Běžný účet - příjmy (Měsíc»Běžný účet) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Běžný účet

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Běžný účet - Běžný účet - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2014 332 359.60
Min 31.08.2003 126 509.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2014 273 348.80 317 958.00 -44 609.20 -14.03% 254 482.90 18 865.90 7.41%
31.07.2014 317 958.00 322 394.40 -4 436.40 -1.38% 267 357.80 50 600.20 18.93%
30.06.2014 322 394.40 321 380.40 1 014.00 0.32% 275 848.20 46 546.20 16.87%
31.05.2014 321 380.40 332 359.60 -10 979.20 -3.30% 265 293.00 56 087.40 21.14%
30.04.2014 332 359.60 328 807.90 3 551.70 1.08% 273 724.30 58 635.30 21.42%
31.03.2014 328 807.90 315 339.50 13 468.40 4.27% 268 799.90 60 008.00 22.32%
28.02.2014 315 339.50 313 466.70 1 872.80 0.60% 268 554.60 46 784.90 17.42%
31.01.2014 313 466.70 261 642.20 51 824.50 19.81% 257 976.10 55 490.60 21.51%
31.12.2013 261 642.20 315 209.20 -53 567.00 -16.99% 233 485.20 28 157.00 12.06%
30.11.2013 315 209.20 305 950.40 9 258.80 3.03% 291 730.70 23 478.50 8.05%
31.10.2013 305 950.40 286 032.70 19 917.70 6.96% 298 824.50 7 125.90 2.38%
30.09.2013 286 032.70 254 482.90 31 549.80 12.40% 273 139.90 12 892.80 4.72%
31.08.2013 254 482.90 267 357.80 -12 874.90 -4.82% 255 333.00 - 850.10 -0.33%
31.07.2013 267 357.80 275 848.20 -8 490.40 -3.08% 256 021.60 11 336.20 4.43%
30.06.2013 275 848.20 265 293.00 10 555.20 3.98% 276 636.10 - 787.90 -0.28%
31.05.2013 265 293.00 273 724.30 -8 431.30 -3.08% 271 139.60 -5 846.60 -2.16%
30.04.2013 273 724.30 268 799.90 4 924.40 1.83% 263 787.50 9 936.80 3.77%
31.03.2013 268 799.90 268 554.60 245.30 0.09% 286 766.50 -17 966.60 -6.27%
28.02.2013 268 554.60 257 976.10 10 578.50 4.10% 279 354.90 -10 800.30 -3.87%
31.01.2013 257 976.10 233 485.20 24 490.90 10.49% 258 349.20 - 373.10 -0.14%
31.12.2012 233 485.20 291 730.70 -58 245.50 -19.97% 242 148.20 -8 663.00 -3.58%
30.11.2012 291 730.70 298 824.50 -7 093.80 -2.37% 274 367.20 17 363.50 6.33%
31.10.2012 298 824.50 273 139.90 25 684.60 9.40% 264 537.50 34 287.00 12.96%
30.09.2012 273 139.90 255 333.00 17 806.90 6.97% 264 517.00 8 622.90 3.26%
31.08.2012 255 333.00 256 021.60 - 688.60 -0.27% 235 421.00 19 912.00 8.46%
31.07.2012 256 021.60 276 636.10 -20 614.50 -7.45% 229 733.00 26 288.60 11.44%
30.06.2012 276 636.10 271 139.60 5 496.50 2.03% 256 152.80 20 483.30 8.00%
31.05.2012 271 139.60 263 787.50 7 352.10 2.79% 259 723.10 11 416.50 4.40%
30.04.2012 263 787.50 286 766.50 -22 979.00 -8.01% 239 837.60 23 949.90 9.99%
31.03.2012 286 766.50 279 354.90 7 411.60 2.65% 264 505.70 22 260.80 8.42%
29.02.2012 279 354.90 258 349.20 21 005.70 8.13% 243 492.30 35 862.60 14.73%
31.01.2012 258 349.20 242 148.20 16 201.00 6.69% 228 417.20 29 932.00 13.10%
31.12.2011 242 148.20 274 367.20 -32 219.00 -11.74% 233 480.50 8 667.70 3.71%
30.11.2011 274 367.20 264 537.50 9 829.70 3.72% 253 609.30 20 757.90 8.18%
31.10.2011 264 537.50 264 517.00 20.50 0.01% 249 301.80 15 235.70 6.11%
30.09.2011 264 517.00 235 421.00 29 096.00 12.36% 245 354.30 19 162.70 7.81%
31.08.2011 235 421.00 229 733.00 5 688.00 2.48% 220 126.30 15 294.70 6.95%
31.07.2011 229 733.00 256 152.80 -26 419.80 -10.31% 219 180.80 10 552.20 4.81%
30.06.2011 256 152.80 259 723.10 -3 570.30 -1.37% 241 195.70 14 957.10 6.20%
31.05.2011 259 723.10 239 837.60 19 885.50 8.29% 233 447.20 26 275.90 11.26%
30.04.2011 239 837.60 264 505.70 -24 668.10 -9.33% 223 367.30 16 470.30 7.37%
31.03.2011 264 505.70 243 492.30 21 013.40 8.63% 229 003.30 35 502.40 15.50%
28.02.2011 243 492.30 228 417.20 15 075.10 6.60% 204 873.70 38 618.60 18.85%
31.01.2011 228 417.20 233 480.50 -5 063.30 -2.17% 201 373.40 27 043.80 13.43%
31.12.2010 233 480.50 253 609.30 -20 128.80 -7.94% 193 712.50 39 768.00 20.53%
30.11.2010 253 609.30 249 301.80 4 307.50 1.73% 218 204.30 35 405.00 16.23%
31.10.2010 249 301.80 245 354.30 3 947.50 1.61% 220 114.20 29 187.60 13.26%
30.09.2010 245 354.30 220 126.30 25 228.00 11.46% 207 983.60 37 370.70 17.97%
31.08.2010 220 126.30 219 180.80 945.50 0.43% 180 210.80 39 915.50 22.15%
31.07.2010 219 180.80 241 195.70 -22 014.90 -9.13% 190 631.10 28 549.70 14.98%
30.06.2010 241 195.70 233 447.20 7 748.50 3.32% 207 470.10 33 725.60 16.26%
31.05.2010 233 447.20 223 367.30 10 079.90 4.51% 187 448.50 45 998.70 24.54%
30.04.2010 223 367.30 229 003.30 -5 636.00 -2.46% 202 974.00 20 393.30 10.05%
31.03.2010 229 003.30 204 873.70 24 129.60 11.78% 215 153.90 13 849.40 6.44%
28.02.2010 204 873.70 201 373.40 3 500.30 1.74% 207 507.10 -2 633.40 -1.27%
31.01.2010 201 373.40 193 712.50 7 660.90 3.95% 182 935.10 18 438.30 10.08%
31.12.2009 193 712.50 218 204.30 -24 491.80 -11.22% 189 306.00 4 406.50 2.33%
30.11.2009 218 204.30 220 114.20 -1 909.90 -0.87% 219 558.90 -1 354.60 -0.62%
31.10.2009 220 114.20 207 983.60 12 130.60 5.83% 239 439.00 -19 324.80 -8.07%
30.09.2009 207 983.60 180 210.80 27 772.80 15.41% 236 717.40 -28 733.80 -12.14%
31.08.2009 180 210.80 190 631.10 -10 420.30 -5.47% 203 805.00 -23 594.20 -11.58%
31.07.2009 190 631.10 207 470.10 -16 839.00 -8.12% 223 798.90 -33 167.80 -14.82%
30.06.2009 207 470.10 187 448.50 20 021.60 10.68% 237 835.40 -30 365.30 -12.77%
31.05.2009 187 448.50 202 974.00 -15 525.50 -7.65% 229 265.60 -41 817.10 -18.24%
30.04.2009 202 974.00 215 153.90 -12 179.90 -5.66% 249 527.40 -46 553.40 -18.66%
31.03.2009 215 153.90 207 507.10 7 646.80 3.69% 228 620.10 -13 466.20 -5.89%
28.02.2009 207 507.10 182 935.10 24 572.00 13.43% 239 932.90 -32 425.80 -13.51%
31.01.2009 182 935.10 189 306.00 -6 370.90 -3.37% 230 172.90 -47 237.80 -20.52%
31.12.2008 189 306.00 219 558.90 -30 252.90 -13.78% 209 002.20 -19 696.20 -9.42%
30.11.2008 219 558.90 239 439.00 -19 880.10 -8.30% 255 566.50 -36 007.60 -14.09%
31.10.2008 239 439.00 236 717.40 2 721.60 1.15% 256 703.50 -17 264.50 -6.73%
30.09.2008 236 717.40 203 805.00 32 912.40 16.15% 225 362.60 11 354.80 5.04%
31.08.2008 203 805.00 223 798.90 -19 993.90 -8.93% 216 433.40 -12 628.40 -5.83%
31.07.2008 223 798.90 237 835.40 -14 036.50 -5.90% 219 582.40 4 216.50 1.92%
30.06.2008 237 835.40 229 265.60 8 569.80 3.74% 230 744.50 7 090.90 3.07%
31.05.2008 229 265.60 249 527.40 -20 261.80 -8.12% 226 205.60 3 060.00 1.35%
30.04.2008 249 527.40 228 620.10 20 907.30 9.14% 215 792.40 33 735.00 15.63%
31.03.2008 228 620.10 239 932.90 -11 312.80 -4.71% 237 640.70 -9 020.60 -3.80%
29.02.2008 239 932.90 230 172.90 9 760.00 4.24% 215 940.10 23 992.80 11.11%
31.01.2008 230 172.90 209 002.20 21 170.70 10.13% 206 340.70 23 832.20 11.55%
31.12.2007 209 002.20 255 566.50 -46 564.30 -18.22% 197 208.80 11 793.40 5.98%
30.11.2007 255 566.50 256 703.50 -1 137.00 -0.44% 231 899.60 23 666.90 10.21%
31.10.2007 256 703.50 225 362.60 31 340.90 13.91% 227 843.30 28 860.20 12.67%
30.09.2007 225 362.60 216 433.40 8 929.20 4.13% 206 853.30 18 509.30 8.95%
31.08.2007 216 433.40 219 582.40 -3 149.00 -1.43% 192 826.80 23 606.60 12.24%
31.07.2007 219 582.40 230 744.50 -11 162.10 -4.84% 186 956.40 32 626.00 17.45%
30.06.2007 230 744.50 226 205.60 4 538.90 2.01% 205 633.50 25 111.00 12.21%
31.05.2007 226 205.60 215 792.40 10 413.20 4.83% 205 184.70 21 020.90 10.24%
30.04.2007 215 792.40 237 640.70 -21 848.30 -9.19% 186 168.50 29 623.90 15.91%
31.03.2007 237 640.70 215 940.10 21 700.60 10.05% 211 637.70 26 003.00 12.29%
28.02.2007 215 940.10 206 340.70 9 599.40 4.65% 190 157.00 25 783.10 13.56%
31.01.2007 206 340.70 197 208.80 9 131.90 4.63% 186 153.20 20 187.50 10.84%
31.12.2006 197 208.80 231 899.60 -34 690.80 -14.96% 186 628.10 10 580.70 5.67%
30.11.2006 231 899.60 227 843.30 4 056.30 1.78% 205 778.60 26 121.00 12.69%
31.10.2006 227 843.30 206 853.30 20 990.00 10.15% 211 690.70 16 152.60 7.63%
30.09.2006 206 853.30 192 826.80 14 026.50 7.27% 191 746.90 15 106.40 7.88%
31.08.2006 192 826.80 186 956.40 5 870.40 3.14% 176 832.90 15 993.90 9.04%
31.07.2006 186 956.40 205 633.50 -18 677.10 -9.08% 164 489.40 22 467.00 13.66%
30.06.2006 205 633.50 205 184.70 448.80 0.22% 189 161.50 16 472.00 8.71%
31.05.2006 205 184.70 186 168.50 19 016.20 10.21% 178 376.00 26 808.70 15.03%
30.04.2006 186 168.50 211 637.70 -25 469.20 -12.03% 178 692.10 7 476.40 4.18%
31.03.2006 211 637.70 190 157.00 21 480.70 11.30% 173 155.10 38 482.60 22.22%
28.02.2006 190 157.00 186 153.20 4 003.80 2.15% 171 240.30 18 916.70 11.05%
31.01.2006 186 153.20 186 628.10 - 474.90 -0.25% 153 093.50 33 059.70 21.59%
31.12.2005 186 628.10 205 778.60 -19 150.50 -9.31% 171 504.10 15 124.00 8.82%
30.11.2005 205 778.60 211 690.70 -5 912.10 -2.79% 199 466.10 6 312.50 3.16%
31.10.2005 211 690.70 191 746.90 19 943.80 10.40% 194 929.70 16 761.00 8.60%
30.09.2005 191 746.90 176 832.90 14 914.00 8.43% 193 379.70 -1 632.80 -0.84%
31.08.2005 176 832.90 164 489.40 12 343.50 7.50% 167 233.20 9 599.70 5.74%
31.07.2005 164 489.40 189 161.50 -24 672.10 -13.04% 169 453.50 -4 964.10 -2.93%
30.06.2005 189 161.50 178 376.00 10 785.50 6.05% 188 335.90 825.60 0.44%
31.05.2005 178 376.00 178 692.10 - 316.10 -0.18% 187 688.10 -9 312.10 -4.96%
30.04.2005 178 692.10 173 155.10 5 537.00 3.20% 180 293.20 -1 601.10 -0.89%
31.03.2005 173 155.10 171 240.30 1 914.80 1.12% 170 804.20 2 350.90 1.38%
28.02.2005 171 240.30 153 093.50 18 146.80 11.85% 152 524.10 18 716.20 12.27%
31.01.2005 153 093.50 171 504.10 -18 410.60 -10.73% 134 387.10 18 706.40 13.92%
31.12.2004 171 504.10 199 466.10 -27 962.00 -14.02% 142 182.00 29 322.10 20.62%
30.11.2004 199 466.10 194 929.70 4 536.40 2.33% 147 748.40 51 717.70 35.00%
31.10.2004 194 929.70 193 379.70 1 550.00 0.80% 162 911.70 32 018.00 19.65%
30.09.2004 193 379.70 167 233.20 26 146.50 15.63% 153 176.00 40 203.70 26.25%
31.08.2004 167 233.20 169 453.50 -2 220.30 -1.31% 126 509.70 40 723.50 32.19%
31.07.2004 169 453.50 188 335.90 -18 882.40 -10.03% 141 116.30 28 337.20 20.08%
30.06.2004 188 335.90 187 688.10 647.80 0.35% 140 729.20 47 606.70 33.83%
31.05.2004 187 688.10 180 293.20 7 394.90 4.10% 139 858.10 47 830.00 34.20%
30.04.2004 180 293.20 170 804.20 9 489.00 5.56% 144 535.30 35 757.90 24.74%
31.03.2004 170 804.20 152 524.10 18 280.10 11.98% 144 850.90 25 953.30 17.92%
29.02.2004 152 524.10 134 387.10 18 137.00 13.50% 130 226.70 22 297.40 17.12%
31.01.2004 134 387.10 142 182.00 -7 794.90 -5.48% 138 721.80 -4 334.70 -3.12%
31.12.2003 142 182.00 147 748.40 -5 566.40 -3.77% - - -
30.11.2003 147 748.40 162 911.70 -15 163.30 -9.31% - - -
31.10.2003 162 911.70 153 176.00 9 735.70 6.36% - - -
30.09.2003 153 176.00 126 509.70 26 666.30 21.08% - - -
31.08.2003 126 509.70 141 116.30 -14 606.60 -10.35% - - -
31.07.2003 141 116.30 140 729.20 387.10 0.28% - - -
30.06.2003 140 729.20 139 858.10 871.10 0.62% - - -
31.05.2003 139 858.10 144 535.30 -4 677.20 -3.24% - - -
30.04.2003 144 535.30 144 850.90 - 315.60 -0.22% - - -
31.03.2003 144 850.90 130 226.70 14 624.20 11.23% - - -
28.02.2003 130 226.70 138 721.80 -8 495.10 -6.12% - - -
31.01.2003 138 721.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžný účet - příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžný účet - příjmy (Běžný účet)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. EUR)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. USD)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. CZK)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. EUR)
Běžný účet - příjmy (Platební bilance v mil. USD)
Běžný účet - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Běžný účet - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies