Metodika 2005 (Ceny»Ceny průmyslových výrobců) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 99.90 100.30 -0.40% 99.80 0.10%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.60 100.20 0.40% 99.40 1.21%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 99.60 98.70 0.91% 97.10 2.57%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 94.90 94.70 0.21% 99.50 -4.62%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.60 99.40 1.21% 96.50 4.25%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 95.90 95.90 0.00 99.10 -3.23%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.60 101.60 0.00 103.40 -1.74%

2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 110.70 110.20 0.45% 111.10 -0.36%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 116.30 116.40 -0.09% 122.60 -5.14%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 106.60 106.00 0.57% 106.00 0.57%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 132.90 132.90 0.00 138.60 -4.11%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 168.20 168.20 0.00 165.50 1.63%

12/2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 111.10 110.60 0.45% 111.60 -0.45%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 117.60 117.70 -0.08% 123.90 -5.08%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 107.50 106.90 0.56% 106.90 0.56%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 129.80 129.80 0.00 135.30 -4.07%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 167.80 167.80 0.00 165.10 1.64%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 96.70 96.50 0.21% 96.80 -0.10%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 93.90 94.20 -0.32% 99.40 -5.53%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 96.90 96.60 0.31% 96.10 0.83%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 95.90 96.20 -0.31% 99.20 -3.33%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.30 101.50 -0.20% 103.40 -2.03%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 98.90 96.80 2.17% 96.50 2.49%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 94.80 94.20 0.64% 99.20 -4.44%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 99.60 96.90 2.79% 95.70 4.08%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 95.90 95.90 0.00 99.10 -3.23%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.60 101.60 0.00 103.40 -1.74%

2005=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 110.30 109.40 0.82% 111.60 -1.16%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 116.30 116.10 0.17% 122.70 -5.22%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 106.10 105.00 1.05% 106.50 -0.38%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 132.90 132.90 0.00 138.60 -4.11%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 168.20 168.20 0.00 165.50 1.63%

12/2005=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 110.70 109.80 0.82% 112.00 -1.16%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 117.60 117.40 0.17% 124.00 -5.16%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 107.00 105.90 1.04% 107.40 -0.37%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 129.80 129.70 0.08% 135.30 -4.07%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 167.80 167.80 0.00 165.10 1.64%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.40 100.00 0.40% 99.70 0.70%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.10 100.10 0.00 100.20 -0.10%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.40 100.00 0.40% 99.60 0.80%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

SOPR=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 96.70 96.80 -0.10% 96.80 -0.10%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 93.90 99.40 -5.53% 99.40 -5.53%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 96.90 96.10 0.83% 96.10 0.83%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 95.90 99.20 -3.33% 99.20 -3.33%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.30 103.40 -2.03% 103.40 -2.03%

2005=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 109.40 113.10 -3.27% 113.10 -3.27%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 116.00 123.60 -6.15% 123.60 -6.15%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 105.00 108.40 -3.14% 108.40 -3.14%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 132.90 138.60 -4.11% 138.60 -4.11%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 167.70 165.50 1.33% 165.50 1.33%

12/2005=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 109.90 113.60 -3.26% 113.60 -3.26%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 117.30 124.90 -6.08% 124.90 -6.08%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 105.90 109.30 -3.11% 109.30 -3.11%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 129.80 135.30 -4.07% 135.30 -4.07%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 167.30 165.10 1.33% 165.10 1.33%

Průměrný měsíční index v roce, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.00 99.80 0.20% 99.80 0.20%
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 99.60 100.00 -0.40% 100.00 -0.40%
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.00 99.70 0.30% 99.70 0.30%
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 99.70 99.90 -0.20% 99.90 -0.20%
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.10 100.30 -0.20% 100.30 -0.20%
Předchozí období=100, měsíční data
B,C,D,E ÚHRN (204 hodnoty, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (204 hodnoty, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (204 hodnoty, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (204 hodnoty, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (204 hodnoty, 31.12.2016)
SOPR=100, měsíční data
B,C,D,E ÚHRN (204 hodnoty, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (204 hodnoty, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (204 hodnoty, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (204 hodnoty, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (204 hodnoty, 31.12.2016)
2005=100, měsíční data
B,C,D,E ÚHRN (204 hodnoty, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (204 hodnoty, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (204 hodnoty, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (204 hodnoty, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (204 hodnoty, 31.12.2016)
12/2005=100, měsíční data
B,C,D,E ÚHRN (204 hodnoty, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (204 hodnoty, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (204 hodnoty, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (204 hodnoty, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (204 hodnoty, 31.12.2016)
Meziroční klouzavý průměr, měsíční data
B,C,D,E ÚHRN (204 hodnoty, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (204 hodnoty, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (204 hodnoty, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (204 hodnoty, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (204 hodnoty, 31.12.2016)
SOPR=100, čtvrtletní data
B,C,D,E ÚHRN (68 hodnot, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (68 hodnot, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (68 hodnot, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (68 hodnot, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (68 hodnot, 31.12.2016)
2005=100, čtvrtletní data
B,C,D,E ÚHRN (68 hodnot, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (68 hodnot, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (68 hodnot, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (68 hodnot, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (68 hodnot, 31.12.2016)
12/2005=100, čtvrtletní data
B,C,D,E ÚHRN (68 hodnot, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (68 hodnot, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (68 hodnot, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (68 hodnot, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (68 hodnot, 31.12.2016)
Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data
B,C,D,E ÚHRN (68 hodnot, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (68 hodnot, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (68 hodnot, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (68 hodnot, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (68 hodnot, 31.12.2016)
SOPR=100, roční data
B,C,D,E ÚHRN (17 hodnot, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (17 hodnot, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (17 hodnot, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (17 hodnot, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (17 hodnot, 31.12.2016)
2005=100, roční data
B,C,D,E ÚHRN (17 hodnot, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (17 hodnot, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (17 hodnot, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (17 hodnot, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (17 hodnot, 31.12.2016)
12/2005=100, roční data
B,C,D,E ÚHRN (17 hodnot, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (17 hodnot, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (17 hodnot, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (17 hodnot, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (17 hodnot, 31.12.2016)
Průměrný měsíční index v roce, roční data
B,C,D,E ÚHRN (17 hodnot, 31.12.2016)
B NEROSTNÉ SUROVINY (17 hodnot, 31.12.2016)
C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU (17 hodnot, 31.12.2016)
D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA (17 hodnot, 31.12.2016)
E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD (17 hodnot, 31.12.2016)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Metodika 2005 (Ceny zemědělských výrobců)
Metodika 2005 (Ceny průmyslových výrobců)
Metodika 2005 (Ceny zemědělských výrobců)
Metodika 2005 (Ceny tržních služeb)
Metodika 2005 (Vývozní ceny)
Metodika 2005 (Dovozní ceny)
Metodika 2005 (Spotřebitelské ceny - data ČSÚ)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
IND1 Constant prices of 2005, CZK bn (Gross domestic product - quaterly data - seasonally adjusted)
2005=100, monthly data (Methodology 2005)
2005=100, quarterly data (Methodology 2005)
2005=100, monthly data (Methodology 2005)
Dec 2005=100, monthly data (Methodology 2005)
2005=100, quarterly data (Methodology 2005)
Dec 2005=100, quarterly data (Methodology 2005)
2005=100, monthly data (Methodology 2005)
2005=100, quarterly data (Methodology 2005)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.