Fondy celkem (v tis. Kč) (Fondy penzijních společností»Aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem (1. až 12.)</b> 339 202.00 327 570.00 3.55% - -
UK2 1. Pokladní hotovost 0.00 0.00 - - -
UK3 2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 28 098.00 31 571.00 -11.00% - -
UK4 2.1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání 7 405.00 12 065.00 -38.62% - -
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 20 693.00 19 506.00 6.09% - -
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 0.00 0.00 - - -
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 0.00 0.00 - - -
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 0.00 0.00 - - -
UK9 4. Dluhové cenné papíry 301 984.00 287 999.00 4.86% - -
UK10 4.1. Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 256 387.00 243 789.00 5.17% - -
UK11 4.2. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 45 598.00 44 210.00 3.14% - -
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 5 465.00 5 085.00 7.47% - -
UK13 5.1. Akcie 503.00 519.00 -3.08% - -
UK14 5.2. Podílové listy 4 962.00 4 566.00 8.67% - -
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - - -
UK16 6. Účasti s podstatným vlivem 0.00 0.00 - - -
UK17 7. Účasti s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - - -
UK18 8. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 - - -
UK19 8.1. Zřizovací výdaje 0.00 0.00 - - -
UK20 8.2. Goodwill 0.00 0.00 - - -
UK21 8.3. Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní 0.00 0.00 - - -
UK22 9. Dlouhodobý hmotný majetek 1 856.00 1 683.00 10.28% - -
UK23 9.1. Provozní nemovitosti včetně příslušenství 0.00 0.00 - - -
UK24 9.2. Neprovozní nemovitosti - finanční investice 1 856.00 1 683.00 10.28% - -
UK25 9.3. Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 0.00 0.00 - - -
UK26 10. Ostatní aktiva 1 798.00 1 232.00 45.94% - -
UK27 10.1. Kladná reálná hodnota derivátů 67.00 127.00 -47.24% - -
UK28 11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00 0.00 - - -
UK29 12. Náklady a příjmy příštích období 0.00 0.00 - - -
UK30 12.1. Náklady příštích období 0.00 0.00 - - -
UK31 12.2. Příjmy příštích období 0.00 0.00 - - -

Aktiva celkem (1. až 12.)

ObdobíHodnota
31.12.2014 339 202.00
30.09.2014 327 570.00
30.06.2014 317 717.00
31.03.2014 306 888.00
Další »
Aktiva celkem (1. až 12.),Fondy celkem (v tis. Kč)

Pokladní hotovost

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Pokladní hotovost,Fondy celkem (v tis. Kč)

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami

ObdobíHodnota
31.12.2014 28 098.00
30.09.2014 31 571.00
30.06.2014 28 553.00
31.03.2014 33 912.00
Další »
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami,Fondy celkem (v tis. Kč)

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání

ObdobíHodnota
31.12.2014 7 405.00
30.09.2014 12 065.00
30.06.2014 9 027.00
31.03.2014 8 550.00
Další »
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami

ObdobíHodnota
31.12.2014 20 693.00
30.09.2014 19 506.00
30.06.2014 19 526.00
31.03.2014 25 362.00
Další »
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami,Fondy celkem (v tis. Kč)

Pohledávky za nebankovními subjekty

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 11.00
Další »
Pohledávky za nebankovními subjekty,Fondy celkem (v tis. Kč)

Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 7.00
Další »
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 4.00
Další »
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry

ObdobíHodnota
31.12.2014 301 984.00
30.09.2014 287 999.00
30.06.2014 281 319.00
31.03.2014 264 410.00
Další »
Dluhové cenné papíry,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi

ObdobíHodnota
31.12.2014 256 387.00
30.09.2014 243 789.00
30.06.2014 239 165.00
31.03.2014 223 761.00
Další »
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty

ObdobíHodnota
31.12.2014 45 598.00
30.09.2014 44 210.00
30.06.2014 42 154.00
31.03.2014 40 649.00
Další »
Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty,Fondy celkem (v tis. Kč)

Akcie, podílové listy a ostatní podíly

ObdobíHodnota
31.12.2014 5 465.00
30.09.2014 5 085.00
30.06.2014 4 935.00
31.03.2014 4 663.00
Další »
Akcie, podílové listy a ostatní podíly,Fondy celkem (v tis. Kč)

Akcie

ObdobíHodnota
31.12.2014 503.00
30.09.2014 519.00
30.06.2014 609.00
31.03.2014 799.00
Další »
Akcie,Fondy celkem (v tis. Kč)

Podílové listy

ObdobíHodnota
31.12.2014 4 962.00
30.09.2014 4 566.00
30.06.2014 4 325.00
31.03.2014 3 864.00
Další »
Podílové listy,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní podíly

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Ostatní podíly,Fondy celkem (v tis. Kč)

Účasti s podstatným vlivem

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Účasti s podstatným vlivem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Účasti s rozhodujícím vlivem

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Účasti s rozhodujícím vlivem,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Dlouhodobý nehmotný majetek,Fondy celkem (v tis. Kč)

Zřizovací výdaje

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Zřizovací výdaje,Fondy celkem (v tis. Kč)

Goodwill

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Goodwill,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek

ObdobíHodnota
31.12.2014 1 856.00
30.09.2014 1 683.00
30.06.2014 1 682.00
31.03.2014 1 679.00
Další »
Dlouhodobý hmotný majetek,Fondy celkem (v tis. Kč)

Provozní nemovitosti včetně příslušenství

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Provozní nemovitosti včetně příslušenství,Fondy celkem (v tis. Kč)

Neprovozní nemovitosti - finanční investice

ObdobíHodnota
31.12.2014 1 856.00
30.09.2014 1 683.00
30.06.2014 1 682.00
31.03.2014 1 679.00
Další »
Neprovozní nemovitosti - finanční investice,Fondy celkem (v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek ostatní

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Dlouhodobý hmotný majetek ostatní,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
31.12.2014 1 798.00
30.09.2014 1 232.00
30.06.2014 1 228.00
31.03.2014 2 214.00
Další »
Ostatní aktiva,Fondy celkem (v tis. Kč)

Kladná reálná hodnota derivátů

ObdobíHodnota
31.12.2014 67.00
30.09.2014 127.00
30.06.2014 133.00
31.03.2014 98.00
Další »
Kladná reálná hodnota derivátů,Fondy celkem (v tis. Kč)

Pohledávky z upsaného základního kapitálu

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Pohledávky z upsaného základního kapitálu,Fondy celkem (v tis. Kč)

Náklady a příjmy příštích období

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Náklady a příjmy příštích období,Fondy celkem (v tis. Kč)

Náklady příštích období

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Náklady příštích období,Fondy celkem (v tis. Kč)

Příjmy příštích období

ObdobíHodnota
31.12.2014 0.00
30.09.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.03.2014 0.00
Další »
Příjmy příštích období,Fondy celkem (v tis. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Fondy celkem (v tis. Kč) (Aktiva)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Karty celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (Platební karty a akceptační zařízení (počet karet v tisicích))
Platební transakce včetně transakcí non-MFI celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Přijaté přeshraniční platební příkazy celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK))
Přijatá přeshraniční inkasa celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies