Celkem (počet) (Počet (jednotky), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Počet (jednotky), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Počet (jednotky), čtvrtletní data - Celkem (počet) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2015 17 141.00
Max 30.09.2000 49 629.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2019 22 394.00 22 639.00 - 245.00 -1.08% 20 747.00 1 647.00 7.94%
30.06.2019 22 639.00 19 416.00 3 223.00 16.60% 21 664.00 975.00 4.50%
31.03.2019 19 416.00 20 677.00 -1 261.00 -6.10% 18 086.00 1 330.00 7.35%
31.12.2018 20 677.00 20 747.00 -70.00 -0.34% 21 055.00 - 378.00 -1.80%
30.09.2018 20 747.00 21 664.00 - 917.00 -4.23% 22 313.00 -1 566.00 -7.02%
30.06.2018 21 664.00 18 086.00 3 578.00 19.78% 21 935.00 - 271.00 -1.24%
31.03.2018 18 086.00 21 055.00 -2 969.00 -14.10% 18 861.00 - 775.00 -4.11%
31.12.2017 21 055.00 22 313.00 -1 258.00 -5.64% 21 839.00 - 784.00 -3.59%
30.09.2017 22 313.00 21 935.00 378.00 1.72% 21 805.00 508.00 2.33%
30.06.2017 21 935.00 18 861.00 3 074.00 16.30% 22 258.00 - 323.00 -1.45%
31.03.2017 18 861.00 21 839.00 -2 978.00 -13.64% 17 438.00 1 423.00 8.16%
31.12.2016 21 839.00 21 805.00 34.00 0.16% 20 572.00 1 267.00 6.16%
30.09.2016 21 805.00 22 258.00 - 453.00 -2.04% 21 220.00 585.00 2.76%
30.06.2016 22 258.00 17 438.00 4 820.00 27.64% 21 545.00 713.00 3.31%
31.03.2016 17 438.00 20 572.00 -3 134.00 -15.23% 17 141.00 297.00 1.73%
31.12.2015 20 572.00 21 220.00 - 648.00 -3.05% 19 484.00 1 088.00 5.58%
30.09.2015 21 220.00 21 545.00 - 325.00 -1.51% 22 066.00 - 846.00 -3.83%
30.06.2015 21 545.00 17 141.00 4 404.00 25.69% 20 609.00 936.00 4.54%
31.03.2015 17 141.00 19 484.00 -2 343.00 -12.03% 17 198.00 -57.00 -0.33%
31.12.2014 19 484.00 22 066.00 -2 582.00 -11.70% 19 901.00 - 417.00 -2.10%
30.09.2014 22 066.00 20 609.00 1 457.00 7.07% 22 743.00 - 677.00 -2.98%
30.06.2014 20 609.00 17 198.00 3 411.00 19.83% 21 587.00 - 978.00 -4.53%
31.03.2014 17 198.00 19 901.00 -2 703.00 -13.58% 20 633.00 -3 435.00 -16.65%
31.12.2013 19 901.00 22 743.00 -2 842.00 -12.50% 24 808.00 -4 907.00 -19.78%
30.09.2013 22 743.00 21 587.00 1 156.00 5.36% 25 770.00 -3 027.00 -11.75%
30.06.2013 21 587.00 20 633.00 954.00 4.62% 25 856.00 -4 269.00 -16.51%
31.03.2013 20 633.00 24 808.00 -4 175.00 -16.83% 21 330.00 - 697.00 -3.27%
31.12.2012 24 808.00 25 770.00 - 962.00 -3.73% 26 871.00 -2 063.00 -7.68%
30.09.2012 25 770.00 25 856.00 -86.00 -0.33% 28 396.00 -2 626.00 -9.25%
30.06.2012 25 856.00 21 330.00 4 526.00 21.22% 29 925.00 -4 069.00 -13.60%
31.03.2012 21 330.00 26 871.00 -5 541.00 -20.62% 22 039.00 - 709.00 -3.22%
31.12.2011 26 871.00 28 396.00 -1 525.00 -5.37% 26 471.00 400.00 1.51%
30.09.2011 28 396.00 29 925.00 -1 529.00 -5.11% 27 820.00 576.00 2.07%
30.06.2011 29 925.00 22 039.00 7 886.00 35.78% 28 232.00 1 693.00 6.00%
31.03.2011 22 039.00 26 471.00 -4 432.00 -16.74% 23 220.00 -1 181.00 -5.09%
31.12.2010 26 471.00 27 820.00 -1 349.00 -4.85% 27 507.00 -1 036.00 -3.77%
30.09.2010 27 820.00 28 232.00 - 412.00 -1.46% 30 557.00 -2 737.00 -8.96%
30.06.2010 28 232.00 23 220.00 5 012.00 21.58% 29 638.00 -1 406.00 -4.74%
31.03.2010 23 220.00 27 507.00 -4 287.00 -15.59% 24 972.00 -1 752.00 -7.02%
31.12.2009 27 507.00 30 557.00 -3 050.00 -9.98% 29 269.00 -1 762.00 -6.02%
30.09.2009 30 557.00 29 638.00 919.00 3.10% 33 820.00 -3 263.00 -9.65%
30.06.2009 29 638.00 24 972.00 4 666.00 18.68% 32 824.00 -3 186.00 -9.71%
31.03.2009 24 972.00 29 269.00 -4 297.00 -14.68% 26 329.00 -1 357.00 -5.15%
31.12.2008 29 269.00 33 820.00 -4 551.00 -13.46% 30 196.00 - 927.00 -3.07%
30.09.2008 33 820.00 32 824.00 996.00 3.03% 32 486.00 1 334.00 4.11%
30.06.2008 32 824.00 26 329.00 6 495.00 24.67% 28 682.00 4 142.00 14.44%
31.03.2008 26 329.00 30 196.00 -3 867.00 -12.81% 26 020.00 309.00 1.19%
31.12.2007 30 196.00 32 486.00 -2 290.00 -7.05% 36 955.00 -6 759.00 -18.29%
30.09.2007 32 486.00 28 682.00 3 804.00 13.26% 38 727.00 -6 241.00 -16.12%
30.06.2007 28 682.00 26 020.00 2 662.00 10.23% 34 360.00 -5 678.00 -16.52%
31.03.2007 26 020.00 36 955.00 -10 935.00 -29.59% 25 349.00 671.00 2.65%
31.12.2006 36 955.00 38 727.00 -1 772.00 -4.58% 36 991.00 -36.00 -0.10%
30.09.2006 38 727.00 34 360.00 4 367.00 12.71% 41 086.00 -2 359.00 -5.74%
30.06.2006 34 360.00 25 349.00 9 011.00 35.55% 37 590.00 -3 230.00 -8.59%
31.03.2006 25 349.00 36 991.00 -11 642.00 -31.47% 27 274.00 -1 925.00 -7.06%
31.12.2005 36 991.00 41 086.00 -4 095.00 -9.97% 39 945.00 -2 954.00 -7.40%
30.09.2005 41 086.00 37 590.00 3 496.00 9.30% 43 602.00 -2 516.00 -5.77%
30.06.2005 37 590.00 27 274.00 10 316.00 37.82% 41 817.00 -4 227.00 -10.11%
31.03.2005 27 274.00 39 945.00 -12 671.00 -31.72% 29 258.00 -1 984.00 -6.78%
31.12.2004 39 945.00 43 602.00 -3 657.00 -8.39% 40 734.00 - 789.00 -1.94%
30.09.2004 43 602.00 41 817.00 1 785.00 4.27% 45 020.00 -1 418.00 -3.15%
30.06.2004 41 817.00 29 258.00 12 559.00 42.92% 38 631.00 3 186.00 8.25%
31.03.2004 29 258.00 40 734.00 -11 476.00 -28.17% 24 954.00 4 304.00 17.25%
31.12.2003 40 734.00 45 020.00 -4 286.00 -9.52% 36 010.00 4 724.00 13.12%
30.09.2003 45 020.00 38 631.00 6 389.00 16.54% 41 265.00 3 755.00 9.10%
30.06.2003 38 631.00 24 954.00 13 677.00 54.81% 38 067.00 564.00 1.48%
31.03.2003 24 954.00 36 010.00 -11 056.00 -30.70% 25 480.00 - 526.00 -2.06%
31.12.2002 36 010.00 41 265.00 -5 255.00 -12.73% 38 418.00 -2 408.00 -6.27%
30.09.2002 41 265.00 38 067.00 3 198.00 8.40% 42 672.00 -1 407.00 -3.30%
30.06.2002 38 067.00 25 480.00 12 587.00 49.40% 40 223.00 -2 156.00 -5.36%
31.03.2002 25 480.00 38 418.00 -12 938.00 -33.68% 27 931.00 -2 451.00 -8.78%
31.12.2001 38 418.00 42 672.00 -4 254.00 -9.97% 44 473.00 -6 055.00 -13.62%
30.09.2001 42 672.00 40 223.00 2 449.00 6.09% 49 629.00 -6 957.00 -14.02%
30.06.2001 40 223.00 27 931.00 12 292.00 44.01% 45 847.00 -5 624.00 -12.27%
31.03.2001 27 931.00 44 473.00 -16 542.00 -37.20% 29 625.00 -1 694.00 -5.72%
31.12.2000 44 473.00 49 629.00 -5 156.00 -10.39% 45 353.00 - 880.00 -1.94%
30.09.2000 49 629.00 45 847.00 3 782.00 8.25% 49 525.00 104.00 0.21%
30.06.2000 45 847.00 29 625.00 16 222.00 54.76% 44 710.00 1 137.00 2.54%
31.03.2000 29 625.00 45 353.00 -15 728.00 -34.68% 27 948.00 1 677.00 6.00%
31.12.1999 45 353.00 49 525.00 -4 172.00 -8.42% - - -
30.09.1999 49 525.00 44 710.00 4 815.00 10.77% - - -
30.06.1999 44 710.00 27 948.00 16 762.00 59.98% - - -
31.03.1999 27 948.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Celkem  (počet) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Celkem (počet) (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies