Termínové vklady celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínové vklady celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2009 784 426.80
Min 31.01.1993 177 778.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 630 953.20 632 584.70 -1 631.50 -0.26% 664 336.90 -33 383.70 -5.03%
31.10.2015 632 584.70 635 471.00 -2 886.30 -0.45% 666 852.00 -34 267.30 -5.14%
30.09.2015 635 471.00 637 908.90 -2 437.90 -0.38% 673 066.50 -37 595.50 -5.59%
31.08.2015 637 908.90 643 894.90 -5 986.00 -0.93% 676 815.00 -38 906.10 -5.75%
31.07.2015 643 894.90 649 069.10 -5 174.20 -0.80% 684 984.50 -41 089.60 -6.00%
30.06.2015 649 069.10 660 042.10 -10 973.00 -1.66% 693 734.20 -44 665.10 -6.44%
31.05.2015 660 042.10 669 362.80 -9 320.70 -1.39% 700 818.30 -40 776.20 -5.82%
30.04.2015 669 362.80 671 424.30 -2 061.50 -0.31% 707 163.60 -37 800.80 -5.35%
31.03.2015 671 424.30 678 192.40 -6 768.10 -1.00% 709 175.60 -37 751.30 -5.32%
28.02.2015 678 192.40 688 818.80 -10 626.40 -1.54% 712 477.10 -34 284.70 -4.81%
31.01.2015 688 818.80 675 712.60 13 106.20 1.94% 715 406.60 -26 587.80 -3.72%
31.12.2014 675 712.60 664 336.90 11 375.70 1.71% 715 202.00 -39 489.40 -5.52%
30.11.2014 664 336.90 666 852.00 -2 515.10 -0.38% 705 875.60 -41 538.70 -5.88%
31.10.2014 666 852.00 673 066.50 -6 214.50 -0.92% 710 127.20 -43 275.20 -6.09%
30.09.2014 673 066.50 676 815.00 -3 748.50 -0.55% 713 473.70 -40 407.20 -5.66%
31.08.2014 676 815.00 684 984.50 -8 169.50 -1.19% 717 778.50 -40 963.50 -5.71%
31.07.2014 684 984.50 693 734.20 -8 749.70 -1.26% 723 501.30 -38 516.80 -5.32%
30.06.2014 693 734.20 700 818.30 -7 084.10 -1.01% 726 245.30 -32 511.10 -4.48%
31.05.2014 700 818.30 707 163.60 -6 345.30 -0.90% 731 071.20 -30 252.90 -4.14%
30.04.2014 707 163.60 709 175.60 -2 012.00 -0.28% 743 328.20 -36 164.60 -4.87%
31.03.2014 709 175.60 712 477.10 -3 301.50 -0.46% 745 311.70 -36 136.10 -4.85%
28.02.2014 712 477.10 715 406.60 -2 929.50 -0.41% 749 985.50 -37 508.40 -5.00%
31.01.2014 715 406.60 715 202.00 204.60 0.03% 753 927.20 -38 520.60 -5.11%
31.12.2013 715 202.00 705 875.60 9 326.40 1.32% 754 374.70 -39 172.70 -5.19%
30.11.2013 705 875.60 710 127.20 -4 251.60 -0.60% 743 056.80 -37 181.20 -5.00%
31.10.2013 710 127.20 713 473.70 -3 346.50 -0.47% 747 892.40 -37 765.20 -5.05%
30.09.2013 713 473.70 717 778.50 -4 304.80 -0.60% 745 924.60 -32 450.90 -4.35%
31.08.2013 717 778.50 723 501.30 -5 722.80 -0.79% 747 231.80 -29 453.30 -3.94%
31.07.2013 723 501.30 726 245.30 -2 744.00 -0.38% 748 324.40 -24 823.10 -3.32%
30.06.2013 726 245.30 731 071.20 -4 825.90 -0.66% 749 893.00 -23 647.70 -3.15%
31.05.2013 731 071.20 743 328.20 -12 257.00 -1.65% 757 197.10 -26 125.90 -3.45%
30.04.2013 743 328.20 745 311.70 -1 983.50 -0.27% 762 300.90 -18 972.70 -2.49%
31.03.2013 745 311.70 749 985.50 -4 673.80 -0.62% 760 798.90 -15 487.20 -2.04%
28.02.2013 749 985.50 753 927.20 -3 941.70 -0.52% 766 838.50 -16 853.00 -2.20%
31.01.2013 753 927.20 754 374.70 - 447.50 -0.06% 770 608.70 -16 681.50 -2.16%
31.12.2012 754 374.70 743 056.80 11 317.90 1.52% 772 052.10 -17 677.40 -2.29%
30.11.2012 743 056.80 747 892.40 -4 835.60 -0.65% 757 985.30 -14 928.50 -1.97%
31.10.2012 747 892.40 745 924.60 1 967.80 0.26% 757 406.80 -9 514.40 -1.26%
30.09.2012 745 924.60 747 231.80 -1 307.20 -0.17% 764 489.20 -18 564.60 -2.43%
31.08.2012 747 231.80 748 324.40 -1 092.60 -0.15% 760 592.80 -13 361.00 -1.76%
31.07.2012 748 324.40 749 893.00 -1 568.60 -0.21% 760 187.50 -11 863.10 -1.56%
30.06.2012 749 893.00 757 197.10 -7 304.10 -0.96% 760 680.30 -10 787.30 -1.42%
31.05.2012 757 197.10 762 300.90 -5 103.80 -0.67% 760 237.10 -3 040.00 -0.40%
30.04.2012 762 300.90 760 798.90 1 502.00 0.20% 757 103.30 5 197.60 0.69%
31.03.2012 760 798.90 766 838.50 -6 039.60 -0.79% 753 893.00 6 905.90 0.92%
29.02.2012 766 838.50 770 608.70 -3 770.20 -0.49% 755 130.10 11 708.40 1.55%
31.01.2012 770 608.70 772 052.10 -1 443.40 -0.19% 758 647.70 11 961.00 1.58%
31.12.2011 772 052.10 757 985.30 14 066.80 1.86% 763 242.10 8 810.00 1.15%
30.11.2011 757 985.30 757 406.80 578.50 0.08% 748 417.80 9 567.50 1.28%
31.10.2011 757 406.80 764 489.20 -7 082.40 -0.93% 750 461.40 6 945.40 0.93%
30.09.2011 764 489.20 760 592.80 3 896.40 0.51% 753 331.40 11 157.80 1.48%
31.08.2011 760 592.80 760 187.50 405.30 0.05% 755 392.40 5 200.40 0.69%
31.07.2011 760 187.50 760 680.30 - 492.80 -0.06% 756 641.00 3 546.50 0.47%
30.06.2011 760 680.30 760 237.10 443.20 0.06% 761 513.50 - 833.20 -0.11%
31.05.2011 760 237.10 757 103.30 3 133.80 0.41% 776 342.70 -16 105.60 -2.07%
30.04.2011 757 103.30 753 893.00 3 210.30 0.43% 781 581.20 -24 477.90 -3.13%
31.03.2011 753 893.00 755 130.10 -1 237.10 -0.16% 774 510.90 -20 617.90 -2.66%
28.02.2011 755 130.10 758 647.70 -3 517.60 -0.46% 778 290.70 -23 160.60 -2.98%
31.01.2011 758 647.70 763 242.10 -4 594.40 -0.60% 779 228.20 -20 580.50 -2.64%
31.12.2010 763 242.10 748 417.80 14 824.30 1.98% 780 246.00 -17 003.90 -2.18%
30.11.2010 748 417.80 750 461.40 -2 043.60 -0.27% 760 623.50 -12 205.70 -1.60%
31.10.2010 750 461.40 753 331.40 -2 870.00 -0.38% 759 746.30 -9 284.90 -1.22%
30.09.2010 753 331.40 755 392.40 -2 061.00 -0.27% 760 513.00 -7 181.60 -0.94%
31.08.2010 755 392.40 756 641.00 -1 248.60 -0.17% 764 314.20 -8 921.80 -1.17%
31.07.2010 756 641.00 761 513.50 -4 872.50 -0.64% 768 117.70 -11 476.70 -1.49%
30.06.2010 761 513.50 776 342.70 -14 829.20 -1.91% 774 770.20 -13 256.70 -1.71%
31.05.2010 776 342.70 781 581.20 -5 238.50 -0.67% 782 850.10 -6 507.40 -0.83%
30.04.2010 781 581.20 774 510.90 7 070.30 0.91% 784 426.80 -2 845.60 -0.36%
31.03.2010 774 510.90 778 290.70 -3 779.80 -0.49% 776 536.10 -2 025.20 -0.26%
28.02.2010 778 290.70 779 228.20 - 937.50 -0.12% 778 979.70 - 689.00 -0.09%
31.01.2010 779 228.20 780 246.00 -1 017.80 -0.13% 775 734.70 3 493.50 0.45%
31.12.2009 780 246.00 760 623.50 19 622.50 2.58% 763 260.00 16 986.00 2.23%
30.11.2009 760 623.50 759 746.30 877.20 0.12% 737 331.40 23 292.10 3.16%
31.10.2009 759 746.30 760 513.00 - 766.70 -0.10% 728 114.40 31 631.90 4.34%
30.09.2009 760 513.00 764 314.20 -3 801.20 -0.50% 738 406.30 22 106.70 2.99%
31.08.2009 764 314.20 768 117.70 -3 803.50 -0.50% 739 068.40 25 245.80 3.42%
31.07.2009 768 117.70 774 770.20 -6 652.50 -0.86% 735 105.20 33 012.50 4.49%
30.06.2009 774 770.20 782 850.10 -8 079.90 -1.03% 730 376.30 44 393.90 6.08%
31.05.2009 782 850.10 784 426.80 -1 576.70 -0.20% 734 379.70 48 470.40 6.60%
30.04.2009 784 426.80 776 536.10 7 890.70 1.02% 733 609.70 50 817.10 6.93%
31.03.2009 776 536.10 778 979.70 -2 443.60 -0.31% 720 742.30 55 793.80 7.74%
28.02.2009 778 979.70 775 734.70 3 245.00 0.42% 725 372.40 53 607.30 7.39%
31.01.2009 775 734.70 763 260.00 12 474.70 1.63% 724 893.10 50 841.60 7.01%
31.12.2008 763 260.00 737 331.40 25 928.60 3.52% 719 489.70 43 770.30 6.08%
30.11.2008 737 331.40 728 114.40 9 217.00 1.27% 698 946.30 38 385.10 5.49%
31.10.2008 728 114.40 738 406.30 -10 291.90 -1.39% 695 443.30 32 671.10 4.70%
30.09.2008 738 406.30 739 068.40 - 662.10 -0.09% 695 041.20 43 365.10 6.24%
31.08.2008 739 068.40 735 105.20 3 963.20 0.54% 694 376.50 44 691.90 6.44%
31.07.2008 735 105.20 730 376.30 4 728.90 0.65% 693 462.10 41 643.10 6.01%
30.06.2008 730 376.30 734 379.70 -4 003.40 -0.55% 693 756.10 36 620.20 5.28%
31.05.2008 734 379.70 733 609.70 770.00 0.10% 692 245.50 42 134.20 6.09%
30.04.2008 733 609.70 720 742.30 12 867.40 1.79% 691 578.20 42 031.50 6.08%
31.03.2008 720 742.30 725 372.40 -4 630.10 -0.64% 680 489.70 40 252.60 5.92%
29.02.2008 725 372.40 724 893.10 479.30 0.07% 680 170.40 45 202.00 6.65%
31.01.2008 724 893.10 719 489.70 5 403.40 0.75% 679 766.80 45 126.30 6.64%
31.12.2007 719 489.70 698 946.30 20 543.40 2.94% 672 349.90 47 139.80 7.01%
30.11.2007 698 946.30 695 443.30 3 503.00 0.50% 653 322.00 45 624.30 6.98%
31.10.2007 695 443.30 695 041.20 402.10 0.06% 651 661.90 43 781.40 6.72%
30.09.2007 695 041.20 694 376.50 664.70 0.10% 648 755.00 46 286.20 7.13%
31.08.2007 694 376.50 693 462.10 914.40 0.13% 648 550.90 45 825.60 7.07%
31.07.2007 693 462.10 693 756.10 - 294.00 -0.04% 648 755.60 44 706.50 6.89%
30.06.2007 693 756.10 692 245.50 1 510.60 0.22% 647 928.20 45 827.90 7.07%
31.05.2007 692 245.50 691 578.20 667.30 0.10% 650 015.50 42 230.00 6.50%
30.04.2007 691 578.20 680 489.70 11 088.50 1.63% 652 579.40 38 998.80 5.98%
31.03.2007 680 489.70 680 170.40 319.30 0.05% 641 066.50 39 423.20 6.15%
28.02.2007 680 170.40 679 766.80 403.60 0.06% 642 343.20 37 827.20 5.89%
31.01.2007 679 766.80 672 349.90 7 416.90 1.10% 643 842.10 35 924.70 5.58%
31.12.2006 672 349.90 653 322.00 19 027.90 2.91% 643 512.40 28 837.50 4.48%
30.11.2006 653 322.00 651 661.90 1 660.10 0.25% 626 213.90 27 108.10 4.33%
31.10.2006 651 661.90 648 755.00 2 906.90 0.45% 625 031.40 26 630.50 4.26%
30.09.2006 648 755.00 648 550.90 204.10 0.03% 626 525.40 22 229.60 3.55%
31.08.2006 648 550.90 648 755.60 - 204.70 -0.03% 629 299.00 19 251.90 3.06%
31.07.2006 648 755.60 647 928.20 827.40 0.13% 630 906.00 17 849.60 2.83%
30.06.2006 647 928.20 650 015.50 -2 087.30 -0.32% 633 183.10 14 745.10 2.33%
31.05.2006 650 015.50 652 579.40 -2 563.90 -0.39% 637 732.90 12 282.60 1.93%
30.04.2006 652 579.40 641 066.50 11 512.90 1.80% 641 089.10 11 490.30 1.79%
31.03.2006 641 066.50 642 343.20 -1 276.70 -0.20% 628 648.20 12 418.30 1.98%
28.02.2006 642 343.20 643 842.10 -1 498.90 -0.23% 629 787.80 12 555.40 1.99%
31.01.2006 643 842.10 643 512.40 329.70 0.05% 632 096.50 11 745.60 1.86%
31.12.2005 643 512.40 626 213.90 17 298.50 2.76% 632 001.20 11 511.20 1.82%
30.11.2005 626 213.90 625 031.40 1 182.50 0.19% 616 503.40 9 710.50 1.57%
31.10.2005 625 031.40 626 525.40 -1 494.00 -0.24% 615 127.80 9 903.60 1.61%
30.09.2005 626 525.40 629 299.00 -2 773.60 -0.44% 615 699.30 10 826.10 1.76%
31.08.2005 629 299.00 630 906.00 -1 607.00 -0.25% 614 314.20 14 984.80 2.44%
31.07.2005 630 906.00 633 183.10 -2 277.10 -0.36% 611 396.90 19 509.10 3.19%
30.06.2005 633 183.10 637 732.90 -4 549.80 -0.71% 610 212.60 22 970.50 3.76%
31.05.2005 637 732.90 641 089.10 -3 356.20 -0.52% 612 348.50 25 384.40 4.15%
30.04.2005 641 089.10 628 648.20 12 440.90 1.98% 616 491.00 24 598.10 3.99%
31.03.2005 628 648.20 629 787.80 -1 139.60 -0.18% 606 166.00 22 482.20 3.71%
28.02.2005 629 787.80 632 096.50 -2 308.70 -0.37% 608 042.10 21 745.70 3.58%
31.01.2005 632 096.50 632 001.20 95.30 0.01% 608 834.90 23 261.60 3.82%
31.12.2004 632 001.20 616 503.40 15 497.80 2.51% 606 130.00 25 871.20 4.27%
30.11.2004 616 503.40 615 127.80 1 375.60 0.22% 594 097.90 22 405.50 3.77%
31.10.2004 615 127.80 615 699.30 - 571.50 -0.09% 595 451.50 19 676.30 3.30%
30.09.2004 615 699.30 614 314.20 1 385.10 0.23% 597 611.00 18 088.30 3.03%
31.08.2004 614 314.20 611 396.90 2 917.30 0.48% 602 854.50 11 459.70 1.90%
31.07.2004 611 396.90 610 212.60 1 184.30 0.19% 604 190.30 7 206.60 1.19%
30.06.2004 610 212.60 612 348.50 -2 135.90 -0.35% 604 242.60 5 970.00 0.99%
31.05.2004 612 348.50 616 491.00 -4 142.50 -0.67% 606 971.60 5 376.90 0.89%
30.04.2004 616 491.00 606 166.00 10 325.00 1.70% 612 255.50 4 235.50 0.69%
31.03.2004 606 166.00 608 042.10 -1 876.10 -0.31% 613 660.20 -7 494.20 -1.22%
29.02.2004 608 042.10 608 834.90 - 792.80 -0.13% 620 966.60 -12 924.50 -2.08%
31.01.2004 608 834.90 606 130.00 2 704.90 0.45% 624 328.90 -15 494.00 -2.48%
31.12.2003 606 130.00 594 097.90 12 032.10 2.03% 621 798.20 -15 668.20 -2.52%
30.11.2003 594 097.90 595 451.50 -1 353.60 -0.23% 627 920.00 -33 822.10 -5.39%
31.10.2003 595 451.50 597 611.00 -2 159.50 -0.36% 631 829.00 -36 377.50 -5.76%
30.09.2003 597 611.00 602 854.50 -5 243.50 -0.87% 634 227.00 -36 616.00 -5.77%
31.08.2003 602 854.50 604 190.30 -1 335.80 -0.22% 638 941.40 -36 086.90 -5.65%
31.07.2003 604 190.30 604 242.60 -52.30 -0.01% 645 107.00 -40 916.70 -6.34%
30.06.2003 604 242.60 606 971.60 -2 729.00 -0.45% 647 559.60 -43 317.00 -6.69%
31.05.2003 606 971.60 612 255.50 -5 283.90 -0.86% 656 225.50 -49 253.90 -7.51%
30.04.2003 612 255.50 613 660.20 -1 404.70 -0.23% 659 967.80 -47 712.30 -7.23%
31.03.2003 613 660.20 620 966.60 -7 306.40 -1.18% 656 992.30 -43 332.10 -6.60%
28.02.2003 620 966.60 624 328.90 -3 362.30 -0.54% 660 494.50 -39 527.90 -5.98%
31.01.2003 624 328.90 621 798.20 2 530.70 0.41% 664 369.40 -40 040.50 -6.03%
31.12.2002 621 798.20 627 920.00 -6 121.80 -0.97% 658 487.50 -36 689.30 -5.57%
30.11.2002 627 920.00 631 829.00 -3 909.00 -0.62% 651 826.00 -23 906.00 -3.67%
31.10.2002 631 829.00 634 227.00 -2 398.00 -0.38% 653 941.10 -22 112.10 -3.38%
30.09.2002 634 227.00 638 941.40 -4 714.40 -0.74% 653 141.60 -18 914.60 -2.90%
31.08.2002 638 941.40 645 107.00 -6 165.60 -0.96% 653 003.80 -14 062.40 -2.15%
31.07.2002 645 107.00 647 559.60 -2 452.60 -0.38% 649 001.90 -3 894.90 -0.60%
30.06.2002 647 559.60 656 225.50 -8 665.90 -1.32% 646 268.10 1 291.50 0.20%
31.05.2002 656 225.50 659 967.80 -3 742.30 -0.57% 642 687.90 13 537.60 2.11%
30.04.2002 659 967.80 656 992.30 2 975.50 0.45% 639 034.60 20 933.20 3.28%
31.03.2002 656 992.30 660 494.50 -3 502.20 -0.53% 630 760.50 26 231.80 4.16%
28.02.2002 660 494.50 664 369.40 -3 874.90 -0.58% 628 707.70 31 786.80 5.06%
31.01.2002 664 369.40 658 487.50 5 881.90 0.89% 625 781.70 38 587.70 6.17%
31.12.2001 658 487.50 651 826.00 6 661.50 1.02% 608 916.30 49 571.20 8.14%
30.11.2001 651 826.00 653 941.10 -2 115.10 -0.32% 606 925.80 44 900.20 7.40%
31.10.2001 653 941.10 653 141.60 799.50 0.12% 605 742.50 48 198.60 7.96%
30.09.2001 653 141.60 653 003.80 137.80 0.02% 605 041.10 48 100.50 7.95%
31.08.2001 653 003.80 649 001.90 4 001.90 0.62% 603 106.80 49 897.00 8.27%
31.07.2001 649 001.90 646 268.10 2 733.80 0.42% 599 179.70 49 822.20 8.31%
30.06.2001 646 268.10 642 687.90 3 580.20 0.56% 597 874.70 48 393.40 8.09%
31.05.2001 642 687.90 639 034.60 3 653.30 0.57% 610 755.70 31 932.20 5.23%
30.04.2001 639 034.60 630 760.50 8 274.10 1.31% 607 363.50 31 671.10 5.21%
31.03.2001 630 760.50 628 707.70 2 052.80 0.33% 603 728.60 27 031.90 4.48%
28.02.2001 628 707.70 625 781.70 2 926.00 0.47% 603 711.70 24 996.00 4.14%
31.01.2001 625 781.70 608 916.30 16 865.40 2.77% 602 453.60 23 328.10 3.87%
31.12.2000 608 916.30 606 925.80 1 990.50 0.33% 591 717.40 17 198.90 2.91%
30.11.2000 606 925.80 605 742.50 1 183.30 0.20% 591 403.70 15 522.10 2.62%
31.10.2000 605 742.50 605 041.10 701.40 0.12% 596 300.90 9 441.60 1.58%
30.09.2000 605 041.10 603 106.80 1 934.30 0.32% 595 033.60 10 007.50 1.68%
31.08.2000 603 106.80 599 179.70 3 927.10 0.66% 603 381.80 - 275.00 -0.05%
31.07.2000 599 179.70 597 874.70 1 305.00 0.22% 603 011.20 -3 831.50 -0.64%
30.06.2000 597 874.70 610 755.70 -12 881.00 -2.11% 604 582.90 -6 708.20 -1.11%
31.05.2000 610 755.70 607 363.50 3 392.20 0.56% 608 942.80 1 812.90 0.30%
30.04.2000 607 363.50 603 728.60 3 634.90 0.60% 610 313.50 -2 950.00 -0.48%
31.03.2000 603 728.60 603 711.70 16.90 0.00% 611 089.80 -7 361.20 -1.20%
29.02.2000 603 711.70 602 453.60 1 258.10 0.21% 607 424.70 -3 713.00 -0.61%
31.01.2000 602 453.60 591 717.40 10 736.20 1.81% 604 464.80 -2 011.20 -0.33%
31.12.1999 591 717.40 591 403.70 313.70 0.05% 594 977.20 -3 259.80 -0.55%
30.11.1999 591 403.70 596 300.90 -4 897.20 -0.82% 577 389.20 14 014.50 2.43%
31.10.1999 596 300.90 595 033.60 1 267.30 0.21% 573 483.10 22 817.80 3.98%
30.09.1999 595 033.60 603 381.80 -8 348.20 -1.38% 570 101.40 24 932.20 4.37%
31.08.1999 603 381.80 603 011.20 370.60 0.06% 566 617.20 36 764.60 6.49%
31.07.1999 603 011.20 604 582.90 -1 571.70 -0.26% 556 138.90 46 872.30 8.43%
30.06.1999 604 582.90 608 942.80 -4 359.90 -0.72% 553 383.50 51 199.40 9.25%
31.05.1999 608 942.80 610 313.50 -1 370.70 -0.22% 549 310.00 59 632.80 10.86%
30.04.1999 610 313.50 611 089.80 - 776.30 -0.13% 544 728.70 65 584.80 12.04%
31.03.1999 611 089.80 607 424.70 3 665.10 0.60% 533 319.80 77 770.00 14.58%
28.02.1999 607 424.70 604 464.80 2 959.90 0.49% 527 458.30 79 966.40 15.16%
31.01.1999 604 464.80 594 977.20 9 487.60 1.59% 520 375.10 84 089.70 16.16%
31.12.1998 594 977.20 577 389.20 17 588.00 3.05% 512 549.70 82 427.50 16.08%
30.11.1998 577 389.20 573 483.10 3 906.10 0.68% 490 229.50 87 159.70 17.78%
31.10.1998 573 483.10 570 101.40 3 381.70 0.59% 482 942.70 90 540.40 18.75%
30.09.1998 570 101.40 566 617.20 3 484.20 0.61% 478 337.20 91 764.20 19.18%
31.08.1998 566 617.20 556 138.90 10 478.30 1.88% 477 032.40 89 584.80 18.78%
31.07.1998 556 138.90 553 383.50 2 755.40 0.50% 477 044.50 79 094.40 16.58%
30.06.1998 553 383.50 549 310.00 4 073.50 0.74% 472 187.80 81 195.70 17.20%
31.05.1998 549 310.00 544 728.70 4 581.30 0.84% 449 829.40 99 480.60 22.12%
30.04.1998 544 728.70 533 319.80 11 408.90 2.14% 440 463.70 104 265.00 23.67%
31.03.1998 533 319.80 527 458.30 5 861.50 1.11% 436 909.80 96 410.00 22.07%
28.02.1998 527 458.30 520 375.10 7 083.20 1.36% 433 253.50 94 204.80 21.74%
31.01.1998 520 375.10 512 549.70 7 825.40 1.53% 388 675.60 131 699.50 33.88%
31.12.1997 512 549.70 490 229.50 22 320.20 4.55% 365 625.20 146 924.50 40.18%
30.11.1997 490 229.50 482 942.70 7 286.80 1.51% 347 993.40 142 236.10 40.87%
31.10.1997 482 942.70 478 337.20 4 605.50 0.96% 338 416.70 144 526.00 42.71%
30.09.1997 478 337.20 477 032.40 1 304.80 0.27% 336 112.30 142 224.90 42.31%
31.08.1997 477 032.40 477 044.50 -12.10 -0.00% 332 305.30 144 727.10 43.55%
31.07.1997 477 044.50 472 187.80 4 856.70 1.03% 329 070.20 147 974.30 44.97%
30.06.1997 472 187.80 449 829.40 22 358.40 4.97% 329 595.10 142 592.70 43.26%
31.05.1997 449 829.40 440 463.70 9 365.70 2.13% 328 448.70 121 380.70 36.96%
30.04.1997 440 463.70 436 909.80 3 553.90 0.81% 325 649.20 114 814.50 35.26%
31.03.1997 436 909.80 433 253.50 3 656.30 0.84% 320 848.60 116 061.20 36.17%
28.02.1997 433 253.50 388 675.60 44 577.90 11.47% 317 115.30 116 138.20 36.62%
31.01.1997 388 675.60 365 625.20 23 050.40 6.30% 312 332.90 76 342.70 24.44%
31.12.1996 365 625.20 347 993.40 17 631.80 5.07% 306 236.90 59 388.30 19.39%
30.11.1996 347 993.40 338 416.70 9 576.70 2.83% 289 189.60 58 803.80 20.33%
31.10.1996 338 416.70 336 112.30 2 304.40 0.69% 284 992.10 53 424.60 18.75%
30.09.1996 336 112.30 332 305.30 3 807.00 1.15% 280 707.70 55 404.60 19.74%
31.08.1996 332 305.30 329 070.20 3 235.10 0.98% 274 848.10 57 457.20 20.91%
31.07.1996 329 070.20 329 595.10 - 524.90 -0.16% 271 667.60 57 402.60 21.13%
30.06.1996 329 595.10 328 448.70 1 146.40 0.35% 268 251.60 61 343.50 22.87%
31.05.1996 328 448.70 325 649.20 2 799.50 0.86% 263 416.40 65 032.30 24.69%
30.04.1996 325 649.20 320 848.60 4 800.60 1.50% 259 454.80 66 194.40 25.51%
31.03.1996 320 848.60 317 115.30 3 733.30 1.18% 257 013.40 63 835.20 24.84%
29.02.1996 317 115.30 312 332.90 4 782.40 1.53% 252 194.50 64 920.80 25.74%
31.01.1996 312 332.90 306 236.90 6 096.00 1.99% 249 151.10 63 181.80 25.36%
31.12.1995 306 236.90 289 189.60 17 047.30 5.89% 244 498.90 61 738.00 25.25%
30.11.1995 289 189.60 284 992.10 4 197.50 1.47% 228 789.40 60 400.20 26.40%
31.10.1995 284 992.10 280 707.70 4 284.40 1.53% 226 257.20 58 734.90 25.96%
30.09.1995 280 707.70 274 848.10 5 859.60 2.13% 224 857.60 55 850.10 24.84%
31.08.1995 274 848.10 271 667.60 3 180.50 1.17% 219 742.40 55 105.70 25.08%
31.07.1995 271 667.60 268 251.60 3 416.00 1.27% 217 754.80 53 912.80 24.76%
30.06.1995 268 251.60 263 416.40 4 835.20 1.84% 220 120.40 48 131.20 21.87%
31.05.1995 263 416.40 259 454.80 3 961.60 1.53% 217 962.00 45 454.40 20.85%
30.04.1995 259 454.80 257 013.40 2 441.40 0.95% 215 503.00 43 951.80 20.39%
31.03.1995 257 013.40 252 194.50 4 818.90 1.91% 215 145.30 41 868.10 19.46%
28.02.1995 252 194.50 249 151.10 3 043.40 1.22% 213 033.90 39 160.60 18.38%
31.01.1995 249 151.10 244 498.90 4 652.20 1.90% 211 449.80 37 701.30 17.83%
31.12.1994 244 498.90 228 789.40 15 709.50 6.87% 204 782.70 39 716.20 19.39%
30.11.1994 228 789.40 226 257.20 2 532.20 1.12% 187 595.80 41 193.60 21.96%
31.10.1994 226 257.20 224 857.60 1 399.60 0.62% 185 521.00 40 736.20 21.96%
30.09.1994 224 857.60 219 742.40 5 115.20 2.33% 184 157.90 40 699.70 22.10%
31.08.1994 219 742.40 217 754.80 1 987.60 0.91% 184 233.50 35 508.90 19.27%
31.07.1994 217 754.80 220 120.40 -2 365.60 -1.07% 182 103.20 35 651.60 19.58%
30.06.1994 220 120.40 217 962.00 2 158.40 0.99% 179 879.60 40 240.80 22.37%
31.05.1994 217 962.00 215 503.00 2 459.00 1.14% 179 717.60 38 244.40 21.28%
30.04.1994 215 503.00 215 145.30 357.70 0.17% 179 161.00 36 342.00 20.28%
31.03.1994 215 145.30 213 033.90 2 111.40 0.99% 179 342.90 35 802.40 19.96%
28.02.1994 213 033.90 211 449.80 1 584.10 0.75% 178 924.80 34 109.10 19.06%
31.01.1994 211 449.80 204 782.70 6 667.10 3.26% 177 778.30 33 671.50 18.94%
31.12.1993 204 782.70 187 595.80 17 186.90 9.16% - - -
30.11.1993 187 595.80 185 521.00 2 074.80 1.12% - - -
31.10.1993 185 521.00 184 157.90 1 363.10 0.74% - - -
30.09.1993 184 157.90 184 233.50 -75.60 -0.04% - - -
31.08.1993 184 233.50 182 103.20 2 130.30 1.17% - - -
31.07.1993 182 103.20 179 879.60 2 223.60 1.24% - - -
30.06.1993 179 879.60 179 717.60 162.00 0.09% - - -
31.05.1993 179 717.60 179 161.00 556.60 0.31% - - -
30.04.1993 179 161.00 179 342.90 - 181.90 -0.10% - - -
31.03.1993 179 342.90 178 924.80 418.10 0.23% - - -
28.02.1993 178 924.80 177 778.30 1 146.50 0.64% - - -
31.01.1993 177 778.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínové vklady celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínové vklady celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínové vklady celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
Termínové vklady celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
Termínové vklady celkem (Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
Termínové vklady celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínové vklady celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínové vklady celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínové vklady celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
Termínové vklady celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
Termínové vklady celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies