Budovy - bytové (počet) (Počet (jednotky), čtvrtletní data) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Počet (jednotky), čtvrtletní data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Budovy - bytové (počet) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2015 5 676.00
Max 30.09.2003 15 627.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2019 8 240.00 8 646.00 - 406.00 -4.70% 8 076.00 164.00 2.03%
30.06.2019 8 646.00 7 021.00 1 625.00 23.14% 8 598.00 48.00 0.56%
31.03.2019 7 021.00 7 356.00 - 335.00 -4.55% 6 672.00 349.00 5.23%
31.12.2018 7 356.00 8 076.00 - 720.00 -8.92% 7 776.00 - 420.00 -5.40%
30.09.2018 8 076.00 8 598.00 - 522.00 -6.07% 8 816.00 - 740.00 -8.39%
30.06.2018 8 598.00 6 672.00 1 926.00 28.87% 8 636.00 -38.00 -0.44%
31.03.2018 6 672.00 7 776.00 -1 104.00 -14.20% 6 841.00 - 169.00 -2.47%
31.12.2017 7 776.00 8 816.00 -1 040.00 -11.80% 7 813.00 -37.00 -0.47%
30.09.2017 8 816.00 8 636.00 180.00 2.08% 8 489.00 327.00 3.85%
30.06.2017 8 636.00 6 841.00 1 795.00 26.24% 8 555.00 81.00 0.95%
31.03.2017 6 841.00 7 813.00 - 972.00 -12.44% 6 145.00 696.00 11.33%
31.12.2016 7 813.00 8 489.00 - 676.00 -7.96% 7 206.00 607.00 8.42%
30.09.2016 8 489.00 8 555.00 -66.00 -0.77% 7 996.00 493.00 6.17%
30.06.2016 8 555.00 6 145.00 2 410.00 39.22% 8 008.00 547.00 6.83%
31.03.2016 6 145.00 7 206.00 -1 061.00 -14.72% 5 676.00 469.00 8.26%
31.12.2015 7 206.00 7 996.00 - 790.00 -9.88% 6 420.00 786.00 12.24%
30.09.2015 7 996.00 8 008.00 -12.00 -0.15% 8 170.00 - 174.00 -2.13%
30.06.2015 8 008.00 5 676.00 2 332.00 41.09% 7 720.00 288.00 3.73%
31.03.2015 5 676.00 6 420.00 - 744.00 -11.59% 5 817.00 - 141.00 -2.42%
31.12.2014 6 420.00 8 170.00 -1 750.00 -21.42% 6 561.00 - 141.00 -2.15%
30.09.2014 8 170.00 7 720.00 450.00 5.83% 8 423.00 - 253.00 -3.00%
30.06.2014 7 720.00 5 817.00 1 903.00 32.71% 7 702.00 18.00 0.23%
31.03.2014 5 817.00 6 561.00 - 744.00 -11.34% 6 789.00 - 972.00 -14.32%
31.12.2013 6 561.00 8 423.00 -1 862.00 -22.11% 7 901.00 -1 340.00 -16.96%
30.09.2013 8 423.00 7 702.00 721.00 9.36% 9 263.00 - 840.00 -9.07%
30.06.2013 7 702.00 6 789.00 913.00 13.45% 9 515.00 -1 813.00 -19.05%
31.03.2013 6 789.00 7 901.00 -1 112.00 -14.07% 7 327.00 - 538.00 -7.34%
31.12.2012 7 901.00 9 263.00 -1 362.00 -14.70% 9 110.00 -1 209.00 -13.27%
30.09.2012 9 263.00 9 515.00 - 252.00 -2.65% 10 952.00 -1 689.00 -15.42%
30.06.2012 9 515.00 7 327.00 2 188.00 29.86% 11 453.00 -1 938.00 -16.92%
31.03.2012 7 327.00 9 110.00 -1 783.00 -19.57% 8 141.00 - 814.00 -10.00%
31.12.2011 9 110.00 10 952.00 -1 842.00 -16.82% 9 111.00 -1.00 -0.01%
30.09.2011 10 952.00 11 453.00 - 501.00 -4.37% 11 089.00 - 137.00 -1.24%
30.06.2011 11 453.00 8 141.00 3 312.00 40.68% 10 799.00 654.00 6.06%
31.03.2011 8 141.00 9 111.00 - 970.00 -10.65% 8 159.00 -18.00 -0.22%
31.12.2010 9 111.00 11 089.00 -1 978.00 -17.84% 9 228.00 - 117.00 -1.27%
30.09.2010 11 089.00 10 799.00 290.00 2.69% 11 734.00 - 645.00 -5.50%
30.06.2010 10 799.00 8 159.00 2 640.00 32.36% 11 712.00 - 913.00 -7.80%
31.03.2010 8 159.00 9 228.00 -1 069.00 -11.58% 9 280.00 -1 121.00 -12.08%
31.12.2009 9 228.00 11 734.00 -2 506.00 -21.36% 10 659.00 -1 431.00 -13.43%
30.09.2009 11 734.00 11 712.00 22.00 0.19% 13 011.00 -1 277.00 -9.81%
30.06.2009 11 712.00 9 280.00 2 432.00 26.21% 13 545.00 -1 833.00 -13.53%
31.03.2009 9 280.00 10 659.00 -1 379.00 -12.94% 10 174.00 - 894.00 -8.79%
31.12.2008 10 659.00 13 011.00 -2 352.00 -18.08% 10 915.00 - 256.00 -2.35%
30.09.2008 13 011.00 13 545.00 - 534.00 -3.94% 13 247.00 - 236.00 -1.78%
30.06.2008 13 545.00 10 174.00 3 371.00 33.13% 12 563.00 982.00 7.82%
31.03.2008 10 174.00 10 915.00 - 741.00 -6.79% 10 573.00 - 399.00 -3.77%
31.12.2007 10 915.00 13 247.00 -2 332.00 -17.60% 12 462.00 -1 547.00 -12.41%
30.09.2007 13 247.00 12 563.00 684.00 5.44% 14 773.00 -1 526.00 -10.33%
30.06.2007 12 563.00 10 573.00 1 990.00 18.82% 13 647.00 -1 084.00 -7.94%
31.03.2007 10 573.00 12 462.00 -1 889.00 -15.16% 8 895.00 1 678.00 18.86%
31.12.2006 12 462.00 14 773.00 -2 311.00 -15.64% 11 334.00 1 128.00 9.95%
30.09.2006 14 773.00 13 647.00 1 126.00 8.25% 13 577.00 1 196.00 8.81%
30.06.2006 13 647.00 8 895.00 4 752.00 53.42% 13 633.00 14.00 0.10%
31.03.2006 8 895.00 11 334.00 -2 439.00 -21.52% 9 430.00 - 535.00 -5.67%
31.12.2005 11 334.00 13 577.00 -2 243.00 -16.52% 11 852.00 - 518.00 -4.37%
30.09.2005 13 577.00 13 633.00 -56.00 -0.41% 14 212.00 - 635.00 -4.47%
30.06.2005 13 633.00 9 430.00 4 203.00 44.57% 14 936.00 -1 303.00 -8.72%
31.03.2005 9 430.00 11 852.00 -2 422.00 -20.44% 10 464.00 -1 034.00 -9.88%
31.12.2004 11 852.00 14 212.00 -2 360.00 -16.61% 12 500.00 - 648.00 -5.18%
30.09.2004 14 212.00 14 936.00 - 724.00 -4.85% 15 627.00 -1 415.00 -9.05%
30.06.2004 14 936.00 10 464.00 4 472.00 42.74% 14 620.00 316.00 2.16%
31.03.2004 10 464.00 12 500.00 -2 036.00 -16.29% 9 201.00 1 263.00 13.73%
31.12.2003 12 500.00 15 627.00 -3 127.00 -20.01% 10 456.00 2 044.00 19.55%
30.09.2003 15 627.00 14 620.00 1 007.00 6.89% 12 979.00 2 648.00 20.40%
30.06.2003 14 620.00 9 201.00 5 419.00 58.90% 13 488.00 1 132.00 8.39%
31.03.2003 9 201.00 10 456.00 -1 255.00 -12.00% 9 038.00 163.00 1.80%
31.12.2002 10 456.00 12 979.00 -2 523.00 -19.44% 10 744.00 - 288.00 -2.68%
30.09.2002 12 979.00 13 488.00 - 509.00 -3.77% 12 853.00 126.00 0.98%
30.06.2002 13 488.00 9 038.00 4 450.00 49.24% 12 940.00 548.00 4.23%
31.03.2002 9 038.00 10 744.00 -1 706.00 -15.88% 8 742.00 296.00 3.39%
31.12.2001 10 744.00 12 853.00 -2 109.00 -16.41% 10 458.00 286.00 2.73%
30.09.2001 12 853.00 12 940.00 -87.00 -0.67% 12 915.00 -62.00 -0.48%
30.06.2001 12 940.00 8 742.00 4 198.00 48.02% 13 017.00 -77.00 -0.59%
31.03.2001 8 742.00 10 458.00 -1 716.00 -16.41% 8 710.00 32.00 0.37%
31.12.2000 10 458.00 12 915.00 -2 457.00 -19.02% 11 159.00 - 701.00 -6.28%
30.09.2000 12 915.00 13 017.00 - 102.00 -0.78% 13 205.00 - 290.00 -2.20%
30.06.2000 13 017.00 8 710.00 4 307.00 49.45% 13 857.00 - 840.00 -6.06%
31.03.2000 8 710.00 11 159.00 -2 449.00 -21.95% 8 814.00 - 104.00 -1.18%
31.12.1999 11 159.00 13 205.00 -2 046.00 -15.49% - - -
30.09.1999 13 205.00 13 857.00 - 652.00 -4.71% - - -
30.06.1999 13 857.00 8 814.00 5 043.00 57.22% - - -
31.03.1999 8 814.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Budovy - bytové  (počet) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Budovy - bytové (počet) (Počet (jednotky), čtvrtletní data)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet jednodenních vkladů přes internet/PC (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet převoditelných jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet jednodenních vkladů převoditelných přes internet/PC (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)

Označení stránky: počet bytových jednotek

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies