měny nezahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... měny nezahrnuté v koši SDR - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2019 22 611.53
Min 31.01.2012 5 470.32

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2019 22 285.13 21 552.10 733.03 3.40% 21 070.64 1 214.49 5.76%
30.09.2019 21 552.10 21 860.08 - 307.98 -1.41% 21 499.73 52.37 0.24%
31.08.2019 21 860.08 21 842.97 17.11 0.08% 21 361.57 498.51 2.33%
31.07.2019 21 842.97 22 611.53 - 768.56 -3.40% 21 214.75 628.22 2.96%
30.06.2019 22 611.53 21 738.67 872.86 4.02% 21 325.69 1 285.84 6.03%
31.05.2019 21 738.67 21 757.55 -18.88 -0.09% 20 931.55 807.12 3.86%
30.04.2019 21 757.55 21 856.85 -99.30 -0.45% 20 783.74 973.81 4.69%
31.03.2019 21 856.85 21 626.83 230.02 1.06% 20 777.36 1 079.49 5.20%
28.02.2019 21 626.83 21 675.79 -48.96 -0.23% 21 494.94 131.89 0.61%
31.01.2019 21 675.79 20 925.11 750.68 3.59% 22 539.35 - 863.56 -3.83%
31.12.2018 20 925.11 21 269.32 - 344.21 -1.62% 21 453.01 - 527.90 -2.46%
30.11.2018 21 269.32 21 070.64 198.68 0.94% 20 924.12 345.20 1.65%
31.10.2018 21 070.64 21 499.73 - 429.09 -2.00% 20 189.18 881.46 4.37%
30.09.2018 21 499.73 21 361.57 138.16 0.65% 20 335.47 1 164.26 5.73%
31.08.2018 21 361.57 21 214.75 146.82 0.69% 20 239.14 1 122.43 5.55%
31.07.2018 21 214.75 21 325.69 - 110.94 -0.52% 19 960.70 1 254.05 6.28%
30.06.2018 21 325.69 20 931.55 394.14 1.88% 19 877.00 1 448.69 7.29%
31.05.2018 20 931.55 20 783.74 147.81 0.71% 18 662.98 2 268.57 12.16%
30.04.2018 20 783.74 20 777.36 6.38 0.03% 18 769.02 2 014.72 10.73%
31.03.2018 20 777.36 21 494.94 - 717.58 -3.34% 19 469.14 1 308.22 6.72%
28.02.2018 21 494.94 22 539.35 -1 044.41 -4.63% 19 500.03 1 994.91 10.23%
31.01.2018 22 539.35 21 453.01 1 086.34 5.06% 19 483.34 3 056.01 15.69%
31.12.2017 21 453.01 20 924.12 528.89 2.53% 18 770.40 2 682.61 14.29%
30.11.2017 20 924.12 20 189.18 734.94 3.64% 20 029.93 894.19 4.46%
31.10.2017 20 189.18 20 335.47 - 146.29 -0.72% 19 732.43 456.75 2.31%
30.09.2017 20 335.47 20 239.14 96.33 0.48% 22 463.05 -2 127.58 -9.47%
31.08.2017 20 239.14 19 960.70 278.44 1.39% 19 394.80 844.34 4.35%
31.07.2017 19 960.70 19 877.00 83.70 0.42% 19 172.28 788.42 4.11%
30.06.2017 19 877.00 18 662.98 1 214.02 6.50% 19 572.59 304.41 1.56%
31.05.2017 18 662.98 18 769.02 - 106.04 -0.56% 19 130.05 - 467.07 -2.44%
30.04.2017 18 769.02 19 469.14 - 700.12 -3.60% 19 691.40 - 922.38 -4.68%
31.03.2017 19 469.14 19 500.03 -30.89 -0.16% 19 707.25 - 238.11 -1.21%
28.02.2017 19 500.03 19 483.34 16.69 0.09% 18 799.31 700.72 3.73%
31.01.2017 19 483.34 18 770.40 712.94 3.80% 17 585.72 1 897.62 10.79%
31.12.2016 18 770.40 20 029.93 -1 259.53 -6.29% 19 140.22 - 369.82 -1.93%
30.11.2016 20 029.93 19 732.43 297.50 1.51% 17 856.47 2 173.46 12.17%
31.10.2016 19 732.43 22 463.05 -2 730.62 -12.16% 17 739.17 1 993.26 11.24%
30.09.2016 22 463.05 19 394.80 3 068.25 15.82% 17 194.64 5 268.41 30.64%
31.08.2016 19 394.80 19 172.28 222.52 1.16% 15 694.37 3 700.43 23.58%
31.07.2016 19 172.28 19 572.59 - 400.31 -2.05% 14 865.91 4 306.37 28.97%
30.06.2016 19 572.59 19 130.05 442.54 2.31% 15 450.63 4 121.96 26.68%
31.05.2016 19 130.05 19 691.40 - 561.35 -2.85% 15 281.69 3 848.36 25.18%
30.04.2016 19 691.40 19 707.25 -15.85 -0.08% 15 666.39 4 025.01 25.69%
31.03.2016 19 707.25 18 799.31 907.94 4.83% 13 419.07 6 288.18 46.86%
29.02.2016 18 799.31 17 585.72 1 213.59 6.90% 14 256.99 4 542.32 31.86%
31.01.2016 17 585.72 19 140.22 -1 554.50 -8.12% 12 613.91 4 971.81 39.42%
31.12.2015 19 140.22 17 856.47 1 283.75 7.19% 13 951.69 5 188.53 37.19%
30.11.2015 17 856.47 17 739.17 117.30 0.66% 12 118.44 5 738.03 47.35%
31.10.2015 17 739.17 17 194.64 544.53 3.17% 12 489.82 5 249.35 42.03%
30.09.2015 17 194.64 15 694.37 1 500.27 9.56% 12 272.48 4 922.16 40.11%
31.08.2015 15 694.37 14 865.91 828.46 5.57% 12 859.76 2 834.61 22.04%
31.07.2015 14 865.91 15 450.63 - 584.72 -3.78% 12 627.06 2 238.85 17.73%
30.06.2015 15 450.63 15 281.69 168.94 1.11% 10 099.85 5 350.78 52.98%
31.05.2015 15 281.69 15 666.39 - 384.70 -2.46% 10 028.29 5 253.40 52.39%
30.04.2015 15 666.39 13 419.07 2 247.32 16.75% 9 888.04 5 778.35 58.44%
31.03.2015 13 419.07 14 256.99 - 837.92 -5.88% 7 774.78 5 644.29 72.60%
28.02.2015 14 256.99 12 613.91 1 643.08 13.03% 6 290.92 7 966.07 126.63%
31.01.2015 12 613.91 13 951.69 -1 337.78 -9.59% 6 157.39 6 456.52 104.86%
31.12.2014 13 951.69 12 118.44 1 833.25 15.13% 6 345.02 7 606.67 119.88%
30.11.2014 12 118.44 12 489.82 - 371.38 -2.97% 6 362.81 5 755.63 90.46%
31.10.2014 12 489.82 12 272.48 217.34 1.77% 6 505.31 5 984.51 91.99%
30.09.2014 12 272.48 12 859.76 - 587.28 -4.57% 6 680.92 5 591.56 83.69%
31.08.2014 12 859.76 12 627.06 232.70 1.84% 6 408.99 6 450.77 100.65%
31.07.2014 12 627.06 10 099.85 2 527.21 25.02% 6 746.08 5 880.98 87.18%
30.06.2014 10 099.85 10 028.29 71.56 0.71% 6 276.78 3 823.07 60.91%
31.05.2014 10 028.29 9 888.04 140.25 1.42% 6 477.23 3 551.06 54.82%
30.04.2014 9 888.04 7 774.78 2 113.26 27.18% 6 740.59 3 147.45 46.69%
31.03.2014 7 774.78 6 290.92 1 483.86 23.59% 6 756.98 1 017.80 15.06%
28.02.2014 6 290.92 6 157.39 133.53 2.17% 6 660.00 - 369.08 -5.54%
31.01.2014 6 157.39 6 345.02 - 187.63 -2.96% 6 345.90 - 188.51 -2.97%
31.12.2013 6 345.02 6 362.81 -17.79 -0.28% 7 537.43 -1 192.41 -15.82%
30.11.2013 6 362.81 6 505.31 - 142.50 -2.19% 6 200.79 162.02 2.61%
31.10.2013 6 505.31 6 680.92 - 175.61 -2.63% 6 190.33 314.98 5.09%
30.09.2013 6 680.92 6 408.99 271.93 4.24% 6 142.59 538.33 8.76%
31.08.2013 6 408.99 6 746.08 - 337.09 -5.00% 6 187.25 221.74 3.58%
31.07.2013 6 746.08 6 276.78 469.30 7.48% 6 130.80 615.28 10.04%
30.06.2013 6 276.78 6 477.23 - 200.45 -3.09% 6 092.96 183.82 3.02%
31.05.2013 6 477.23 6 740.59 - 263.36 -3.91% 5 848.72 628.51 10.75%
30.04.2013 6 740.59 6 756.98 -16.39 -0.24% 6 153.01 587.58 9.55%
31.03.2013 6 756.98 6 660.00 96.98 1.46% 6 141.91 615.07 10.01%
28.02.2013 6 660.00 6 345.90 314.10 4.95% 6 270.39 389.61 6.21%
31.01.2013 6 345.90 7 537.43 -1 191.53 -15.81% 5 470.32 875.58 16.01%
31.12.2012 7 537.43 6 200.79 1 336.64 21.56% - - -
30.11.2012 6 200.79 6 190.33 10.46 0.17% - - -
31.10.2012 6 190.33 6 142.59 47.74 0.78% - - -
30.09.2012 6 142.59 6 187.25 -44.66 -0.72% - - -
31.08.2012 6 187.25 6 130.80 56.45 0.92% - - -
31.07.2012 6 130.80 6 092.96 37.84 0.62% - - -
30.06.2012 6 092.96 5 848.72 244.24 4.18% - - -
31.05.2012 5 848.72 6 153.01 - 304.29 -4.95% - - -
30.04.2012 6 153.01 6 141.91 11.10 0.18% - - -
31.03.2012 6 141.91 6 270.39 - 128.48 -2.05% - - -
29.02.2012 6 270.39 5 470.32 800.07 14.63% - - -
31.01.2012 5 470.32 - - - - - -

Graf jako obrázek

měny nezahrnuté v koši SDR - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
měny nezahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
měny nezahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
měny nezahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny (Aktiva)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr) (Devizové kurzy)
Denominovaný v národní měně (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Denominovaný v měnách členských států eurozóny (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Denominovaný v jiných měnách (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Vliv ocenění dluhu v cizí měně (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Denominované v národní měně (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Denominované v měnách členských států eurozóny (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
denominované v jiných měnách (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies