Střední banky (Banky»Aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 1 213 772.00 1 257 084.00 -3.45% 1 190 541.00 1.95%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 26 218.00 29 608.00 -11.45% 30 456.00 -13.92%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 17 933.00 16 318.00 9.90% 19 876.00 -9.78%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 7 033.00 5 940.00 18.40% 5 557.00 26.56%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 298.00 436.00 -31.65% 259.00 15.06%
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 10 601.00 9 941.00 6.64% 14 059.00 -24.60%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 6 619.00 6 124.00 8.08% 4 995.00 32.51%
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 6 619.00 6 124.00 8.08% 4 995.00 32.51%
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 51.00 52.00 -1.92% 0.00 -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 51.00 52.00 -1.92% 0.00 -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 23 847.00 22 655.00 5.26% 28 399.00 -16.03%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 1 238.00 1 735.00 -28.65% 1 661.00 -25.47%
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 22 608.00 20 921.00 8.06% 26 738.00 -15.45%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 1 109 598.00 1 159 920.00 -4.34% 1 085 532.00 2.22%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 34 986.00 30 637.00 14.20% 17 352.00 101.63%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 1 074 612.00 1 129 283.00 -4.84% 1 068 179.00 0.60%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 4 534.00 4 434.00 2.26% 3 673.00 23.44%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -2 309.00 -2 448.00 -5.68% -2 448.00 -5.68%
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 10 695.00 10 544.00 1.43% 10 961.00 -2.43%
UK25 10. Hmotný majetek 7 020.00 2 125.00 230.35% 1 585.00 342.90%
UK26 11. Nehmotný majetek 5 152.00 5 027.00 2.49% 4 296.00 19.93%
UK27 12. Daňové pohledávky 343.00 462.00 -25.76% 916.00 -62.55%
UK28 13. Ostatní aktiva 4 007.00 2 197.00 82.39% 2 195.00 82.55%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 65.00 65.00 0.00 108.00 -39.81%

Aktiva celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 213 772.00
31.12.2018 1 257 084.00
30.09.2018 1 180 463.00
30.06.2018 1 171 508.00
31.03.2018 1 190 541.00
31.12.2017 1 191 504.00
30.09.2017 1 226 063.00
30.06.2017 1 239 838.00
31.03.2017 1 134 177.00
31.12.2016 991 242.00
Další »
Aktiva celkem,Střední banky

Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání

ObdobíHodnota
31.03.2019 26 218.00
31.12.2018 29 608.00
30.09.2018 27 518.00
30.06.2018 23 303.00
31.03.2018 30 456.00
31.12.2017 29 729.00
30.09.2017 54 222.00
30.06.2017 270 741.00
31.03.2017 242 521.00
31.12.2016 182 874.00
Další »
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání,Střední banky

Finanční aktiva k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 17 933.00
31.12.2018 16 318.00
30.09.2018 23 573.00
30.06.2018 22 473.00
31.03.2018 19 876.00
31.12.2017 14 850.00
30.09.2017 14 183.00
30.06.2017 14 543.00
31.03.2017 20 995.00
31.12.2016 15 557.00
Další »
Finanční aktiva k obchodování,Střední banky

Deriváty k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 7 033.00
31.12.2018 5 940.00
30.09.2018 7 876.00
30.06.2018 7 693.00
31.03.2018 5 557.00
31.12.2017 5 934.00
30.09.2017 5 340.00
30.06.2017 4 599.00
31.03.2017 3 577.00
31.12.2016 4 031.00
Další »
Deriváty k obchodování,Střední banky

Kapitálové nástroje k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 298.00
31.12.2018 436.00
30.09.2018 674.00
30.06.2018 385.00
31.03.2018 259.00
31.12.2017 477.00
30.09.2017 540.00
30.06.2017 279.00
31.03.2017 261.00
31.12.2016 451.00
Další »
Kapitálové nástroje k obchodování,Střední banky

Dluhové cenné papíry k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 10 601.00
31.12.2018 9 941.00
30.09.2018 15 023.00
30.06.2018 14 395.00
31.03.2018 14 059.00
31.12.2017 8 438.00
30.09.2017 8 302.00
30.06.2017 9 665.00
31.03.2017 17 158.00
31.12.2016 11 075.00
Další »
Dluhové cenné papíry k obchodování,Střední banky

Úvěry a pohledávky k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky k obchodování,Střední banky

Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 6 619.00
31.12.2018 6 124.00
30.09.2018 6 191.00
30.06.2018 5 106.00
31.03.2018 4 995.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 6 619.00
31.12.2018 6 124.00
30.09.2018 6 191.00
30.06.2018 5 106.00
31.03.2018 4 995.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 51.00
31.12.2018 52.00
30.09.2018 51.00
30.06.2018 52.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 51.00
31.12.2018 52.00
30.09.2018 51.00
30.06.2018 52.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Střední banky

Finanční aktiva v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 23 847.00
31.12.2018 22 655.00
30.09.2018 25 011.00
30.06.2018 24 805.00
31.03.2018 28 399.00
31.12.2017 38 087.00
30.09.2017 37 909.00
30.06.2017 41 437.00
31.03.2017 45 835.00
31.12.2016 53 950.00
Další »
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI,Střední banky

Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 238.00
31.12.2018 1 735.00
30.09.2018 1 733.00
30.06.2018 1 707.00
31.03.2018 1 661.00
31.12.2017 6 075.00
30.09.2017 6 096.00
30.06.2017 6 005.00
31.03.2017 6 169.00
31.12.2016 6 103.00
Další »
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI,Střední banky

Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 22 608.00
31.12.2018 20 921.00
30.09.2018 23 278.00
30.06.2018 23 098.00
31.03.2018 26 738.00
31.12.2017 32 003.00
30.09.2017 31 804.00
30.06.2017 35 422.00
31.03.2017 39 657.00
31.12.2016 47 838.00
Další »
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI,Střední banky

Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 9.00
30.09.2017 9.00
30.06.2017 9.00
31.03.2017 9.00
31.12.2016 9.00
Další »
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI,Střední banky

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 109 598.00
31.12.2018 1 159 920.00
30.09.2018 1 076 414.00
30.06.2018 1 073 696.00
31.03.2018 1 085 532.00
31.12.2017 1 088 283.00
30.09.2017 1 098 419.00
30.06.2017 891 364.00
31.03.2017 802 447.00
31.12.2016 716 513.00
Další »
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě,Střední banky

Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 34 986.00
31.12.2018 30 637.00
30.09.2018 29 810.00
30.06.2018 30 595.00
31.03.2018 17 352.00
31.12.2017 13 789.00
30.09.2017 12 602.00
30.06.2017 3 586.00
31.03.2017 4 362.00
31.12.2016 6 877.00
Další »
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě,Střední banky

Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 074 612.00
31.12.2018 1 129 283.00
30.09.2018 1 046 603.00
30.06.2018 1 043 101.00
31.03.2018 1 068 179.00
31.12.2017 1 074 494.00
30.09.2017 1 085 817.00
30.06.2017 887 778.00
31.03.2017 798 085.00
31.12.2016 709 636.00
Další »
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě,Střední banky

Zajišťovací deriváty

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 534.00
31.12.2018 4 434.00
30.09.2018 6 754.00
30.06.2018 4 636.00
31.03.2018 3 673.00
31.12.2017 4 140.00
30.09.2017 3 501.00
30.06.2017 2 315.00
31.03.2017 2 039.00
31.12.2016 2 041.00
Další »
Zajišťovací deriváty,Střední banky

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2019 -2 309.00
31.12.2018 -2 448.00
30.09.2018 -5 626.00
30.06.2018 -3 518.00
31.03.2018 -2 448.00
31.12.2017 -3 092.00
30.09.2017 -2 192.00
30.06.2017 - 816.00
31.03.2017 33.00
31.12.2016 558.00
Další »
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,Střední banky

Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích

ObdobíHodnota
31.03.2019 10 695.00
31.12.2018 10 544.00
30.09.2018 10 851.00
30.06.2018 11 001.00
31.03.2018 10 961.00
31.12.2017 11 000.00
30.09.2017 11 480.00
30.06.2017 11 685.00
31.03.2017 12 104.00
31.12.2016 11 888.00
Další »
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích,Střední banky

Hmotný majetek

ObdobíHodnota
31.03.2019 7 020.00
31.12.2018 2 125.00
30.09.2018 1 968.00
30.06.2018 1 783.00
31.03.2018 1 585.00
31.12.2017 1 559.00
30.09.2017 1 355.00
30.06.2017 1 330.00
31.03.2017 1 323.00
31.12.2016 1 309.00
Další »
Hmotný majetek,Střední banky

Nehmotný majetek

ObdobíHodnota
31.03.2019 5 152.00
31.12.2018 5 027.00
30.09.2018 4 724.00
30.06.2018 4 493.00
31.03.2018 4 296.00
31.12.2017 4 099.00
30.09.2017 3 751.00
30.06.2017 3 537.00
31.03.2017 3 385.00
31.12.2016 3 279.00
Další »
Nehmotný majetek,Střední banky

Daňové pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2019 343.00
31.12.2018 462.00
30.09.2018 479.00
30.06.2018 890.00
31.03.2018 916.00
31.12.2017 892.00
30.09.2017 888.00
30.06.2017 1 275.00
31.03.2017 1 259.00
31.12.2016 1 290.00
Další »
Daňové pohledávky,Střední banky

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 007.00
31.12.2018 2 197.00
30.09.2018 2 447.00
30.06.2018 2 681.00
31.03.2018 2 195.00
31.12.2017 1 849.00
30.09.2017 2 441.00
30.06.2017 2 319.00
31.03.2017 2 128.00
31.12.2016 1 875.00
Další »
Ostatní aktiva,Střední banky

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

ObdobíHodnota
31.03.2019 65.00
31.12.2018 65.00
30.09.2018 108.00
30.06.2018 108.00
31.03.2018 108.00
31.12.2017 108.00
30.09.2017 108.00
30.06.2017 108.00
31.03.2017 108.00
31.12.2016 108.00
Další »
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji,Střední banky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Střední banky (Závazky a vlastní kapitál)
Střední banky (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Střední banky (Struktura kapitálu)
Střední banky (Rizikové expozice)
Střední banky (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Střední banky (Aktiva)
Střední banky (Pojištěné a kryté vklady)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Půjčky od centrální banky (2b_transakce v Maastrichtské dluhu_konsolidace (S.13))
Centralní banka (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Veřejné zadlužení -úvěry poskytnuté centrální bankou (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)

Označení stránky: cnb reverzování

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies