Bilance výnosů - výnosy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bilance výnosů - výnosy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2008 43 745.60
Min 31.03.1993 3 642.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 31 528.40 29 892.70 1 635.70 5.47% 26 475.10 5 053.30 19.09%
31.03.2014 29 892.70 29 250.50 642.20 2.20% 22 146.90 7 745.80 34.97%
31.12.2013 29 250.50 24 215.70 5 034.80 20.79% 27 911.50 1 339.00 4.80%
30.09.2013 24 215.70 26 475.10 -2 259.40 -8.53% 29 898.00 -5 682.30 -19.01%
30.06.2013 26 475.10 22 146.90 4 328.20 19.54% 33 815.50 -7 340.40 -21.71%
31.03.2013 22 146.90 27 911.50 -5 764.60 -20.65% 27 762.30 -5 615.40 -20.23%
31.12.2012 27 911.50 29 898.00 -1 986.50 -6.64% 23 958.80 3 952.70 16.50%
30.09.2012 29 898.00 33 815.50 -3 917.50 -11.58% 27 500.50 2 397.50 8.72%
30.06.2012 33 815.50 27 762.30 6 053.20 21.80% 23 613.50 10 202.00 43.20%
31.03.2012 27 762.30 23 958.80 3 803.50 15.88% 23 303.80 4 458.50 19.13%
31.12.2011 23 958.80 27 500.50 -3 541.70 -12.88% 21 458.00 2 500.80 11.65%
30.09.2011 27 500.50 23 613.50 3 887.00 16.46% 26 945.90 554.60 2.06%
30.06.2011 23 613.50 23 303.80 309.70 1.33% 22 514.50 1 099.00 4.88%
31.03.2011 23 303.80 21 458.00 1 845.80 8.60% 21 047.70 2 256.10 10.72%
31.12.2010 21 458.00 26 945.90 -5 487.90 -20.37% 22 156.70 - 698.70 -3.15%
30.09.2010 26 945.90 22 514.50 4 431.40 19.68% 24 113.90 2 832.00 11.74%
30.06.2010 22 514.50 21 047.70 1 466.80 6.97% 25 424.30 -2 909.80 -11.44%
31.03.2010 21 047.70 22 156.70 -1 109.00 -5.01% 26 721.00 -5 673.30 -21.23%
31.12.2009 22 156.70 24 113.90 -1 957.20 -8.12% 43 596.90 -21 440.20 -49.18%
30.09.2009 24 113.90 25 424.30 -1 310.40 -5.15% 43 745.60 -19 631.70 -44.88%
30.06.2009 25 424.30 26 721.00 -1 296.70 -4.85% 43 654.20 -18 229.90 -41.76%
31.03.2009 26 721.00 43 596.90 -16 875.90 -38.71% 42 306.50 -15 585.50 -36.84%
31.12.2008 43 596.90 43 745.60 - 148.70 -0.34% 34 965.40 8 631.50 24.69%
30.09.2008 43 745.60 43 654.20 91.40 0.21% 39 195.00 4 550.60 11.61%
30.06.2008 43 654.20 42 306.50 1 347.70 3.19% 39 791.40 3 862.80 9.71%
31.03.2008 42 306.50 34 965.40 7 341.10 21.00% 39 089.20 3 217.30 8.23%
31.12.2007 34 965.40 39 195.00 -4 229.60 -10.79% 32 498.10 2 467.30 7.59%
30.09.2007 39 195.00 39 791.40 - 596.40 -1.50% 33 593.70 5 601.30 16.67%
30.06.2007 39 791.40 39 089.20 702.20 1.80% 31 945.80 7 845.60 24.56%
31.03.2007 39 089.20 32 498.10 6 591.10 20.28% 31 169.80 7 919.40 25.41%
31.12.2006 32 498.10 33 593.70 -1 095.60 -3.26% 39 332.20 -6 834.10 -17.38%
30.09.2006 33 593.70 31 945.80 1 647.90 5.16% 24 874.40 8 719.30 35.05%
30.06.2006 31 945.80 31 169.80 776.00 2.49% 22 084.70 9 861.10 44.65%
31.03.2006 31 169.80 39 332.20 -8 162.40 -20.75% 20 212.60 10 957.20 54.21%
31.12.2005 39 332.20 24 874.40 14 457.80 58.12% 23 636.70 15 695.50 66.40%
30.09.2005 24 874.40 22 084.70 2 789.70 12.63% 20 846.90 4 027.50 19.32%
30.06.2005 22 084.70 20 212.60 1 872.10 9.26% 21 184.70 900.00 4.25%
31.03.2005 20 212.60 23 636.70 -3 424.10 -14.49% 21 537.80 -1 325.20 -6.15%
31.12.2004 23 636.70 20 846.90 2 789.80 13.38% 19 297.10 4 339.60 22.49%
30.09.2004 20 846.90 21 184.70 - 337.80 -1.59% 18 587.80 2 259.10 12.15%
30.06.2004 21 184.70 21 537.80 - 353.10 -1.64% 19 156.00 2 028.70 10.59%
31.03.2004 21 537.80 19 297.10 2 240.70 11.61% 18 467.40 3 070.40 16.63%
31.12.2003 19 297.10 18 587.80 709.30 3.82% 15 182.60 4 114.50 27.10%
30.09.2003 18 587.80 19 156.00 - 568.20 -2.97% 18 330.60 257.20 1.40%
30.06.2003 19 156.00 18 467.40 688.60 3.73% 17 301.20 1 854.80 10.72%
31.03.2003 18 467.40 15 182.60 3 284.80 21.64% 15 975.70 2 491.70 15.60%
31.12.2002 15 182.60 18 330.60 -3 148.00 -17.17% 21 187.20 -6 004.60 -28.34%
30.09.2002 18 330.60 17 301.20 1 029.40 5.95% 20 610.60 -2 280.00 -11.06%
30.06.2002 17 301.20 15 975.70 1 325.50 8.30% 21 406.50 -4 105.30 -19.18%
31.03.2002 15 975.70 21 187.20 -5 211.50 -24.60% 21 688.00 -5 712.30 -26.34%
31.12.2001 21 187.20 20 610.60 576.60 2.80% 19 932.40 1 254.80 6.30%
30.09.2001 20 610.60 21 406.50 - 795.90 -3.72% 20 228.80 381.80 1.89%
30.06.2001 21 406.50 21 688.00 - 281.50 -1.30% 18 592.50 2 814.00 15.14%
31.03.2001 21 688.00 19 932.40 1 755.60 8.81% 16 685.40 5 002.60 29.98%
31.12.2000 19 932.40 20 228.80 - 296.40 -1.47% 18 070.90 1 861.50 10.30%
30.09.2000 20 228.80 18 592.50 1 636.30 8.80% 16 126.10 4 102.70 25.44%
30.06.2000 18 592.50 16 685.40 1 907.10 11.43% 15 479.90 3 112.60 20.11%
31.03.2000 16 685.40 18 070.90 -1 385.50 -7.67% 14 621.40 2 064.00 14.12%
31.12.1999 18 070.90 16 126.10 1 944.80 12.06% 14 704.60 3 366.30 22.89%
30.09.1999 16 126.10 15 479.90 646.20 4.17% 12 713.00 3 413.10 26.85%
30.06.1999 15 479.90 14 621.40 858.50 5.87% 14 024.30 1 455.60 10.38%
31.03.1999 14 621.40 14 704.60 -83.20 -0.57% 13 600.50 1 020.90 7.51%
31.12.1998 14 704.60 12 713.00 1 991.60 15.67% 12 102.70 2 601.90 21.50%
30.09.1998 12 713.00 14 024.30 -1 311.30 -9.35% 11 808.90 904.10 7.66%
30.06.1998 14 024.30 13 600.50 423.80 3.12% 12 263.50 1 760.80 14.36%
31.03.1998 13 600.50 12 102.70 1 497.80 12.38% 8 520.90 5 079.60 59.61%
31.12.1997 12 102.70 11 808.90 293.80 2.49% 8 273.50 3 829.20 46.28%
30.09.1997 11 808.90 12 263.50 - 454.60 -3.71% 7 127.30 4 681.60 65.69%
30.06.1997 12 263.50 8 520.90 3 742.60 43.92% 7 824.80 4 438.70 56.73%
31.03.1997 8 520.90 8 273.50 247.40 2.99% 8 540.30 -19.40 -0.23%
31.12.1996 8 273.50 7 127.30 1 146.20 16.08% 9 149.10 - 875.60 -9.57%
30.09.1996 7 127.30 7 824.80 - 697.50 -8.91% 7 263.00 - 135.70 -1.87%
30.06.1996 7 824.80 8 540.30 - 715.50 -8.38% 9 218.70 -1 393.90 -15.12%
31.03.1996 8 540.30 9 149.10 - 608.80 -6.65% 6 065.30 2 475.00 40.81%
31.12.1995 9 149.10 7 263.00 1 886.10 25.97% 5 747.80 3 401.30 59.18%
30.09.1995 7 263.00 9 218.70 -1 955.70 -21.21% 5 948.70 1 314.30 22.09%
30.06.1995 9 218.70 6 065.30 3 153.40 51.99% 5 814.00 3 404.70 58.56%
31.03.1995 6 065.30 5 747.80 317.50 5.52% 5 202.70 862.60 16.58%
31.12.1994 5 747.80 5 948.70 - 200.90 -3.38% 4 069.80 1 678.00 41.23%
30.09.1994 5 948.70 5 814.00 134.70 2.32% 3 719.80 2 228.90 59.92%
30.06.1994 5 814.00 5 202.70 611.30 11.75% 4 520.00 1 294.00 28.63%
31.03.1994 5 202.70 4 069.80 1 132.90 27.84% 3 642.40 1 560.30 42.84%
31.12.1993 4 069.80 3 719.80 350.00 9.41% - - -
30.09.1993 3 719.80 4 520.00 - 800.20 -17.70% - - -
30.06.1993 4 520.00 3 642.40 877.60 24.09% - - -
31.03.1993 3 642.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bilance výnosů - výnosy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - výnosy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. USD))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet (v mil. EUR))
Bilance výnosů - výnosy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Bilance výnosů - výnosy (Běžný účet)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V