Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.1996 27 810.00
Min 30.06.1993 2 871.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 25 861.00 22 926.10 2 934.90 12.80% 21 824.50 4 036.50 18.50%
31.03.2014 22 926.10 21 827.60 1 098.50 5.03% 20 150.40 2 775.70 13.77%
31.12.2013 21 827.60 26 107.40 -4 279.80 -16.39% 20 482.20 1 345.40 6.57%
30.09.2013 26 107.40 21 824.50 4 282.90 19.62% 22 996.90 3 110.50 13.53%
30.06.2013 21 824.50 20 150.40 1 674.10 8.31% 20 303.40 1 521.10 7.49%
31.03.2013 20 150.40 20 482.20 - 331.80 -1.62% 20 341.90 - 191.50 -0.94%
31.12.2012 20 482.20 22 996.90 -2 514.70 -10.93% 18 406.20 2 076.00 11.28%
30.09.2012 22 996.90 20 303.40 2 693.50 13.27% 23 104.50 - 107.60 -0.47%
30.06.2012 20 303.40 20 341.90 -38.50 -0.19% 20 924.70 - 621.30 -2.97%
31.03.2012 20 341.90 18 406.20 1 935.70 10.52% 18 133.60 2 208.30 12.18%
31.12.2011 18 406.20 23 104.50 -4 698.30 -20.33% 19 019.00 - 612.80 -3.22%
30.09.2011 23 104.50 20 924.70 2 179.80 10.42% 23 833.40 - 728.90 -3.06%
30.06.2011 20 924.70 18 133.60 2 791.10 15.39% 18 418.30 2 506.40 13.61%
31.03.2011 18 133.60 19 019.00 - 885.40 -4.66% 16 314.70 1 818.90 11.15%
31.12.2010 19 019.00 23 833.40 -4 814.40 -20.20% 17 571.20 1 447.80 8.24%
30.09.2010 23 833.40 18 418.30 5 415.10 29.40% 22 266.90 1 566.50 7.04%
30.06.2010 18 418.30 16 314.70 2 103.60 12.89% 18 491.30 -73.00 -0.39%
31.03.2010 16 314.70 17 571.20 -1 256.50 -7.15% 18 830.70 -2 516.00 -13.36%
31.12.2009 17 571.20 22 266.90 -4 695.70 -21.09% 18 506.90 - 935.70 -5.06%
30.09.2009 22 266.90 18 491.30 3 775.60 20.42% 22 149.20 117.70 0.53%
30.06.2009 18 491.30 18 830.70 - 339.40 -1.80% 20 231.80 -1 740.50 -8.60%
31.03.2009 18 830.70 18 506.90 323.80 1.75% 17 744.10 1 086.60 6.12%
31.12.2008 18 506.90 22 149.20 -3 642.30 -16.44% 18 000.20 506.70 2.81%
30.09.2008 22 149.20 20 231.80 1 917.40 9.48% 21 312.40 836.80 3.93%
30.06.2008 20 231.80 17 744.10 2 487.70 14.02% 17 590.60 2 641.20 15.01%
31.03.2008 17 744.10 18 000.20 - 256.10 -1.42% 15 316.00 2 428.10 15.85%
31.12.2007 18 000.20 21 312.40 -3 312.20 -15.54% 15 449.30 2 550.90 16.51%
30.09.2007 21 312.40 17 590.60 3 721.80 21.16% 19 212.60 2 099.80 10.93%
30.06.2007 17 590.60 15 316.00 2 274.60 14.85% 15 731.30 1 859.30 11.82%
31.03.2007 15 316.00 15 449.30 - 133.30 -0.86% 11 781.10 3 534.90 30.00%
31.12.2006 15 449.30 19 212.60 -3 763.30 -19.59% 14 523.40 925.90 6.38%
30.09.2006 19 212.60 15 731.30 3 481.30 22.13% 17 902.90 1 309.70 7.32%
30.06.2006 15 731.30 11 781.10 3 950.20 33.53% 14 254.90 1 476.40 10.36%
31.03.2006 11 781.10 14 523.40 -2 742.30 -18.88% 11 096.40 684.70 6.17%
31.12.2005 14 523.40 17 902.90 -3 379.50 -18.88% 15 221.50 - 698.10 -4.59%
30.09.2005 17 902.90 14 254.90 3 648.00 25.59% 17 882.10 20.80 0.12%
30.06.2005 14 254.90 11 096.40 3 158.50 28.46% 13 685.60 569.30 4.16%
31.03.2005 11 096.40 15 221.50 -4 125.10 -27.10% 11 608.80 - 512.40 -4.41%
31.12.2004 15 221.50 17 882.10 -2 660.60 -14.88% 14 116.10 1 105.40 7.83%
30.09.2004 17 882.10 13 685.60 4 196.50 30.66% 16 924.20 957.90 5.66%
30.06.2004 13 685.60 11 608.80 2 076.80 17.89% 12 768.20 917.40 7.18%
31.03.2004 11 608.80 14 116.10 -2 507.30 -17.76% 10 610.70 998.10 9.41%
31.12.2003 14 116.10 16 924.20 -2 808.10 -16.59% 12 985.90 1 130.20 8.70%
30.09.2003 16 924.20 12 768.20 4 156.00 32.55% 15 903.40 1 020.80 6.42%
30.06.2003 12 768.20 10 610.70 2 157.50 20.33% 12 974.00 - 205.80 -1.59%
31.03.2003 10 610.70 12 985.90 -2 375.20 -18.29% 9 686.00 924.70 9.55%
31.12.2002 12 985.90 15 903.40 -2 917.50 -18.35% 12 085.00 900.90 7.45%
30.09.2002 15 903.40 12 974.00 2 929.40 22.58% 17 384.00 -1 480.60 -8.52%
30.06.2002 12 974.00 9 686.00 3 288.00 33.95% 13 402.00 - 428.00 -3.19%
31.03.2002 9 686.00 12 085.00 -2 399.00 -19.85% 9 931.00 - 245.00 -2.47%
31.12.2001 12 085.00 17 384.00 -5 299.00 -30.48% 11 022.00 1 063.00 9.64%
30.09.2001 17 384.00 13 402.00 3 982.00 29.71% 16 315.00 1 069.00 6.55%
30.06.2001 13 402.00 9 931.00 3 471.00 34.95% 12 340.00 1 062.00 8.61%
31.03.2001 9 931.00 11 022.00 -1 091.00 -9.90% 9 693.00 238.00 2.46%
31.12.2000 11 022.00 16 315.00 -5 293.00 -32.44% 10 700.00 322.00 3.01%
30.09.2000 16 315.00 12 340.00 3 975.00 32.21% 16 687.00 - 372.00 -2.23%
30.06.2000 12 340.00 9 693.00 2 647.00 27.31% 14 381.00 -2 041.00 -14.19%
31.03.2000 9 693.00 10 700.00 -1 007.00 -9.41% 9 992.00 - 299.00 -2.99%
31.12.1999 10 700.00 16 687.00 -5 987.00 -35.88% 13 206.00 -2 506.00 -18.98%
30.09.1999 16 687.00 14 381.00 2 306.00 16.04% 22 189.00 -5 502.00 -24.80%
30.06.1999 14 381.00 9 992.00 4 389.00 43.93% 14 500.00 - 119.00 -0.82%
31.03.1999 9 992.00 13 206.00 -3 214.00 -24.34% 11 226.00 -1 234.00 -10.99%
31.12.1998 13 206.00 22 189.00 -8 983.00 -40.48% 18 900.00 -5 694.00 -30.13%
30.09.1998 22 189.00 14 500.00 7 689.00 53.03% 26 400.00 -4 211.00 -15.95%
30.06.1998 14 500.00 11 226.00 3 274.00 29.16% 17 500.00 -3 000.00 -17.14%
31.03.1998 11 226.00 18 900.00 -7 674.00 -40.60% 12 700.00 -1 474.00 -11.61%
31.12.1997 18 900.00 26 400.00 -7 500.00 -28.41% 22 640.00 -3 740.00 -16.52%
30.09.1997 26 400.00 17 500.00 8 900.00 50.86% 27 810.00 -1 410.00 -5.07%
30.06.1997 17 500.00 12 700.00 4 800.00 37.80% 16 920.00 580.00 3.43%
31.03.1997 12 700.00 22 640.00 -9 940.00 -43.90% 12 800.00 - 100.00 -0.78%
31.12.1996 22 640.00 27 810.00 -5 170.00 -18.59% 12 100.00 10 540.00 87.11%
30.09.1996 27 810.00 16 920.00 10 890.00 64.36% 13 374.30 14 435.70 107.94%
30.06.1996 16 920.00 12 800.00 4 120.00 32.19% 10 189.20 6 730.80 66.06%
31.03.1996 12 800.00 12 100.00 700.00 5.79% 7 666.80 5 133.20 66.95%
31.12.1995 12 100.00 13 374.30 -1 274.30 -9.53% 9 982.80 2 117.20 21.21%
30.09.1995 13 374.30 10 189.20 3 185.10 31.26% 16 507.30 -3 133.00 -18.98%
30.06.1995 10 189.20 7 666.80 2 522.40 32.90% 11 467.50 -1 278.30 -11.15%
31.03.1995 7 666.80 9 982.80 -2 316.00 -23.20% 7 648.00 18.80 0.25%
31.12.1994 9 982.80 16 507.30 -6 524.50 -39.52% 4 714.10 5 268.70 111.76%
30.09.1994 16 507.30 11 467.50 5 039.80 43.95% 3 993.90 12 513.40 313.31%
30.06.1994 11 467.50 7 648.00 3 819.50 49.94% 2 871.60 8 595.90 299.34%
31.03.1994 7 648.00 4 714.10 2 933.90 62.24% 3 788.70 3 859.30 101.86%
31.12.1993 4 714.10 3 993.90 720.20 18.03% - - -
30.09.1993 3 993.90 2 871.60 1 122.30 39.08% - - -
30.06.1993 2 871.60 3 788.70 - 917.10 -24.21% - - -
31.03.1993 3 788.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance služeb - výdaje - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. EUR))
Komerční služby (J+L+M+N) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN.DOMÁCN. PRODUK.VÝROBKY,SLUŽBY PRO VL.POTŘ. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Pobytové služby sociální péče (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Ambulantní nebo terénní sociální služby (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
Poskytování ostatních osobních služeb (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
ČIN.DOMÁCN.JAKO ZAMĚSTN; ČIN.DOMÁCN.PRODUK. BLÍŽE NEURČ.VÝROBKY A SLUŽBY PRO VL.POTŘEBU (SE SELHÁNÍM) (Klientské úvěry se selháním podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies