Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) - of which mortgage bonds - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) - of which mortgage bonds v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, CZK, Nelze aplikovat, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
31.05.2024 Cenné papíry emitované bankami: Měsíční, Majetkové cenné papíry a podíly, Nelze aplikovat, Rezidenti - centrální banka a obchodní banky (S.121 + část sektoru S.122)
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD

Graf hodnot, Long-term debt securities - outstanding amounts

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) - of which mortgage bonds - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 395 605.47
Min 31.03.2006 141 792.82

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 351 441.32 346 948.34 4 492.98 1.29% 374 957.26 -23 515.94 -6.27%
31.12.2019 346 948.34 390 417.04 -43 468.70 -11.13% 372 026.99 -25 078.65 -6.74%
30.09.2019 390 417.04 382 039.75 8 377.29 2.19% 363 740.69 26 676.35 7.33%
30.06.2019 382 039.75 374 957.26 7 082.49 1.89% 374 345.76 7 693.99 2.06%
31.03.2019 374 957.26 372 026.99 2 930.27 0.79% 377 564.53 -2 607.27 -0.69%
31.12.2018 372 026.99 363 740.69 8 286.30 2.28% 375 244.08 -3 217.09 -0.86%
30.09.2018 363 740.69 374 345.76 -10 605.07 -2.83% 395 605.47 -31 864.78 -8.05%
30.06.2018 374 345.76 377 564.53 -3 218.77 -0.85% 392 015.36 -17 669.60 -4.51%
31.03.2018 377 564.53 375 244.08 2 320.45 0.62% 389 954.91 -12 390.38 -3.18%
31.12.2017 375 244.08 395 605.47 -20 361.39 -5.15% 343 227.20 32 016.88 9.33%
30.09.2017 395 605.47 392 015.36 3 590.11 0.92% 336 143.56 59 461.91 17.69%
30.06.2017 392 015.36 389 954.91 2 060.45 0.53% 327 843.50 64 171.86 19.57%
31.03.2017 389 954.91 343 227.20 46 727.71 13.61% 323 751.27 66 203.64 20.45%
31.12.2016 343 227.20 336 143.56 7 083.64 2.11% 322 753.00 20 474.20 6.34%
30.09.2016 336 143.56 327 843.50 8 300.06 2.53% 342 474.06 -6 330.50 -1.85%
30.06.2016 327 843.50 323 751.27 4 092.23 1.26% 290 352.61 37 490.89 12.91%
31.03.2016 323 751.27 322 753.00 998.27 0.31% 280 565.61 43 185.66 15.39%
31.12.2015 322 753.00 342 474.06 -19 721.06 -5.76% 270 352.61 52 400.39 19.38%
30.09.2015 342 474.06 290 352.61 52 121.45 17.95% 277 954.00 64 520.06 23.21%
30.06.2015 290 352.61 280 565.61 9 787.00 3.49% 275 944.00 14 408.61 5.22%
31.03.2015 280 565.61 270 352.61 10 213.00 3.78% 266 932.00 13 633.61 5.11%
31.12.2014 270 352.61 277 954.00 -7 601.39 -2.73% 254 502.00 15 850.61 6.23%
30.09.2014 277 954.00 275 944.00 2 010.00 0.73% 258 396.00 19 558.00 7.57%
30.06.2014 275 944.00 266 932.00 9 012.00 3.38% 258 312.00 17 632.00 6.83%
31.03.2014 266 932.00 254 502.00 12 430.00 4.88% 257 349.00 9 583.00 3.72%
31.12.2013 254 502.00 258 396.00 -3 894.00 -1.51% 255 157.00 - 655.00 -0.26%
30.09.2013 258 396.00 258 312.00 84.00 0.03% 219 954.99 38 441.01 17.48%
30.06.2013 258 312.00 257 349.00 963.00 0.37% 225 243.06 33 068.94 14.68%
31.03.2013 257 349.00 255 157.00 2 192.00 0.86% 222 011.43 35 337.57 15.92%
31.12.2012 255 157.00 219 954.99 35 202.01 16.00% 222 578.89 32 578.11 14.64%
30.09.2012 219 954.99 225 243.06 -5 288.07 -2.35% 226 144.95 -6 189.96 -2.74%
30.06.2012 225 243.06 222 011.43 3 231.63 1.46% 223 103.15 2 139.91 0.96%
31.03.2012 222 011.43 222 578.89 - 567.46 -0.25% 217 456.32 4 555.11 2.09%
31.12.2011 222 578.89 226 144.95 -3 566.06 -1.58% 215 348.11 7 230.78 3.36%
30.09.2011 226 144.95 223 103.15 3 041.80 1.36% 223 525.41 2 619.54 1.17%
30.06.2011 223 103.15 217 456.32 5 646.83 2.60% 224 121.26 -1 018.11 -0.45%
31.03.2011 217 456.32 215 348.11 2 108.21 0.98% 226 035.29 -8 578.97 -3.80%
31.12.2010 215 348.11 223 525.41 -8 177.30 -3.66% 218 072.15 -2 724.04 -1.25%
30.09.2010 223 525.41 224 121.26 - 595.85 -0.27% 214 753.18 8 772.23 4.08%
30.06.2010 224 121.26 226 035.29 -1 914.03 -0.85% 219 549.37 4 571.89 2.08%
31.03.2010 226 035.29 218 072.15 7 963.14 3.65% 223 132.84 2 902.45 1.30%
31.12.2009 218 072.15 214 753.18 3 318.97 1.55% 234 049.46 -15 977.31 -6.83%
30.09.2009 214 753.18 219 549.37 -4 796.19 -2.18% 222 762.82 -8 009.64 -3.60%
30.06.2009 219 549.37 223 132.84 -3 583.47 -1.61% 230 994.96 -11 445.59 -4.95%
31.03.2009 223 132.84 234 049.46 -10 916.62 -4.66% 233 206.40 -10 073.56 -4.32%
31.12.2008 234 049.46 222 762.82 11 286.64 5.07% 240 237.11 -6 187.65 -2.58%
30.09.2008 222 762.82 230 994.96 -8 232.14 -3.56% 186 937.43 35 825.39 19.16%
30.06.2008 230 994.96 233 206.40 -2 211.44 -0.95% 171 999.79 58 995.17 34.30%
31.03.2008 233 206.40 240 237.11 -7 030.71 -2.93% 160 919.28 72 287.12 44.92%
31.12.2007 240 237.11 186 937.43 53 299.68 28.51% 156 097.73 84 139.38 53.90%
30.09.2007 186 937.43 171 999.79 14 937.64 8.68% 152 786.66 34 150.77 22.35%
30.06.2007 171 999.79 160 919.28 11 080.51 6.89% 145 592.82 26 406.97 18.14%
31.03.2007 160 919.28 156 097.73 4 821.55 3.09% 141 792.82 19 126.46 13.49%
31.12.2006 156 097.73 152 786.66 3 311.07 2.17% - - -
30.09.2006 152 786.66 145 592.82 7 193.84 4.94% - - -
30.06.2006 145 592.82 141 792.82 3 800.00 2.68% - - -
31.03.2006 141 792.82 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) - of which mortgage bonds - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposit-taking corporations except the central bank (S.122) - of which mortgage bonds (Long-term debt securities - outstanding amounts)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.