Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance výnosů - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2011 - 140 986.80
Max 30.06.1995 750.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 - 132 281.10 -24 969.00 - 107 312.10 429.78% -83 759.50 -48 521.60 57.93%
31.03.2014 -24 969.00 -77 380.30 52 411.30 -67.73% -65 898.10 40 929.10 -62.11%
31.12.2013 -77 380.30 -85 413.20 8 032.90 -9.40% -72 565.90 -4 814.40 6.63%
30.09.2013 -85 413.20 -83 759.50 -1 653.70 1.97% -87 275.60 1 862.40 -2.13%
30.06.2013 -83 759.50 -65 898.10 -17 861.40 27.10% -57 805.40 -25 954.10 44.90%
31.03.2013 -65 898.10 -72 565.90 6 667.80 -9.19% -42 235.30 -23 662.80 56.03%
31.12.2012 -72 565.90 -87 275.60 14 709.70 -16.85% -47 398.50 -25 167.40 53.10%
30.09.2012 -87 275.60 -57 805.40 -29 470.20 50.98% -50 076.20 -37 199.40 74.29%
30.06.2012 -57 805.40 -42 235.30 -15 570.10 36.87% - 140 986.80 83 181.40 -59.00%
31.03.2012 -42 235.30 -47 398.50 5 163.20 -10.89% -17 059.40 -25 175.90 147.58%
31.12.2011 -47 398.50 -50 076.20 2 677.70 -5.35% -57 935.00 10 536.50 -18.19%
30.09.2011 -50 076.20 - 140 986.80 90 910.60 -64.48% - 114 795.10 64 718.90 -56.38%
30.06.2011 - 140 986.80 -17 059.40 - 123 927.40 726.45% -82 224.20 -58 762.60 71.47%
31.03.2011 -17 059.40 -57 935.00 40 875.60 -70.55% -30 000.80 12 941.40 -43.14%
31.12.2010 -57 935.00 - 114 795.10 56 860.10 -49.53% -48 829.50 -9 105.50 18.65%
30.09.2010 - 114 795.10 -82 224.20 -32 570.90 39.61% -63 699.10 -51 096.00 80.21%
30.06.2010 -82 224.20 -30 000.80 -52 223.40 174.07% -96 601.30 14 377.10 -14.88%
31.03.2010 -30 000.80 -48 829.50 18 828.70 -38.56% -40 498.80 10 498.00 -25.92%
31.12.2009 -48 829.50 -63 699.10 14 869.60 -23.34% -35 967.70 -12 861.80 35.76%
30.09.2009 -63 699.10 -96 601.30 32 902.20 -34.06% -39 937.30 -23 761.80 59.50%
30.06.2009 -96 601.30 -40 498.80 -56 102.50 138.53% -90 330.20 -6 271.10 6.94%
31.03.2009 -40 498.80 -35 967.70 -4 531.10 12.60% -8 648.30 -31 850.50 368.29%
31.12.2008 -35 967.70 -39 937.30 3 969.60 -9.94% -70 415.20 34 447.50 -48.92%
30.09.2008 -39 937.30 -90 330.20 50 392.90 -55.79% -78 211.10 38 273.80 -48.94%
30.06.2008 -90 330.20 -8 648.30 -81 681.90 944.49% -83 857.50 -6 472.70 7.72%
31.03.2008 -8 648.30 -70 415.20 61 766.90 -87.72% -22 214.80 13 566.50 -61.07%
31.12.2007 -70 415.20 -78 211.10 7 795.90 -9.97% -57 177.40 -13 237.80 23.15%
30.09.2007 -78 211.10 -83 857.50 5 646.40 -6.73% -42 304.20 -35 906.90 84.88%
30.06.2007 -83 857.50 -22 214.80 -61 642.70 277.48% -51 853.10 -32 004.40 61.72%
31.03.2007 -22 214.80 -57 177.40 34 962.60 -61.15% -13 240.10 -8 974.70 67.78%
31.12.2006 -57 177.40 -42 304.20 -14 873.20 35.16% -24 594.70 -32 582.70 132.48%
30.09.2006 -42 304.20 -51 853.10 9 548.90 -18.42% -32 260.40 -10 043.80 31.13%
30.06.2006 -51 853.10 -13 240.10 -38 613.00 291.64% -53 250.10 1 397.00 -2.62%
31.03.2006 -13 240.10 -24 594.70 11 354.60 -46.17% -18 206.60 4 966.50 -27.28%
31.12.2005 -24 594.70 -32 260.40 7 665.70 -23.76% -31 990.30 7 395.60 -23.12%
30.09.2005 -32 260.40 -53 250.10 20 989.70 -39.42% -62 907.70 30 647.30 -48.72%
30.06.2005 -53 250.10 -18 206.60 -35 043.50 192.48% -42 873.00 -10 377.10 24.20%
31.03.2005 -18 206.60 -31 990.30 13 783.70 -43.09% -18 866.90 660.30 -3.50%
31.12.2004 -31 990.30 -62 907.70 30 917.40 -49.15% -40 134.40 8 144.10 -20.29%
30.09.2004 -62 907.70 -42 873.00 -20 034.70 46.73% -39 482.80 -23 424.90 59.33%
30.06.2004 -42 873.00 -18 866.90 -24 006.10 127.24% -25 266.60 -17 606.40 69.68%
31.03.2004 -18 866.90 -40 134.40 21 267.50 -52.99% -14 974.60 -3 892.30 25.99%
31.12.2003 -40 134.40 -39 482.80 - 651.60 1.65% -32 324.60 -7 809.80 24.16%
30.09.2003 -39 482.80 -25 266.60 -14 216.20 56.26% -34 228.20 -5 254.60 15.35%
30.06.2003 -25 266.60 -14 974.60 -10 292.00 68.73% -25 209.20 -57.40 0.23%
31.03.2003 -14 974.60 -32 324.60 17 350.00 -53.67% -23 853.00 8 878.40 -37.22%
31.12.2002 -32 324.60 -34 228.20 1 903.60 -5.56% -14 280.50 -18 044.10 126.35%
30.09.2002 -34 228.20 -25 209.20 -9 019.00 35.78% -29 693.80 -4 534.40 15.27%
30.06.2002 -25 209.20 -23 853.00 -1 356.20 5.69% -22 672.40 -2 536.80 11.19%
31.03.2002 -23 853.00 -14 280.50 -9 572.50 67.03% -16 902.20 -6 950.80 41.12%
31.12.2001 -14 280.50 -29 693.80 15 413.30 -51.91% -14 898.90 618.40 -4.15%
30.09.2001 -29 693.80 -22 672.40 -7 021.40 30.97% -13 872.50 -15 821.30 114.05%
30.06.2001 -22 672.40 -16 902.20 -5 770.20 34.14% -12 210.80 -10 461.60 85.67%
31.03.2001 -16 902.20 -14 898.90 -2 003.30 13.45% -11 996.20 -4 906.00 40.90%
31.12.2000 -14 898.90 -13 872.50 -1 026.40 7.40% -7 105.80 -7 793.10 109.67%
30.09.2000 -13 872.50 -12 210.80 -1 661.70 13.61% -15 606.10 1 733.60 -11.11%
30.06.2000 -12 210.80 -11 996.20 - 214.60 1.79% -13 074.20 863.40 -6.60%
31.03.2000 -11 996.20 -7 105.80 -4 890.40 68.82% -10 887.50 -1 108.70 10.18%
31.12.1999 -7 105.80 -15 606.10 8 500.30 -54.47% -9 012.10 1 906.30 -21.15%
30.09.1999 -15 606.10 -13 074.20 -2 531.90 19.37% -9 354.70 -6 251.40 66.83%
30.06.1999 -13 074.20 -10 887.50 -2 186.70 20.08% -9 411.30 -3 662.90 38.92%
31.03.1999 -10 887.50 -9 012.10 -1 875.40 20.81% -7 299.90 -3 587.60 49.15%
31.12.1998 -9 012.10 -9 354.70 342.60 -3.66% -6 172.60 -2 839.50 46.00%
30.09.1998 -9 354.70 -9 411.30 56.60 -0.60% -6 986.90 -2 367.80 33.89%
30.06.1998 -9 411.30 -7 299.90 -2 111.40 28.92% -6 606.40 -2 804.90 42.46%
31.03.1998 -7 299.90 -6 172.60 -1 127.30 18.26% -5 336.50 -1 963.40 36.79%
31.12.1997 -6 172.60 -6 986.90 814.30 -11.65% -5 206.20 - 966.40 18.56%
30.09.1997 -6 986.90 -6 606.40 - 380.50 5.76% -6 120.70 - 866.20 14.15%
30.06.1997 -6 606.40 -5 336.50 -1 269.90 23.80% -6 086.70 - 519.70 8.54%
31.03.1997 -5 336.50 -5 206.20 - 130.30 2.50% -2 197.40 -3 139.10 142.86%
31.12.1996 -5 206.20 -6 120.70 914.50 -14.94% - 917.40 -4 288.80 467.50%
30.09.1996 -6 120.70 -6 086.70 -34.00 0.56% - 696.40 -5 424.30 778.91%
30.06.1996 -6 086.70 -2 197.40 -3 889.30 177.00% 750.20 -6 836.90 - 911.34%
31.03.1996 -2 197.40 - 917.40 -1 280.00 139.52% -1 940.40 - 257.00 13.24%
31.12.1995 - 917.40 - 696.40 - 221.00 31.73% -1 142.00 224.60 -19.67%
30.09.1995 - 696.40 750.20 -1 446.60 - 192.83% 507.90 -1 204.30 - 237.11%
30.06.1995 750.20 -1 940.40 2 690.60 - 138.66% 94.60 655.60 693.02%
31.03.1995 -1 940.40 -1 142.00 - 798.40 69.91% -41.30 -1 899.10 4 598.31%
31.12.1994 -1 142.00 507.90 -1 649.90 - 324.85% -1 688.70 546.70 -32.37%
30.09.1994 507.90 94.60 413.30 436.89% -1 022.60 1 530.50 - 149.67%
30.06.1994 94.60 -41.30 135.90 - 329.06% - 656.90 751.50 - 114.40%
31.03.1994 -41.30 -1 688.70 1 647.40 -97.55% -56.50 15.20 -26.90%
31.12.1993 -1 688.70 -1 022.60 - 666.10 65.14% - - -
30.09.1993 -1 022.60 - 656.90 - 365.70 55.67% - - -
30.06.1993 - 656.90 -56.50 - 600.40 1 062.65% - - -
31.03.1993 -56.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance výnosů - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - celkem (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - celkem (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - celkem (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
Zahraniční zadluženost celkem (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Banky celkem (Rizikové expozice)
Rizikové expozice celkem (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem (Banky celkem)
Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem (Banky celkem)
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (Banky celkem)
Rizikové expozice pro operační riziko celkem (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.