měny zahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... měny zahrnuté v koši SDR - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2018 129 546.02
Min 31.07.2012 33 202.18

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2019 124 813.75 122 238.95 2 574.80 2.11% 119 669.87 5 143.88 4.30%
30.09.2019 122 238.95 122 812.75 - 573.80 -0.47% 122 672.68 - 433.73 -0.35%
31.08.2019 122 812.75 123 176.94 - 364.19 -0.30% 123 149.96 - 337.21 -0.27%
31.07.2019 123 176.94 124 056.56 - 879.62 -0.71% 123 690.47 - 513.53 -0.42%
30.06.2019 124 056.56 121 273.62 2 782.94 2.29% 122 856.27 1 200.29 0.98%
31.05.2019 121 273.62 121 759.31 - 485.69 -0.40% 123 930.29 -2 656.67 -2.14%
30.04.2019 121 759.31 121 182.09 577.22 0.48% 126 729.80 -4 970.49 -3.92%
31.03.2019 121 182.09 121 908.25 - 726.16 -0.60% 128 948.79 -7 766.70 -6.02%
28.02.2019 121 908.25 122 357.70 - 449.45 -0.37% 128 877.70 -6 969.45 -5.41%
31.01.2019 122 357.70 121 587.18 770.52 0.63% 129 546.02 -7 188.32 -5.55%
31.12.2018 121 587.18 120 102.65 1 484.53 1.24% 126 520.77 -4 933.59 -3.90%
30.11.2018 120 102.65 119 669.87 432.78 0.36% 124 701.50 -4 598.85 -3.69%
31.10.2018 119 669.87 122 672.68 -3 002.81 -2.45% 124 218.66 -4 548.79 -3.66%
30.09.2018 122 672.68 123 149.96 - 477.28 -0.39% 126 423.01 -3 750.33 -2.97%
31.08.2018 123 149.96 123 690.47 - 540.51 -0.44% 126 608.05 -3 458.09 -2.73%
31.07.2018 123 690.47 122 856.27 834.20 0.68% 125 862.26 -2 171.79 -1.73%
30.06.2018 122 856.27 123 930.29 -1 074.02 -0.87% 122 484.14 372.13 0.30%
31.05.2018 123 930.29 126 729.80 -2 799.51 -2.21% 120 494.85 3 435.44 2.85%
30.04.2018 126 729.80 128 948.79 -2 218.99 -1.72% 117 462.94 9 266.86 7.89%
31.03.2018 128 948.79 128 877.70 71.09 0.06% 111 976.93 16 971.86 15.16%
28.02.2018 128 877.70 129 546.02 - 668.32 -0.52% 92 357.26 36 520.44 39.54%
31.01.2018 129 546.02 126 520.77 3 025.25 2.39% 84 426.94 45 119.08 53.44%
31.12.2017 126 520.77 124 701.50 1 819.27 1.46% 66 955.68 59 565.09 88.96%
30.11.2017 124 701.50 124 218.66 482.84 0.39% 65 401.13 59 300.37 90.67%
31.10.2017 124 218.66 126 423.01 -2 204.35 -1.74% 66 183.17 58 035.49 87.69%
30.09.2017 126 423.01 126 608.05 - 185.04 -0.15% 59 453.89 66 969.12 112.64%
31.08.2017 126 608.05 125 862.26 745.79 0.59% 59 167.56 67 440.49 113.98%
31.07.2017 125 862.26 122 484.14 3 378.12 2.76% 56 833.05 69 029.21 121.46%
30.06.2017 122 484.14 120 494.85 1 989.29 1.65% 55 303.77 67 180.37 121.48%
31.05.2017 120 494.85 117 462.94 3 031.91 2.58% 56 111.66 64 383.19 114.74%
30.04.2017 117 462.94 111 976.93 5 486.01 4.90% 55 171.67 62 291.27 112.90%
31.03.2017 111 976.93 92 357.26 19 619.67 21.24% 53 564.87 58 412.06 109.05%
28.02.2017 92 357.26 84 426.94 7 930.32 9.39% 51 492.54 40 864.72 79.36%
31.01.2017 84 426.94 66 955.68 17 471.26 26.09% 50 305.89 34 121.05 67.83%
31.12.2016 66 955.68 65 401.13 1 554.55 2.38% 45 350.82 21 604.86 47.64%
30.11.2016 65 401.13 66 183.17 - 782.04 -1.18% 44 409.03 20 992.10 47.27%
31.10.2016 66 183.17 59 453.89 6 729.28 11.32% 45 060.94 21 122.23 46.87%
30.09.2016 59 453.89 59 167.56 286.33 0.48% 45 817.16 13 636.73 29.76%
31.08.2016 59 167.56 56 833.05 2 334.51 4.11% 45 624.91 13 542.65 29.68%
31.07.2016 56 833.05 55 303.77 1 529.28 2.77% 41 553.32 15 279.73 36.77%
30.06.2016 55 303.77 56 111.66 - 807.89 -1.44% 41 617.32 13 686.45 32.89%
31.05.2016 56 111.66 55 171.67 939.99 1.70% 39 243.47 16 868.19 42.98%
30.04.2016 55 171.67 53 564.87 1 606.80 3.00% 39 038.67 16 133.00 41.33%
31.03.2016 53 564.87 51 492.54 2 072.33 4.02% 39 013.36 14 551.51 37.30%
29.02.2016 51 492.54 50 305.89 1 186.65 2.36% 39 610.39 11 882.15 30.00%
31.01.2016 50 305.89 45 350.82 4 955.07 10.93% 40 087.36 10 218.53 25.49%
31.12.2015 45 350.82 44 409.03 941.79 2.12% 40 541.08 4 809.74 11.86%
30.11.2015 44 409.03 45 060.94 - 651.91 -1.45% 42 585.53 1 823.50 4.28%
31.10.2015 45 060.94 45 817.16 - 756.22 -1.65% 42 182.52 2 878.42 6.82%
30.09.2015 45 817.16 45 624.91 192.25 0.42% 42 549.26 3 267.90 7.68%
31.08.2015 45 624.91 41 553.32 4 071.59 9.80% 44 189.83 1 435.08 3.25%
31.07.2015 41 553.32 41 617.32 -64.00 -0.15% 44 824.90 -3 271.58 -7.30%
30.06.2015 41 617.32 39 243.47 2 373.85 6.05% 49 002.08 -7 384.76 -15.07%
31.05.2015 39 243.47 39 038.67 204.80 0.52% 48 022.53 -8 779.06 -18.28%
30.04.2015 39 038.67 39 013.36 25.31 0.06% 48 533.26 -9 494.59 -19.56%
31.03.2015 39 013.36 39 610.39 - 597.03 -1.51% 49 729.23 -10 715.87 -21.55%
28.02.2015 39 610.39 40 087.36 - 476.97 -1.19% 50 965.46 -11 355.07 -22.28%
31.01.2015 40 087.36 40 541.08 - 453.72 -1.12% 49 918.73 -9 831.37 -19.69%
31.12.2014 40 541.08 42 585.53 -2 044.45 -4.80% 49 871.90 -9 330.82 -18.71%
30.11.2014 42 585.53 42 182.52 403.01 0.96% 49 258.46 -6 672.93 -13.55%
31.10.2014 42 182.52 42 549.26 - 366.74 -0.86% 40 956.89 1 225.63 2.99%
30.09.2014 42 549.26 44 189.83 -1 640.57 -3.71% 39 302.58 3 246.68 8.26%
31.08.2014 44 189.83 44 824.90 - 635.07 -1.42% 38 588.64 5 601.19 14.52%
31.07.2014 44 824.90 49 002.08 -4 177.18 -8.52% 38 345.15 6 479.75 16.90%
30.06.2014 49 002.08 48 022.53 979.55 2.04% 37 603.89 11 398.19 30.31%
31.05.2014 48 022.53 48 533.26 - 510.73 -1.05% 37 220.98 10 801.55 29.02%
30.04.2014 48 533.26 49 729.23 -1 195.97 -2.40% 38 414.40 10 118.86 26.34%
31.03.2014 49 729.23 50 965.46 -1 236.23 -2.43% 37 890.88 11 838.35 31.24%
28.02.2014 50 965.46 49 918.73 1 046.73 2.10% 38 905.92 12 059.54 31.00%
31.01.2014 49 918.73 49 871.90 46.83 0.09% 39 840.95 10 077.78 25.30%
31.12.2013 49 871.90 49 258.46 613.44 1.25% 37 541.39 12 330.51 32.85%
30.11.2013 49 258.46 40 956.89 8 301.57 20.27% 38 397.26 10 861.20 28.29%
31.10.2013 40 956.89 39 302.58 1 654.31 4.21% 37 960.61 2 996.28 7.89%
30.09.2013 39 302.58 38 588.64 713.94 1.85% 34 546.15 4 756.43 13.77%
31.08.2013 38 588.64 38 345.15 243.49 0.63% 34 036.59 4 552.05 13.37%
31.07.2013 38 345.15 37 603.89 741.26 1.97% 33 202.18 5 142.97 15.49%
30.06.2013 37 603.89 37 220.98 382.91 1.03% 33 829.58 3 774.31 11.16%
31.05.2013 37 220.98 38 414.40 -1 193.42 -3.11% 33 404.92 3 816.06 11.42%
30.04.2013 38 414.40 37 890.88 523.52 1.38% 37 383.95 1 030.45 2.76%
31.03.2013 37 890.88 38 905.92 -1 015.04 -2.61% 37 034.02 856.86 2.31%
28.02.2013 38 905.92 39 840.95 - 935.03 -2.35% 36 877.02 2 028.90 5.50%
31.01.2013 39 840.95 37 541.39 2 299.56 6.13% 35 329.49 4 511.46 12.77%
31.12.2012 37 541.39 38 397.26 - 855.87 -2.23% - - -
30.11.2012 38 397.26 37 960.61 436.65 1.15% - - -
31.10.2012 37 960.61 34 546.15 3 414.46 9.88% - - -
30.09.2012 34 546.15 34 036.59 509.56 1.50% - - -
31.08.2012 34 036.59 33 202.18 834.41 2.51% - - -
31.07.2012 33 202.18 33 829.58 - 627.40 -1.85% - - -
30.06.2012 33 829.58 33 404.92 424.66 1.27% - - -
31.05.2012 33 404.92 37 383.95 -3 979.03 -10.64% - - -
30.04.2012 37 383.95 37 034.02 349.93 0.94% - - -
31.03.2012 37 034.02 36 877.02 157.00 0.43% - - -
29.02.2012 36 877.02 35 329.49 1 547.53 4.38% - - -
31.01.2012 35 329.49 - - - - - -

Graf jako obrázek

měny zahrnuté v koši SDR - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
měny zahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
měny zahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
měny zahrnuté v koši SDR (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny (Aktiva)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce) (Devizové kurzy)
Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr) (Devizové kurzy)
Denominovaný v národní měně (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Denominovaný v měnách členských států eurozóny (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Denominovaný v jiných měnách (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Vliv ocenění dluhu v cizí měně (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Denominované v národní měně (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Denominované v měnách členských států eurozóny (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
denominované v jiných měnách (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies