Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 113 805.50 14 602.50 679.36% 91 883.00 23.86%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 1 037 092.60 1 027 997.00 0.88% 1 029 029.90 0.78%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 923 287.10 1 013 394.50 -8.89% 937 146.90 -1.48%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 110 359.90 56 371.10 95.77% 94 877.50 16.32%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 953 769.10 974 095.80 -2.09% 935 938.80 1.91%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 843 409.20 917 724.70 -8.10% 841 061.30 0.28%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 90 264.30 38 938.50 131.81% 76 870.50 17.42%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 821 321.50 824 808.10 -0.42% 807 932.20 1.66%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 731 057.20 785 869.60 -6.97% 731 061.70 -0.00%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 20 095.70 17 432.60 15.28% 18 007.10 11.60%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 132 447.60 149 287.70 -11.28% 128 006.60 3.47%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 112 352.00 131 855.10 -14.79% 109 999.50 2.14%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -3 340.40 -31 363.80 -89.35% -17 262.20 -80.65%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 51 628.60 39 156.10 31.85% 53 911.70 -4.23%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 54 969.00 70 519.90 -22.05% 71 173.90 -22.77%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 8 159.00 7 856.00 3.86% 6 452.00 26.46%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 13 359.00 13 259.00 0.75% 10 715.00 24.68%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 5 200.00 5 403.00 -3.76% 4 263.00 21.98%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -24 269.80 -38 326.00 -36.68% -43 078.40 -43.66%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 23 964.90 25 152.30 -4.72% 22 376.50 7.10%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 48 234.70 63 478.30 -24.01% 65 454.90 -26.31%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -32 952.60 -40 328.20 -18.29% -49 871.80 -33.93%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 10 058.70 13 213.70 -23.88% 8 796.10 14.35%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 43 011.30 53 541.90 -19.67% 58 668.00 -26.69%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET 923.40 -3 020.80 - 130.57% -63.50 -1 554.17%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 2 602.30 2 887.80 -9.89% 2 431.30 7.03%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 1 678.90 5 908.50 -71.58% 2 494.80 -32.70%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 2 122.40 1 396.70 51.96% 2 936.10 -27.71%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 5 666.90 5 424.50 4.47% 7 228.30 -21.60%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 3 544.50 4 027.80 -12.00% 4 292.20 -17.42%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 12 770.40 - 893.80 -1 528.78% 19 364.20 -34.05%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 14 304.80 744.80 1 820.62% 20 820.20 -31.29%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 1 534.30 1 638.60 -6.37% 1 456.00 5.38%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET 6 786.00 -10 404.80 - 165.22% 14 267.70 -52.44%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 31 694.80 14 745.10 114.95% 39 179.40 -19.10%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 24 908.90 25 149.90 -0.96% 24 911.80 -0.01%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 18 402.60 14 834.70 24.05% 30 737.30 -40.13%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 18 410.00 14 885.10 23.68% 30 746.70 -40.12%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 7.40 50.40 -85.32% 9.40 -21.28%
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 132 208.10 29 437.20 349.12% 122 620.30 7.82%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 4 206.50 540.30 678.55% 3 337.60 26.03%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 38 332.80 38 038.70 0.77% 37 378.50 2.55%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 34 126.30 37 498.40 -8.99% 34 040.90 0.25%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 4 079.10 2 085.90 95.56% 3 446.30 18.36%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 35 253.00 36 044.20 -2.19% 33 997.10 3.69%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 31 173.90 33 958.40 -8.20% 30 550.70 2.04%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 3 336.30 1 440.80 131.56% 2 792.20 19.49%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 30 357.50 30 520.20 -0.53% 29 347.30 3.44%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 27 021.10 29 079.40 -7.08% 26 555.10 1.75%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 742.80 645.10 15.14% 654.10 13.56%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 4 895.50 5 524.10 -11.38% 4 649.70 5.29%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 4 152.70 4 879.00 -14.89% 3 995.60 3.93%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET - 123.50 -1 160.50 -89.36% - 627.00 -80.30%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 1 908.30 1 448.90 31.71% 1 958.30 -2.55%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 2 031.80 2 609.40 -22.14% 2 585.30 -21.41%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 301.60 290.70 3.75% 234.40 28.67%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 493.80 490.60 0.65% 389.20 26.88%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 192.20 199.90 -3.85% 154.80 24.16%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET - 897.10 -1 418.20 -36.74% -1 564.80 -42.67%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 885.80 930.70 -4.82% 812.80 8.98%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 1 782.80 2 348.90 -24.10% 2 377.60 -25.02%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -1 218.00 -1 492.30 -18.38% -1 811.50 -32.76%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 371.80 488.90 -23.95% 319.50 16.37%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 1 589.80 1 981.20 -19.76% 2 131.10 -25.40%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET 34.10 - 111.80 - 130.50% -2.30 -1 582.61%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 96.20 106.90 -10.01% 88.30 8.95%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 62.10 218.60 -71.59% 90.60 -31.46%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 78.40 51.70 51.64% 106.70 -26.52%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 209.50 200.70 4.38% 262.60 -20.22%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 131.00 149.00 -12.08% 155.90 -15.97%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 472.00 -33.10 -1 525.98% 703.40 -32.90%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 528.70 27.60 1 815.58% 756.30 -30.09%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 56.70 60.60 -6.44% 52.90 7.18%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET 250.80 - 385.00 - 165.14% 518.30 -51.61%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 1 171.50 545.60 114.72% 1 423.20 -17.69%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 920.70 930.60 -1.06% 904.90 1.75%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 680.20 548.90 23.92% 1 116.50 -39.08%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 680.50 550.80 23.55% 1 116.80 -39.07%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 0.30 1.90 -84.21% 0.30 0.00
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 4 886.60 1 089.30 348.60% 4 454.10 9.71%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 4 790.40 588.20 714.42% 3 591.10 33.40%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 43 654.20 41 411.40 5.42% 40 218.50 8.54%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 38 863.80 40 823.20 -4.80% 36 627.30 6.11%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 4 645.40 2 270.80 104.57% 3 708.20 25.27%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 40 146.90 39 240.10 2.31% 36 580.10 9.75%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 35 501.50 36 969.30 -3.97% 32 871.90 8.00%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 3 799.50 1 568.60 142.22% 3 004.40 26.46%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 34 571.80 33 226.20 4.05% 31 577.10 9.48%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 30 772.30 31 657.70 -2.80% 28 572.70 7.70%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 845.90 702.20 20.46% 703.80 20.19%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 5 575.10 6 013.80 -7.29% 5 003.00 11.44%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 4 729.20 5 311.60 -10.96% 4 299.20 10.00%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET - 140.60 -1 263.40 -88.87% - 674.70 -79.16%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 2 173.20 1 577.30 37.78% 2 107.10 3.14%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 2 313.80 2 840.80 -18.55% 2 781.80 -16.82%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 343.40 316.50 8.50% 252.20 36.16%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 562.30 534.10 5.28% 418.80 34.26%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 218.90 217.70 0.55% 166.60 31.39%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -1 021.60 -1 543.90 -33.83% -1 683.70 -39.32%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 1 008.80 1 013.20 -0.43% 874.60 15.34%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 2 030.30 2 557.10 -20.60% 2 558.20 -20.64%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -1 387.10 -1 624.60 -14.62% -1 949.20 -28.84%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 423.40 532.30 -20.46% 343.80 23.15%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 1 810.50 2 156.90 -16.06% 2 293.00 -21.04%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET 38.90 - 121.70 - 131.96% -2.50 -1 656.00%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 109.50 116.30 -5.85% 95.00 15.26%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 70.70 238.00 -70.29% 97.50 -27.49%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 89.30 56.30 58.61% 114.80 -22.21%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 238.50 218.50 9.15% 282.50 -15.58%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 149.20 162.30 -8.07% 167.80 -11.08%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 537.50 -36.00 -1 593.06% 756.80 -28.98%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 602.10 30.00 1 907.00% 813.70 -26.00%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 64.60 66.00 -2.12% 56.90 13.53%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET 285.60 - 419.10 - 168.15% 557.60 -48.78%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 1 334.10 594.00 124.60% 1 531.30 -12.88%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 1 048.50 1 013.10 3.49% 973.60 7.69%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 774.60 597.60 29.62% 1 201.30 -35.52%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 774.90 599.60 29.24% 1 201.70 -35.52%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 0.30 2.00 -85.00% 0.40 -25.00%
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 5 565.00 1 185.80 369.30% 4 792.50 16.12%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 44 658.20 11 084.20 302.90% 51 452.70 -13.21%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 1 156 241.60 1 194 656.10 -3.22% 1 091 750.80 5.91%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 1 111 583.40 1 183 571.90 -6.08% 1 040 298.20 6.85%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 112 603.30 66 027.00 70.54% 112 561.10 0.04%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 1 069 881.50 1 102 320.50 -2.94% 1 022 742.20 4.61%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 957 278.20 1 036 293.50 -7.62% 910 181.10 5.17%
UK7 1.1.1 - Zboží -saldo 77 429.90 36 244.10 113.63% 81 246.40 -4.70%
UK8 1.1.1 - Zboží - vývoz 906 616.70 922 675.10 -1.74% 870 826.60 4.11%
UK9 1.1.1 - Zboží - dovoz 829 186.80 886 431.00 -6.46% 789 580.20 5.02%
UK10 1.1.2 - Služby -saldo 35 173.50 29 782.90 18.10% 31 314.80 12.32%
UK11 1.1.2 - Služby - vývoz 163 264.80 179 645.40 -9.12% 151 915.60 7.47%
UK12 1.1.2 - Služby - dovoz 128 091.30 149 862.50 -14.53% 120 600.90 6.21%
UK13 1.2 - Prvotní důchody- saldo -40 891.90 -58 818.50 -30.48% -40 721.00 0.42%
UK14 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 75 986.60 56 279.70 35.02% 61 097.20 24.37%
UK15 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 116 878.50 115 098.20 1.55% 101 818.20 14.79%
UK16 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - saldo 2 551.00 6 560.00 -61.11% 8 268.00 -69.15%
UK17 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy 15 102.00 16 121.00 -6.32% 16 575.00 -8.89%
UK18 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje 12 551.00 9 561.00 31.27% 8 307.00 51.09%
UK19 1.2.2 - Důchody z investic- saldo -58 369.80 -64 878.60 -10.03% -63 614.10 -8.24%
UK20 1.2.2 - Důchody z investic- příjmy 44 175.80 38 750.20 14.00% 28 293.80 56.13%
UK21 1.2.2 - Důchody z investic- výdaje 102 545.60 103 628.80 -1.05% 91 907.90 11.57%
UK22 z toho: 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- saldo -61 059.00 -68 923.40 -11.41% -71 815.80 -14.98%
UK23 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- příjmy 26 173.60 22 373.30 16.99% 14 519.30 80.27%
UK24 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- výdaje 87 232.60 91 296.70 -4.45% 86 335.20 1.04%
UK25 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic- saldo -5 213.20 -3 537.60 47.37% 1 749.30 - 398.02%
UK26 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic- příjmy 2 783.10 2 864.60 -2.85% 2 350.90 18.38%
UK27 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic- výdaje 7 996.40 6 402.20 24.90% 601.60 1 229.19%
UK28 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic- saldo 1 094.10 1 083.60 0.97% 2 175.00 -49.70%
UK29 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic- příjmy 8 410.70 7 013.50 19.92% 7 146.10 17.70%
UK30 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic- výdaje 7 316.60 5 929.90 23.38% 4 971.10 47.18%
UK31 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody- saldo 14 926.90 - 499.80 -3 086.57% 14 625.10 2.06%
UK32 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy 16 708.80 1 408.60 1 086.20% 16 228.40 2.96%
UK33 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody- výdaje 1 781.90 1 908.40 -6.63% 1 603.30 11.14%
UK34 1.3 - Druhotné důchody- saldo -27 053.30 3 875.70 - 798.02% -20 387.40 32.70%
UK35 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 10 373.40 36 055.80 -71.23% 7 911.50 31.12%
UK36 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 37 426.70 32 180.10 16.30% 28 298.90 32.25%
UK37 2 - Kapitálový účet- saldo -6 229.90 9 748.50 - 163.91% 1 335.60 - 566.45%
UK38 2 - Kapitálový účet- příjmy 11 323.80 35 153.20 -67.79% 8 155.10 38.86%
UK39 2 - Kapitálový účet- výdaje 17 553.60 25 404.70 -30.90% 6 819.50 157.40%
UK40 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 38 428.30 20 832.70 84.46% 52 788.30 -27.20%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 1 730.90 430.90 301.69% 2 023.30 -14.45%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 44 815.60 46 439.50 -3.50% 42 931.60 4.39%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 43 084.60 46 008.60 -6.36% 40 908.30 5.32%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 4 364.50 2 566.60 70.05% 4 426.30 -1.40%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 41 468.30 42 850.20 -3.22% 40 217.90 3.11%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 37 103.80 40 283.50 -7.89% 35 791.60 3.67%
UK7 1.1.1 - Zboží -saldo 3 001.20 1 408.90 113.02% 3 194.90 -6.06%
UK8 1.1.1 - Zboží - vývoz 35 140.20 35 866.90 -2.03% 34 244.10 2.62%
UK9 1.1.1 - Zboží - dovoz 32 139.00 34 458.00 -6.73% 31 049.20 3.51%
UK10 1.1.2 - Služby -saldo 1 363.30 1 157.70 17.76% 1 231.40 10.71%
UK11 1.1.2 - Služby - vývoz 6 328.10 6 983.30 -9.38% 5 973.90 5.93%
UK12 1.1.2 - Služby - dovoz 4 964.80 5 825.60 -14.78% 4 742.50 4.69%
UK13 1.2 - Prvotní důchody- saldo -1 585.00 -2 286.40 -30.68% -1 601.30 -1.02%
UK14 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 2 945.20 2 187.70 34.63% 2 402.60 22.58%
UK15 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 4 530.20 4 474.20 1.25% 4 003.90 13.14%
UK16 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - saldo 98.90 255.00 -61.22% 325.10 -69.58%
UK17 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy 585.30 626.70 -6.61% 651.80 -10.20%
UK18 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje 486.50 371.70 30.89% 326.70 48.91%
UK19 1.2.2 - Důchody z investic- saldo -2 262.40 -2 522.00 -10.29% -2 501.50 -9.56%
UK20 1.2.2 - Důchody z investic- příjmy 1 712.20 1 506.30 13.67% 1 112.60 53.89%
UK21 1.2.2 - Důchody z investic- výdaje 3 974.60 4 028.30 -1.33% 3 614.20 9.97%
UK22 z toho: 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- saldo -2 366.60 -2 679.20 -11.67% -2 824.10 -16.20%
UK23 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- příjmy 1 014.50 869.70 16.65% 571.00 77.67%
UK24 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- výdaje 3 381.10 3 548.90 -4.73% 3 395.00 -0.41%
UK25 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic- saldo - 202.10 - 137.50 46.98% 68.80 - 393.75%
UK26 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic- příjmy 107.90 111.40 -3.14% 92.40 16.77%
UK27 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic- výdaje 309.90 248.90 24.51% 23.70 1 207.59%
UK28 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic- saldo 42.40 42.10 0.71% 85.50 -50.41%
UK29 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic- příjmy 326.00 272.60 19.59% 281.00 16.01%
UK30 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic- výdaje 283.60 230.50 23.04% 195.50 45.06%
UK31 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody- saldo 578.60 -19.40 -3 082.47% 575.10 0.61%
UK32 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy 647.60 54.80 1 081.75% 638.20 1.47%
UK33 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody- výdaje 69.10 74.20 -6.87% 63.00 9.68%
UK34 1.3 - Druhotné důchody- saldo -1 048.60 150.70 - 795.82% - 801.70 30.80%
UK35 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 402.10 1 401.60 -71.31% 311.10 29.25%
UK36 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 450.60 1 250.90 15.96% 1 112.80 30.36%
UK37 2 - Kapitálový účet- saldo - 241.50 378.90 - 163.74% 52.50 - 560.00%
UK38 2 - Kapitálový účet- příjmy 438.90 1 366.50 -67.88% 320.70 36.86%
UK39 2 - Kapitálový účet- výdaje 680.40 987.50 -31.10% 268.20 153.69%
UK40 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 1 489.50 809.80 83.93% 2 075.80 -28.24%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo 1 944.40 493.40 294.08% 2 492.70 -22.00%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 50 341.40 53 176.20 -5.33% 52 892.30 -4.82%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 48 397.00 52 682.80 -8.14% 50 399.60 -3.97%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 4 902.60 2 939.00 66.81% 5 453.30 -10.10%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 46 581.40 49 066.20 -5.06% 49 549.10 -5.99%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 41 678.80 46 127.20 -9.64% 44 095.80 -5.48%
UK7 1.1.1 - Zboží -saldo 3 371.20 1 613.30 108.96% 3 936.20 -14.35%
UK8 1.1.1 - Zboží - vývoz 39 473.00 41 069.80 -3.89% 42 189.20 -6.44%
UK9 1.1.1 - Zboží - dovoz 36 101.80 39 456.60 -8.50% 38 253.00 -5.62%
UK10 1.1.2 - Služby -saldo 1 531.40 1 325.70 15.52% 1 517.10 0.94%
UK11 1.1.2 - Služby - vývoz 7 108.40 7 996.30 -11.10% 7 359.90 -3.42%
UK12 1.1.2 - Služby - dovoz 5 576.90 6 670.60 -16.40% 5 842.80 -4.55%
UK13 1.2 - Prvotní důchody- saldo -1 780.40 -2 618.10 -32.00% -1 972.80 -9.75%
UK14 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 3 308.40 2 505.10 32.07% 2 960.00 11.77%
UK15 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 5 088.80 5 123.20 -0.67% 4 932.80 3.16%
UK16 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - saldo 111.10 292.00 -61.95% 400.60 -72.27%
UK17 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy 657.50 717.60 -8.38% 803.00 -18.12%
UK18 1.2.1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje 546.50 425.60 28.41% 402.50 35.78%
UK19 1.2.2 - Důchody z investic- saldo -2 541.40 -2 887.90 -12.00% -3 081.90 -17.54%
UK20 1.2.2 - Důchody z investic- příjmy 1 923.40 1 724.80 11.51% 1 370.80 40.31%
UK21 1.2.2 - Důchody z investic- výdaje 4 464.70 4 612.70 -3.21% 4 452.70 0.27%
UK22 z toho: 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- saldo -2 658.40 -3 067.90 -13.35% -3 479.30 -23.59%
UK23 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- příjmy 1 139.60 995.90 14.43% 703.40 62.01%
UK24 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- výdaje 3 798.00 4 063.80 -6.54% 4 182.70 -9.20%
UK25 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic- saldo - 227.00 - 157.50 44.13% 84.80 - 367.69%
UK26 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic- příjmy 121.20 127.50 -4.94% 113.90 6.41%
UK27 1.2.2.2 - Důchody z portfoliových investic- výdaje 348.20 285.00 22.18% 29.10 1 096.56%
UK28 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic- saldo 47.60 48.20 -1.24% 105.40 -54.84%
UK29 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic- příjmy 366.20 312.20 17.30% 346.20 5.78%
UK30 1.2.2.3 - Důchody z ostatních investic- výdaje 318.60 264.00 20.68% 240.80 32.31%
UK31 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody- saldo 649.90 -22.20 -3 027.48% 708.50 -8.27%
UK32 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy 727.50 62.70 1 060.29% 786.20 -7.47%
UK33 1.2.3 - Ostatní prvotní důchody- výdaje 77.60 84.90 -8.60% 77.70 -0.13%
UK34 1.3 - Druhotné důchody- saldo -1 177.90 172.50 - 782.84% - 987.70 19.26%
UK35 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 451.60 1 604.90 -71.86% 383.30 17.82%
UK36 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 629.50 1 432.40 13.76% 1 371.00 18.85%
UK37 2 - Kapitálový účet- saldo - 271.20 433.90 - 162.50% 64.70 - 519.17%
UK38 2 - Kapitálový účet- příjmy 493.00 1 564.70 -68.49% 395.10 24.78%
UK39 2 - Kapitálový účet- výdaje 764.30 1 130.80 -32.41% 330.40 131.33%
UK40 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu 1 673.10 927.30 80.43% 2 557.40 -34.58%
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR
Běžný účet (B12)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD
Běžný účet (B12)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet (B12)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Běžný účet (B12)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
C-BÚ-Druhotné důchody-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-CR (10 hodnot, 31.03.2016)
Kapitálový účet-DB (10 hodnot, 31.03.2016)
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET (10 hodnot, 31.03.2016)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK
Běžný účet - saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
Běžný účet - příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
Běžný účet - výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží a služby - saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží a služby - vývoz (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží a služby - dovoz (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží -saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží - vývoz (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží - dovoz (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Služby -saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Služby - vývoz (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Služby - dovoz (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Prvotní důchody- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Prvotní důchody- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Prvotní důchody- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Důchody z investic- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Důchody z investic- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Důchody z investic- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
z toho: 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z přímých investice- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z přímých investice- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z ostatních investic- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z ostatních investic- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Druhotné důchody- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Druhotné důchody- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Druhotné důchody- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálový účet- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálový účet- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálový účet- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (105 hodnot, 31.03.2019)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD
Běžný účet - saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
Běžný účet - příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
Běžný účet - výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží a služby - saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží a služby - vývoz (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží a služby - dovoz (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží -saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží - vývoz (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží - dovoz (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Služby -saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Služby - vývoz (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Služby - dovoz (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Prvotní důchody- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Prvotní důchody- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Prvotní důchody- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Důchody z investic- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Důchody z investic- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Důchody z investic- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
z toho: 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z přímých investice- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z přímých investice- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z ostatních investic- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z ostatních investic- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Druhotné důchody- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Druhotné důchody- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Druhotné důchody- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálový účet- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálový účet- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálový účet- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (105 hodnot, 31.03.2019)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR
Běžný účet - saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
Běžný účet - příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
Běžný účet - výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží a služby - saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží a služby - vývoz (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží a služby - dovoz (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží -saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží - vývoz (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Zboží - dovoz (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Služby -saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Služby - vývoz (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Služby - dovoz (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Prvotní důchody- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Prvotní důchody- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Prvotní důchody- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
1 - Náhrady zaměstnancům - výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Důchody z investic- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Důchody z investic- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
2 - Důchody z investic- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
z toho: 1.2.2.1 - Důchody z přímých investice- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z přímých investice- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z přímých investice- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z portfoliových investic- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z portfoliových investic- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z portfoliových investic- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z ostatních investic- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z ostatních investic- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
- Důchody z ostatních investic- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Ostatní prvotní důchody- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Druhotné důchody- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Druhotné důchody- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Druhotné důchody- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálový účet- saldo (105 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálový účet- příjmy (105 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálový účet- výdaje (105 hodnot, 31.03.2019)
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (105 hodnot, 31.03.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet (Základní ukazatele)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies