Pobočky zahraničních bank (Banky»Aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 620 390.00 678 028.00 -8.50% 617 833.00 0.41%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 39 555.00 80 792.00 -51.04% 79 032.00 -49.95%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 8 467.00 7 746.00 9.31% 10 981.00 -22.89%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 5 005.00 4 611.00 8.54% 5 499.00 -8.98%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 3 462.00 3 135.00 10.43% 5 481.00 -36.84%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 9.00 9.00 0.00 12.00 -25.00%
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 9.00 9.00 0.00 12.00 -25.00%
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 8 771.00 8 933.00 -1.81% 12 896.00 -31.99%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 1 276.00 830.00 53.73% 3 594.00 -64.50%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 7 495.00 8 103.00 -7.50% 9 302.00 -19.43%
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 534 274.00 572 506.00 -6.68% 499 636.00 6.93%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 8 497.00 9 925.00 -14.39% 3 398.00 150.06%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 525 776.00 562 580.00 -6.54% 496 238.00 5.95%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 182.00 265.00 -31.32% 353.00 -48.44%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 1 282.00 487.00 163.24% 385.00 232.99%
UK26 11. Nehmotný majetek 762.00 765.00 -0.39% 631.00 20.76%
UK27 12. Daňové pohledávky 716.00 676.00 5.92% 892.00 -19.73%
UK28 13. Ostatní aktiva 26 373.00 5 851.00 350.74% 13 016.00 102.62%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 620 390.00
31.12.2018 678 028.00
30.09.2018 658 469.00
30.06.2018 629 930.00
31.03.2018 617 833.00
31.12.2017 726 756.00
30.09.2017 652 555.00
30.06.2017 618 906.00
31.03.2017 644 894.00
31.12.2016 567 250.00
Další »
Aktiva celkem,Pobočky zahraničních bank

Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání

ObdobíHodnota
31.03.2019 39 555.00
31.12.2018 80 792.00
30.09.2018 57 906.00
30.06.2018 65 437.00
31.03.2018 79 032.00
31.12.2017 221 404.00
30.09.2017 187 401.00
30.06.2017 245 518.00
31.03.2017 271 034.00
31.12.2016 215 084.00
Další »
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 8 467.00
31.12.2018 7 746.00
30.09.2018 7 641.00
30.06.2018 13 778.00
31.03.2018 10 981.00
31.12.2017 7 251.00
30.09.2017 6 229.00
30.06.2017 7 432.00
31.03.2017 8 626.00
31.12.2016 9 046.00
Další »
Finanční aktiva k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Deriváty k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 5 005.00
31.12.2018 4 611.00
30.09.2018 5 188.00
30.06.2018 5 982.00
31.03.2018 5 499.00
31.12.2017 5 923.00
30.09.2017 5 271.00
30.06.2017 5 868.00
31.03.2017 4 147.00
31.12.2016 5 368.00
Další »
Deriváty k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Kapitálové nástroje k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 462.00
31.12.2018 3 135.00
30.09.2018 2 453.00
30.06.2018 7 796.00
31.03.2018 5 481.00
31.12.2017 1 328.00
30.09.2017 958.00
30.06.2017 1 564.00
31.03.2017 4 479.00
31.12.2016 3 678.00
Další »
Dluhové cenné papíry k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 9.00
31.12.2018 9.00
30.09.2018 12.00
30.06.2018 12.00
31.03.2018 12.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 9.00
31.12.2018 9.00
30.09.2018 12.00
30.06.2018 12.00
31.03.2018 12.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 8 771.00
31.12.2018 8 933.00
30.09.2018 7 584.00
30.06.2018 11 051.00
31.03.2018 12 896.00
31.12.2017 2 062.00
30.09.2017 3 238.00
30.06.2017 3 895.00
31.03.2017 6 294.00
31.12.2016 6 349.00
Další »
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 276.00
31.12.2018 830.00
30.09.2018 2 029.00
30.06.2018 3 050.00
31.03.2018 3 594.00
31.12.2017 2 062.00
30.09.2017 3 238.00
30.06.2017 3 895.00
31.03.2017 6 294.00
31.12.2016 6 349.00
Další »
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
31.03.2019 7 495.00
31.12.2018 8 103.00
30.09.2018 5 555.00
30.06.2018 8 001.00
31.03.2018 9 302.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 534 274.00
31.12.2018 572 506.00
30.09.2018 564 210.00
30.06.2018 519 179.00
31.03.2018 499 636.00
31.12.2017 483 621.00
30.09.2017 442 612.00
30.06.2017 346 126.00
31.03.2017 344 495.00
31.12.2016 321 991.00
Další »
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 8 497.00
31.12.2018 9 925.00
30.09.2018 9 934.00
30.06.2018 7 203.00
31.03.2018 3 398.00
31.12.2017 3 388.00
30.09.2017 3 684.00
30.06.2017 2 944.00
31.03.2017 2 534.00
31.12.2016 2 520.00
Další »
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
31.03.2019 525 776.00
31.12.2018 562 580.00
30.09.2018 554 276.00
30.06.2018 511 976.00
31.03.2018 496 238.00
31.12.2017 480 234.00
30.09.2017 438 927.00
30.06.2017 343 182.00
31.03.2017 341 960.00
31.12.2016 319 471.00
Další »
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě,Pobočky zahraničních bank

Zajišťovací deriváty

ObdobíHodnota
31.03.2019 182.00
31.12.2018 265.00
30.09.2018 155.00
30.06.2018 172.00
31.03.2018 353.00
31.12.2017 387.00
30.09.2017 478.00
30.06.2017 703.00
31.03.2017 1 094.00
31.12.2016 1 381.00
Další »
Zajišťovací deriváty,Pobočky zahraničních bank

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,Pobočky zahraničních bank

Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 12.00
30.09.2017 10.00
30.06.2017 10.00
31.03.2017 10.00
31.12.2016 10.00
Další »
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích,Pobočky zahraničních bank

Hmotný majetek

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 282.00
31.12.2018 487.00
30.09.2018 475.00
30.06.2018 426.00
31.03.2018 385.00
31.12.2017 389.00
30.09.2017 387.00
30.06.2017 407.00
31.03.2017 415.00
31.12.2016 412.00
Další »
Hmotný majetek,Pobočky zahraničních bank

Nehmotný majetek

ObdobíHodnota
31.03.2019 762.00
31.12.2018 765.00
30.09.2018 668.00
30.06.2018 666.00
31.03.2018 631.00
31.12.2017 612.00
30.09.2017 576.00
30.06.2017 547.00
31.03.2017 526.00
31.12.2016 516.00
Další »
Nehmotný majetek,Pobočky zahraničních bank

Daňové pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2019 716.00
31.12.2018 676.00
30.09.2018 714.00
30.06.2018 947.00
31.03.2018 892.00
31.12.2017 752.00
30.09.2017 591.00
30.06.2017 691.00
31.03.2017 645.00
31.12.2016 463.00
Další »
Daňové pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2019 26 373.00
31.12.2018 5 851.00
30.09.2018 19 104.00
30.06.2018 18 262.00
31.03.2018 13 016.00
31.12.2017 10 265.00
30.09.2017 11 034.00
30.06.2017 13 577.00
31.03.2017 11 755.00
31.12.2016 11 998.00
Další »
Ostatní aktiva,Pobočky zahraničních bank

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji,Pobočky zahraničních bank

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pobočky zahraničních bank (Závazky a vlastní kapitál)
Pobočky zahraničních bank (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Pobočky zahraničních bank (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Pobočky zahraničních bank (Aktiva)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)

Označení stránky: seznam zahraničních bank , zahraniční banky

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies