Pobočky zahraničních bank (Banky»Aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 636 227.00 623 611.00 2.02% 618 906.00 2.80%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 65 577.00 79 045.00 -17.04% 245 518.00 -73.29%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 13 778.00 10 981.00 25.47% 7 432.00 85.39%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 5 982.00 5 499.00 8.78% 5 868.00 1.94%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 7 796.00 5 481.00 42.24% 1 564.00 398.47%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 12.00 12.00 0.00 0.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 12.00 12.00 0.00 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 11 051.00 12 896.00 -14.31% 3 895.00 183.72%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 3 050.00 3 594.00 -15.14% 3 895.00 -21.69%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 8 001.00 9 302.00 -13.99% 0.00 -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 519 039.00 499 623.00 3.89% 346 126.00 49.96%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 7 203.00 3 398.00 111.98% 2 944.00 144.67%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 511 836.00 496 224.00 3.15% 343 182.00 49.14%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 172.00 353.00 -51.27% 703.00 -75.53%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - 10.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 426.00 385.00 10.65% 407.00 4.67%
UK26 11. Nehmotný majetek 666.00 631.00 5.55% 547.00 21.75%
UK27 12. Daňové pohledávky 947.00 892.00 6.17% 691.00 37.05%
UK28 13. Ostatní aktiva 24 560.00 18 794.00 30.68% 13 577.00 80.89%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva celkem

ObdobíHodnota
30.06.2018 636 227.00
31.03.2018 623 611.00
31.12.2017 732 755.00
30.09.2017 652 555.00
30.06.2017 618 906.00
31.03.2017 644 894.00
31.12.2016 567 250.00
30.09.2016 527 217.00
30.06.2016 499 887.00
31.03.2016 502 768.00
Další »
Aktiva celkem,Pobočky zahraničních bank

Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání

ObdobíHodnota
30.06.2018 65 577.00
31.03.2018 79 045.00
31.12.2017 221 404.00
30.09.2017 187 401.00
30.06.2017 245 518.00
31.03.2017 271 034.00
31.12.2016 215 084.00
30.09.2016 163 825.00
30.06.2016 140 257.00
31.03.2016 143 916.00
Další »
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva k obchodování

ObdobíHodnota
30.06.2018 13 778.00
31.03.2018 10 981.00
31.12.2017 7 251.00
30.09.2017 6 229.00
30.06.2017 7 432.00
31.03.2017 8 626.00
31.12.2016 9 046.00
30.09.2016 8 350.00
30.06.2016 11 537.00
31.03.2016 13 807.00
Další »
Finanční aktiva k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Deriváty k obchodování

ObdobíHodnota
30.06.2018 5 982.00
31.03.2018 5 499.00
31.12.2017 5 923.00
30.09.2017 5 271.00
30.06.2017 5 868.00
31.03.2017 4 147.00
31.12.2016 5 368.00
30.09.2016 5 628.00
30.06.2016 6 578.00
31.03.2016 6 719.00
Další »
Deriváty k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje k obchodování

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Kapitálové nástroje k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry k obchodování

ObdobíHodnota
30.06.2018 7 796.00
31.03.2018 5 481.00
31.12.2017 1 328.00
30.09.2017 958.00
30.06.2017 1 564.00
31.03.2017 4 479.00
31.12.2016 3 678.00
30.09.2016 2 722.00
30.06.2016 4 959.00
31.03.2016 7 089.00
Další »
Dluhové cenné papíry k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky k obchodování

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2018 12.00
31.03.2018 12.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2018 12.00
31.03.2018 12.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
30.06.2018 11 051.00
31.03.2018 12 896.00
31.12.2017 2 062.00
30.09.2017 3 238.00
30.06.2017 3 895.00
31.03.2017 6 294.00
31.12.2016 6 349.00
30.09.2016 23 486.00
30.06.2016 32 814.00
31.03.2016 34 451.00
Další »
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
30.06.2018 3 050.00
31.03.2018 3 594.00
31.12.2017 2 062.00
30.09.2017 3 238.00
30.06.2017 3 895.00
31.03.2017 6 294.00
31.12.2016 6 349.00
30.09.2016 23 486.00
30.06.2016 32 814.00
31.03.2016 34 451.00
Další »
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI

ObdobíHodnota
30.06.2018 8 001.00
31.03.2018 9 302.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
30.06.2018 519 039.00
31.03.2018 499 623.00
31.12.2017 483 622.00
30.09.2017 442 612.00
30.06.2017 346 126.00
31.03.2017 344 495.00
31.12.2016 321 991.00
30.09.2016 315 272.00
30.06.2016 299 292.00
31.03.2016 294 464.00
Další »
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
30.06.2018 7 203.00
31.03.2018 3 398.00
31.12.2017 3 388.00
30.09.2017 3 684.00
30.06.2017 2 944.00
31.03.2017 2 534.00
31.12.2016 2 520.00
30.09.2016 2 006.00
30.06.2016 2 046.00
31.03.2016 2 032.00
Další »
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě

ObdobíHodnota
30.06.2018 511 836.00
31.03.2018 496 224.00
31.12.2017 480 234.00
30.09.2017 438 927.00
30.06.2017 343 182.00
31.03.2017 341 960.00
31.12.2016 319 471.00
30.09.2016 313 265.00
30.06.2016 297 246.00
31.03.2016 292 431.00
Další »
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě,Pobočky zahraničních bank

Zajišťovací deriváty

ObdobíHodnota
30.06.2018 172.00
31.03.2018 353.00
31.12.2017 387.00
30.09.2017 478.00
30.06.2017 703.00
31.03.2017 1 094.00
31.12.2016 1 381.00
30.09.2016 1 679.00
30.06.2016 1 791.00
31.03.2016 1 732.00
Další »
Zajišťovací deriváty,Pobočky zahraničních bank

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,Pobočky zahraničních bank

Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 12.00
30.09.2017 10.00
30.06.2017 10.00
31.03.2017 10.00
31.12.2016 10.00
30.09.2016 11.00
30.06.2016 11.00
31.03.2016 11.00
Další »
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích,Pobočky zahraničních bank

Hmotný majetek

ObdobíHodnota
30.06.2018 426.00
31.03.2018 385.00
31.12.2017 389.00
30.09.2017 387.00
30.06.2017 407.00
31.03.2017 415.00
31.12.2016 412.00
30.09.2016 403.00
30.06.2016 410.00
31.03.2016 428.00
Další »
Hmotný majetek,Pobočky zahraničních bank

Nehmotný majetek

ObdobíHodnota
30.06.2018 666.00
31.03.2018 631.00
31.12.2017 612.00
30.09.2017 576.00
30.06.2017 547.00
31.03.2017 526.00
31.12.2016 516.00
30.09.2016 517.00
30.06.2016 544.00
31.03.2016 554.00
Další »
Nehmotný majetek,Pobočky zahraničních bank

Daňové pohledávky

ObdobíHodnota
30.06.2018 947.00
31.03.2018 892.00
31.12.2017 752.00
30.09.2017 591.00
30.06.2017 691.00
31.03.2017 645.00
31.12.2016 463.00
30.09.2016 629.00
30.06.2016 691.00
31.03.2016 781.00
Další »
Daňové pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
30.06.2018 24 560.00
31.03.2018 18 794.00
31.12.2017 16 264.00
30.09.2017 11 034.00
30.06.2017 13 577.00
31.03.2017 11 755.00
31.12.2016 11 998.00
30.09.2016 13 046.00
30.06.2016 12 541.00
31.03.2016 12 624.00
Další »
Ostatní aktiva,Pobočky zahraničních bank

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

ObdobíHodnota
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
Další »
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji,Pobočky zahraničních bank

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pobočky zahraničních bank (Závazky a vlastní kapitál)
Pobočky zahraničních bank (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Pobočky zahraničních bank (Výkaz zisku nebo ztráty)
Pobočky zahraničních bank (Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování)
Pobočky zahraničních bank (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
pobočky zahraničních bank (Počty subjektů)
pobočky zahraničních bank (Počty subjektů)
Pobočky zahraničních bank (Aktiva)
Pobočky zahraničních bank (Výkaz zisku nebo ztráty)
Pobočky zahraničních bank (Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
3 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v EHP mimo eurozónu - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
4 Pobočky úvěrových institucí se sídlem mimo EHP - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies