Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 20 773.62 23 411.35 -11.27% 21 912.69 -5.20%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I - 812.27 -83.75 869.87% -58.96 1 277.66%
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 21 585.89 23 495.09 -8.13% 21 971.65 -1.76%
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 147 098.88 143 791.05 2.30% 140 740.50 4.52%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 124 813.75 122 238.95 2.11% 119 669.87 4.30%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 22 285.13 21 552.10 3.40% 21 070.64 5.76%

krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem

ObdobíHodnota
Další »
krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně)

ObdobíHodnota
Další »
finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy)

ObdobíHodnota
Další »
deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

krátká pozice

ObdobíHodnota
Další »
krátká pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

dlouhá pozice

ObdobíHodnota
Další »
dlouhá pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

ostatní instrumenty

ObdobíHodnota
Další »
ostatní instrumenty,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

aktiva poskytnutá jako zástava (pledged)

ObdobíHodnota
Další »
aktiva poskytnutá jako zástava (pledged),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zahrnutá do rezervních aktiv

ObdobíHodnota
Další »
zahrnutá do rezervních aktiv,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zahrnutá do ostatních devizových aktiv

ObdobíHodnota
Další »
zahrnutá do ostatních devizových aktiv,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

cenné papíry půjčené a v repo operaci

ObdobíHodnota
31.10.2019 20 773.62
30.09.2019 23 411.35
31.08.2019 24 064.40
31.07.2019 25 816.51
30.06.2019 11 249.15
31.05.2019 22 226.77
30.04.2019 22 023.44
31.03.2019 7 244.60
28.02.2019 17 901.89
31.01.2019 18 659.38
Další »
cenné papíry půjčené a v repo operaci,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I

ObdobíHodnota
31.10.2019 - 812.27
30.09.2019 -83.75
31.08.2019 -28.28
31.07.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.05.2019 0.00
30.04.2019 -48.76
31.03.2019 - 152.23
28.02.2019 0.00
31.01.2019 0.00
Další »
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I

ObdobíHodnota
Další »
zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I

ObdobíHodnota
Další »
vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I

ObdobíHodnota
31.10.2019 21 585.89
30.09.2019 23 495.09
31.08.2019 24 092.68
31.07.2019 25 816.51
30.06.2019 11 249.15
31.05.2019 22 226.77
30.04.2019 22 072.20
31.03.2019 7 396.83
28.02.2019 17 901.89
31.01.2019 18 659.38
Další »
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market)

ObdobíHodnota
Další »
pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

forwardy

ObdobíHodnota
Další »
forwardy,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

futures

ObdobíHodnota
Další »
futures,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

swapy

ObdobíHodnota
Další »
swapy,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

opce

ObdobíHodnota
Další »
opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

ostatní

ObdobíHodnota
Další »
ostatní,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok

ObdobíHodnota
Další »
deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů)

ObdobíHodnota
Další »
celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

krátká pozice (-)

ObdobíHodnota
Další »
krátká pozice (-),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

dlouhá pozice (+)

ObdobíHodnota
Další »
dlouhá pozice (+),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně

ObdobíHodnota
Další »
celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

krátká pozice

ObdobíHodnota
Další »
krátká pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

nakoupené prodejní opce

ObdobíHodnota
Další »
nakoupené prodejní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

prodané kupní opce

ObdobíHodnota
Další »
prodané kupní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

dlouhá pozice

ObdobíHodnota
Další »
dlouhá pozice,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

nakoupené kupní opce

ObdobíHodnota
Další »
nakoupené kupní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

prodané prodejní opce

ObdobíHodnota
Další »
prodané prodejní opce,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

měnová struktura rezerv (podle skupin měn)

ObdobíHodnota
31.10.2019 147 098.88
30.09.2019 143 791.05
31.08.2019 144 672.84
31.07.2019 145 019.91
30.06.2019 146 668.09
31.05.2019 143 012.29
30.04.2019 143 516.86
31.03.2019 143 038.94
28.02.2019 143 535.08
31.01.2019 144 033.49
Další »
měnová struktura rezerv (podle skupin měn),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

měny zahrnuté v koši SDR

ObdobíHodnota
31.10.2019 124 813.75
30.09.2019 122 238.95
31.08.2019 122 812.75
31.07.2019 123 176.94
30.06.2019 124 056.56
31.05.2019 121 273.62
30.04.2019 121 759.31
31.03.2019 121 182.09
28.02.2019 121 908.25
31.01.2019 122 357.70
Další »
měny zahrnuté v koši SDR,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

měny nezahrnuté v koši SDR

ObdobíHodnota
31.10.2019 22 285.13
30.09.2019 21 552.10
31.08.2019 21 860.08
31.07.2019 21 842.97
30.06.2019 22 611.53
31.05.2019 21 738.67
30.04.2019 21 757.55
31.03.2019 21 856.85
28.02.2019 21 626.83
31.01.2019 21 675.79
Další »
měny nezahrnuté v koši SDR,Ostatní vybrané položky - v mil. USD

podle jednotlivých měn (není povinné)

ObdobíHodnota
Další »
podle jednotlivých měn (není povinné),Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Ostatní vybrané položky - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI včetně objemů)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies