.00 7 905.00 6.00 0.08% 8 006.00 -95.00 -1.19%
31.12.2015 7 905.00 7 936.00 -31.00 -0.39% 8 045.00 - 140.00 -1.74%
30.09.2015 7 936.00 7 949.00 -13.00 -0.16% 8 000.00 -64.00 -0.80%
30.06.2015 7 949.00 8 006.00 -57.00 -0.71% 10 735.00 -2 786.00 -25.95%
31.03.2015 8 006.00 8 045.00 -39.00 -0.48% 10 732.00 -2 726.00 -25.40%
31.12.2014 8 045.00 8 000.00 45.00 0.56% 10 727.50 -2 682.50 -25.01%
30.09.2014 8 000.00 10 735.00 -2 735.00 -25.48% 10 220.50 -2 220.50 -21.73%
30.06.2014 10 735.00 10 732.00 3.00 0.03% 5 095.00 5 640.00 110.70%
31.03.2014 10 732.00 10 727.50 4.50 0.04% 5 073.50 5 658.50 111.53%
31.12.2013 10 727.50 10 220.50 507.00 4.96% 9 287.80 1 439.70 15.50%
30.09.2013 10 220.50 5 095.00 5 125.50 100.60% 9 213.55 1 006.95 10.93%
30.06.2013 5 095.00 5 073.50 21.50 0.42% 9 422.80 -4 327.80 -45.93%
31.03.2013 5 073.50 9 287.80 -4 214.30 -45.37% 9 177.10 -4 103.60 -44.72%
31.12.2012 9 287.80 9 213.55 74.25 0.81% 9 466.00 - 178.20 -1.88%
30.09.2012 9 213.55 9 422.80 - 209.25 -2.22% 9 183.85 29.70 0.32%
30.06.2012 9 422.80 9 177.10 245.70 2.68% 10 033.85 - 611.05 -6.09%
31.03.2012 9 177.10 9 466.00 - 288.90 -3.05% 15 098.20 -5 921.10 -39.22%
31.12.2011 9 466.00 9 183.85 282.15 3.07% 15 269.80 -5 803.80 -38.01%
30.09.2011 9 183.85 10 033.85 - 850.00 -8.47% 15 121.30 -5 937.45 -39.27%
30.06.2011 10 033.85 15 098.20 -5 064.35 -33.54% 13 479.35 -3 445.50 -25.56%
31.03.2011 15 098.20 15 269.80 - 171.60 -1.12% 13 396.85 1 701.35 12.70%
31.12.2010 15 269.80 15 121.30 148.50 0.98% 13 733.45 1 536.35 11.19%
30.09.2010 15 121.30 13 479.35 1 641.95 12.18% 13 304.45 1 816.85 13.66%
30.06.2010 13 479.35 13 396.85 82.50 0.62% 13 543.70 -64.35 -0.48%
31.03.2010 13 396.85 13 733.45 - 336.60 -2.45% 21 838.70 -8 441.85 -38.66%
31.12.2009 13 733.45 13 304.45 429.00 3.22% 21 561.95 -7 828.50 -36.31%
30.09.2009 13 304.45 13 543.70 - 239.25 -1.77% 20 168.98 -6 864.53 -34.03%
30.06.2009 13 543.70 21 838.70 -8 295.00 -37.98% 19 695.42 -6 151.72 -31.23%
31.03.2009 21 838.70 21 561.95 276.75 1.28% 20 581.03 1 257.67 6.11%
31.12.2008 21 561.95 20 168.98 1 392.97 6.91% 21 371.30 190.65 0.89%
30.09.2008 20 168.98 19 695.42 473.56 2.40% 21 977.08 -1 808.10 -8.23%
30.06.2008 19 695.42 20 581.03 - 885.61 -4.30% 22 659.72 -2 964.30 -13.08%
31.03.2008 20 581.03 21 371.30 - 790.27 -3.70% 22 220.00 -1 638.97 -7.38%
31.12.2007 21 371.30 21 977.08 - 605.78 -2.76% 21 949.43 - 578.13 -2.63%
30.09.2007 21 977.08 22 659.72 - 682.64 -3.01% 22 462.95 - 485.87 -2.16%
30.06.2007 22 659.72 22 220.00 439.72 1.98% 22 564.43 95.29 0.42%
31.03.2007 22 220.00 21 949.43 270.57 1.23% 22 625.93 - 405.93 -1.79%
31.12.2006 21 949.43 22 462.95 - 513.52 -2.29% 22 838.08 - 888.65 -3.89%
30.09.2006 22 462.95 22 564.43 - 101.48 -0.45% 23 173.25 - 710.30 -3.07%
30.06.2006 22 564.43 22 625.93 -61.50 -0.27% 23 468.45 - 904.02 -3.85%
31.03.2006 22 625.93 22 838.08 - 212.15 -0.93% 23 416.18 - 790.25 -3.37%
31.12.2005 22 838.08 23 173.25 - 335.17 -1.45% 23 735.98 - 897.90 -3.78%
30.09.2005 23 173.25 23 468.45 - 295.20 -1.26% 24 470.90 -1 297.65 -5.30%
30.06.2005 23 468.45 23 416.18 52.27 0.22% 21 356.40 2 112.05 9.89%
31.03.2005 23 416.18 23 735.98 - 319.80 -1.35% 21 910.03 1 506.15 6.87%
31.12.2004 23 735.98 24 470.90 - 734.92 -3.00% 21 688.58 2 047.40 9.44%
30.09.2004 24 470.90 21 356.40 3 114.50 14.58% 21 397.60 3 073.30 14.36%
30.06.2004 21 356.40 21 910.03 - 553.63 -2.53% 21 261.13 95.27 0.45%
31.03.2004 21 910.03 21 688.58 221.45 1.02% 21 451.68 458.35 2.14%
31.12.2003 21 688.58 21 397.60 290.98 1.36% 15 902.00 5 786.58 36.39%
30.09.2003 21 397.60 21 261.13 136.47 0.64% 15 453.50 5 944.10 38.46%
30.06.2003 21 261.13 21 451.68 - 190.55 -0.89% 15 094.70 6 166.43 40.85%
31.03.2003 21 451.68 15 902.00 5 549.68 34.90% 13 019.70 8 431.98 64.76%
31.12.2002 15 902.00 15 453.50 448.50 2.90% 13 314.80 2 587.20 19.43%
30.09.2002 15 453.50 15 094.70 358.80 2.38% 13 837.40 1 616.10 11.68%
30.06.2002 15 094.70 13 019.70 2 075.00 15.94% 11 753.00 3 341.70 28.43%
31.03.2002 13 019.70 13 314.80 - 295.10 -2.22% 6 894.00 6 125.70 88.86%
31.12.2001 13 314.80 13 837.40 - 522.60 -3.78% 8 218.00 5 096.80 62.02%
30.09.2001 13 837.40 11 753.00 2 084.40 17.73% 8 294.00 5 543.40 66.84%
30.06.2001 11 753.00 6 894.00 4 859.00 70.48% 8 369.00 3 384.00 40.43%
31.03.2001 6 894.00 8 218.00 -1 324.00 -16.11% 8 325.00 -1 431.00 -17.19%
31.12.2000 8 218.00 8 294.00 -76.00 -0.92% 8 426.00 - 208.00 -2.47%
30.09.2000 8 294.00 8 369.00 -75.00 -0.90% 8 330.00 -36.00 -0.43%
30.06.2000 8 369.00 8 325.00 44.00 0.53% 8 528.00 - 159.00 -1.86%
31.03.2000 8 325.00 8 426.00 - 101.00 -1.20% 1 200.00 7 125.00 593.75%
31.12.1999 8 426.00 8 330.00 96.00 1.15% - - -
30.09.1999 8 330.00 8 528.00 - 198.00 -2.32% - - -
30.06.1999 8 528.00 1 200.00 7 328.00 610.67% - - -
31.03.1999 1 200.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

General government (S.13) - of which municipal - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
General government (S.13) - of which municipal (Long-term debt securities - outstanding amounts)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.