Ostatní měnové finanční instituce (Finanční instituce) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AF Finanční aktiva 5 164 021.00 5 112 613.00 1.01% 4 828 349.00 6.95%
UK2 AF.1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 AF.2 Oběživo a vklady 1 169 955.00 1 143 858.00 2.28% 933 582.00 25.32%
UK4 AF.21 Oběživo 35 272.00 41 767.00 -15.55% 34 295.00 2.85%
UK5 AF.22 Převoditelné vklady 86 790.00 83 031.00 4.53% 118 920.00 -27.02%
UK6 AF.29 Ostatní vklady 1 047 893.00 1 019 060.00 2.83% 780 367.00 34.28%
UK7 AF.3 Cenné papíry jiné než účasti 1 162 016.00 1 144 316.00 1.55% 1 189 067.00 -2.27%
UK8 AF.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 1 056 053.00 1 040 534.00 1.49% 1 065 863.00 -0.92%
UK9 AF.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 90 762.00 112 895.00 -19.60% 167 672.00 -45.87%
UK10 AF.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 965 291.00 927 639.00 4.06% 898 191.00 7.47%
UK11 AF.34 Finanční deriváty 105 963.00 103 782.00 2.10% 123 204.00 -13.99%
UK12 AF.4 Půjčky 2 642 412.00 2 642 636.00 -0.01% 2 529 217.00 4.48%
UK13 AF.41 Krátkodobé půjčky 411 661.00 415 684.00 -0.97% 414 284.00 -0.63%
UK14 AF.42 Dlouhodobé půjčky 2 230 751.00 2 226 952.00 0.17% 2 114 933.00 5.48%
UK15 AF.5 Účasti celkem 130 294.00 125 621.00 3.72% 120 600.00 8.04%
UK16 AF.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech 94 354.00 94 170.00 0.20% 88 858.00 6.19%
UK17 AF.511 Kótované akcie 1 411.00 3 988.00 -64.62% 3 706.00 -61.93%
UK18 AF.512 Nekótované akcie 72 966.00 70 596.00 3.36% 74 118.00 -1.55%
UK19 AF.513 Jiné účasti 19 977.00 19 586.00 2.00% 11 034.00 81.05%
UK20 AF.52 Účasti v investičních fondech 35 940.00 31 451.00 14.27% 31 742.00 13.23%
UK21 AF.6 Pojistné technické rezervy 16 344.00 16 296.00 0.29% 15 416.00 6.02%
UK25 AF.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky 16 344.00 16 296.00 0.29% 15 416.00 6.02%
UK26 AF.7 Ostatní pohledávky celkem 43 000.00 39 886.00 7.81% 40 467.00 6.26%
UK27 Čistá finanční aktiva 40 823.00 21 316.00 91.51% 62 911.00 -35.11%

Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AF Finanční závazky 5 123 198.00 5 091 297.00 0.63% 4 765 438.00 7.51%
UK2 AF.2 Oběživo a vklady 3 871 224.00 3 877 737.00 -0.17% 3 648 938.00 6.09%
UK3 AF.21 Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 AF.22 Převoditelné vklady 2 160 902.00 2 156 216.00 0.22% 1 988 810.00 8.65%
UK5 AF.29 Ostatní vklady 1 710 322.00 1 721 521.00 -0.65% 1 660 128.00 3.02%
UK6 AF.3 Cenné papíry jiné než účasti 476 445.00 471 613.00 1.02% 424 645.00 12.20%
UK7 AF.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 373 053.00 367 455.00 1.52% 316 594.00 17.83%
UK8 AF.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 2 285.00 2 716.00 -15.87% 1 489.00 53.46%
UK9 AF.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 370 768.00 364 739.00 1.65% 315 105.00 17.66%
UK10 AF.34 Finanční deriváty 103 392.00 104 158.00 -0.74% 108 051.00 -4.31%
UK11 AF.4 Půjčky 162 037.00 168 247.00 -3.69% 165 485.00 -2.08%
UK12 AF.41 Krátkodobé půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 AF.42 Dlouhodobé půjčky 162 037.00 168 247.00 -3.69% 165 485.00 -2.08%
UK14 AF.5 Účasti celkem 561 104.00 535 025.00 4.87% 482 849.00 16.21%
UK15 AF.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech 559 041.00 532 602.00 4.96% 480 168.00 16.43%
UK16 AF.511 Kótované akcie 180 927.00 168 042.00 7.67% 145 920.00 23.99%
UK17 AF.512 Nekótované akcie 378 114.00 364 560.00 3.72% 334 248.00 13.12%
UK18 AF.513 Jiné účasti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 AF.52 Účasti v investičních fondech 2 063.00 2 423.00 -14.86% 2 681.00 -23.05%
UK25 AF.7 Ostatní závazky celkem 52 388.00 38 675.00 35.46% 43 521.00 20.37%

Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Čistý přírůstek finančních aktiv 39 975.00 223 769.00 -82.14% 110 306.00 -63.76%
UK2 F.1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 F.2 Oběživo a vklady 25 996.00 193 330.00 -86.55% 68 466.00 -62.03%
UK4 F.21 Oběživo -6 497.00 6 692.00 - 197.09% -4 739.00 37.10%
UK5 F.22 Převoditelné vklady 3 753.00 -8 240.00 - 145.55% 11 279.00 -66.73%
UK6 F.29 Ostatní vklady 28 740.00 194 878.00 -85.25% 61 926.00 -53.59%
UK7 F.3 Cenné papíry jiné než účasti 9 564.00 -14 478.00 - 166.06% 27 517.00 -65.24%
UK8 F.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 15 471.00 -4 549.00 - 440.10% 33 975.00 -54.46%
UK9 F.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty -22 133.00 -11 792.00 87.69% 2 852.00 - 876.05%
UK10 F.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 37 604.00 7 243.00 419.18% 31 123.00 20.82%
UK11 F.34 Finanční deriváty -5 907.00 -9 929.00 -40.51% -6 458.00 -8.53%
UK12 F.4 Půjčky - 424.00 52 577.00 - 100.81% 12 752.00 - 103.32%
UK13 F.41 Krátkodobé půjčky -4 070.00 -8 453.00 -51.85% 9 694.00 - 141.98%
UK14 F.42 Dlouhodobé půjčky 3 646.00 61 030.00 -94.03% 3 058.00 19.23%
UK15 F.5 Účasti celkem 1 678.00 -10 311.00 - 116.27% -5 847.00 - 128.70%
UK16 F.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech -2 480.00 -9 609.00 -74.19% -7 111.00 -65.12%
UK17 F.511 Kótované akcie -2 325.00 -10 215.00 -77.24% - 220.00 956.82%
UK18 F.512 Nekótované akcie - 546.00 -41.00 1 231.71% -2 491.00 -78.08%
UK19 F.513 Jiné účasti 391.00 647.00 -39.57% -4 400.00 - 108.89%
UK20 F.52 Účasti v investičních fondech 4 158.00 - 702.00 - 692.31% 1 264.00 228.96%
UK21 F.6 Pojistné technické rezervy 48.00 119.00 -59.66% 1 116.00 -95.70%
UK25 F.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky 48.00 119.00 -59.66% 1 116.00 -95.70%
UK26 F.7 Ostatní pohledávky celkem 3 113.00 2 532.00 22.95% 6 302.00 -50.60%

Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční závazky 870.00 250 785.00 -99.65% 112 710.00 -99.23%
UK2 F.2 Oběživo a vklady -6 835.00 237 935.00 - 102.87% 121 053.00 - 105.65%
UK3 F.21 Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 F.22 Převoditelné vklady 4 524.00 87 673.00 -94.84% 5 992.00 -24.50%
UK5 F.29 Ostatní vklady -11 359.00 150 262.00 - 107.56% 115 061.00 - 109.87%
UK6 F.3 Cenné papíry jiné než účasti 1 938.00 6 336.00 -69.41% -5 210.00 - 137.20%
UK7 F.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 5 574.00 13 825.00 -59.68% 151.00 3 591.39%
UK8 F.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty - 431.00 - 951.00 -54.68% - 600.00 -28.17%
UK9 F.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty 6 005.00 14 776.00 -59.36% 751.00 699.60%
UK10 F.34 Finanční deriváty -3 636.00 -7 489.00 -51.45% -5 361.00 -32.18%
UK11 F.4 Půjčky -7 703.00 8 013.00 - 196.13% 1 976.00 - 489.83%
UK12 F.41 Krátkodobé půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 F.42 Dlouhodobé půjčky -7 703.00 8 013.00 - 196.13% 1 976.00 - 489.83%
UK14 F.5 Účasti celkem - 242.00 5 470.00 - 104.42% -5 347.00 -95.47%
UK15 F.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech 0.00 5 705.00 - -4 794.00 -
UK16 F.511 Kótované akcie 0.00 0.00 - 154.00 -
UK17 F.512 Nekótované akcie 0.00 5 705.00 - 0.00 -
UK18 F.513 Jiné účasti 0.00 0.00 - -4 948.00 -
UK19 F.52 Účasti v investičních fondech - 242.00 - 235.00 2.98% - 553.00 -56.24%
UK23 F.612 Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 F.7 Ostatní pohledávky celkem 13 712.00 -6 969.00 - 296.76% 238.00 5 661.34%
UK26 Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) 39 105.00 -27 016.00 - 244.75% -2 404.00 -1 726.66%
Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Ostatní měnové finanční instituce
AF Finanční aktiva (41 hodnota, 31.03.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (41 hodnota, 31.03.2014)
Oběživo a vklady (41 hodnota, 31.03.2014)
Oběživo (41 hodnota, 31.03.2014)
Převoditelné vklady (41 hodnota, 31.03.2014)
Ostatní vklady (41 hodnota, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti (41 hodnota, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Krátkodobé půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Dlouhodobé půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Účasti celkem (41 hodnota, 31.03.2014)
Účasti, mimo účastí v investičních fondech (41 hodnota, 31.03.2014)
Kótované akcie (41 hodnota, 31.03.2014)
Nekótované akcie (41 hodnota, 31.03.2014)
Jiné účasti (41 hodnota, 31.03.2014)
Účasti v investičních fondech (41 hodnota, 31.03.2014)
Pojistné technické rezervy (41 hodnota, 31.03.2014)
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky (41 hodnota, 31.03.2014)
Ostatní pohledávky celkem (41 hodnota, 31.03.2014)
Čistá finanční aktiva (41 hodnota, 31.03.2014)
Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Ostatní měnové finanční instituce
AF Finanční závazky (41 hodnota, 31.03.2014)
Oběživo a vklady (41 hodnota, 31.03.2014)
Oběživo (41 hodnota, 31.03.2014)
Převoditelné vklady (41 hodnota, 31.03.2014)
Ostatní vklady (41 hodnota, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti (41 hodnota, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Finanční deriváty (41 hodnota, 31.03.2014)
Půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Krátkodobé půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Dlouhodobé půjčky (41 hodnota, 31.03.2014)
Účasti celkem (41 hodnota, 31.03.2014)
Účasti, mimo účastí v investičních fondech (41 hodnota, 31.03.2014)
Kótované akcie (41 hodnota, 31.03.2014)
Nekótované akcie (41 hodnota, 31.03.2014)
Jiné účasti (41 hodnota, 31.03.2014)
Účasti v investičních fondech (41 hodnota, 31.03.2014)
Pojistné technické rezervy
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
Ostatní závazky celkem (41 hodnota, 31.03.2014)
Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Ostatní měnové finanční instituce
Čistý přírůstek finančních aktiv (40 hodnot, 31.03.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (40 hodnot, 31.03.2014)
Oběživo a vklady (40 hodnot, 31.03.2014)
Oběživo (40 hodnot, 31.03.2014)
Převoditelné vklady (40 hodnot, 31.03.2014)
Ostatní vklady (40 hodnot, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti (40 hodnot, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Krátkodobé půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Dlouhodobé půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Účasti celkem (40 hodnot, 31.03.2014)
Účasti, mimo účastí v investičních fondech (40 hodnot, 31.03.2014)
Kótované akcie (40 hodnot, 31.03.2014)
Nekótované akcie (40 hodnot, 31.03.2014)
Jiné účasti (40 hodnot, 31.03.2014)
Účasti v investičních fondech (40 hodnot, 31.03.2014)
Pojistné technické rezervy (40 hodnot, 31.03.2014)
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky (40 hodnot, 31.03.2014)
Ostatní pohledávky celkem (40 hodnot, 31.03.2014)
Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Ostatní měnové finanční instituce
Finanční závazky (40 hodnot, 31.03.2014)
Oběživo a vklady (40 hodnot, 31.03.2014)
Oběživo (40 hodnot, 31.03.2014)
Převoditelné vklady (40 hodnot, 31.03.2014)
Ostatní vklady (40 hodnot, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti (40 hodnot, 31.03.2014)
Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Finanční deriváty (40 hodnot, 31.03.2014)
Půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Krátkodobé půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Dlouhodobé půjčky (40 hodnot, 31.03.2014)
Účasti celkem (40 hodnot, 31.03.2014)
Účasti, mimo účastí v investičních fondech (40 hodnot, 31.03.2014)
Kótované akcie (40 hodnot, 31.03.2014)
Nekótované akcie (40 hodnot, 31.03.2014)
Jiné účasti (40 hodnot, 31.03.2014)
Účasti v investičních fondech (40 hodnot, 31.03.2014)
Pojistné technické rezervy
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (40 hodnot, 31.03.2014)
Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
Ostatní pohledávky celkem (40 hodnot, 31.03.2014)
Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) (40 hodnot, 31.03.2014)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní měnově finanční instituce (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (do r. 1996 pouze Kč, od r. 1997 celkem tj. Kč+cizí měny) - č. 1)
Ostatní měnově finanční instituce (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (CM celkem) - č.1)
Ostatní měnově finanční instituce (Nově čerpané klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč) - č.1)
Ostatní měnové finanční instituce (Finanční instituce)
Ostatní měnové finanční instituce (Finanční instituce)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Měnová báze (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies