Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 2 183 153.10 2 148 985.90 1.59% 2 039 670.20 7.03%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 1 641 439.40 1 610 031.90 1.95% 1 448 415.70 13.33%
UK3 Termínované vklady celkem 541 713.70 538 954.00 0.51% 591 254.60 -8.38%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 312 199.20 311 090.50 0.36% 358 954.30 -13.03%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 44 994.50 46 109.50 -2.42% 58 699.00 -23.35%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 184 520.00 181 754.00 1.52% 173 601.40 6.29%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 280 136.40 278 796.60 0.48% 324 076.10 -13.56%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 32 062.80 32 294.00 -0.72% 34 878.20 -8.07%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 20 280.30 20 694.50 -2.00% 26 822.00 -24.39%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 24 714.20 25 414.90 -2.76% 31 877.00 -22.47%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 184 520.00 181 754.00 1.52% 173 601.40 6.29%

Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 2 183 153.10
30.11.2017 2 148 985.90
31.10.2017 2 144 919.00
30.09.2017 2 144 583.80
31.08.2017 2 136 574.10
31.07.2017 2 125 973.00
30.06.2017 2 123 332.50
31.05.2017 2 114 606.50
30.04.2017 2 115 764.30
31.03.2017 2 087 159.80
Další »
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Netermínované vklady klientů celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 641 439.40
30.11.2017 1 610 031.90
31.10.2017 1 571 863.10
30.09.2017 1 568 327.30
31.08.2017 1 558 068.70
31.07.2017 1 549 890.50
30.06.2017 1 543 851.30
31.05.2017 1 530 383.40
30.04.2017 1 526 957.80
31.03.2017 1 499 865.50
Další »
Netermínované vklady klientů celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 541 713.70
30.11.2017 538 954.00
31.10.2017 573 056.00
30.09.2017 576 256.50
31.08.2017 578 505.50
31.07.2017 576 082.50
30.06.2017 579 481.30
31.05.2017 584 223.20
30.04.2017 588 806.50
31.03.2017 587 294.40
Další »
Termínované vklady celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady krátkodobé celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 312 199.20
30.11.2017 311 090.50
31.10.2017 343 841.00
30.09.2017 345 951.30
31.08.2017 347 084.80
31.07.2017 344 403.70
30.06.2017 346 970.60
31.05.2017 350 269.80
30.04.2017 353 607.40
31.03.2017 353 044.50
Další »
Termínované vklady krátkodobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady střednědobé celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 44 994.50
30.11.2017 46 109.50
31.10.2017 47 625.20
30.09.2017 49 250.70
31.08.2017 50 427.80
31.07.2017 51 201.60
30.06.2017 52 387.40
31.05.2017 53 807.80
30.04.2017 55 585.10
31.03.2017 57 563.60
Další »
Termínované vklady střednědobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady dlouhodobé celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 184 520.00
30.11.2017 181 754.00
31.10.2017 181 589.80
30.09.2017 181 054.60
31.08.2017 180 992.80
31.07.2017 180 477.30
30.06.2017 180 123.30
31.05.2017 180 145.60
30.04.2017 179 614.00
31.03.2017 176 686.30
Další »
Termínované vklady dlouhodobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady do 3 měsíců včetně

ObdobíHodnota
31.12.2017 280 136.40
30.11.2017 278 796.60
31.10.2017 310 197.40
30.09.2017 312 306.50
31.08.2017 312 787.50
31.07.2017 310 713.20
30.06.2017 312 946.20
31.05.2017 315 823.30
30.04.2017 318 617.30
31.03.2017 318 086.10
Další »
Termínované vklady do 3 měsíců včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně

ObdobíHodnota
31.12.2017 32 062.80
30.11.2017 32 294.00
31.10.2017 33 643.70
30.09.2017 33 644.80
31.08.2017 34 297.30
31.07.2017 33 690.50
30.06.2017 34 024.40
31.05.2017 34 446.50
30.04.2017 34 990.10
31.03.2017 34 958.40
Další »
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně

ObdobíHodnota
31.12.2017 20 280.30
30.11.2017 20 694.50
31.10.2017 21 348.60
30.09.2017 21 810.90
31.08.2017 22 058.90
31.07.2017 22 407.00
30.06.2017 22 778.40
31.05.2017 23 366.60
30.04.2017 23 952.00
31.03.2017 24 592.70
Další »
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně

ObdobíHodnota
31.12.2017 24 714.20
30.11.2017 25 414.90
31.10.2017 26 276.60
30.09.2017 27 439.80
31.08.2017 28 368.90
31.07.2017 28 794.60
30.06.2017 29 609.10
31.05.2017 30 441.20
30.04.2017 31 633.00
31.03.2017 32 970.90
Další »
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 5 let

ObdobíHodnota
31.12.2017 184 520.00
30.11.2017 181 754.00
31.10.2017 181 589.80
30.09.2017 181 054.60
31.08.2017 180 992.80
31.07.2017 180 477.30
30.06.2017 180 123.30
31.05.2017 180 145.60
30.04.2017 179 614.00
31.03.2017 176 686.30
Další »
Termínované vklady nad 5 let,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů