Poměrové ukazatele (Základní ukazatele o finančním trhu»Banky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Banky celkem (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.46 2.58 -4.65% 2.71 -9.22%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.59 1.54 3.25% 1.60 -0.62%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 1.05 1.08 -2.78% 1.28 -17.97%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 15.94 16.95 -5.96% 17.24 -7.54%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.13 1.06 6.60% 1.18 -4.24%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 45.76 41.04 11.50% 43.70 4.71%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 41 852.00 41 888.00 -0.09% 41 514.00 0.81%
UK8 8. Počet bankovních míst 1 912.00 1 945.00 -1.70% 2 029.00 -5.77%
UK9 9. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 1.79 2.17 -17.51% 2.36 -24.15%
UK10 9.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Klienti (%) 0.08 0.09 -11.11% 0.11 -27.27%
UK12 10. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 0.04 0.04 0.00 0.02 100.00%
UK13 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.35 0.43 -18.60% 0.41 -14.63%
UK14 10.2. Klienti (%) 5.93 7.39 -19.76% 7.68 -22.79%
UK15 11. OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) 2.64 2.67 -1.12% 3.05 -13.44%

Velké banky (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.54 2.71 -6.27% 2.76 -7.97%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.55 1.48 4.73% 1.55 0.00
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 1.23 1.27 -3.15% 1.41 -12.77%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 16.26 18.88 -13.88% 16.69 -2.58%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.16 1.09 6.42% 1.27 -8.66%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 45.69 40.27 13.46% 45.95 -0.57%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 27 646.00 27 729.00 -0.30% 27 641.00 0.02%
UK8 8. Počet bankovních míst 1 353.00 1 367.00 -1.02% 1 443.00 -6.24%
UK9 9. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 1.03 1.16 -11.21% 1.31 -21.37%
UK10 9.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Klienti (%) 0.10 0.11 -9.09% 0.13 -23.08%
UK12 10. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 0.03 0.03 0.00 0.00 -
UK13 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.13 0.17 -23.53% 0.14 -7.14%
UK14 10.2. Klienti (%) 3.31 3.50 -5.43% 4.14 -20.05%
UK15 11. OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) 1.89 1.86 1.61% 2.17 -12.90%

Střední banky (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.67 2.96 -9.80% 3.48 -23.28%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.98 2.00 -1.00% 2.13 -7.04%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.95 1.07 -11.21% 1.79 -46.93%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 13.69 12.15 12.67% 19.09 -28.29%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.19 1.05 13.33% 1.12 6.25%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 44.61 35.38 26.09% 32.21 38.50%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 7 429.00 7 408.00 0.28% 7 398.00 0.42%
UK8 8. Počet bankovních míst 368.00 389.00 -5.40% 391.00 -5.88%
UK9 9. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 2.32 2.53 -8.30% 3.09 -24.92%
UK10 9.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Klienti (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 10. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.32 0.33 -3.03% 0.46 -30.43%
UK14 10.2. Klienti (%) 7.14 7.84 -8.93% 7.13 0.14%
UK15 11. OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) 2.38 2.62 -9.16% 3.53 -32.58%

Malé banky (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 1.88 1.97 -4.57% 2.07 -9.18%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.58 1.54 2.60% 1.51 4.64%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.41 0.40 2.50% 0.44 -6.82%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 7.42 5.90 25.76% 6.98 6.30%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.05 1.09 -3.67% 1.06 -0.94%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 55.58 55.23 0.63% 51.29 8.36%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 3 051.00 3 070.00 -0.62% 2 897.00 5.32%
UK8 8. Počet bankovních míst 109.00 110.00 -0.91% 112.00 -2.68%
UK9 9. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 6.20 9.88 -37.25% 10.26 -39.57%
UK10 9.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Klienti (%) 0.01 0.07 -85.71% 0.08 -87.50%
UK12 10. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 0.79 0.92 -14.13% 1.02 -22.55%
UK13 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.03 0.18 -83.33% 0.00 -
UK14 10.2. Klienti (%) 25.06 37.60 -33.35% 34.15 -26.62%
UK15 11. OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) 2.66 2.76 -3.62% 3.05 -12.79%

Pobočky zahraničních bank (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.43 1.90 27.89% 2.01 20.90%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.21 1.12 8.04% 1.14 6.14%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.62 0.59 5.08% 0.59 5.08%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.05 1.02 2.94% 1.07 -1.87%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 43.06 53.94 -20.17% 53.24 -19.12%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 2 162.00 2 124.00 1.79% 2 000.00 8.10%
UK8 8. Počet bankovních míst 77.00 74.00 4.05% 77.00 0.00
UK9 9. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 1.76 1.45 21.38% 2.13 -17.37%
UK10 9.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Klienti (%) 0.01 0.02 -50.00% 0.01 0.00
UK12 10. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 10.1. Úvěrové instituce (%) 3.69 3.54 4.24% 3.58 3.07%
UK14 10.2. Klienti (%) 4.24 4.23 0.24% 5.83 -27.27%
UK15 11. OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) 8.95 8.18 9.41% 10.49 -14.68%

Stavební spořitelny (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 1.86 1.90 -2.11% 1.92 -3.12%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.42 1.46 -2.74% 1.49 -4.70%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.82 0.81 1.23% 0.84 -2.38%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 14.82 14.38 3.06% 13.76 7.70%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 0.82 0.76 7.89% 0.81 1.23%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 44.14 39.76 11.02% 42.18 4.65%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 1 564.00 1 557.00 0.45% 1 578.00 -0.89%
UK8 8. Počet bankovních míst 5.00 5.00 0.00 6.00 -16.67%
UK9 9. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 2.58 2.61 -1.15% 2.08 24.04%
UK10 9.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Klienti (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 10. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.22 0.08 175.00% 56.21 -99.61%
UK14 10.2. Klienti (%) 0.37 0.44 -15.91% 0.62 -40.32%
UK15 11. OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) 4.04 4.03 0.25% 3.22 25.47%

Banky celkem (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.47 2.57 -3.89% 2.47 0.00
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.83 1.69 8.28% 1.59 15.09%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 1.08 1.10 -1.82% 1.05 2.86%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 15.20 17.46 -12.94% 15.94 -4.64%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.10 1.04 5.77% 1.13 -2.65%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 44.59 40.34 10.54% 45.76 -2.56%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 41 931.00 41 864.00 0.16% 41 852.00 0.19%
UK8 8. Počet bankovních míst 1 930.00 1 955.00 -1.28% 1 912.00 0.94%
UK9 9. Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 1.56 1.67 -6.59% 1.79 -12.85%
UK10 9.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Vládní instituce 0.06 0.06 0.00 0.08 -25.00%
UK12 9.3. Úvěrové instituce 0.12 0.04 200.00% 0.04 200.00%
UK13 9.4. Ostatní finanční instituce 0.30 0.34 -11.76% 0.35 -14.29%
UK14 9.5. Nefinanční podniky 5.44 5.42 0.37% 5.93 -8.26%
UK15 9.6. Domácnosti 2.06 2.22 -7.21% 2.64 -21.97%
UK16 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 1.00 1.08 -7.41% 1.12 -10.71%

Velké banky (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.56 2.66 -3.76% 2.54 0.79%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.78 1.63 9.20% 1.55 14.84%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 1.20 1.22 -1.64% 1.23 -2.44%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 16.55 19.01 -12.94% 16.26 1.78%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.09 1.03 5.83% 1.16 -6.03%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 42.60 38.74 9.96% 45.69 -6.76%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 27 359.00 27 330.00 0.11% 27 646.00 -1.04%
UK8 8. Počet bankovních míst 1 261.00 1 284.00 -1.79% 1 353.00 -6.80%
UK9 9. Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 0.94 1.07 -12.15% 1.03 -8.74%
UK10 9.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Vládní instituce 0.07 0.07 0.00 0.10 -30.00%
UK12 9.3. Úvěrové instituce 0.02 0.02 0.00 0.03 -33.33%
UK13 9.4. Ostatní finanční instituce 0.03 0.03 0.00 0.13 -76.92%
UK14 9.5. Nefinanční podniky 3.31 3.38 -2.07% 3.31 0.00
UK15 9.6. Domácnosti 1.57 1.62 -3.09% 1.89 -16.93%
UK16 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 0.78 0.88 -11.36% 0.90 -13.33%

Střední banky (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.65 2.77 -4.33% 2.67 -0.75%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 2.15 2.05 4.88% 1.98 8.59%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 1.13 1.16 -2.59% 0.95 18.95%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 11.59 12.78 -9.31% 13.69 -15.34%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.16 1.07 8.41% 1.19 -2.52%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 43.69 38.58 13.25% 44.61 -2.06%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 7 295.00 7 356.00 -0.83% 7 429.00 -1.80%
UK8 8. Počet bankovních míst 360.00 369.00 -2.44% 368.00 -2.17%
UK9 9. Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 1.83 1.89 -3.17% 2.32 -21.12%
UK10 9.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 9.3. Úvěrové instituce 1.07 0.00 - 0.00 -
UK13 9.4. Ostatní finanční instituce 0.17 0.18 -5.56% 0.32 -46.88%
UK14 9.5. Nefinanční podniky 5.88 6.00 -2.00% 7.14 -17.65%
UK15 9.6. Domácnosti 1.63 1.94 -15.98% 2.38 -31.51%
UK16 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 1.11 1.15 -3.48% 1.28 -13.28%

Malé banky (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.33 2.37 -1.69% 1.88 23.94%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 2.03 1.92 5.73% 1.58 28.48%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.79 0.75 5.33% 0.41 92.68%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 9.34 10.58 -11.72% 7.42 25.88%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.08 1.11 -2.70% 1.05 2.86%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 46.28 46.83 -1.17% 55.58 -16.73%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 3 229.00 3 089.00 4.53% 3 051.00 5.83%
UK8 8. Počet bankovních míst 219.00 213.00 2.82% 109.00 100.92%
UK9 9. Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 5.58 5.64 -1.06% 6.20 -10.00%
UK10 9.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Vládní instituce 0.00 0.01 - 0.01 -
UK12 9.3. Úvěrové instituce 2.33 1.02 128.43% 0.79 194.94%
UK13 9.4. Ostatní finanční instituce 0.41 0.54 -24.07% 0.03 1 266.67%
UK14 9.5. Nefinanční podniky 23.61 23.94 -1.38% 25.06 -5.79%
UK15 9.6. Domácnosti 2.05 2.24 -8.48% 2.66 -22.93%
UK16 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 2.33 2.45 -4.90% 2.40 -2.92%

Pobočky zahraničních bank (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 1.83 2.15 -14.88% 2.45 -25.31%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.66 1.36 22.06% 1.22 36.07%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.51 0.58 -12.07% 0.62 -17.74%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.23 1.12 9.82% 1.06 16.04%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 67.02 52.17 28.46% 43.06 55.64%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 2 496.00 2 523.00 -1.07% 2 162.00 15.45%
UK8 8. Počet bankovních míst 84.00 83.00 1.20% 77.00 9.09%
UK9 9. Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 1.44 1.28 12.50% 1.76 -18.18%
UK10 9.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Vládní instituce 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
UK12 9.3. Úvěrové instituce 0.01 0.02 -50.00% 0.00 -
UK13 9.4. Ostatní finanční instituce 3.04 2.81 8.19% 3.69 -17.62%
UK14 9.5. Nefinanční podniky 3.15 2.79 12.90% 4.24 -25.71%
UK15 9.6. Domácnosti 6.63 7.17 -7.53% 8.95 -25.92%
UK16 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 0.91 0.81 12.35% 1.01 -9.90%

Stavební spořitelny (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 1.97 1.89 4.23% 1.86 5.91%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.54 1.49 3.36% 1.42 8.45%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.81 0.82 -1.22% 0.82 -1.22%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 14.19 14.77 -3.93% 14.82 -4.25%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 0.85 0.78 8.97% 0.82 3.66%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 43.25 41.23 4.90% 44.14 -2.02%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 1 552.00 1 566.00 -0.89% 1 564.00 -0.77%
UK8 8. Počet bankovních míst 6.00 6.00 0.00 5.00 20.00%
UK9 9. Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 2.35 2.35 0.00 2.58 -8.91%
UK10 9.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 9.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 9.4. Ostatní finanční instituce 0.06 0.08 -25.00% 0.22 -72.73%
UK14 9.5. Nefinanční podniky 0.11 0.30 -63.33% 0.37 -70.27%
UK15 9.6. Domácnosti 3.44 3.53 -2.55% 4.04 -14.85%
UK16 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 1.39 1.39 0.00 1.44 -3.47%
Velké banky (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (41 hodnota, 31.03.2018)
Počet bankovních míst (41 hodnota, 31.03.2018)
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Střední banky (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (41 hodnota, 31.03.2018)
Počet bankovních míst (41 hodnota, 31.03.2018)
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Banky celkem (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (41 hodnota, 31.03.2018)
Počet bankovních míst (41 hodnota, 31.03.2018)
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Stavební spořitelny (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (41 hodnota, 31.03.2018)
Počet bankovních míst (41 hodnota, 31.03.2018)
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Malé banky (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (41 hodnota, 31.03.2018)
Počet bankovních míst (41 hodnota, 31.03.2018)
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Pobočky zahraničních bank (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (41 hodnota, 31.03.2018)
Počet bankovních míst (41 hodnota, 31.03.2018)
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Klienti (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
OP a ztráty z ocenění RH / pohledávky v investičním portfoliu celkem (%) (41 hodnota, 31.03.2018)
Banky celkem (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (45 hodnot, 31.03.2019)
Počet bankovních míst (45 hodnot, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Centrální banky (45 hodnot, 31.03.2019)
Vládní instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (45 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti (45 hodnot, 31.03.2019)
hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Velké banky (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (45 hodnot, 31.03.2019)
Počet bankovních míst (45 hodnot, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Centrální banky (45 hodnot, 31.03.2019)
Vládní instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (45 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti (45 hodnot, 31.03.2019)
hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Střední banky (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (45 hodnot, 31.03.2019)
Počet bankovních míst (45 hodnot, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Centrální banky (45 hodnot, 31.03.2019)
Vládní instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (45 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti (45 hodnot, 31.03.2019)
hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Malé banky (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (45 hodnot, 31.03.2019)
Počet bankovních míst (45 hodnot, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Centrální banky (45 hodnot, 31.03.2019)
Vládní instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (45 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti (45 hodnot, 31.03.2019)
hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Pobočky zahraničních bank (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (45 hodnot, 31.03.2019)
Počet bankovních míst (45 hodnot, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Centrální banky (45 hodnot, 31.03.2019)
Vládní instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (45 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti (45 hodnot, 31.03.2019)
hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Stavební spořitelny (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru (45 hodnot, 31.03.2019)
Počet bankovních míst (45 hodnot, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)
Centrální banky (45 hodnot, 31.03.2019)
Vládní instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (45 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (45 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti (45 hodnot, 31.03.2019)
hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (45 hodnot, 31.03.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Poměrové ukazatele (Banky)
Poměrové ukazatele (Obchodníci s CP)
Průřezové ukazatele (Měnová statistika)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Hlavní ukazatele (Měnová a finanční statistika)
Základní ukazatele (Čtvrtletí)
Hlavní ukazatele (Statistika platební bilance (BPM 6))
Odvozené ukazatele nákladů úvěrů (Publikace Měnová statistika)
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI včetně objemů)
Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) (Nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies