ostatní rezervní aktiva (specifikace) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ostatní rezervní aktiva (specifikace) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2018 28 439.03
Min 31.12.2015 1 368.91

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2019 24 096.52 25 820.12 -1 723.60 -6.68% 23 363.29 733.23 3.14%
31.07.2019 25 820.12 11 253.38 14 566.74 129.44% 23 168.77 2 651.35 11.44%
30.06.2019 11 253.38 22 230.96 -10 977.58 -49.38% 5 720.67 5 532.71 96.71%
31.05.2019 22 230.96 22 075.93 155.03 0.70% 23 375.67 -1 144.71 -4.90%
30.04.2019 22 075.93 7 401.49 14 674.44 198.26% 25 912.47 -3 836.54 -14.81%
31.03.2019 7 401.49 17 906.05 -10 504.56 -58.66% 4 551.21 2 850.28 62.63%
28.02.2019 17 906.05 18 663.41 - 757.36 -4.06% 25 117.43 -7 211.38 -28.71%
31.01.2019 18 663.41 2 272.00 16 391.41 721.45% 28 439.03 -9 775.62 -34.37%
31.12.2018 2 272.00 20 828.70 -18 556.70 -89.09% 1 540.87 731.13 47.45%
30.11.2018 20 828.70 21 976.28 -1 147.58 -5.22% 23 052.74 -2 224.04 -9.65%
31.10.2018 21 976.28 12 967.13 9 009.15 69.48% 25 952.14 -3 975.86 -15.32%
30.09.2018 12 967.13 23 363.29 -10 396.16 -44.50% 7 888.55 5 078.58 64.38%
31.08.2018 23 363.29 23 168.77 194.52 0.84% 23 025.54 337.75 1.47%
31.07.2018 23 168.77 5 720.67 17 448.10 305.00% 19 894.58 3 274.19 16.46%
30.06.2018 5 720.67 23 375.67 -17 655.00 -75.53% 8 174.29 -2 453.62 -30.02%
31.05.2018 23 375.67 25 912.47 -2 536.80 -9.79% 19 213.51 4 162.16 21.66%
30.04.2018 25 912.47 4 551.21 21 361.26 469.35% 15 132.49 10 779.98 71.24%
31.03.2018 4 551.21 25 117.43 -20 566.22 -81.88% 6 726.35 -2 175.14 -32.34%
28.02.2018 25 117.43 28 439.03 -3 321.60 -11.68% 16 219.76 8 897.67 54.86%
31.01.2018 28 439.03 1 540.87 26 898.16 1 745.65% 17 915.70 10 523.33 58.74%
31.12.2017 1 540.87 23 052.74 -21 511.87 -93.32% 1 476.10 64.77 4.39%
30.11.2017 23 052.74 25 952.14 -2 899.40 -11.17% 13 076.64 9 976.10 76.29%
31.10.2017 25 952.14 7 888.55 18 063.59 228.98% 10 182.04 15 770.10 154.88%
30.09.2017 7 888.55 23 025.54 -15 136.99 -65.74% 6 532.84 1 355.71 20.75%
31.08.2017 23 025.54 19 894.58 3 130.96 15.74% 9 456.81 13 568.73 143.48%
31.07.2017 19 894.58 8 174.29 11 720.29 143.38% 7 643.08 12 251.50 160.30%
30.06.2017 8 174.29 19 213.51 -11 039.22 -57.46% 3 515.00 4 659.29 132.55%
31.05.2017 19 213.51 15 132.49 4 081.02 26.97% 6 084.15 13 129.36 215.80%
30.04.2017 15 132.49 6 726.35 8 406.14 124.97% 4 933.32 10 199.17 206.74%
31.03.2017 6 726.35 16 219.76 -9 493.41 -58.53% 2 742.47 3 983.88 145.27%
28.02.2017 16 219.76 17 915.70 -1 695.94 -9.47% 5 035.01 11 184.75 222.14%
31.01.2017 17 915.70 1 476.10 16 439.60 1 113.72% 5 314.31 12 601.39 237.12%
31.12.2016 1 476.10 13 076.64 -11 600.54 -88.71% 1 368.91 107.19 7.83%
30.11.2016 13 076.64 10 182.04 2 894.60 28.43% 4 588.60 8 488.04 184.98%
31.10.2016 10 182.04 6 532.84 3 649.20 55.86% 3 626.52 6 555.52 180.77%
30.09.2016 6 532.84 9 456.81 -2 923.97 -30.92% 2 798.70 3 734.14 133.42%
31.08.2016 9 456.81 7 643.08 1 813.73 23.73% 4 870.03 4 586.78 94.18%
31.07.2016 7 643.08 3 515.00 4 128.08 117.44% 3 037.34 4 605.74 151.64%
30.06.2016 3 515.00 6 084.15 -2 569.15 -42.23% 3 056.75 458.25 14.99%
31.05.2016 6 084.15 4 933.32 1 150.83 23.33% 1 428.43 4 655.72 325.93%
30.04.2016 4 933.32 2 742.47 2 190.85 79.89% 2 746.33 2 186.99 79.63%
31.03.2016 2 742.47 5 035.01 -2 292.54 -45.53% 4 128.13 -1 385.66 -33.57%
29.02.2016 5 035.01 5 314.31 - 279.30 -5.26% 4 633.72 401.29 8.66%
31.01.2016 5 314.31 1 368.91 3 945.40 288.21% 5 650.29 - 335.98 -5.95%
31.12.2015 1 368.91 4 588.60 -3 219.69 -70.17% 2 629.43 -1 260.52 -47.94%
30.11.2015 4 588.60 3 626.52 962.08 26.53% 3 309.38 1 279.22 38.65%
31.10.2015 3 626.52 2 798.70 827.82 29.58% 4 194.39 - 567.87 -13.54%
30.09.2015 2 798.70 4 870.03 -2 071.33 -42.53% 2 818.29 -19.59 -0.70%
31.08.2015 4 870.03 3 037.34 1 832.69 60.34% 2 430.55 2 439.48 100.37%
31.07.2015 3 037.34 3 056.75 -19.41 -0.63% 4 540.41 -1 503.07 -33.10%
30.06.2015 3 056.75 1 428.43 1 628.32 113.99% 5 349.16 -2 292.41 -42.86%
31.05.2015 1 428.43 2 746.33 -1 317.90 -47.99% 8 625.92 -7 197.49 -83.44%
30.04.2015 2 746.33 4 128.13 -1 381.80 -33.47% 7 729.20 -4 982.87 -64.47%
31.03.2015 4 128.13 4 633.72 - 505.59 -10.91% 2 423.07 1 705.06 70.37%
28.02.2015 4 633.72 5 650.29 -1 016.57 -17.99% 4 969.47 - 335.75 -6.76%
31.01.2015 5 650.29 2 629.43 3 020.86 114.89% 4 279.48 1 370.81 32.03%
31.12.2014 2 629.43 3 309.38 - 679.95 -20.55% 5 438.24 -2 808.81 -51.65%
30.11.2014 3 309.38 4 194.39 - 885.01 -21.10% 5 135.06 -1 825.68 -35.55%
31.10.2014 4 194.39 2 818.29 1 376.10 48.83% 4 820.35 - 625.96 -12.99%
30.09.2014 2 818.29 2 430.55 387.74 15.95% 3 590.66 - 772.37 -21.51%
31.08.2014 2 430.55 4 540.41 -2 109.86 -46.47% 3 468.29 -1 037.74 -29.92%
31.07.2014 4 540.41 5 349.16 - 808.75 -15.12% 4 654.98 - 114.57 -2.46%
30.06.2014 5 349.16 8 625.92 -3 276.76 -37.99% 3 550.77 1 798.39 50.65%
31.05.2014 8 625.92 7 729.20 896.72 11.60% 3 372.91 5 253.01 155.74%
30.04.2014 7 729.20 2 423.07 5 306.13 218.98% 4 568.37 3 160.83 69.19%
31.03.2014 2 423.07 4 969.47 -2 546.40 -51.24% 3 573.25 -1 150.18 -32.19%
28.02.2014 4 969.47 4 279.48 689.99 16.12% 5 292.94 - 323.47 -6.11%
31.01.2014 4 279.48 5 438.24 -1 158.76 -21.31% 4 995.44 - 715.96 -14.33%
31.12.2013 5 438.24 5 135.06 303.18 5.90% 4 973.85 464.39 9.34%
30.11.2013 5 135.06 4 820.35 314.71 6.53% 7 144.34 -2 009.28 -28.12%
31.10.2013 4 820.35 3 590.66 1 229.69 34.25% 6 385.88 -1 565.53 -24.52%
30.09.2013 3 590.66 3 468.29 122.37 3.53% 2 497.86 1 092.80 43.75%
31.08.2013 3 468.29 4 654.98 -1 186.69 -25.49% 2 952.31 515.98 17.48%
31.07.2013 4 654.98 3 550.77 1 104.21 31.10% 2 849.01 1 805.97 63.39%
30.06.2013 3 550.77 3 372.91 177.86 5.27% 4 092.61 - 541.84 -13.24%
31.05.2013 3 372.91 4 568.37 -1 195.46 -26.17% 5 085.05 -1 712.14 -33.67%
30.04.2013 4 568.37 3 573.25 995.12 27.85% 7 253.23 -2 684.86 -37.02%
31.03.2013 3 573.25 5 292.94 -1 719.69 -32.49% 6 928.24 -3 354.99 -48.42%
28.02.2013 5 292.94 4 995.44 297.50 5.96% 8 356.37 -3 063.43 -36.66%
31.01.2013 4 995.44 4 973.85 21.59 0.43% 6 694.15 -1 698.71 -25.38%
31.12.2012 4 973.85 7 144.34 -2 170.49 -30.38% - - -
30.11.2012 7 144.34 6 385.88 758.46 11.88% - - -
31.10.2012 6 385.88 2 497.86 3 888.02 155.65% - - -
30.09.2012 2 497.86 2 952.31 - 454.45 -15.39% - - -
31.08.2012 2 952.31 2 849.01 103.30 3.63% - - -
31.07.2012 2 849.01 4 092.61 -1 243.60 -30.39% - - -
30.06.2012 4 092.61 5 085.05 - 992.44 -19.52% - - -
31.05.2012 5 085.05 7 253.23 -2 168.18 -29.89% - - -
30.04.2012 7 253.23 6 928.24 324.99 4.69% - - -
31.03.2012 6 928.24 8 356.37 -1 428.13 -17.09% - - -
29.02.2012 8 356.37 6 694.15 1 662.22 24.83% - - -
31.01.2012 6 694.15 - - - - - -

Graf jako obrázek

ostatní rezervní aktiva (specifikace) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ostatní rezervní aktiva (specifikace) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní rezervní aktiva (specifikace) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní rezervní aktiva (specifikace) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní rezervní aktiva (specifikace) (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies