Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 54 730.51 54 821.74 -0.17% 47 462.20 15.31%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 48 099.28 49 736.89 -3.29% 40 286.04 19.39%
UK3 (a) Cenné papíry 46 357.60 47 941.84 -3.30% 38 031.65 21.89%
UK5 (b) Depozita: 1 741.68 1 795.05 -2.97% 2 254.39 -22.74%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 1 653.94 1 720.54 -3.87% 2 131.07 -22.39%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 87.74 74.51 17.76% 123.32 -28.85%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 706.98 709.01 -0.29% 733.26 -3.58%
UK12 (3) SDR 1 110.96 1 114.14 -0.29% 1 155.19 -3.83%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 399.27 411.78 -3.04% 467.36 -14.57%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.34 0.34 0.00 0.35 -2.86%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 4 194.39 2 818.29 48.83% 4 820.35 -12.99%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 4 194.39 2 818.29 48.83% 4 820.35 -12.99%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 209.79 196.55 6.74% 248.42 -15.55%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 187.55 188.09 -0.29% 208.96 -10.25%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 57.87 65.36 -11.46% 17.97 222.04%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.37 8.40 -0.36% 8.71 -3.90%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv -48.07 -69.47 -30.80% 8.14 - 690.54%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.06 4.19 -3.10% 4.64 -12.50%

Stav devizových rezerv

ObdobíHodnota
31.10.2014 54 730.51
30.09.2014 54 821.74
31.08.2014 57 049.59
31.07.2014 57 451.96
30.06.2014 59 018.35
31.05.2014 57 994.30
30.04.2014 58 421.30
31.03.2014 57 504.01
28.02.2014 57 256.38
31.01.2014 56 076.12
Další »
Stav devizových rezerv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Devizové rezervy (v konvertibilních měnách)

ObdobíHodnota
31.10.2014 48 099.28
30.09.2014 49 736.89
31.08.2014 52 312.58
31.07.2014 50 563.45
30.06.2014 51 296.75
31.05.2014 47 028.12
30.04.2014 48 327.34
31.03.2014 52 726.73
28.02.2014 49 913.36
31.01.2014 49 468.67
Další »
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Cenné papíry

ObdobíHodnota
31.10.2014 46 357.60
30.09.2014 47 941.84
31.08.2014 50 513.27
31.07.2014 47 927.42
30.06.2014 49 453.14
31.05.2014 46 354.06
30.04.2014 47 260.62
31.03.2014 50 411.81
28.02.2014 47 999.06
31.01.2014 47 620.00
Další »
Cenné papíry,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
Další »
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Depozita:

ObdobíHodnota
31.10.2014 1 741.68
30.09.2014 1 795.05
31.08.2014 1 799.31
31.07.2014 2 636.03
30.06.2014 1 843.61
31.05.2014 674.06
30.04.2014 1 066.72
31.03.2014 2 314.93
28.02.2014 1 914.30
31.01.2014 1 848.67
Další »
Depozita:,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF

ObdobíHodnota
31.10.2014 1 653.94
30.09.2014 1 720.54
31.08.2014 1 740.09
31.07.2014 1 771.89
30.06.2014 1 801.54
31.05.2014 502.17
30.04.2014 927.07
31.03.2014 1 818.32
28.02.2014 1 856.32
31.01.2014 1 782.68
Další »
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
31.10.2014 0.00
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
31.07.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.05.2014 0.00
30.04.2014 0.00
31.03.2014 0.00
28.02.2014 0.00
31.01.2014 0.00
Další »
u bank se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: umístěno v zahraničí

ObdobíHodnota
31.10.2014 0.00
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
31.07.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.05.2014 0.00
30.04.2014 0.00
31.03.2014 0.00
28.02.2014 0.00
31.01.2014 0.00
Další »
Z toho: umístěno v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v zahraničí

ObdobíHodnota
31.10.2014 87.74
30.09.2014 74.51
31.08.2014 59.23
31.07.2014 864.15
30.06.2014 42.07
31.05.2014 171.89
30.04.2014 139.65
31.03.2014 496.61
28.02.2014 57.98
31.01.2014 65.99
Další »
u bank se sídlem v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho:umístěno v tuzemsku

ObdobíHodnota
31.10.2014 0.00
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
31.07.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.05.2014 0.00
30.04.2014 0.00
31.03.2014 0.00
28.02.2014 0.00
31.01.2014 0.00
Další »
Z toho:umístěno v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Rezervní pozice u IMF

ObdobíHodnota
31.10.2014 706.98
30.09.2014 709.01
31.08.2014 726.14
31.07.2014 751.46
30.06.2014 758.62
31.05.2014 750.86
30.04.2014 755.35
31.03.2014 747.18
28.02.2014 748.03
31.01.2014 738.73
Další »
Rezervní pozice u IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

SDR

ObdobíHodnota
31.10.2014 1 110.96
30.09.2014 1 114.14
31.08.2014 1 141.06
31.07.2014 1 150.62
30.06.2014 1 161.58
31.05.2014 1 157.49
30.04.2014 1 164.21
31.03.2014 1 161.16
28.02.2014 1 162.49
31.01.2014 1 152.39
Další »
SDR,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací)

ObdobíHodnota
31.10.2014 399.27
30.09.2014 411.78
31.08.2014 439.26
31.07.2014 446.03
30.06.2014 452.24
31.05.2014 431.91
30.04.2014 445.20
31.03.2014 445.88
28.02.2014 463.03
31.01.2014 436.84
Další »
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

objem v mil. trojských uncí

ObdobíHodnota
31.10.2014 0.34
30.09.2014 0.34
31.08.2014 0.34
31.07.2014 0.34
30.06.2014 0.34
31.05.2014 0.34
30.04.2014 0.34
31.03.2014 0.34
28.02.2014 0.35
31.01.2014 0.35
Další »
objem v mil. trojských uncí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní rezervní aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
31.10.2014 4 194.39
30.09.2014 2 818.29
31.08.2014 2 430.55
31.07.2014 4 540.41
30.06.2014 5 349.16
31.05.2014 8 625.92
30.04.2014 7 729.20
31.03.2014 2 423.07
28.02.2014 4 969.47
31.01.2014 4 279.48
Další »
ostatní rezervní aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty

ObdobíHodnota
31.10.2014 0.00
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
31.07.2014 0.00
30.06.2014 0.00
31.05.2014 0.00
30.04.2014 0.00
31.03.2014 0.00
28.02.2014 0.00
31.01.2014 0.00
Další »
finanční deriváty,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nebankovním subjektům nerezidentům

ObdobíHodnota
Další »
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích)

ObdobíHodnota
31.10.2014 4 194.39
30.09.2014 2 818.29
31.08.2014 2 430.55
31.07.2014 4 540.41
30.06.2014 5 349.16
31.05.2014 8 625.92
30.04.2014 7 729.20
31.03.2014 2 423.07
28.02.2014 4 969.47
31.01.2014 4 279.48
Další »
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ostatní devizová aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
31.10.2014 209.79
30.09.2014 196.55
31.08.2014 201.64
31.07.2014 205.28
30.06.2014 242.93
31.05.2014 221.93
30.04.2014 241.91
31.03.2014 228.33
28.02.2014 235.88
31.01.2014 208.87
Další »
Ostatní devizová aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.10.2014 187.55
30.09.2014 188.09
31.08.2014 192.63
31.07.2014 194.62
30.06.2014 210.04
31.05.2014 209.30
30.04.2014 210.55
31.03.2014 209.99
28.02.2014 210.23
31.01.2014 208.44
Další »
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.10.2014 57.87
30.09.2014 65.36
31.08.2014 57.43
31.07.2014 41.61
30.06.2014 42.08
31.05.2014 44.10
30.04.2014 32.39
31.03.2014 18.08
28.02.2014 17.98
31.01.2014 17.97
Další »
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.10.2014 8.37
30.09.2014 8.40
31.08.2014 8.60
31.07.2014 8.67
30.06.2014 8.76
31.05.2014 8.73
30.04.2014 8.78
31.03.2014 8.75
28.02.2014 8.76
31.01.2014 8.69
Další »
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.10.2014 -48.07
30.09.2014 -69.47
31.08.2014 -61.47
31.07.2014 -44.10
30.06.2014 -22.48
31.05.2014 -44.53
30.04.2014 -14.27
31.03.2014 -12.97
28.02.2014 -5.69
31.01.2014 -30.56
Další »
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.10.2014 4.06
30.09.2014 4.19
31.08.2014 4.45
31.07.2014 4.48
30.06.2014 4.54
31.05.2014 4.34
30.04.2014 4.47
31.03.2014 4.48
28.02.2014 4.59
31.01.2014 4.33
Další »
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní

ObdobíHodnota
Další »
ostatní,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy)
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies