. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (Předchozí období=100, měsíční data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Předchozí období=100, měsíční data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... . ÚPRAVA A ROZVOD VODY - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.1997 99.90
Max 31.01.1997 112.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2000 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
30.11.2000 100.00 100.00 0.00 0.00 100.60 -0.60 -0.60%
31.10.2000 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
30.09.2000 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
31.08.2000 100.00 100.20 -0.20 -0.20% 100.90 -0.90 -0.89%
31.07.2000 100.20 100.00 0.20 0.20% 100.00 0.20 0.20%
30.06.2000 100.00 100.90 -0.90 -0.89% 100.00 0.00 0.00
31.05.2000 100.90 100.20 0.70 0.70% 100.30 0.60 0.60%
30.04.2000 100.20 100.90 -0.70 -0.69% 100.00 0.20 0.20%
31.03.2000 100.90 100.10 0.80 0.80% 100.10 0.80 0.80%
29.02.2000 100.10 104.70 -4.60 -4.39% 101.70 -1.60 -1.57%
31.01.2000 104.70 100.00 4.70 4.70% 107.50 -2.80 -2.60%
31.12.1999 100.00 100.60 -0.60 -0.60% 101.80 -1.80 -1.77%
30.11.1999 100.60 100.00 0.60 0.60% 100.00 0.60 0.60%
31.10.1999 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
30.09.1999 100.00 100.90 -0.90 -0.89% 100.00 0.00 0.00
31.08.1999 100.90 100.00 0.90 0.90% 100.00 0.90 0.90%
31.07.1999 100.00 100.00 0.00 0.00 100.10 -0.10 -0.10%
30.06.1999 100.00 100.30 -0.30 -0.30% 100.30 -0.30 -0.30%
31.05.1999 100.30 100.00 0.30 0.30% 100.10 0.20 0.20%
30.04.1999 100.00 100.10 -0.10 -0.10% 100.60 -0.60 -0.60%
31.03.1999 100.10 101.70 -1.60 -1.57% 100.50 -0.40 -0.40%
28.02.1999 101.70 107.50 -5.80 -5.40% 100.80 0.90 0.89%
31.01.1999 107.50 101.80 5.70 5.60% 107.90 -0.40 -0.37%
31.12.1998 101.80 100.00 1.80 1.80% 99.90 1.90 1.90%
30.11.1998 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
31.10.1998 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
30.09.1998 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
31.08.1998 100.00 100.10 -0.10 -0.10% 100.10 -0.10 -0.10%
31.07.1998 100.10 100.30 -0.20 -0.20% 100.00 0.10 0.10%
30.06.1998 100.30 100.10 0.20 0.20% 100.40 -0.10 -0.10%
31.05.1998 100.10 100.60 -0.50 -0.50% 100.10 0.00 0.00
30.04.1998 100.60 100.50 0.10 0.10% 100.90 -0.30 -0.30%
31.03.1998 100.50 100.80 -0.30 -0.30% 100.50 0.00 0.00
28.02.1998 100.80 107.90 -7.10 -6.58% 101.10 -0.30 -0.30%
31.01.1998 107.90 99.90 8.00 8.01% 112.70 -4.80 -4.26%
31.12.1997 99.90 100.00 -0.10 -0.10% 100.00 -0.10 -0.10%
30.11.1997 100.00 100.00 0.00 0.00 100.10 -0.10 -0.10%
31.10.1997 100.00 100.00 0.00 0.00 100.10 -0.10 -0.10%
30.09.1997 100.00 100.10 -0.10 -0.10% 100.00 0.00 0.00
31.08.1997 100.10 100.00 0.10 0.10% 101.20 -1.10 -1.09%
31.07.1997 100.00 100.40 -0.40 -0.40% 100.50 -0.50 -0.50%
30.06.1997 100.40 100.10 0.30 0.30% 100.20 0.20 0.20%
31.05.1997 100.10 100.90 -0.80 -0.79% 100.00 0.10 0.10%
30.04.1997 100.90 100.50 0.40 0.40% 102.00 -1.10 -1.08%
31.03.1997 100.50 101.10 -0.60 -0.59% 100.10 0.40 0.40%
28.02.1997 101.10 112.70 -11.60 -10.29% 102.00 -0.90 -0.88%
31.01.1997 112.70 100.00 12.70 12.70% 105.70 7.00 6.62%
31.12.1996 100.00 100.10 -0.10 -0.10% 100.00 0.00 0.00
30.11.1996 100.10 100.10 0.00 0.00 100.10 0.00 0.00
31.10.1996 100.10 100.00 0.10 0.10% 100.10 0.00 0.00
30.09.1996 100.00 101.20 -1.20 -1.19% 100.10 -0.10 -0.10%
31.08.1996 101.20 100.50 0.70 0.70% 100.80 0.40 0.40%
31.07.1996 100.50 100.20 0.30 0.30% 101.40 -0.90 -0.89%
30.06.1996 100.20 100.00 0.20 0.20% 100.40 -0.20 -0.20%
31.05.1996 100.00 102.00 -2.00 -1.96% 101.10 -1.10 -1.09%
30.04.1996 102.00 100.10 1.90 1.90% 100.80 1.20 1.19%
31.03.1996 100.10 102.00 -1.90 -1.86% 100.20 -0.10 -0.10%
29.02.1996 102.00 105.70 -3.70 -3.50% 103.60 -1.60 -1.54%
31.01.1996 105.70 100.00 5.70 5.70% 103.70 2.00 1.93%
31.12.1995 100.00 100.10 -0.10 -0.10% - - -
30.11.1995 100.10 100.10 0.00 0.00 - - -
31.10.1995 100.10 100.10 0.00 0.00 - - -
30.09.1995 100.10 100.80 -0.70 -0.69% - - -
31.08.1995 100.80 101.40 -0.60 -0.59% - - -
31.07.1995 101.40 100.40 1.00 1.00% - - -
30.06.1995 100.40 101.10 -0.70 -0.69% - - -
31.05.1995 101.10 100.80 0.30 0.30% - - -
30.04.1995 100.80 100.20 0.60 0.60% - - -
31.03.1995 100.20 103.60 -3.40 -3.28% - - -
28.02.1995 103.60 103.70 -0.10 -0.10% - - -
31.01.1995 103.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

. ÚPRAVA A ROZVOD VODY - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (Průměrný měsíční index v roce, roční data)
. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (SOPR=100, roční data)
. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (SOPR=100, čtvrtletní data)
. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (1994=100, čtvrtletní data)
. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (12/1999=100, čtvrtletní data)
. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (2000=100, roční data)
. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (1994=100, roční data)
. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (Předchozí období=100, měsíční data)
. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (1994=100, měsíční data)
. ÚPRAVA A ROZVOD VODY (SOPR=100, roční data)
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VÝR.A ROZVOD ELEKT.,PLYNU,TEPLA,VZDUCHU,VODY;ODPADNÍ VODY (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Těžba a úprava rud (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Úprava mezi finančními a nefinančními účty (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny (Předchozí období=100, roční data)
N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny (SOPR=100, roční data)
N81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny (2015=100, roční data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies