Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 113 805.50 14 602.50 679.36% 91 883.00 23.86%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 1 037 092.60 1 027 997.00 0.88% 1 029 029.90 0.78%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 923 287.10 1 013 394.50 -8.89% 937 146.90 -1.48%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 110 359.90 56 371.10 95.77% 94 877.50 16.32%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 953 769.10 974 095.80 -2.09% 935 938.80 1.91%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 843 409.20 917 724.70 -8.10% 841 061.30 0.28%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 90 264.30 38 938.50 131.81% 76 870.50 17.42%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 821 321.50 824 808.10 -0.42% 807 932.20 1.66%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 731 057.20 785 869.60 -6.97% 731 061.70 -0.00%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 20 095.70 17 432.60 15.28% 18 007.10 11.60%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 132 447.60 149 287.70 -11.28% 128 006.60 3.47%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 112 352.00 131 855.10 -14.79% 109 999.50 2.14%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -3 340.40 -31 363.80 -89.35% -17 262.20 -80.65%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 51 628.60 39 156.10 31.85% 53 911.70 -4.23%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 54 969.00 70 519.90 -22.05% 71 173.90 -22.77%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 8 159.00 7 856.00 3.86% 6 452.00 26.46%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 13 359.00 13 259.00 0.75% 10 715.00 24.68%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 5 200.00 5 403.00 -3.76% 4 263.00 21.98%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -24 269.80 -38 326.00 -36.68% -43 078.40 -43.66%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 23 964.90 25 152.30 -4.72% 22 376.50 7.10%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 48 234.70 63 478.30 -24.01% 65 454.90 -26.31%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -32 952.60 -40 328.20 -18.29% -49 871.80 -33.93%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 10 058.70 13 213.70 -23.88% 8 796.10 14.35%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 43 011.30 53 541.90 -19.67% 58 668.00 -26.69%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET 923.40 -3 020.80 - 130.57% -63.50 -1 554.17%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 2 602.30 2 887.80 -9.89% 2 431.30 7.03%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 1 678.90 5 908.50 -71.58% 2 494.80 -32.70%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 2 122.40 1 396.70 51.96% 2 936.10 -27.71%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 5 666.90 5 424.50 4.47% 7 228.30 -21.60%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 3 544.50 4 027.80 -12.00% 4 292.20 -17.42%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 12 770.40 - 893.80 -1 528.78% 19 364.20 -34.05%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 14 304.80 744.80 1 820.62% 20 820.20 -31.29%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 1 534.30 1 638.60 -6.37% 1 456.00 5.38%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET 6 786.00 -10 404.80 - 165.22% 14 267.70 -52.44%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 31 694.80 14 745.10 114.95% 39 179.40 -19.10%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 24 908.90 25 149.90 -0.96% 24 911.80 -0.01%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 18 402.60 14 834.70 24.05% 30 737.30 -40.13%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 18 410.00 14 885.10 23.68% 30 746.70 -40.12%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 7.40 50.40 -85.32% 9.40 -21.28%
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 132 208.10 29 437.20 349.12% 122 620.30 7.82%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 4 206.50 540.30 678.55% 3 337.60 26.03%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 38 332.80 38 038.70 0.77% 37 378.50 2.55%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 34 126.30 37 498.40 -8.99% 34 040.90 0.25%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 4 079.10 2 085.90 95.56% 3 446.30 18.36%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 35 253.00 36 044.20 -2.19% 33 997.10 3.69%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 31 173.90 33 958.40 -8.20% 30 550.70 2.04%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 3 336.30 1 440.80 131.56% 2 792.20 19.49%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 30 357.50 30 520.20 -0.53% 29 347.30 3.44%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 27 021.10 29 079.40 -7.08% 26 555.10 1.75%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 742.80 645.10 15.14% 654.10 13.56%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 4 895.50 5 524.10 -11.38% 4 649.70 5.29%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 4 152.70 4 879.00 -14.89% 3 995.60 3.93%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET - 123.50 -1 160.50 -89.36% - 627.00 -80.30%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 1 908.30 1 448.90 31.71% 1 958.30 -2.55%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 2 031.80 2 609.40 -22.14% 2 585.30 -21.41%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 301.60 290.70 3.75% 234.40 28.67%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 493.80 490.60 0.65% 389.20 26.88%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 192.20 199.90 -3.85% 154.80 24.16%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET - 897.10 -1 418.20 -36.74% -1 564.80 -42.67%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 885.80 930.70 -4.82% 812.80 8.98%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 1 782.80 2 348.90 -24.10% 2 377.60 -25.02%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -1 218.00 -1 492.30 -18.38% -1 811.50 -32.76%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 371.80 488.90 -23.95% 319.50 16.37%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 1 589.80 1 981.20 -19.76% 2 131.10 -25.40%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET 34.10 - 111.80 - 130.50% -2.30 -1 582.61%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 96.20 106.90 -10.01% 88.30 8.95%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 62.10 218.60 -71.59% 90.60 -31.46%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 78.40 51.70 51.64% 106.70 -26.52%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 209.50 200.70 4.38% 262.60 -20.22%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 131.00 149.00 -12.08% 155.90 -15.97%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 472.00 -33.10 -1 525.98% 703.40 -32.90%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 528.70 27.60 1 815.58% 756.30 -30.09%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 56.70 60.60 -6.44% 52.90 7.18%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET 250.80 - 385.00 - 165.14% 518.30 -51.61%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 1 171.50 545.60 114.72% 1 423.20 -17.69%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 920.70 930.60 -1.06% 904.90 1.75%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 680.20 548.90 23.92% 1 116.50 -39.08%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 680.50 550.80 23.55% 1 116.80 -39.07%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 0.30 1.90 -84.21% 0.30 0.00
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 4 886.60 1 089.30 348.60% 4 454.10 9.71%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 4 790.40 588.20 714.42% 3 591.10 33.40%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 43 654.20 41 411.40 5.42% 40 218.50 8.54%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 38 863.80 40 823.20 -4.80% 36 627.30 6.11%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 4 645.40 2 270.80 104.57% 3 708.20 25.27%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 40 146.90 39 240.10 2.31% 36 580.10 9.75%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 35 501.50 36 969.30 -3.97% 32 871.90 8.00%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 3 799.50 1 568.60 142.22% 3 004.40 26.46%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 34 571.80 33 226.20 4.05% 31 577.10 9.48%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 30 772.30 31 657.70 -2.80% 28 572.70 7.70%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 845.90 702.20 20.46% 703.80 20.19%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 5 575.10 6 013.80 -7.29% 5 003.00 11.44%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 4 729.20 5 311.60 -10.96% 4 299.20 10.00%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET - 140.60 -1 263.40 -88.87% - 674.70 -79.16%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 2 173.20 1 577.30 37.78% 2 107.10 3.14%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 2 313.80 2 840.80 -18.55% 2 781.80 -16.82%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 343.40 316.50 8.50% 252.20 36.16%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 562.30 534.10 5.28% 418.80 34.26%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 218.90 217.70 0.55% 166.60 31.39%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -1 021.60 -1 543.90 -33.83% -1 683.70 -39.32%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 1 008.80 1 013.20 -0.43% 874.60 15.34%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 2 030.30 2 557.10 -20.60% 2 558.20 -20.64%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -1 387.10 -1 624.60 -14.62% -1 949.20 -28.84%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 423.40 532.30 -20.46% 343.80 23.15%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 1 810.50 2 156.90 -16.06% 2 293.00 -21.04%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET 38.90 - 121.70 - 131.96% -2.50 -1 656.00%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 109.50 116.30 -5.85% 95.00 15.26%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 70.70 238.00 -70.29% 97.50 -27.49%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 89.30 56.30 58.61% 114.80 -22.21%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 238.50 218.50 9.15% 282.50 -15.58%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 149.20 162.30 -8.07% 167.80 -11.08%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 537.50 -36.00 -1 593.06% 756.80 -28.98%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 602.10 30.00 1 907.00% 813.70 -26.00%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 64.60 66.00 -2.12% 56.90 13.53%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET 285.60 - 419.10 - 168.15% 557.60 -48.78%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 1 334.10 594.00 124.60% 1 531.30 -12.88%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 1 048.50 1 013.10 3.49% 973.60 7.69%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 774.60 597.60 29.62% 1 201.30 -35.52%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 774.90 599.60 29.24% 1 201.70 -35.52%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 0.30 2.00 -85.00% 0.40 -25.00%
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 5 565.00 1 185.80 369.30% 4 792.50 16.12%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -37 677.90 -8 628.70 336.66% -22 812.60 65.16%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 1 001 179.70 1 095 529.20 -8.61% 963 902.80 3.87%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 1 038 857.70 1 104 157.90 -5.91% 986 715.40 5.28%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 70 456.10 104 769.80 -32.75% 72 867.50 -3.31%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 940 436.00 1 027 835.00 -8.50% 900 208.90 4.47%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 869 979.90 923 065.30 -5.75% 827 341.40 5.15%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 42 775.00 72 786.30 -41.23% 45 505.70 -6.00%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 785 179.00 871 742.20 -9.93% 754 847.40 4.02%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 742 403.90 798 956.00 -7.08% 709 341.70 4.66%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 27 681.10 31 983.50 -13.45% 27 361.90 1.17%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 155 257.10 156 092.80 -0.54% 145 361.50 6.81%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 127 576.00 124 109.30 2.79% 117 999.60 8.12%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -93 929.50 -97 837.40 -3.99% -87 188.20 7.73%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 50 289.50 55 930.10 -10.09% 48 174.60 4.39%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 144 219.00 153 767.60 -6.21% 135 362.80 6.54%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 9 568.00 9 663.00 -0.98% 9 506.00 0.65%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 15 935.00 15 704.00 1.47% 14 923.00 6.78%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 6 367.00 6 041.00 5.40% 5 417.00 17.54%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET - 104 729.90 - 114 036.70 -8.16% - 100 900.80 3.79%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 31 361.30 31 935.40 -1.80% 27 444.00 14.27%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 136 091.10 145 972.10 -6.77% 128 344.80 6.04%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET - 107 947.10 - 113 324.90 -4.75% - 108 412.20 -0.43%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 15 653.80 13 768.90 13.69% 9 917.70 57.84%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 123 600.90 127 093.80 -2.75% 118 330.00 4.45%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET -5 732.10 -12 148.80 -52.82% -2 393.70 139.47%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 2 633.30 2 956.40 -10.93% 3 809.80 -30.88%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 8 365.50 15 105.20 -44.62% 6 203.40 34.85%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 3 072.90 3 491.70 -11.99% 2 344.90 31.05%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 7 197.60 7 264.60 -0.92% 6 156.30 16.91%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 4 124.70 3 773.00 9.32% 3 811.40 8.22%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 1 232.40 6 536.20 -81.14% 4 206.60 -70.70%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 2 993.20 8 290.70 -63.90% 5 807.60 -48.46%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 1 760.80 1 754.50 0.36% 1 601.00 9.98%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -14 204.60 -15 561.00 -8.72% -8 491.90 67.27%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 10 454.20 11 764.00 -11.13% 15 519.30 -32.64%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 24 658.80 27 325.00 -9.76% 24 011.20 2.70%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 8 260.90 7 745.00 6.66% 12 094.30 -31.70%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 10 148.10 10 188.10 -0.39% 12 107.50 -16.18%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 1 887.10 2 443.10 -22.76% 13.10 14 305.34%
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -29 417.00 - 883.70 3 228.84% -10 718.30 174.46%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -1 450.50 - 329.40 340.35% - 844.30 71.80%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 38 544.00 41 822.10 -7.84% 35 673.70 8.05%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 39 994.50 42 151.50 -5.12% 36 518.00 9.52%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 2 712.50 3 999.60 -32.18% 2 696.80 0.58%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 36 205.40 39 237.80 -7.73% 33 316.40 8.67%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 33 493.00 35 238.20 -4.95% 30 619.60 9.38%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 1 646.80 2 778.60 -40.73% 1 684.10 -2.21%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 30 228.30 33 279.00 -9.17% 27 936.60 8.20%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 28 581.50 30 500.30 -6.29% 26 252.50 8.87%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 1 065.70 1 221.00 -12.72% 1 012.70 5.23%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 5 977.20 5 958.90 0.31% 5 379.80 11.10%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 4 911.50 4 737.90 3.66% 4 367.10 12.47%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -3 616.10 -3 735.00 -3.18% -3 226.80 12.06%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 1 936.10 2 135.10 -9.32% 1 782.90 8.59%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 5 552.20 5 870.10 -5.42% 5 009.70 10.83%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 368.40 368.90 -0.14% 351.80 4.72%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 613.50 599.50 2.34% 552.30 11.08%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 245.10 230.60 6.29% 200.50 22.24%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -4 031.90 -4 353.40 -7.38% -3 734.30 7.97%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 1 207.40 1 219.10 -0.96% 1 015.70 18.87%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 5 239.30 5 572.50 -5.98% 4 750.00 10.30%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -4 155.80 -4 326.20 -3.94% -4 012.30 3.58%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 602.60 525.60 14.65% 367.10 64.15%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 4 758.50 4 851.80 -1.92% 4 379.30 8.66%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET - 220.70 - 463.80 -52.41% -88.60 149.10%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 101.40 112.90 -10.19% 141.00 -28.09%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 322.10 576.60 -44.14% 229.60 40.29%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 118.30 133.30 -11.25% 86.80 36.29%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 277.10 277.30 -0.07% 227.80 21.64%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 158.80 144.00 10.28% 141.10 12.54%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 47.40 249.50 -81.00% 155.70 -69.56%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 115.20 316.50 -63.60% 214.90 -46.39%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 67.80 67.00 1.19% 59.30 14.33%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET - 546.90 - 594.00 -7.93% - 314.30 74.01%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 402.50 449.10 -10.38% 574.40 -29.93%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 949.30 1 043.10 -8.99% 888.60 6.83%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 318.00 295.70 7.54% 447.60 -28.95%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 390.70 388.90 0.46% 448.10 -12.81%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 72.70 93.30 -22.08% 0.50 14 440.00%
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -1 132.50 -33.70 3 260.53% - 396.70 185.48%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -1 712.40 - 375.90 355.55% - 942.30 81.73%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 45 502.00 47 731.30 -4.67% 39 814.20 14.29%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 47 214.40 48 107.30 -1.86% 40 756.50 15.85%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 3 202.10 4 564.70 -29.85% 3 009.80 6.39%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 42 741.30 44 781.90 -4.56% 37 183.30 14.95%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 39 539.10 40 217.20 -1.69% 34 173.50 15.70%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 1 944.10 3 171.20 -38.70% 1 879.60 3.43%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 35 685.10 37 981.10 -6.05% 31 179.20 14.45%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 33 741.00 34 809.90 -3.07% 29 299.50 15.16%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 1 258.10 1 393.50 -9.72% 1 130.20 11.32%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 7 056.20 6 800.80 3.76% 6 004.20 17.52%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 5 798.10 5 407.30 7.23% 4 874.00 18.96%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -4 268.90 -4 262.70 0.15% -3 601.30 18.54%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 2 285.60 2 436.80 -6.20% 1 989.90 14.86%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 6 554.50 6 699.50 -2.16% 5 591.20 17.23%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 434.80 421.00 3.28% 392.60 10.75%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 724.20 684.20 5.85% 616.40 17.49%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 289.40 263.20 9.95% 223.80 29.31%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -4 759.80 -4 968.50 -4.20% -4 167.70 14.21%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 1 425.30 1 391.40 2.44% 1 133.60 25.73%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 6 185.10 6 359.90 -2.75% 5 301.30 16.67%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -4 906.00 -4 937.50 -0.64% -4 478.00 9.56%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 711.40 599.90 18.59% 409.70 73.64%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 5 617.50 5 537.40 1.45% 4 887.60 14.93%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET - 260.50 - 529.30 -50.78% -98.90 163.40%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 119.70 128.80 -7.07% 157.40 -23.95%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 380.20 658.10 -42.23% 256.20 48.40%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 139.70 152.10 -8.15% 96.90 44.17%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 327.10 316.50 3.35% 254.30 28.63%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 187.50 164.40 14.05% 157.40 19.12%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 56.00 284.80 -80.34% 173.80 -67.78%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 136.00 361.20 -62.35% 239.90 -43.31%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 80.00 76.40 4.71% 66.10 21.03%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET - 645.60 - 678.00 -4.78% - 350.80 84.04%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 475.10 512.50 -7.30% 641.00 -25.88%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 1 120.70 1 190.50 -5.86% 991.80 13.00%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 375.40 337.40 11.26% 499.60 -24.86%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 461.20 443.90 3.90% 500.10 -7.78%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 85.80 106.40 -19.36% 0.50 17 060.00%
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -1 337.00 -38.50 3 372.73% - 442.70 202.01%
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR
Běžný účet (B12)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD
Běžný účet (B12)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet (B12)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet (B12)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
Běžný účet (B12)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
Běžný účet (B12)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
Kapitálový účet-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
Kapitálový účet-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
Kapitálový účet-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD
Běžný účet (B12)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
Běžný účet (B12)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
Běžný účet (B12)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
Kapitálový účet-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
Kapitálový účet-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
Kapitálový účet-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR
Běžný účet (B12)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
Běžný účet (B12)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
Běžný účet (B12)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
Kapitálový účet-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)
Kapitálový účet-CR (4 hodnoty, 30.09.2017)
Kapitálový účet-DB (4 hodnoty, 30.09.2017)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (4 hodnoty, 30.09.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Aktiva, hlavní položky, celkem (Aktiva)
Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Aktiva)
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
z toho: vklady na spořících účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů