P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Výdaje na HDP, mil.Kč

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada P3 Výdaje na konečnou spotřebu obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... P3 Výdaje na konečnou spotřebu - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2020 1 039 836.00
Min 31.03.1995 245 971.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2020 1 039 836.00 976 089.00 63 747.00 6.53% 1 037 969.00 1 867.00 0.18%
30.09.2020 976 089.00 929 220.00 46 869.00 5.04% 972 002.00 4 087.00 0.42%
30.06.2020 929 220.00 941 119.00 -11 899.00 -1.26% 951 451.00 -22 231.00 -2.34%
31.03.2020 941 119.00 1 037 969.00 -96 850.00 -9.33% 893 390.00 47 729.00 5.34%
31.12.2019 1 037 969.00 972 002.00 65 967.00 6.79% 977 458.00 60 511.00 6.19%
30.09.2019 972 002.00 951 451.00 20 551.00 2.16% 908 646.00 63 356.00 6.97%
30.06.2019 951 451.00 893 390.00 58 061.00 6.50% 890 392.00 61 059.00 6.86%
31.03.2019 893 390.00 977 458.00 -84 068.00 -8.60% 839 666.00 53 724.00 6.40%
31.12.2018 977 458.00 908 646.00 68 812.00 7.57% 919 695.00 57 763.00 6.28%
30.09.2018 908 646.00 890 392.00 18 254.00 2.05% 844 467.00 64 179.00 7.60%
30.06.2018 890 392.00 839 666.00 50 726.00 6.04% 831 085.00 59 307.00 7.14%
31.03.2018 839 666.00 919 695.00 -80 029.00 -8.70% 783 299.00 56 367.00 7.20%
31.12.2017 919 695.00 844 467.00 75 228.00 8.91% 862 282.00 57 413.00 6.66%
30.09.2017 844 467.00 831 085.00 13 382.00 1.61% 794 881.00 49 586.00 6.24%
30.06.2017 831 085.00 783 299.00 47 786.00 6.10% 785 340.00 45 745.00 5.82%
31.03.2017 783 299.00 862 282.00 -78 983.00 -9.16% 740 133.00 43 166.00 5.83%
31.12.2016 862 282.00 794 881.00 67 401.00 8.48% 826 384.00 35 898.00 4.34%
30.09.2016 794 881.00 785 340.00 9 541.00 1.21% 766 236.00 28 645.00 3.74%
30.06.2016 785 340.00 740 133.00 45 207.00 6.11% 754 021.00 31 319.00 4.15%
31.03.2016 740 133.00 826 384.00 -86 251.00 -10.44% 709 571.00 30 562.00 4.31%
31.12.2015 826 384.00 766 236.00 60 148.00 7.85% 795 718.00 30 666.00 3.85%
30.09.2015 766 236.00 754 021.00 12 215.00 1.62% 736 739.00 29 497.00 4.00%
30.06.2015 754 021.00 709 571.00 44 450.00 6.26% 724 244.00 29 777.00 4.11%
31.03.2015 709 571.00 795 718.00 -86 147.00 -10.83% 683 484.00 26 087.00 3.82%
31.12.2014 795 718.00 736 739.00 58 979.00 8.01% 769 708.00 26 010.00 3.38%
30.09.2014 736 739.00 724 244.00 12 495.00 1.73% 719 723.00 17 016.00 2.36%
30.06.2014 724 244.00 683 484.00 40 760.00 5.96% 708 920.00 15 324.00 2.16%
31.03.2014 683 484.00 769 708.00 -86 224.00 -11.20% 672 305.00 11 179.00 1.66%
31.12.2013 769 708.00 719 723.00 49 985.00 6.95% 751 518.00 18 190.00 2.42%
30.09.2013 719 723.00 708 920.00 10 803.00 1.52% 702 096.00 17 627.00 2.51%
30.06.2013 708 920.00 672 305.00 36 615.00 5.45% 695 363.00 13 557.00 1.95%
31.03.2013 672 305.00 751 518.00 -79 213.00 -10.54% 667 328.00 4 977.00 0.75%
31.12.2012 751 518.00 702 096.00 49 422.00 7.04% 751 096.00 422.00 0.06%
30.09.2012 702 096.00 695 363.00 6 733.00 0.97% 698 194.00 3 902.00 0.56%
30.06.2012 695 363.00 667 328.00 28 035.00 4.20% 696 036.00 - 673.00 -0.10%
31.03.2012 667 328.00 751 096.00 -83 768.00 -11.15% 658 821.00 8 507.00 1.29%
31.12.2011 751 096.00 698 194.00 52 902.00 7.58% 746 786.00 4 310.00 0.58%
30.09.2011 698 194.00 696 036.00 2 158.00 0.31% 693 121.00 5 073.00 0.73%
30.06.2011 696 036.00 658 821.00 37 215.00 5.65% 689 120.00 6 916.00 1.00%
31.03.2011 658 821.00 746 786.00 -87 965.00 -11.78% 649 333.00 9 488.00 1.46%
31.12.2010 746 786.00 693 121.00 53 665.00 7.74% 734 412.00 12 374.00 1.68%
30.09.2010 693 121.00 689 120.00 4 001.00 0.58% 683 471.00 9 650.00 1.41%
30.06.2010 689 120.00 649 333.00 39 787.00 6.13% 680 592.00 8 528.00 1.25%
31.03.2010 649 333.00 734 412.00 -85 079.00 -11.58% 642 090.00 7 243.00 1.13%
31.12.2009 734 412.00 683 471.00 50 941.00 7.45% 727 889.00 6 523.00 0.90%
30.09.2009 683 471.00 680 592.00 2 879.00 0.42% 681 442.00 2 029.00 0.30%
30.06.2009 680 592.00 642 090.00 38 502.00 6.00% 665 211.00 15 381.00 2.31%
31.03.2009 642 090.00 727 889.00 -85 799.00 -11.79% 614 287.00 27 803.00 4.53%
31.12.2008 727 889.00 681 442.00 46 447.00 6.82% 690 474.00 37 415.00 5.42%
30.09.2008 681 442.00 665 211.00 16 231.00 2.44% 631 102.00 50 340.00 7.98%
30.06.2008 665 211.00 614 287.00 50 924.00 8.29% 614 873.00 50 338.00 8.19%
31.03.2008 614 287.00 690 474.00 -76 187.00 -11.03% 579 317.00 34 970.00 6.04%
31.12.2007 690 474.00 631 102.00 59 372.00 9.41% 639 650.00 50 824.00 7.95%
30.09.2007 631 102.00 614 873.00 16 229.00 2.64% 597 701.00 33 401.00 5.59%
30.06.2007 614 873.00 579 317.00 35 556.00 6.14% 581 372.00 33 501.00 5.76%
31.03.2007 579 317.00 639 650.00 -60 333.00 -9.43% 543 253.00 36 064.00 6.64%
31.12.2006 639 650.00 597 701.00 41 949.00 7.02% 609 875.00 29 775.00 4.88%
30.09.2006 597 701.00 581 372.00 16 329.00 2.81% 564 803.00 32 898.00 5.82%
30.06.2006 581 372.00 543 253.00 38 119.00 7.02% 550 617.00 30 755.00 5.59%
31.03.2006 543 253.00 609 875.00 -66 622.00 -10.92% 512 866.00 30 387.00 5.92%
31.12.2005 609 875.00 564 803.00 45 072.00 7.98% 581 288.00 28 587.00 4.92%
30.09.2005 564 803.00 550 617.00 14 186.00 2.58% 537 101.00 27 702.00 5.16%
30.06.2005 550 617.00 512 866.00 37 751.00 7.36% 527 885.00 22 732.00 4.31%
31.03.2005 512 866.00 581 288.00 -68 422.00 -11.77% 489 100.00 23 766.00 4.86%
31.12.2004 581 288.00 537 101.00 44 187.00 8.23% 548 347.00 32 941.00 6.01%
30.09.2004 537 101.00 527 885.00 9 216.00 1.75% 508 540.00 28 561.00 5.62%
30.06.2004 527 885.00 489 100.00 38 785.00 7.93% 503 976.00 23 909.00 4.74%
31.03.2004 489 100.00 548 347.00 -59 247.00 -10.80% 467 048.00 22 052.00 4.72%
31.12.2003 548 347.00 508 540.00 39 807.00 7.83% 514 557.00 33 790.00 6.57%
30.09.2003 508 540.00 503 976.00 4 564.00 0.91% 478 039.00 30 501.00 6.38%
30.06.2003 503 976.00 467 048.00 36 928.00 7.91% 471 844.00 32 132.00 6.81%
31.03.2003 467 048.00 514 557.00 -47 509.00 -9.23% 438 336.00 28 712.00 6.55%
31.12.2002 514 557.00 478 039.00 36 518.00 7.64% 484 721.00 29 836.00 6.16%
30.09.2002 478 039.00 471 844.00 6 195.00 1.31% 451 732.00 26 307.00 5.82%
30.06.2002 471 844.00 438 336.00 33 508.00 7.64% 442 823.00 29 021.00 6.55%
31.03.2002 438 336.00 484 721.00 -46 385.00 -9.57% 404 928.00 33 408.00 8.25%
31.12.2001 484 721.00 451 732.00 32 989.00 7.30% 449 676.00 35 045.00 7.79%
30.09.2001 451 732.00 442 823.00 8 909.00 2.01% 421 287.00 30 445.00 7.23%
30.06.2001 442 823.00 404 928.00 37 895.00 9.36% 414 761.00 28 062.00 6.77%
31.03.2001 404 928.00 449 676.00 -44 748.00 -9.95% 382 723.00 22 205.00 5.80%
31.12.2000 449 676.00 421 287.00 28 389.00 6.74% 435 867.00 13 809.00 3.17%
30.09.2000 421 287.00 414 761.00 6 526.00 1.57% 398 316.00 22 971.00 5.77%
30.06.2000 414 761.00 382 723.00 32 038.00 8.37% 394 775.00 19 986.00 5.06%
31.03.2000 382 723.00 435 867.00 -53 144.00 -12.19% 362 833.00 19 890.00 5.48%
31.12.1999 435 867.00 398 316.00 37 551.00 9.43% 409 846.00 26 021.00 6.35%
30.09.1999 398 316.00 394 775.00 3 541.00 0.90% 374 730.00 23 586.00 6.29%
30.06.1999 394 775.00 362 833.00 31 942.00 8.80% 370 079.00 24 696.00 6.67%
31.03.1999 362 833.00 409 846.00 -47 013.00 -11.47% 341 442.00 21 391.00 6.26%
31.12.1998 409 846.00 374 730.00 35 116.00 9.37% 378 244.00 31 602.00 8.35%
30.09.1998 374 730.00 370 079.00 4 651.00 1.26% 356 125.00 18 605.00 5.22%
30.06.1998 370 079.00 341 442.00 28 637.00 8.39% 349 970.00 20 109.00 5.75%
31.03.1998 341 442.00 378 244.00 -36 802.00 -9.73% 318 299.00 23 143.00 7.27%
31.12.1997 378 244.00 356 125.00 22 119.00 6.21% 347 508.00 30 736.00 8.84%
30.09.1997 356 125.00 349 970.00 6 155.00 1.76% 319 009.00 37 116.00 11.63%
30.06.1997 349 970.00 318 299.00 31 671.00 9.95% 308 423.00 41 547.00 13.47%
31.03.1997 318 299.00 347 508.00 -29 209.00 -8.41% 282 217.00 36 082.00 12.79%
31.12.1996 347 508.00 319 009.00 28 499.00 8.93% 301 770.00 45 738.00 15.16%
30.09.1996 319 009.00 308 423.00 10 586.00 3.43% 283 002.00 36 007.00 12.72%
30.06.1996 308 423.00 282 217.00 26 206.00 9.29% 269 034.00 39 389.00 14.64%
31.03.1996 282 217.00 301 770.00 -19 553.00 -6.48% 245 971.00 36 246.00 14.74%
31.12.1995 301 770.00 283 002.00 18 768.00 6.63% - - -
30.09.1995 283 002.00 269 034.00 13 968.00 5.19% - - -
30.06.1995 269 034.00 245 971.00 23 063.00 9.38% - - -
31.03.1995 245 971.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

P3 Výdaje na konečnou spotřebu - Graf
P3 Výdaje na konečnou spotřebu - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč, sezónně očištěno)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, SOPR=100)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, 2005=100)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč, sezónně očištěno)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, SOPR=100)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, Q-1=100, sezónně očištěno)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, 2005=100, sezónně očištěno)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.