Bilance služeb - výdaje - ostatní služby - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Bilance služeb - výdaje - ostatní služby obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance služeb - výdaje - ostatní služby - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2012 65 795.60
Min 31.03.1994 12 579.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 57 925.10 48 301.70 9 623.40 19.92% 51 872.40 6 052.70 11.67%
31.03.2014 48 301.70 59 581.60 -11 279.90 -18.93% 46 030.80 2 270.90 4.93%
31.12.2013 59 581.60 48 776.10 10 805.50 22.15% 65 795.60 -6 214.00 -9.44%
30.09.2013 48 776.10 51 872.40 -3 096.30 -5.97% 52 746.00 -3 969.90 -7.53%
30.06.2013 51 872.40 46 030.80 5 841.60 12.69% 49 530.70 2 341.70 4.73%
31.03.2013 46 030.80 65 795.60 -19 764.80 -30.04% 45 940.30 90.50 0.20%
31.12.2012 65 795.60 52 746.00 13 049.60 24.74% 61 555.60 4 240.00 6.89%
30.09.2012 52 746.00 49 530.70 3 215.30 6.49% 42 478.90 10 267.10 24.17%
30.06.2012 49 530.70 45 940.30 3 590.40 7.82% 41 430.50 8 100.20 19.55%
31.03.2012 45 940.30 61 555.60 -15 615.30 -25.37% 40 583.80 5 356.50 13.20%
31.12.2011 61 555.60 42 478.90 19 076.70 44.91% 52 460.00 9 095.60 17.34%
30.09.2011 42 478.90 41 430.50 1 048.40 2.53% 40 004.40 2 474.50 6.19%
30.06.2011 41 430.50 40 583.80 846.70 2.09% 39 972.90 1 457.60 3.65%
31.03.2011 40 583.80 52 460.00 -11 876.20 -22.64% 35 265.60 5 318.20 15.08%
31.12.2010 52 460.00 40 004.40 12 455.60 31.14% 43 590.90 8 869.10 20.35%
30.09.2010 40 004.40 39 972.90 31.50 0.08% 33 176.70 6 827.70 20.58%
30.06.2010 39 972.90 35 265.60 4 707.30 13.35% 41 071.70 -1 098.80 -2.68%
31.03.2010 35 265.60 43 590.90 -8 325.30 -19.10% 35 455.50 - 189.90 -0.54%
31.12.2009 43 590.90 33 176.70 10 414.20 31.39% 44 285.90 - 695.00 -1.57%
30.09.2009 33 176.70 41 071.70 -7 895.00 -19.22% 34 355.00 -1 178.30 -3.43%
30.06.2009 41 071.70 35 455.50 5 616.20 15.84% 36 096.40 4 975.30 13.78%
31.03.2009 35 455.50 44 285.90 -8 830.40 -19.94% 33 689.10 1 766.40 5.24%
31.12.2008 44 285.90 34 355.00 9 930.90 28.91% 44 131.10 154.80 0.35%
30.09.2008 34 355.00 36 096.40 -1 741.40 -4.82% 36 703.80 -2 348.80 -6.40%
30.06.2008 36 096.40 33 689.10 2 407.30 7.15% 35 867.20 229.20 0.64%
31.03.2008 33 689.10 44 131.10 -10 442.00 -23.66% 33 422.60 266.50 0.80%
31.12.2007 44 131.10 36 703.80 7 427.30 20.24% 43 741.60 389.50 0.89%
30.09.2007 36 703.80 35 867.20 836.60 2.33% 34 864.50 1 839.30 5.28%
30.06.2007 35 867.20 33 422.60 2 444.60 7.31% 36 022.20 - 155.00 -0.43%
31.03.2007 33 422.60 43 741.60 -10 319.00 -23.59% 34 975.20 -1 552.60 -4.44%
31.12.2006 43 741.60 34 864.50 8 877.10 25.46% 42 069.70 1 671.90 3.97%
30.09.2006 34 864.50 36 022.20 -1 157.70 -3.21% 33 222.30 1 642.20 4.94%
30.06.2006 36 022.20 34 975.20 1 047.00 2.99% 32 718.20 3 304.00 10.10%
31.03.2006 34 975.20 42 069.70 -7 094.50 -16.86% 27 740.60 7 234.60 26.08%
31.12.2005 42 069.70 33 222.30 8 847.40 26.63% 34 503.00 7 566.70 21.93%
30.09.2005 33 222.30 32 718.20 504.10 1.54% 30 440.00 2 782.30 9.14%
30.06.2005 32 718.20 27 740.60 4 977.60 17.94% 31 391.00 1 327.20 4.23%
31.03.2005 27 740.60 34 503.00 -6 762.40 -19.60% 28 217.00 - 476.40 -1.69%
31.12.2004 34 503.00 30 440.00 4 063.00 13.35% 31 321.80 3 181.20 10.16%
30.09.2004 30 440.00 31 391.00 - 951.00 -3.03% 30 865.60 - 425.60 -1.38%
30.06.2004 31 391.00 28 217.00 3 174.00 11.25% 28 769.40 2 621.60 9.11%
31.03.2004 28 217.00 31 321.80 -3 104.80 -9.91% 26 812.70 1 404.30 5.24%
31.12.2003 31 321.80 30 865.60 456.20 1.48% 35 309.80 -3 988.00 -11.29%
30.09.2003 30 865.60 28 769.40 2 096.20 7.29% 32 450.30 -1 584.70 -4.88%
30.06.2003 28 769.40 26 812.70 1 956.70 7.30% 28 553.20 216.20 0.76%
31.03.2003 26 812.70 35 309.80 -8 497.10 -24.06% 32 084.90 -5 272.20 -16.43%
31.12.2002 35 309.80 32 450.30 2 859.50 8.81% 34 161.20 1 148.60 3.36%
30.09.2002 32 450.30 28 553.20 3 897.10 13.65% 33 009.10 - 558.80 -1.69%
30.06.2002 28 553.20 32 084.90 -3 531.70 -11.01% 31 875.50 -3 322.30 -10.42%
31.03.2002 32 084.90 34 161.20 -2 076.30 -6.08% 29 286.40 2 798.50 9.56%
31.12.2001 34 161.20 33 009.10 1 152.10 3.49% 38 380.80 -4 219.60 -10.99%
30.09.2001 33 009.10 31 875.50 1 133.60 3.56% 35 037.40 -2 028.30 -5.79%
30.06.2001 31 875.50 29 286.40 2 589.10 8.84% 31 985.60 - 110.10 -0.34%
31.03.2001 29 286.40 38 380.80 -9 094.40 -23.70% 27 929.60 1 356.80 4.86%
31.12.2000 38 380.80 35 037.40 3 343.40 9.54% 32 788.30 5 592.50 17.06%
30.09.2000 35 037.40 31 985.60 3 051.80 9.54% 30 637.90 4 399.50 14.36%
30.06.2000 31 985.60 27 929.60 4 056.00 14.52% 30 369.60 1 616.00 5.32%
31.03.2000 27 929.60 32 788.30 -4 858.70 -14.82% 29 722.50 -1 792.90 -6.03%
31.12.1999 32 788.30 30 637.90 2 150.40 7.02% 28 241.20 4 547.10 16.10%
30.09.1999 30 637.90 30 369.60 268.30 0.88% 22 120.30 8 517.60 38.51%
30.06.1999 30 369.60 29 722.50 647.10 2.18% 26 221.60 4 148.00 15.82%
31.03.1999 29 722.50 28 241.20 1 481.30 5.25% 24 269.40 5 453.10 22.47%
31.12.1998 28 241.20 22 120.30 6 120.90 27.67% 20 156.00 8 085.20 40.11%
30.09.1998 22 120.30 26 221.60 -4 101.30 -15.64% 16 919.00 5 201.30 30.74%
30.06.1998 26 221.60 24 269.40 1 952.20 8.04% 20 375.40 5 846.20 28.69%
31.03.1998 24 269.40 20 156.00 4 113.40 20.41% 18 334.60 5 934.80 32.37%
31.12.1997 20 156.00 16 919.00 3 237.00 19.13% 19 269.30 886.70 4.60%
30.09.1997 16 919.00 20 375.40 -3 456.40 -16.96% 17 795.20 - 876.20 -4.92%
30.06.1997 20 375.40 18 334.60 2 040.80 11.13% 18 453.40 1 922.00 10.42%
31.03.1997 18 334.60 19 269.30 - 934.70 -4.85% 15 160.30 3 174.30 20.94%
31.12.1996 19 269.30 17 795.20 1 474.10 8.28% 15 237.90 4 031.40 26.46%
30.09.1996 17 795.20 18 453.40 - 658.20 -3.57% 16 860.70 934.50 5.54%
30.06.1996 18 453.40 15 160.30 3 293.10 21.72% 17 993.10 460.30 2.56%
31.03.1996 15 160.30 15 237.90 -77.60 -0.51% 14 758.30 402.00 2.72%
31.12.1995 15 237.90 16 860.70 -1 622.80 -9.62% 17 644.20 -2 406.30 -13.64%
30.09.1995 16 860.70 17 993.10 -1 132.40 -6.29% 15 604.70 1 256.00 8.05%
30.06.1995 17 993.10 14 758.30 3 234.80 21.92% 18 374.50 - 381.40 -2.08%
31.03.1995 14 758.30 17 644.20 -2 885.90 -16.36% 12 579.80 2 178.50 17.32%
31.12.1994 17 644.20 15 604.70 2 039.50 13.07% 19 945.10 -2 300.90 -11.54%
30.09.1994 15 604.70 18 374.50 -2 769.80 -15.07% 19 249.80 -3 645.10 -18.94%
30.06.1994 18 374.50 12 579.80 5 794.70 46.06% 15 945.70 2 428.80 15.23%
31.03.1994 12 579.80 19 945.10 -7 365.30 -36.93% 16 315.00 -3 735.20 -22.89%
31.12.1993 19 945.10 19 249.80 695.30 3.61% - - -
30.09.1993 19 249.80 15 945.70 3 304.10 20.72% - - -
30.06.1993 15 945.70 16 315.00 - 369.30 -2.26% - - -
31.03.1993 16 315.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance služeb - výdaje - ostatní služby - Graf
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - výdaje - ostatní služby (Běžný účet (v mil. EUR))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies