Platební bilance (Čtvrtletí»Základní ukazatele) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -44 672.90 7 876.30 - 667.18% -34 547.80 29.31%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 1 065 702.00 1 139 576.80 -6.48% 1 003 550.30 6.19%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 1 110 374.90 1 131 700.50 -1.88% 1 038 098.10 6.96%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 55 901.00 106 938.10 -47.73% 74 123.20 -24.58%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 998 432.30 1 057 526.10 -5.59% 942 652.40 5.92%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 942 531.40 950 587.90 -0.85% 868 529.20 8.52%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -90 084.80 -86 136.10 4.58% -94 292.40 -4.46%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 50 180.90 67 700.80 -25.88% 50 223.70 -0.09%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 140 265.70 153 836.90 -8.82% 144 516.10 -2.94%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo -10 489.10 -12 925.70 -18.85% -14 378.60 -27.05%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 17 088.70 14 349.90 19.09% 10 674.20 60.09%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 27 577.80 27 275.60 1.11% 25 052.80 10.08%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 4 209.30 -1 289.60 - 426.40% 8 195.90 -48.64%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 12 473.00 6 570.40 89.84% 10 125.10 23.19%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 8 263.80 7 860.00 5.14% 1 929.10 328.38%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -28 905.00 3 252.20 - 988.78% -2 572.40 1 023.66%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 65 207.50 35 544.20 83.45% 94 447.10 -30.96%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 94 112.50 32 292.00 191.44% 97 019.50 -3.00%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo -2 637.70 -31 338.70 -91.58% -12 064.20 -78.14%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 49 133.50 17 662.90 178.17% 40 470.10 21.41%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 51 771.20 49 001.60 5.65% 52 534.30 -1.45%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -2 245.20 96 633.10 - 102.32% 152 608.80 - 101.47%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 4 157.60 6 320.10 -34.22% 15 404.40 -73.01%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 6 402.80 -90 313.00 - 107.09% - 137 204.40 - 104.67%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -41.60 -5 871.80 -99.29% -6 668.80 -99.38%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva -8 281.00 -9 167.00 -9.67% -16 334.90 -49.30%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva -8 239.40 -3 295.20 150.04% -9 666.20 -14.76%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo -17 568.60 -73 904.80 -76.23% - 149 853.40 -88.28%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 26 609.40 2 993.70 788.85% 41 502.30 -35.88%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 44 178.00 76 898.50 -42.55% 191 355.80 -76.91%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo -6 412.00 17 734.50 - 136.16% 13 405.20 - 147.83%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva -6 412.00 17 734.50 - 136.16% 13 405.20 - 147.83%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -40 463.70 6 586.70 - 714.32% -26 351.90 53.55%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -28 905.00 3 252.20 - 988.78% -2 572.40 1 023.66%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 11 558.60 -3 334.40 - 446.65% 23 779.50 -51.39%

Platební bilance v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -1 737.20 302.70 - 673.90% -1 330.00 30.62%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 41 442.80 43 796.20 -5.37% 38 635.20 7.27%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 43 180.00 43 493.50 -0.72% 39 965.30 8.04%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 2 173.90 4 109.80 -47.10% 2 853.60 -23.82%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 38 826.80 40 642.80 -4.47% 36 290.80 6.99%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 36 653.00 36 533.00 0.33% 33 437.10 9.62%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -3 503.20 -3 310.40 5.82% -3 630.10 -3.50%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 1 951.40 2 601.90 -25.00% 1 933.50 0.93%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 5 454.60 5 912.30 -7.74% 5 563.70 -1.96%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo - 407.90 - 496.80 -17.89% - 553.60 -26.32%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 664.50 551.50 20.49% 410.90 61.72%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 072.40 1 048.30 2.30% 964.50 11.19%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 163.70 -49.60 - 430.04% 315.50 -48.11%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 485.00 252.50 92.08% 389.80 24.42%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 321.40 302.10 6.39% 74.30 332.57%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -1 124.10 125.00 - 999.28% -99.00 1 035.45%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 535.80 1 366.00 85.64% 3 636.10 -30.26%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 3 659.80 1 241.00 194.91% 3 735.10 -2.02%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 102.60 -1 204.40 -91.48% - 464.50 -77.91%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 1 910.70 678.80 181.48% 1 558.00 22.64%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 013.30 1 883.20 6.91% 2 022.50 -0.45%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo -87.30 3 713.80 - 102.35% 5 875.20 - 101.49%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 161.70 242.90 -33.43% 593.00 -72.73%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 249.00 -3 470.90 - 107.17% -5 282.20 - 104.71%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1.60 - 225.70 -99.29% - 256.70 -99.38%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 322.00 - 352.30 -8.60% - 628.90 -48.80%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 320.40 - 126.60 153.08% - 372.10 -13.89%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 683.20 -2 840.30 -75.95% -5 769.10 -88.16%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 034.80 115.10 799.04% 1 597.80 -35.24%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 1 718.00 2 955.40 -41.87% 7 366.90 -76.68%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 249.30 681.60 - 136.58% 516.10 - 148.30%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 249.30 681.60 - 136.58% 516.10 - 148.30%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -1 573.50 253.10 - 721.69% -1 014.50 55.10%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -1 124.10 125.00 - 999.28% -99.00 1 035.45%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 449.50 - 128.10 - 450.90% 915.50 -50.90%

Platební bilance v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 - Běžný účet - saldo -2 033.60 352.90 - 676.25% -1 570.10 29.52%
UK2 1 - Běžný účet - příjmy 48 513.80 51 060.90 -4.99% 45 609.70 6.37%
UK3 1 - Běžný účet - výdaje 50 547.40 50 708.00 -0.32% 47 179.80 7.14%
UK4 1.1 - Zboží a služby - saldo 2 544.80 4 791.60 -46.89% 3 368.80 -24.46%
UK5 1.1 - Zboží a služby - vývoz 45 451.50 47 384.40 -4.08% 42 842.00 6.09%
UK6 1.1 - Zboží a služby - dovoz 42 906.70 42 592.90 0.74% 39 473.20 8.70%
UK7 1.2 - Prvotní důchody- saldo -4 100.90 -3 859.50 6.25% -4 285.40 -4.31%
UK8 1.2 - Prvotní důchody- příjmy 2 284.40 3 033.50 -24.69% 2 282.60 0.08%
UK9 1.2 - Prvotní důchody- výdaje 6 385.30 6 893.00 -7.37% 6 568.00 -2.78%
UK10 1.3 - Druhotné důchody- saldo - 477.50 - 579.20 -17.56% - 653.50 -26.93%
UK11 1.3 - Druhotné důchody- příjmy 777.90 643.00 20.98% 485.10 60.36%
UK12 1.3 - Druhotné důchody- výdaje 1 255.40 1 222.10 2.72% 1 138.60 10.26%
UK13 2 - Kapitálový účet - saldo 191.60 -57.80 - 431.49% 372.50 -48.56%
UK14 2 - Kapitálový účet - příjmy 567.80 294.40 92.87% 460.20 23.38%
UK15 2 - Kapitálový účet - výdaje 376.20 352.20 6.81% 87.70 328.96%
UK16 3 - Finanční účet - saldo -1 315.80 145.70 -1 003.09% - 116.90 1 025.58%
UK17 3 - Finanční účet - aktiva 2 968.40 1 592.60 86.39% 4 292.50 -30.85%
UK18 3 - Finanční účet - pasiva 4 284.30 1 446.90 196.10% 4 409.40 -2.84%
UK19 3.1 - Přímé investice - saldo - 120.10 -1 404.20 -91.45% - 548.30 -78.10%
UK20 3.1 - Přímé investice - aktiva 2 236.70 791.40 182.63% 1 839.30 21.61%
UK21 3.1 - Přímé investice - pasiva 2 356.80 2 195.60 7.34% 2 387.60 -1.29%
UK22 3.2 - Portfoliové investice - saldo - 102.20 4 329.80 - 102.36% 6 935.80 - 101.47%
UK23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva 189.30 283.20 -33.16% 700.10 -72.96%
UK24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva 291.50 -4 046.60 - 107.20% -6 235.70 - 104.67%
UK25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo -1.90 - 263.10 -99.28% - 303.10 -99.37%
UK26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva - 377.00 - 410.70 -8.21% - 742.40 -49.22%
UK27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva - 375.10 - 147.60 154.13% - 439.30 -14.61%
UK28 3.4 - Ostatní investice - saldo - 799.80 -3 311.40 -75.85% -6 810.60 -88.26%
UK29 3.4 - Ostatní investice - aktiva 1 211.30 134.10 803.28% 1 886.20 -35.78%
UK30 3.4 - Ostatní investice - pasiva 2 011.10 3 445.60 -41.63% 8 696.80 -76.88%
UK31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo - 291.90 794.60 - 136.74% 609.20 - 147.92%
UK32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva - 291.90 794.60 - 136.74% 609.20 - 147.92%
UK34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu -1 842.00 295.10 - 724.20% -1 197.70 53.79%
UK35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu -1 315.80 145.70 -1 003.09% - 116.90 1 025.58%
UK36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo 526.20 - 149.40 - 452.21% 1 080.70 -51.31%
Platební bilance v mil. EUR
Běžný účet - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Běžný účet - příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
Běžný účet - výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Zboží a služby - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Zboží a služby - vývoz (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Zboží a služby - dovoz (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Prvotní důchody- saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Prvotní důchody- příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Prvotní důchody- výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Druhotné důchody- saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Druhotné důchody- příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Druhotné důchody- výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálový účet - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálový účet - příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálový účet - výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
Finanční účet - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Finanční účet - aktiva (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční účet - pasiva (59 hodnot, 30.09.2018)
1 - Přímé investice - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Přímé investice - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Přímé investice - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Portfoliové investice - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Portfoliové investice - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Portfoliové investice - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - Ostatní investice - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - Ostatní investice - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - Ostatní investice - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Rezervní aktiva - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Rezervní aktiva - pasiva
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Platební bilance v mil. USD
Běžný účet - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Běžný účet - příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
Běžný účet - výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Zboží a služby - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Zboží a služby - vývoz (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Zboží a služby - dovoz (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Prvotní důchody- saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Prvotní důchody- příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Prvotní důchody- výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Druhotné důchody- saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Druhotné důchody- příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Druhotné důchody- výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálový účet - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálový účet - příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálový účet - výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
Finanční účet - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Finanční účet - aktiva (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční účet - pasiva (59 hodnot, 30.09.2018)
1 - Přímé investice - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Přímé investice - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Přímé investice - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Portfoliové investice - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Portfoliové investice - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Portfoliové investice - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - Ostatní investice - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - Ostatní investice - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - Ostatní investice - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Rezervní aktiva - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Rezervní aktiva - pasiva
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Platební bilance v mil. CZK
Běžný účet - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Běžný účet - příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
Běžný účet - výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Zboží a služby - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Zboží a služby - vývoz (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Zboží a služby - dovoz (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Prvotní důchody- saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Prvotní důchody- příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Prvotní důchody- výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Druhotné důchody- saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Druhotné důchody- příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Druhotné důchody- výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálový účet - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálový účet - příjmy (103 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálový účet - výdaje (103 hodnoty, 30.09.2018)
Finanční účet - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
Finanční účet - aktiva (59 hodnot, 30.09.2018)
Finanční účet - pasiva (59 hodnot, 30.09.2018)
1 - Přímé investice - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Přímé investice - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
1 - Přímé investice - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Portfoliové investice - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Portfoliové investice - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
2 - Portfoliové investice - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - Ostatní investice - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - Ostatní investice - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - Ostatní investice - pasiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Rezervní aktiva - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Rezervní aktiva - pasiva
3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu (103 hodnoty, 30.09.2018)
4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (103 hodnoty, 30.09.2018)
5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo (103 hodnoty, 30.09.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance (V metodice BPM5)
Platební bilance (Externí sektor)
Platební bilance (V metodice BPM6)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Statistika platební bilance (BPM 6))
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Platební bilance)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Počet přeshraničně působících platebních institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet platebních institucí, které poskytují služby přes pobočku (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies