vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2014 8 623.74
Min 30.04.2007 14.23

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2014 4 192.19 2 815.80 1 376.39 48.88% 4 817.46 - 625.27 -12.98%
30.09.2014 2 815.80 2 428.61 387.19 15.94% 3 587.76 - 771.96 -21.52%
31.08.2014 2 428.61 4 538.36 -2 109.75 -46.49% 3 464.72 -1 036.11 -29.90%
31.07.2014 4 538.36 5 346.91 - 808.55 -15.12% 4 652.32 - 113.96 -2.45%
30.06.2014 5 346.91 8 623.74 -3 276.83 -38.00% 3 547.86 1 799.05 50.71%
31.05.2014 8 623.74 7 727.46 896.28 11.60% 3 370.01 5 253.73 155.90%
30.04.2014 7 727.46 2 421.08 5 306.38 219.17% 4 565.90 3 161.56 69.24%
31.03.2014 2 421.08 4 966.94 -2 545.86 -51.26% 3 570.79 -1 149.71 -32.20%
28.02.2014 4 966.94 4 276.32 690.62 16.15% 5 290.14 - 323.20 -6.11%
31.01.2014 4 276.32 5 432.84 -1 156.52 -21.29% 4 993.00 - 716.68 -14.35%
31.12.2013 5 432.84 5 132.18 300.66 5.86% 4 968.22 464.62 9.35%
30.11.2013 5 132.18 4 817.46 314.72 6.53% 7 142.21 -2 010.03 -28.14%
31.10.2013 4 817.46 3 587.76 1 229.70 34.27% 6 383.46 -1 566.00 -24.53%
30.09.2013 3 587.76 3 464.72 123.04 3.55% 2 495.25 1 092.51 43.78%
31.08.2013 3 464.72 4 652.32 -1 187.60 -25.53% 2 950.19 514.53 17.44%
31.07.2013 4 652.32 3 547.86 1 104.46 31.13% 2 846.52 1 805.80 63.44%
30.06.2013 3 547.86 3 370.01 177.85 5.28% 4 089.79 - 541.93 -13.25%
31.05.2013 3 370.01 4 565.90 -1 195.89 -26.19% 5 082.81 -1 712.80 -33.70%
30.04.2013 4 565.90 3 570.79 995.11 27.87% 7 250.25 -2 684.35 -37.02%
31.03.2013 3 570.79 5 290.14 -1 719.35 -32.50% 6 925.46 -3 354.67 -48.44%
28.02.2013 5 290.14 4 993.00 297.14 5.95% 8 353.12 -3 062.98 -36.67%
31.01.2013 4 993.00 4 968.22 24.78 0.50% 6 690.81 -1 697.81 -25.38%
31.12.2012 4 968.22 7 142.21 -2 173.99 -30.44% 2 615.70 2 352.52 89.94%
30.11.2012 7 142.21 6 383.46 758.75 11.89% 5 756.50 1 385.71 24.07%
31.10.2012 6 383.46 2 495.25 3 888.21 155.82% 5 111.00 1 272.46 24.90%
30.09.2012 2 495.25 2 950.19 - 454.94 -15.42% 3 046.86 - 551.61 -18.10%
31.08.2012 2 950.19 2 846.52 103.67 3.64% 5 046.30 -2 096.11 -41.54%
31.07.2012 2 846.52 4 089.79 -1 243.27 -30.40% 4 929.34 -2 082.82 -42.25%
30.06.2012 4 089.79 5 082.81 - 993.02 -19.54% 2 260.61 1 829.18 80.92%
31.05.2012 5 082.81 7 250.25 -2 167.44 -29.89% 2 441.02 2 641.79 108.22%
30.04.2012 7 250.25 6 925.46 324.79 4.69% 2 513.41 4 736.84 188.46%
31.03.2012 6 925.46 8 353.12 -1 427.66 -17.09% 808.57 6 116.89 756.51%
29.02.2012 8 353.12 6 690.81 1 662.31 24.84% 2 135.76 6 217.36 291.11%
31.01.2012 6 690.81 2 615.70 4 075.11 155.79% 1 658.32 5 032.49 303.47%
31.12.2011 2 615.70 5 756.50 -3 140.80 -54.56% 2 332.67 283.03 12.13%
30.11.2011 5 756.50 5 111.00 645.50 12.63% 2 547.40 3 209.10 125.98%
31.10.2011 5 111.00 3 046.86 2 064.14 67.75% 4 010.10 1 100.90 27.45%
30.09.2011 3 046.86 5 046.30 -1 999.44 -39.62% 3 356.62 - 309.76 -9.23%
31.08.2011 5 046.30 4 929.34 116.96 2.37% 157.47 4 888.83 3 104.61%
31.07.2011 4 929.34 2 260.61 2 668.73 118.05% 265.65 4 663.69 1 755.58%
30.06.2011 2 260.61 2 441.02 - 180.41 -7.39% 266.25 1 994.36 749.06%
31.05.2011 2 441.02 2 513.41 -72.39 -2.88% 1 926.49 514.53 26.71%
30.04.2011 2 513.41 808.57 1 704.84 210.85% 1 844.24 669.17 36.28%
31.03.2011 808.57 2 135.76 -1 327.19 -62.14% 1 329.01 - 520.44 -39.16%
28.02.2011 2 135.76 1 658.32 477.44 28.79% 1 249.97 885.79 70.86%
31.01.2011 1 658.32 2 332.67 - 674.35 -28.91% 2 041.77 - 383.45 -18.78%
31.12.2010 2 332.67 2 547.40 - 214.73 -8.43% 1 927.79 404.88 21.00%
30.11.2010 2 547.40 4 010.10 -1 462.70 -36.48% 1 026.30 1 521.10 148.21%
31.10.2010 4 010.10 3 356.62 653.48 19.47% 1 127.31 2 882.79 255.72%
30.09.2010 3 356.62 157.47 3 199.15 2 031.59% 2 342.74 1 013.88 43.28%
31.08.2010 157.47 265.65 - 108.18 -40.72% 449.07 - 291.60 -64.93%
31.07.2010 265.65 266.25 -0.60 -0.23% 1 221.07 - 955.42 -78.24%
30.06.2010 266.25 1 926.49 -1 660.24 -86.18% 1 144.01 - 877.76 -76.73%
31.05.2010 1 926.49 1 844.24 82.25 4.46% 716.63 1 209.86 168.83%
30.04.2010 1 844.24 1 329.01 515.23 38.77% 694.66 1 149.58 165.49%
31.03.2010 1 329.01 1 249.97 79.04 6.32% 627.98 701.03 111.63%
28.02.2010 1 249.97 2 041.77 - 791.80 -38.78% 729.38 520.59 71.37%
31.01.2010 2 041.77 1 927.79 113.98 5.91% 979.68 1 062.09 108.41%
31.12.2009 1 927.79 1 026.30 901.49 87.84% 490.47 1 437.32 293.05%
30.11.2009 1 026.30 1 127.31 - 101.01 -8.96% 377.74 648.56 171.69%
31.10.2009 1 127.31 2 342.74 -1 215.43 -51.88% 414.94 712.37 171.68%
30.09.2009 2 342.74 449.07 1 893.67 421.69% 279.53 2 063.21 738.10%
31.08.2009 449.07 1 221.07 - 772.00 -63.22% 2 139.48 -1 690.41 -79.01%
31.07.2009 1 221.07 1 144.01 77.06 6.74% 505.54 715.53 141.54%
30.06.2009 1 144.01 716.63 427.38 59.64% 1 063.21 80.80 7.60%
31.05.2009 716.63 694.66 21.97 3.16% 1 729.44 -1 012.81 -58.56%
30.04.2009 694.66 627.98 66.68 10.62% 1 200.55 - 505.89 -42.14%
31.03.2009 627.98 729.38 - 101.40 -13.90% 685.86 -57.88 -8.44%
28.02.2009 729.38 979.68 - 250.30 -25.55% 161.21 568.17 352.44%
31.01.2009 979.68 490.47 489.21 99.74% 116.24 863.44 742.81%
31.12.2008 490.47 377.74 112.73 29.84% 250.93 239.54 95.46%
30.11.2008 377.74 414.94 -37.20 -8.97% 248.00 129.74 52.31%
31.10.2008 414.94 279.53 135.41 48.44% 747.03 - 332.09 -44.45%
30.09.2008 279.53 2 139.48 -1 859.95 -86.93% 367.31 -87.78 -23.90%
31.08.2008 2 139.48 505.54 1 633.94 323.21% 0.00 2 139.48 -
31.07.2008 505.54 1 063.21 - 557.67 -52.45% 0.00 505.54 -
30.06.2008 1 063.21 1 729.44 - 666.23 -38.52% 0.00 1 063.21 -
31.05.2008 1 729.44 1 200.55 528.89 44.05% 0.00 1 729.44 -
30.04.2008 1 200.55 685.86 514.69 75.04% 14.23 1 186.32 8 336.75%
31.03.2008 685.86 161.21 524.65 325.44% 0.00 685.86 -
29.02.2008 161.21 116.24 44.97 38.69% 0.00 161.21 -
31.01.2008 116.24 250.93 - 134.69 -53.68% 0.00 116.24 -
31.12.2007 250.93 248.00 2.93 1.18% 0.00 250.93 -
30.11.2007 248.00 747.03 - 499.03 -66.80% 0.00 248.00 -
31.10.2007 747.03 367.31 379.72 103.38% 0.00 747.03 -
30.09.2007 367.31 0.00 367.31 - 0.00 367.31 -
31.08.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2007 0.00 0.00 0.00 - 822.91 - 822.91 -
30.06.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2007 0.00 14.23 -14.23 - 0.00 0.00 -
30.04.2007 14.23 0.00 14.23 - 0.00 14.23 -
31.03.2007 0.00 0.00 0.00 - 420.89 - 420.89 -
28.02.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2007 0.00 0.00 0.00 - 304.45 - 304.45 -
31.12.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2006 0.00 822.91 - 822.91 - 0.00 0.00 -
31.07.2006 822.91 0.00 822.91 - 78.28 744.63 951.24%
30.06.2006 0.00 0.00 0.00 - 404.48 - 404.48 -
31.05.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2006 0.00 420.89 - 420.89 - 0.00 0.00 -
31.03.2006 420.89 0.00 420.89 - 0.00 420.89 -
28.02.2006 0.00 304.45 - 304.45 - 66.28 -66.28 -
31.01.2006 304.45 0.00 304.45 - 219.83 84.62 38.49%
31.12.2005 0.00 0.00 0.00 - 534.25 - 534.25 -
30.11.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2005 0.00 0.00 0.00 - 292.03 - 292.03 -
30.09.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2005 0.00 78.28 -78.28 - 297.18 - 297.18 -
31.07.2005 78.28 404.48 - 326.20 -80.65% 607.37 - 529.09 -87.11%
30.06.2005 404.48 0.00 404.48 - 48.11 356.37 740.74%
31.05.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2005 0.00 0.00 0.00 - 221.37 - 221.37 -
31.03.2005 0.00 66.28 -66.28 - 0.00 0.00 -
28.02.2005 66.28 219.83 - 153.55 -69.85% 290.40 - 224.12 -77.18%
31.01.2005 219.83 534.25 - 314.42 -58.85% 138.06 81.77 59.23%
31.12.2004 534.25 0.00 534.25 - - - -
30.11.2004 0.00 292.03 - 292.03 - - - -
31.10.2004 292.03 0.00 292.03 - - - -
30.09.2004 0.00 297.18 - 297.18 - - - -
31.08.2004 297.18 607.37 - 310.19 -51.07% - - -
31.07.2004 607.37 48.11 559.26 1 162.46% - - -
30.06.2004 48.11 0.00 48.11 - - - -
31.05.2004 0.00 221.37 - 221.37 - - - -
30.04.2004 221.37 0.00 221.37 - - - -
31.03.2004 0.00 290.40 - 290.40 - - - -
29.02.2004 290.40 138.06 152.34 110.34% - - -
31.01.2004 138.06 - - - - - -

Graf jako obrázek

vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
2010=100, tuzemsko + export, měsíční data (část 1) (Metodika 2010)
2010=100, tuzemsko + export, měsíční data (část 2) (Metodika 2010)
2010=100, tuzemsko, měsíční data (část 1) (Metodika 2010)
2010=100, tuzemsko, měsíční data (část 2) (Metodika 2010)
2010=100, export, měsíční data (část 1) (Metodika 2010)
2010=100, export, měsíční data (část 2) (Metodika 2010)
Měnový přehled (historická data do března 2004) - část I. - Aktiva - v mld. Kč (Měnový přehled - historická data)
Měnový přehled (historická data do března 2004) - část II. - Pasíva - v mld. Kč (Měnový přehled - historická data)
Měnový přehled (historická data do března 2004) - část III. - Meziroční změny v % (Měnový přehled - historická data)
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies