Pobočky zahraničních bank (Banky»Aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Pobočky zahraničních bank - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 561 358.00 653 201.00 -14.06% 638 463.00 -12.08%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 46 605.00 48 352.00 -3.61% 50 353.00 -7.44%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 9 740.00 18 141.00 -46.31% 8 204.00 18.72%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 7 541.00 16 730.00 -54.93% 5 130.00 47.00%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 2 199.00 1 412.00 55.74% 3 073.00 -28.44%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 10.00 10.00 0.00 9.00 11.11%
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 10.00 10.00 0.00 9.00 11.11%
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 26 527.00 14 842.00 78.73% 8 821.00 200.73%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 16 526.00 6 939.00 138.16% 1 318.00 1 153.87%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 10 000.00 7 904.00 26.52% 7 502.00 33.30%
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 455 401.00 563 502.00 -19.18% 543 432.00 -16.20%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 15 622.00 10 715.00 45.80% 8 504.00 83.70%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 439 779.00 552 786.00 -20.44% 534 928.00 -17.79%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 1 513.00 1 242.00 21.82% 263.00 475.29%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 1 435.00 1 490.00 -3.69% 1 252.00 14.62%
UK26 11. Nehmotný majetek 843.00 839.00 0.48% 775.00 8.77%
UK27 12. Daňové pohledávky 633.00 656.00 -3.51% 772.00 -18.01%
UK28 13. Ostatní aktiva 18 652.00 4 125.00 352.17% 24 583.00 -24.13%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva celkem

ObdobíHodnota
30.06.2020 561 358.00
31.03.2020 653 201.00
31.12.2019 667 950.00
30.09.2019 610 395.00
30.06.2019 638 463.00
31.03.2019 620 392.00
31.12.2018 678 029.00
30.09.2018 658 469.00
30.06.2018 629 930.00
31.03.2018 617 833.00
Další »
Aktiva celkem,Pobočky zahraničních bank

Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání

ObdobíHodnota
30.06.2020 46 605.00
31.03.2020 48 352.00
31.12.2019 63 871.00
30.09.2019 57 410.00
30.06.2019 50 353.00
31.03.2019 39 555.00
31.12.2018 80 792.00
30.09.2018 57 906.00
30.06.2018 65 437.00
31.03.2018 79 032.00
Další »
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva k obchodování

ObdobíHodnota
30.06.2020 9 740.00
31.03.2020 18 141.00
31.12.2019 6 462.00
30.09.2019 7 916.00
30.06.2019 8 204.00
31.03.2019 8 467.00
31.12.2018 7 746.00
30.09.2018 7 641.00
30.06.2018 13 778.00
31.03.2018 10 981.00
Další »
Finanční aktiva k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Deriváty k obchodování

ObdobíHodnota
30.06.2020 7 541.00
31.03.2020 16 730.00
31.12.2019 4 903.00
30.09.2019 5 579.00
30.06.2019 5 130.00
31.03.2019 5 005.00
31.12.2018 4 611.00
30.09.2018 5 188.00
30.06.2018 5 982.00
31.03.2018 5 499.00
Další »
Deriváty k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje k obchodování

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Kapitálové nástroje k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry k obchodování

ObdobíHodnota
30.06.2020 2 199.00
31.03.2020 1 412.00
31.12.2019 1 559.00
30.09.2019 2 337.00
30.06.2019 3 073.00
31.03.2019 3 462.00
31.12.2018 3 135.00
30.09.2018 2 453.00
30.06.2018 7 796.00
31.03.2018 5 481.00
Další »
Dluhové cenné papíry k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky k obchodování

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2020 10.00
31.03.2020 10.00
31.12.2019 10.00
30.09.2019 9.00
30.06.2019 9.00
31.03.2019 9.00
31.12.2018 9.00
30.09.2018 12.00
30.06.2018 12.00
31.03.2018 12.00
Další »
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2020 10.00
31.03.2020 10.00
31.12.2019 10.00
30.09.2019 9.00
30.06.2019 9.00
31.03.2019 9.00
31.12.2018 9.00
30.09.2018 12.00
30.06.2018 12.00
31.03.2018 12.00
Další »
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
30.06.2020 26 527.00
31.03.2020 14 842.00
31.12.2019 10 054.00
30.09.2019 9 069.00
30.06.2019 8 821.00
31.03.2019 8 771.00
31.12.2018 8 933.00
30.09.2018 7 584.00
30.06.2018 11 051.00
31.03.2018 12 896.00
Další »
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
30.06.2020 16 526.00
31.03.2020 6 939.00
31.12.2019 851.00
30.09.2019 867.00
30.06.2019 1 318.00
31.03.2019 1 276.00
31.12.2018 830.00
30.09.2018 2 029.00
30.06.2018 3 050.00
31.03.2018 3 594.00
Další »
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
30.06.2020 10 000.00
31.03.2020 7 904.00
31.12.2019 9 203.00
30.09.2019 8 203.00
30.06.2019 7 502.00
31.03.2019 7 495.00
31.12.2018 8 103.00
30.09.2018 5 555.00
30.06.2018 8 001.00
31.03.2018 9 302.00
Další »
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
30.06.2020 455 401.00
31.03.2020 563 502.00
31.12.2019 581 535.00
30.09.2019 525 670.00
30.06.2019 543 432.00
31.03.2019 534 276.00
31.12.2018 572 508.00
30.09.2018 564 210.00
30.06.2018 519 179.00
31.03.2018 499 636.00
Další »
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
30.06.2020 15 622.00
31.03.2020 10 715.00
31.12.2019 11 004.00
30.09.2019 10 454.00
30.06.2019 8 504.00
31.03.2019 8 497.00
31.12.2018 9 925.00
30.09.2018 9 934.00
30.06.2018 7 203.00
31.03.2018 3 398.00
Další »
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
30.06.2020 439 779.00
31.03.2020 552 786.00
31.12.2019 570 531.00
30.09.2019 515 216.00
30.06.2019 534 928.00
31.03.2019 525 779.00
31.12.2018 562 583.00
30.09.2018 554 276.00
30.06.2018 511 976.00
31.03.2018 496 238.00
Další »
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě,Pobočky zahraničních bank

Zajišťovací deriváty

ObdobíHodnota
30.06.2020 1 513.00
31.03.2020 1 242.00
31.12.2019 423.00
30.09.2019 579.00
30.06.2019 263.00
31.03.2019 182.00
31.12.2018 265.00
30.09.2018 155.00
30.06.2018 172.00
31.03.2018 353.00
Další »
Zajišťovací deriváty,Pobočky zahraničních bank

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,Pobočky zahraničních bank

Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích,Pobočky zahraničních bank

Hmotný majetek

ObdobíHodnota
30.06.2020 1 435.00
31.03.2020 1 490.00
31.12.2019 1 563.00
30.09.2019 1 383.00
30.06.2019 1 252.00
31.03.2019 1 282.00
31.12.2018 487.00
30.09.2018 475.00
30.06.2018 426.00
31.03.2018 385.00
Další »
Hmotný majetek,Pobočky zahraničních bank

Nehmotný majetek

ObdobíHodnota
30.06.2020 843.00
31.03.2020 839.00
31.12.2019 797.00
30.09.2019 773.00
30.06.2019 775.00
31.03.2019 762.00
31.12.2018 765.00
30.09.2018 668.00
30.06.2018 666.00
31.03.2018 631.00
Další »
Nehmotný majetek,Pobočky zahraničních bank

Daňové pohledávky

ObdobíHodnota
30.06.2020 633.00
31.03.2020 656.00
31.12.2019 593.00
30.09.2019 496.00
30.06.2019 772.00
31.03.2019 716.00
31.12.2018 676.00
30.09.2018 714.00
30.06.2018 947.00
31.03.2018 892.00
Další »
Daňové pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2020 18 652.00
31.03.2020 4 125.00
31.12.2019 2 643.00
30.09.2019 7 089.00
30.06.2019 24 583.00
31.03.2019 26 373.00
31.12.2018 5 849.00
30.09.2018 19 104.00
30.06.2018 18 262.00
31.03.2018 13 016.00
Další »
Ostatní aktiva,Pobočky zahraničních bank

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

ObdobíHodnota
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.09.2019 0.00
30.06.2019 0.00
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
Další »
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji,Pobočky zahraničních bank

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pobočky zahraničních bank (Závazky a vlastní kapitál)
Pobočky zahraničních bank (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Pobočky zahraničních bank (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Pobočky zahraničních bank (Aktiva)
Pobočky zahraničních bank (Úrokové výnosy a náklady)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.5: Annual percentage rate of charge on CZK-denominated bank loans to Czech households - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Table B1.2Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (%) (Interest rates (harmonized))

Označení stránky: seznam zahraničních bank , zahraniční banky

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele