měny zahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... měny zahrnuté v koši SDR - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2014 50 965.46
Min 31.10.2000 12 044.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2014 42 245.12 42 549.26 - 304.14 -0.71% 40 956.89 1 288.23 3.15%
30.09.2014 42 549.26 44 189.83 -1 640.57 -3.71% 39 302.58 3 246.68 8.26%
31.08.2014 44 189.83 44 824.90 - 635.07 -1.42% 38 522.56 5 667.27 14.71%
31.07.2014 44 824.90 48 918.51 -4 093.61 -8.37% 38 345.15 6 479.75 16.90%
30.06.2014 48 918.51 48 022.53 895.98 1.87% 37 361.93 11 556.58 30.93%
31.05.2014 48 022.53 48 533.26 - 510.73 -1.05% 37 220.98 10 801.55 29.02%
30.04.2014 48 533.26 49 729.23 -1 195.97 -2.40% 38 053.14 10 480.12 27.54%
31.03.2014 49 729.23 50 965.46 -1 236.23 -2.43% 37 780.30 11 948.93 31.63%
28.02.2014 50 965.46 49 918.73 1 046.73 2.10% 38 657.44 12 308.02 31.84%
31.01.2014 49 918.73 49 871.90 46.83 0.09% 39 762.30 10 156.43 25.54%
31.12.2013 49 871.90 49 258.46 613.44 1.25% 37 345.85 12 526.05 33.54%
30.11.2013 49 258.46 40 956.89 8 301.57 20.27% 38 131.87 11 126.59 29.18%
31.10.2013 40 956.89 39 302.58 1 654.31 4.21% 37 960.61 2 996.28 7.89%
30.09.2013 39 302.58 38 522.56 780.02 2.02% 34 443.08 4 859.50 14.11%
31.08.2013 38 522.56 38 345.15 177.41 0.46% 33 826.26 4 696.30 13.88%
31.07.2013 38 345.15 37 361.93 983.22 2.63% 32 959.50 5 385.65 16.34%
30.06.2013 37 361.93 37 220.98 140.95 0.38% 33 384.73 3 977.20 11.91%
31.05.2013 37 220.98 38 053.14 - 832.16 -2.19% 33 322.23 3 898.75 11.70%
30.04.2013 38 053.14 37 780.30 272.84 0.72% 37 242.89 810.25 2.18%
31.03.2013 37 780.30 38 657.44 - 877.14 -2.27% 36 899.30 881.00 2.39%
28.02.2013 38 657.44 39 762.30 -1 104.86 -2.78% 36 877.02 1 780.42 4.83%
31.01.2013 39 762.30 37 345.85 2 416.45 6.47% 35 206.63 4 555.67 12.94%
31.12.2012 37 345.85 38 131.87 - 786.02 -2.06% 35 668.76 1 677.09 4.70%
30.11.2012 38 131.87 37 960.61 171.26 0.45% 37 216.79 915.08 2.46%
31.10.2012 37 960.61 34 443.08 3 517.53 10.21% 37 924.55 36.06 0.10%
30.09.2012 34 443.08 33 826.26 616.82 1.82% 36 625.89 -2 182.81 -5.96%
31.08.2012 33 826.26 32 959.50 866.76 2.63% 38 576.15 -4 749.89 -12.31%
31.07.2012 32 959.50 33 384.73 - 425.23 -1.27% 38 679.91 -5 720.41 -14.79%
30.06.2012 33 384.73 33 322.23 62.50 0.19% 38 899.83 -5 515.10 -14.18%
31.05.2012 33 322.23 37 242.89 -3 920.66 -10.53% 38 750.48 -5 428.25 -14.01%
30.04.2012 37 242.89 36 899.30 343.59 0.93% 39 481.06 -2 238.17 -5.67%
31.03.2012 36 899.30 36 877.02 22.28 0.06% 38 652.18 -1 752.88 -4.54%
29.02.2012 36 877.02 35 206.63 1 670.39 4.74% 37 987.39 -1 110.37 -2.92%
31.01.2012 35 206.63 35 668.76 - 462.13 -1.30% 37 920.36 -2 713.73 -7.16%
31.12.2011 35 668.76 37 216.79 -1 548.03 -4.16% 38 388.58 -2 719.82 -7.08%
30.11.2011 37 216.79 37 924.55 - 707.76 -1.87% 37 423.42 - 206.63 -0.55%
31.10.2011 37 924.55 36 625.89 1 298.66 3.55% 40 427.26 -2 502.71 -6.19%
30.09.2011 36 625.89 38 576.15 -1 950.26 -5.06% 39 941.86 -3 315.97 -8.30%
31.08.2011 38 576.15 38 679.91 - 103.76 -0.27% 35 468.13 3 108.02 8.76%
31.07.2011 38 679.91 38 899.83 - 219.92 -0.57% 35 435.26 3 244.65 9.16%
30.06.2011 38 899.83 38 750.48 149.35 0.39% 34 008.63 4 891.20 14.38%
31.05.2011 38 750.48 39 481.06 - 730.58 -1.85% 36 539.86 2 210.62 6.05%
30.04.2011 39 481.06 38 652.18 828.88 2.14% 39 314.08 166.98 0.42%
31.03.2011 38 652.18 37 987.39 664.79 1.75% 39 706.50 -1 054.32 -2.66%
28.02.2011 37 987.39 37 920.36 67.03 0.18% 40 217.92 -2 230.53 -5.55%
31.01.2011 37 920.36 38 388.58 - 468.22 -1.22% 41 172.04 -3 251.68 -7.90%
31.12.2010 38 388.58 37 423.42 965.16 2.58% 41 611.07 -3 222.49 -7.74%
30.11.2010 37 423.42 40 427.26 -3 003.84 -7.43% 42 482.01 -5 058.59 -11.91%
31.10.2010 40 427.26 39 941.86 485.40 1.22% 41 401.89 - 974.63 -2.35%
30.09.2010 39 941.86 35 468.13 4 473.73 12.61% 41 098.49 -1 156.63 -2.81%
31.08.2010 35 468.13 35 435.26 32.87 0.09% 40 054.28 -4 586.15 -11.45%
31.07.2010 35 435.26 34 008.63 1 426.63 4.19% 38 916.11 -3 480.85 -8.94%
30.06.2010 34 008.63 36 539.86 -2 531.23 -6.93% 38 447.83 -4 439.20 -11.55%
31.05.2010 36 539.86 39 314.08 -2 774.22 -7.06% 38 594.94 -2 055.08 -5.32%
30.04.2010 39 314.08 39 706.50 - 392.42 -0.99% 36 993.73 2 320.35 6.27%
31.03.2010 39 706.50 40 217.92 - 511.42 -1.27% 36 874.11 2 832.39 7.68%
28.02.2010 40 217.92 41 172.04 - 954.12 -2.32% 35 651.12 4 566.80 12.81%
31.01.2010 41 172.04 41 611.07 - 439.03 -1.05% 34 970.17 6 201.87 17.73%
31.12.2009 41 611.07 42 482.01 - 870.94 -2.05% 37 012.52 4 598.55 12.42%
30.11.2009 42 482.01 41 401.89 1 080.12 2.61% 34 495.93 7 986.08 23.15%
31.10.2009 41 401.89 41 098.49 303.40 0.74% 33 961.18 7 440.71 21.91%
30.09.2009 41 098.49 40 054.28 1 044.21 2.61% 36 304.09 4 794.40 13.21%
31.08.2009 40 054.28 38 916.11 1 138.17 2.92% 36 975.42 3 078.86 8.33%
31.07.2009 38 916.11 38 447.83 468.28 1.22% 37 929.46 986.65 2.60%
30.06.2009 38 447.83 38 594.94 - 147.11 -0.38% 38 085.96 361.87 0.95%
31.05.2009 38 594.94 36 993.73 1 601.21 4.33% 37 841.54 753.40 1.99%
30.04.2009 36 993.73 36 874.11 119.62 0.32% 38 325.05 -1 331.32 -3.47%
31.03.2009 36 874.11 35 651.12 1 222.99 3.43% 37 971.52 -1 097.41 -2.89%
28.02.2009 35 651.12 34 970.17 680.95 1.95% 37 017.19 -1 366.07 -3.69%
31.01.2009 34 970.17 37 012.52 -2 042.35 -5.52% 36 060.28 -1 090.11 -3.02%
31.12.2008 37 012.52 34 495.93 2 516.59 7.30% 34 905.20 2 107.32 6.04%
30.11.2008 34 495.93 33 961.18 534.75 1.57% 34 517.93 -22.00 -0.06%
31.10.2008 33 961.18 36 304.09 -2 342.91 -6.45% 33 346.68 614.50 1.84%
30.09.2008 36 304.09 36 975.42 - 671.33 -1.82% 32 866.13 3 437.96 10.46%
31.08.2008 36 975.42 37 929.46 - 954.04 -2.52% 32 176.52 4 798.90 14.91%
31.07.2008 37 929.46 38 085.96 - 156.50 -0.41% 31 815.08 6 114.38 19.22%
30.06.2008 38 085.96 37 841.54 244.42 0.65% 31 291.89 6 794.07 21.71%
31.05.2008 37 841.54 38 325.05 - 483.51 -1.26% 31 444.35 6 397.19 20.34%
30.04.2008 38 325.05 37 971.52 353.53 0.93% 32 076.12 6 248.93 19.48%
31.03.2008 37 971.52 37 017.19 954.33 2.58% 31 733.72 6 237.80 19.66%
29.02.2008 37 017.19 36 060.28 956.91 2.65% 31 620.02 5 397.17 17.07%
31.01.2008 36 060.28 34 905.20 1 155.08 3.31% 31 376.04 4 684.24 14.93%
31.12.2007 34 905.20 34 517.93 387.27 1.12% 31 454.19 3 451.01 10.97%
30.11.2007 34 517.93 33 346.68 1 171.25 3.51% 31 558.72 2 959.21 9.38%
31.10.2007 33 346.68 32 866.13 480.55 1.46% 30 792.35 2 554.33 8.30%
30.09.2007 32 866.13 32 176.52 689.61 2.14% 30 764.87 2 101.26 6.83%
31.08.2007 32 176.52 31 815.08 361.44 1.14% 30 940.76 1 235.76 3.99%
31.07.2007 31 815.08 31 291.89 523.19 1.67% 30 690.23 1 124.85 3.67%
30.06.2007 31 291.89 31 444.35 - 152.46 -0.48% 30 412.07 879.82 2.89%
31.05.2007 31 444.35 32 076.12 - 631.77 -1.97% 30 750.22 694.13 2.26%
30.04.2007 32 076.12 31 733.72 342.40 1.08% 30 288.05 1 788.07 5.90%
31.03.2007 31 733.72 31 620.02 113.70 0.36% 29 741.09 1 992.63 6.70%
28.02.2007 31 620.02 31 376.04 243.98 0.78% 29 612.00 2 008.02 6.78%
31.01.2007 31 376.04 31 454.19 -78.15 -0.25% 29 752.39 1 623.65 5.46%
31.12.2006 31 454.19 31 558.72 - 104.53 -0.33% 29 555.15 1 899.04 6.43%
30.11.2006 31 558.72 30 792.35 766.37 2.49% 29 386.20 2 172.52 7.39%
31.10.2006 30 792.35 30 764.87 27.48 0.09% 29 607.52 1 184.83 4.00%
30.09.2006 30 764.87 30 940.76 - 175.89 -0.57% 29 909.42 855.45 2.86%
31.08.2006 30 940.76 30 690.23 250.53 0.82% 30 190.03 750.73 2.49%
31.07.2006 30 690.23 30 412.07 278.16 0.91% 29 874.66 815.57 2.73%
30.06.2006 30 412.07 30 750.22 - 338.15 -1.10% 30 057.54 354.53 1.18%
31.05.2006 30 750.22 30 288.05 462.17 1.53% 27 098.42 3 651.80 13.48%
30.04.2006 30 288.05 29 741.09 546.96 1.84% 27 828.63 2 459.42 8.84%
31.03.2006 29 741.09 29 612.00 129.09 0.44% 27 541.64 2 199.45 7.99%
28.02.2006 29 612.00 29 752.39 - 140.39 -0.47% 27 866.47 1 745.53 6.26%
31.01.2006 29 752.39 29 555.15 197.24 0.67% 27 790.79 1 961.60 7.06%
31.12.2005 29 555.15 29 386.20 168.95 0.57% 28 448.14 1 107.01 3.89%
30.11.2005 29 386.20 29 607.52 - 221.32 -0.75% 28 050.04 1 336.16 4.76%
31.10.2005 29 607.52 29 909.42 - 301.90 -1.01% 27 307.27 2 300.25 8.42%
30.09.2005 29 909.42 30 190.03 - 280.61 -0.93% 26 796.85 3 112.57 11.62%
31.08.2005 30 190.03 29 874.66 315.37 1.06% 26 486.45 3 703.58 13.98%
31.07.2005 29 874.66 30 057.54 - 182.88 -0.61% 26 345.95 3 528.71 13.39%
30.06.2005 30 057.54 27 098.42 2 959.12 10.92% 26 468.85 3 588.69 13.56%
31.05.2005 27 098.42 27 828.63 - 730.21 -2.62% 26 585.65 512.77 1.93%
30.04.2005 27 828.63 27 541.64 286.99 1.04% 26 264.16 1 564.47 5.96%
31.03.2005 27 541.64 27 866.47 - 324.83 -1.17% 26 988.31 553.33 2.05%
28.02.2005 27 866.47 27 790.79 75.68 0.27% 26 845.46 1 021.01 3.80%
31.01.2005 27 790.79 28 448.14 - 657.35 -2.31% 26 644.71 1 146.08 4.30%
31.12.2004 28 448.14 28 050.04 398.10 1.42% 26 955.44 1 492.70 5.54%
30.11.2004 28 050.04 27 307.27 742.77 2.72% 26 032.36 2 017.68 7.75%
31.10.2004 27 307.27 26 796.85 510.42 1.90% 25 619.21 1 688.06 6.59%
30.09.2004 26 796.85 26 486.45 310.40 1.17% 25 722.74 1 074.11 4.18%
31.08.2004 26 486.45 26 345.95 140.50 0.53% 24 653.55 1 832.90 7.43%
31.07.2004 26 345.95 26 468.85 - 122.90 -0.46% 25 196.13 1 149.82 4.56%
30.06.2004 26 468.85 26 585.65 - 116.80 -0.44% 25 475.25 993.60 3.90%
31.05.2004 26 585.65 26 264.16 321.49 1.22% 26 052.00 533.65 2.05%
30.04.2004 26 264.16 26 988.31 - 724.15 -2.68% 24 762.00 1 502.16 6.07%
31.03.2004 26 988.31 26 845.46 142.85 0.53% 24 743.53 2 244.78 9.07%
29.02.2004 26 845.46 26 644.71 200.75 0.75% 24 598.93 2 246.53 9.13%
31.01.2004 26 644.71 26 955.44 - 310.73 -1.15% 24 475.18 2 169.53 8.86%
31.12.2003 26 955.44 26 032.36 923.08 3.55% 23 708.96 3 246.48 13.69%
30.11.2003 26 032.36 25 619.21 413.15 1.61% 22 675.23 3 357.13 14.81%
31.10.2003 25 619.21 25 722.74 - 103.53 -0.40% 22 513.92 3 105.29 13.79%
30.09.2003 25 722.74 24 653.55 1 069.19 4.34% 22 483.96 3 238.78 14.40%
31.08.2003 24 653.55 25 196.13 - 542.58 -2.15% 21 771.83 2 881.72 13.24%
31.07.2003 25 196.13 25 475.25 - 279.12 -1.10% 21 526.65 3 669.48 17.05%
30.06.2003 25 475.25 26 052.00 - 576.75 -2.21% 21 441.35 4 033.90 18.81%
31.05.2003 26 052.00 24 762.00 1 290.00 5.21% 20 382.39 5 669.61 27.82%
30.04.2003 24 762.00 24 743.53 18.47 0.07% 16 205.00 8 557.00 52.80%
31.03.2003 24 743.53 24 598.93 144.60 0.59% 14 760.29 9 983.24 67.64%
28.02.2003 24 598.93 24 475.18 123.75 0.51% 14 650.30 9 948.63 67.91%
31.01.2003 24 475.18 23 708.96 766.22 3.23% 14 622.52 9 852.66 67.38%
31.12.2002 23 708.96 22 675.23 1 033.73 4.56% 14 464.00 9 244.96 63.92%
30.11.2002 22 675.23 22 513.92 161.31 0.72% 14 431.00 8 244.23 57.13%
31.10.2002 22 513.92 22 483.96 29.96 0.13% 14 773.00 7 740.92 52.40%
30.09.2002 22 483.96 21 771.83 712.13 3.27% 13 713.00 8 770.96 63.96%
31.08.2002 21 771.83 21 526.65 245.18 1.14% 13 472.00 8 299.83 61.61%
31.07.2002 21 526.65 21 441.35 85.30 0.40% 13 061.00 8 465.65 64.82%
30.06.2002 21 441.35 20 382.39 1 058.96 5.20% 12 819.00 8 622.35 67.26%
31.05.2002 20 382.39 16 205.00 4 177.39 25.78% 12 644.00 7 738.39 61.20%
30.04.2002 16 205.00 14 760.29 1 444.71 9.79% 13 099.00 3 106.00 23.71%
31.03.2002 14 760.29 14 650.30 109.99 0.75% 12 898.00 1 862.29 14.44%
28.02.2002 14 650.30 14 622.52 27.78 0.19% 13 199.00 1 451.30 11.00%
31.01.2002 14 622.52 14 464.00 158.52 1.10% 13 074.00 1 548.52 11.84%
31.12.2001 14 464.00 14 431.00 33.00 0.23% 13 139.00 1 325.00 10.08%
30.11.2001 14 431.00 14 773.00 - 342.00 -2.31% 12 399.00 2 032.00 16.39%
31.10.2001 14 773.00 13 713.00 1 060.00 7.73% 12 044.00 2 729.00 22.66%
30.09.2001 13 713.00 13 472.00 241.00 1.79% 12 559.00 1 154.00 9.19%
31.08.2001 13 472.00 13 061.00 411.00 3.15% 12 357.00 1 115.00 9.02%
31.07.2001 13 061.00 12 819.00 242.00 1.89% 13 074.00 -13.00 -0.10%
30.06.2001 12 819.00 12 644.00 175.00 1.38% 13 123.00 - 304.00 -2.32%
31.05.2001 12 644.00 13 099.00 - 455.00 -3.47% 12 941.00 - 297.00 -2.29%
30.04.2001 13 099.00 12 898.00 201.00 1.56% 12 725.00 374.00 2.94%
31.03.2001 12 898.00 13 199.00 - 301.00 -2.28% 12 678.00 220.00 1.74%
28.02.2001 13 199.00 13 074.00 125.00 0.96% - - -
31.01.2001 13 074.00 13 139.00 -65.00 -0.49% - - -
31.12.2000 13 139.00 12 399.00 740.00 5.97% - - -
30.11.2000 12 399.00 12 044.00 355.00 2.95% - - -
31.10.2000 12 044.00 12 559.00 - 515.00 -4.10% - - -
30.09.2000 12 559.00 12 357.00 202.00 1.63% - - -
31.08.2000 12 357.00 13 074.00 - 717.00 -5.48% - - -
31.07.2000 13 074.00 13 123.00 -49.00 -0.37% - - -
30.06.2000 13 123.00 12 941.00 182.00 1.41% - - -
31.05.2000 12 941.00 12 725.00 216.00 1.70% - - -
30.04.2000 12 725.00 12 678.00 47.00 0.37% - - -
31.03.2000 12 678.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

měny zahrnuté v koši SDR - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
měny zahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
měny zahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
měny zahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny (Aktiva)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr) (Devizové kurzy)
Denominovaný v národní měně (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Denominovaný v měnách členských států eurozóny (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Denominovaný v jiných měnách (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Vliv ocenění dluhu v cizí měně (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Denominované v národní měně (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Denominované v měnách členských států eurozóny (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
denominované v jiných měnách (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies