Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Poskytnuté úvěry a vklady, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Přijaté vklady a úvěry, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Poskytnuté úvěry a vklady, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Poskytnuté úvěry a vklady, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Poskytnuté úvěry a vklady, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Netermínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Netermínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Úsporné vklady
- Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle druhu - Vklady ve stavebním spoření
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Všechny cizí měny, podle způsobu ukončení - Vklady se splatností
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady střednědobé celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady dlouhodobé celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady krátkodobé celkem, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady do 3 měsíců včetně, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 5 let, Celkem, Všechny cizí měny, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 1 320 027.40
Min 31.01.2004 239 410.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 1 320 027.40 1 267 803.70 52 223.70 4.12% 1 162 905.70 157 121.70 13.51%
31.05.2023 1 267 803.70 1 249 716.50 18 087.20 1.45% 1 061 490.70 206 313.00 19.44%
30.04.2023 1 249 716.50 1 236 724.30 12 992.20 1.05% 1 029 166.00 220 550.50 21.43%
31.03.2023 1 236 724.30 1 250 929.20 -14 204.90 -1.14% 1 027 209.00 209 515.30 20.40%
28.02.2023 1 250 929.20 1 248 184.30 2 744.90 0.22% 1 000 439.60 250 489.60 25.04%
31.01.2023 1 248 184.30 1 182 049.20 66 135.10 5.59% 945 986.80 302 197.50 31.95%
31.12.2022 1 182 049.20 1 232 787.90 -50 738.70 -4.12% 923 812.30 258 236.90 27.95%
30.11.2022 1 232 787.90 1 250 825.70 -18 037.80 -1.44% 996 518.20 236 269.70 23.71%
31.10.2022 1 250 825.70 1 215 759.20 35 066.50 2.88% 972 964.90 277 860.80 28.56%
30.09.2022 1 215 759.20 1 212 621.70 3 137.50 0.26% 932 579.30 283 179.90 30.37%
31.08.2022 1 212 621.70 1 181 530.90 31 090.80 2.63% 897 784.40 314 837.30 35.07%
31.07.2022 1 181 530.90 1 162 905.70 18 625.20 1.60% 882 398.90 299 132.00 33.90%
30.06.2022 1 162 905.70 1 061 490.70 101 415.00 9.55% 900 227.50 262 678.20 29.18%
31.05.2022 1 061 490.70 1 029 166.00 32 324.70 3.14% 909 060.10 152 430.60 16.77%
30.04.2022 1 029 166.00 1 027 209.00 1 957.00 0.19% 911 248.20 117 917.80 12.94%
31.03.2022 1 027 209.00 1 000 439.60 26 769.40 2.68% 970 955.90 56 253.10 5.79%
28.02.2022 1 000 439.60 945 986.80 54 452.80 5.76% 989 936.30 10 503.30 1.06%
31.01.2022 945 986.80 923 812.30 22 174.50 2.40% 974 397.10 -28 410.30 -2.92%
31.12.2021 923 812.30 996 518.20 -72 705.90 -7.30% 944 698.90 -20 886.60 -2.21%
30.11.2021 996 518.20 972 964.90 23 553.30 2.42% 974 365.10 22 153.10 2.27%
31.10.2021 972 964.90 932 579.30 40 385.60 4.33% 1 032 091.00 -59 126.10 -5.73%
30.09.2021 932 579.30 897 784.40 34 794.90 3.88% 1 031 915.10 -99 335.80 -9.63%
31.08.2021 897 784.40 882 398.90 15 385.50 1.74% 971 982.00 -74 197.60 -7.63%
31.07.2021 882 398.90 900 227.50 -17 828.60 -1.98% 967 540.70 -85 141.80 -8.80%
30.06.2021 900 227.50 909 060.10 -8 832.60 -0.97% 1 004 824.30 - 104 596.80 -10.41%
31.05.2021 909 060.10 911 248.20 -2 188.10 -0.24% 1 049 564.10 - 140 504.00 -13.39%
30.04.2021 911 248.20 970 955.90 -59 707.70 -6.15% 1 069 712.60 - 158 464.40 -14.81%
31.03.2021 970 955.90 989 936.30 -18 980.40 -1.92% 1 105 104.00 - 134 148.10 -12.14%
28.02.2021 989 936.30 974 397.10 15 539.20 1.59% 935 910.00 54 026.30 5.77%
31.01.2021 974 397.10 944 698.90 29 698.20 3.14% 921 748.70 52 648.40 5.71%
31.12.2020 944 698.90 974 365.10 -29 666.20 -3.04% 891 680.50 53 018.40 5.95%
30.11.2020 974 365.10 1 032 091.00 -57 725.90 -5.59% 940 503.70 33 861.40 3.60%
31.10.2020 1 032 091.00 1 031 915.10 175.90 0.02% 929 130.20 102 960.80 11.08%
30.09.2020 1 031 915.10 971 982.00 59 933.10 6.17% 933 112.40 98 802.70 10.59%
31.08.2020 971 982.00 967 540.70 4 441.30 0.46% 921 515.60 50 466.40 5.48%
31.07.2020 967 540.70 1 004 824.30 -37 283.60 -3.71% 910 361.90 57 178.80 6.28%
30.06.2020 1 004 824.30 1 049 564.10 -44 739.80 -4.26% 893 234.70 111 589.60 12.49%
31.05.2020 1 049 564.10 1 069 712.60 -20 148.50 -1.88% 924 203.20 125 360.90 13.56%
30.04.2020 1 069 712.60 1 105 104.00 -35 391.40 -3.20% 905 203.00 164 509.60 18.17%
31.03.2020 1 105 104.00 935 910.00 169 194.00 18.08% 906 130.20 198 973.80 21.96%
29.02.2020 935 910.00 921 748.70 14 161.30 1.54% 897 517.70 38 392.30 4.28%
31.01.2020 921 748.70 891 680.50 30 068.20 3.37% 887 306.90 34 441.80 3.88%
31.12.2019 891 680.50 940 503.70 -48 823.20 -5.19% 885 692.30 5 988.20 0.68%
30.11.2019 940 503.70 929 130.20 11 373.50 1.22% 940 092.70 411.00 0.04%
31.10.2019 929 130.20 933 112.40 -3 982.20 -0.43% 922 145.30 6 984.90 0.76%
30.09.2019 933 112.40 921 515.60 11 596.80 1.26% 920 528.20 12 584.20 1.37%
31.08.2019 921 515.60 910 361.90 11 153.70 1.23% 907 796.80 13 718.80 1.51%
31.07.2019 910 361.90 893 234.70 17 127.20 1.92% 907 860.90 2 501.00 0.28%
30.06.2019 893 234.70 924 203.20 -30 968.50 -3.35% 887 769.30 5 465.40 0.62%
31.05.2019 924 203.20 905 203.00 19 000.20 2.10% 877 390.00 46 813.20 5.34%
30.04.2019 905 203.00 906 130.20 - 927.20 -0.10% 887 279.30 17 923.70 2.02%
31.03.2019 906 130.20 897 517.70 8 612.50 0.96% 888 525.90 17 604.30 1.98%
28.02.2019 897 517.70 887 306.90 10 210.80 1.15% 866 607.20 30 910.50 3.57%
31.01.2019 887 306.90 885 692.30 1 614.60 0.18% 847 709.30 39 597.60 4.67%
31.12.2018 885 692.30 940 092.70 -54 400.40 -5.79% 826 712.10 58 980.20 7.13%
30.11.2018 940 092.70 922 145.30 17 947.40 1.95% 846 064.60 94 028.10 11.11%
31.10.2018 922 145.30 920 528.20 1 617.10 0.18% 855 591.80 66 553.50 7.78%
30.09.2018 920 528.20 907 796.80 12 731.40 1.40% 893 211.00 27 317.20 3.06%
31.08.2018 907 796.80 907 860.90 -64.10 -0.01% 894 916.60 12 880.20 1.44%
31.07.2018 907 860.90 887 769.30 20 091.60 2.26% 880 709.30 27 151.60 3.08%
30.06.2018 887 769.30 877 390.00 10 379.30 1.18% 865 367.20 22 402.10 2.59%
31.05.2018 877 390.00 887 279.30 -9 889.30 -1.11% 897 128.70 -19 738.70 -2.20%
30.04.2018 887 279.30 888 525.90 -1 246.60 -0.14% 907 696.00 -20 416.70 -2.25%
31.03.2018 888 525.90 866 607.20 21 918.70 2.53% 890 133.00 -1 607.10 -0.18%
28.02.2018 866 607.20 847 709.30 18 897.90 2.23% 857 434.50 9 172.70 1.07%
31.01.2018 847 709.30 826 712.10 20 997.20 2.54% 828 037.70 19 671.60 2.38%
31.12.2017 826 712.10 846 064.60 -19 352.50 -2.29% 784 847.00 41 865.10 5.33%
30.11.2017 846 064.60 855 591.80 -9 527.20 -1.11% 805 202.70 40 861.90 5.07%
31.10.2017 855 591.80 893 211.00 -37 619.20 -4.21% 790 368.50 65 223.30 8.25%
30.09.2017 893 211.00 894 916.60 -1 705.60 -0.19% 791 848.20 101 362.80 12.80%
31.08.2017 894 916.60 880 709.30 14 207.30 1.61% 779 581.90 115 334.70 14.79%
31.07.2017 880 709.30 865 367.20 15 342.10 1.77% 778 555.80 102 153.50 13.12%
30.06.2017 865 367.20 897 128.70 -31 761.50 -3.54% 786 104.80 79 262.40 10.08%
31.05.2017 897 128.70 907 696.00 -10 567.30 -1.16% 786 061.90 111 066.80 14.13%
30.04.2017 907 696.00 890 133.00 17 563.00 1.97% 777 143.30 130 552.70 16.80%
31.03.2017 890 133.00 857 434.50 32 698.50 3.81% 770 915.70 119 217.30 15.46%
28.02.2017 857 434.50 828 037.70 29 396.80 3.55% 765 574.90 91 859.60 12.00%
31.01.2017 828 037.70 784 847.00 43 190.70 5.50% 742 291.90 85 745.80 11.55%
31.12.2016 784 847.00 805 202.70 -20 355.70 -2.53% 727 044.30 57 802.70 7.95%
30.11.2016 805 202.70 790 368.50 14 834.20 1.88% 772 562.90 32 639.80 4.22%
31.10.2016 790 368.50 791 848.20 -1 479.70 -0.19% 763 260.10 27 108.40 3.55%
30.09.2016 791 848.20 779 581.90 12 266.30 1.57% 770 461.20 21 387.00 2.78%
31.08.2016 779 581.90 778 555.80 1 026.10 0.13% 745 042.30 34 539.60 4.64%
31.07.2016 778 555.80 786 104.80 -7 549.00 -0.96% 763 202.70 15 353.10 2.01%
30.06.2016 786 104.80 786 061.90 42.90 0.01% 725 587.20 60 517.60 8.34%
31.05.2016 786 061.90 777 143.30 8 918.60 1.15% 731 252.70 54 809.20 7.50%
30.04.2016 777 143.30 770 915.70 6 227.60 0.81% 714 986.60 62 156.70 8.69%
31.03.2016 770 915.70 765 574.90 5 340.80 0.70% 717 434.70 53 481.00 7.45%
29.02.2016 765 574.90 742 291.90 23 283.00 3.14% 719 754.50 45 820.40 6.37%
31.01.2016 742 291.90 727 044.30 15 247.60 2.10% 727 828.10 14 463.80 1.99%
31.12.2015 727 044.30 772 562.90 -45 518.60 -5.89% 715 380.50 11 663.80 1.63%
30.11.2015 772 562.90 763 260.10 9 302.80 1.22% 706 222.30 66 340.60 9.39%
31.10.2015 763 260.10 770 461.20 -7 201.10 -0.93% 702 557.30 60 702.80 8.64%
30.09.2015 770 461.20 745 042.30 25 418.90 3.41% 682 804.20 87 657.00 12.84%
31.08.2015 745 042.30 763 202.70 -18 160.40 -2.38% 676 360.80 68 681.50 10.15%
31.07.2015 763 202.70 725 587.20 37 615.50 5.18% 679 658.50 83 544.20 12.29%
30.06.2015 725 587.20 731 252.70 -5 665.50 -0.77% 697 676.00 27 911.20 4.00%
31.05.2015 731 252.70 714 986.60 16 266.10 2.27% 678 696.00 52 556.70 7.74%
30.04.2015 714 986.60 717 434.70 -2 448.10 -0.34% 691 859.30 23 127.30 3.34%
31.03.2015 717 434.70 719 754.50 -2 319.80 -0.32% 680 762.20 36 672.50 5.39%
28.02.2015 719 754.50 727 828.10 -8 073.60 -1.11% 691 395.50 28 359.00 4.10%
31.01.2015 727 828.10 715 380.50 12 447.60 1.74% 699 329.60 28 498.50 4.08%
31.12.2014 715 380.50 706 222.30 9 158.20 1.30% 714 056.30 1 324.20 0.19%
30.11.2014 706 222.30 702 557.30 3 665.00 0.52% 669 635.90 36 586.40 5.46%
31.10.2014 702 557.30 682 804.20 19 753.10 2.89% 633 101.80 69 455.50 10.97%
30.09.2014 682 804.20 676 360.80 6 443.40 0.95% 636 197.20 46 607.00 7.33%
31.08.2014 676 360.80 679 658.50 -3 297.70 -0.49% 621 507.20 54 853.60 8.83%
31.07.2014 679 658.50 697 676.00 -18 017.50 -2.58% 628 364.60 51 293.90 8.16%
30.06.2014 697 676.00 678 696.00 18 980.00 2.80% 621 084.40 76 591.60 12.33%
31.05.2014 678 696.00 691 859.30 -13 163.30 -1.90% 594 562.00 84 134.00 14.15%
30.04.2014 691 859.30 680 762.20 11 097.10 1.63% 584 447.80 107 411.50 18.38%
31.03.2014 680 762.20 691 395.50 -10 633.30 -1.54% 581 831.00 98 931.20 17.00%
28.02.2014 691 395.50 699 329.60 -7 934.10 -1.13% 547 204.30 144 191.20 26.35%
31.01.2014 699 329.60 714 056.30 -14 726.70 -2.06% 550 925.60 148 404.00 26.94%
31.12.2013 714 056.30 669 635.90 44 420.40 6.63% 525 093.30 188 963.00 35.99%
30.11.2013 669 635.90 633 101.80 36 534.10 5.77% 518 859.50 150 776.40 29.06%
31.10.2013 633 101.80 636 197.20 -3 095.40 -0.49% 518 261.20 114 840.60 22.16%
30.09.2013 636 197.20 621 507.20 14 690.00 2.36% 534 139.20 102 058.00 19.11%
31.08.2013 621 507.20 628 364.60 -6 857.40 -1.09% 528 583.00 92 924.20 17.58%
31.07.2013 628 364.60 621 084.40 7 280.20 1.17% 564 137.30 64 227.30 11.38%
30.06.2013 621 084.40 594 562.00 26 522.40 4.46% 571 350.90 49 733.50 8.70%
31.05.2013 594 562.00 584 447.80 10 114.20 1.73% 535 699.60 58 862.40 10.99%
30.04.2013 584 447.80 581 831.00 2 616.80 0.45% 547 722.10 36 725.70 6.71%
31.03.2013 581 831.00 547 204.30 34 626.70 6.33% 526 997.00 54 834.00 10.40%
28.02.2013 547 204.30 550 925.60 -3 721.30 -0.68% 539 416.60 7 787.70 1.44%
31.01.2013 550 925.60 525 093.30 25 832.30 4.92% 526 810.00 24 115.60 4.58%
31.12.2012 525 093.30 518 859.50 6 233.80 1.20% 540 596.50 -15 503.20 -2.87%
30.11.2012 518 859.50 518 261.20 598.30 0.12% 535 884.70 -17 025.20 -3.18%
31.10.2012 518 261.20 534 139.20 -15 878.00 -2.97% 539 106.50 -20 845.30 -3.87%
30.09.2012 534 139.20 528 583.00 5 556.20 1.05% 530 119.10 4 020.10 0.76%
31.08.2012 528 583.00 564 137.30 -35 554.30 -6.30% 504 177.40 24 405.60 4.84%
31.07.2012 564 137.30 571 350.90 -7 213.60 -1.26% 490 659.50 73 477.80 14.98%
30.06.2012 571 350.90 535 699.60 35 651.30 6.66% 485 331.50 86 019.40 17.72%
31.05.2012 535 699.60 547 722.10 -12 022.50 -2.19% 507 615.00 28 084.60 5.53%
30.04.2012 547 722.10 526 997.00 20 725.10 3.93% 471 451.80 76 270.30 16.18%
31.03.2012 526 997.00 539 416.60 -12 419.60 -2.30% 495 039.80 31 957.20 6.46%
29.02.2012 539 416.60 526 810.00 12 606.60 2.39% 496 056.30 43 360.30 8.74%
31.01.2012 526 810.00 540 596.50 -13 786.50 -2.55% 500 073.40 26 736.60 5.35%
31.12.2011 540 596.50 535 884.70 4 711.80 0.88% 524 790.10 15 806.40 3.01%
30.11.2011 535 884.70 539 106.50 -3 221.80 -0.60% 482 155.60 53 729.10 11.14%
31.10.2011 539 106.50 530 119.10 8 987.40 1.70% 469 523.00 69 583.50 14.82%
30.09.2011 530 119.10 504 177.40 25 941.70 5.15% 458 437.50 71 681.60 15.64%
31.08.2011 504 177.40 490 659.50 13 517.90 2.75% 472 800.00 31 377.40 6.64%
31.07.2011 490 659.50 485 331.50 5 328.00 1.10% 468 390.20 22 269.30 4.75%
30.06.2011 485 331.50 507 615.00 -22 283.50 -4.39% 512 299.80 -26 968.30 -5.26%
31.05.2011 507 615.00 471 451.80 36 163.20 7.67% 500 789.90 6 825.10 1.36%
30.04.2011 471 451.80 495 039.80 -23 588.00 -4.76% 531 791.70 -60 339.90 -11.35%
31.03.2011 495 039.80 496 056.30 -1 016.50 -0.20% 464 180.70 30 859.10 6.65%
28.02.2011 496 056.30 500 073.40 -4 017.10 -0.80% 474 948.80 21 107.50 4.44%
31.01.2011 500 073.40 524 790.10 -24 716.70 -4.71% 463 246.70 36 826.70 7.95%
31.12.2010 524 790.10 482 155.60 42 634.50 8.84% 495 932.30 28 857.80 5.82%
30.11.2010 482 155.60 469 523.00 12 632.60 2.69% 465 189.00 16 966.60 3.65%
31.10.2010 469 523.00 458 437.50 11 085.50 2.42% 487 119.60 -17 596.60 -3.61%
30.09.2010 458 437.50 472 800.00 -14 362.50 -3.04% 464 666.50 -6 229.00 -1.34%
31.08.2010 472 800.00 468 390.20 4 409.80 0.94% 474 671.00 -1 871.00 -0.39%
31.07.2010 468 390.20 512 299.80 -43 909.60 -8.57% 463 864.90 4 525.30 0.98%
30.06.2010 512 299.80 500 789.90 11 509.90 2.30% 479 174.60 33 125.20 6.91%
31.05.2010 500 789.90 531 791.70 -31 001.80 -5.83% 504 735.60 -3 945.70 -0.78%
30.04.2010 531 791.70 464 180.70 67 611.00 14.57% 499 971.80 31 819.90 6.36%
31.03.2010 464 180.70 474 948.80 -10 768.10 -2.27% 506 087.20 -41 906.50 -8.28%
28.02.2010 474 948.80 463 246.70 11 702.10 2.53% 489 930.50 -14 981.70 -3.06%
31.01.2010 463 246.70 495 932.30 -32 685.60 -6.59% 490 111.10 -26 864.40 -5.48%
31.12.2009 495 932.30 465 189.00 30 743.30 6.61% 521 711.50 -25 779.20 -4.94%
30.11.2009 465 189.00 487 119.60 -21 930.60 -4.50% 507 384.00 -42 195.00 -8.32%
31.10.2009 487 119.60 464 666.50 22 453.10 4.83% 503 163.90 -16 044.30 -3.19%
30.09.2009 464 666.50 474 671.00 -10 004.50 -2.11% 488 103.60 -23 437.10 -4.80%
31.08.2009 474 671.00 463 864.90 10 806.10 2.33% 480 783.40 -6 112.40 -1.27%
31.07.2009 463 864.90 479 174.60 -15 309.70 -3.19% 513 411.10 -49 546.20 -9.65%
30.06.2009 479 174.60 504 735.60 -25 561.00 -5.06% 493 386.80 -14 212.20 -2.88%
31.05.2009 504 735.60 499 971.80 4 763.80 0.95% 460 822.90 43 912.70 9.53%
30.04.2009 499 971.80 506 087.20 -6 115.40 -1.21% 463 126.40 36 845.40 7.96%
31.03.2009 506 087.20 489 930.50 16 156.70 3.30% 450 581.60 55 505.60 12.32%
28.02.2009 489 930.50 490 111.10 - 180.60 -0.04% 432 880.00 57 050.50 13.18%
31.01.2009 490 111.10 521 711.50 -31 600.40 -6.06% 478 104.80 12 006.30 2.51%
31.12.2008 521 711.50 507 384.00 14 327.50 2.82% 459 352.20 62 359.30 13.58%
30.11.2008 507 384.00 503 163.90 4 220.10 0.84% 423 014.50 84 369.50 19.94%
31.10.2008 503 163.90 488 103.60 15 060.30 3.09% 420 606.90 82 557.00 19.63%
30.09.2008 488 103.60 480 783.40 7 320.20 1.52% 386 815.70 101 287.90 26.18%
31.08.2008 480 783.40 513 411.10 -32 627.70 -6.36% 411 514.60 69 268.80 16.83%
31.07.2008 513 411.10 493 386.80 20 024.30 4.06% 403 911.80 109 499.30 27.11%
30.06.2008 493 386.80 460 822.90 32 563.90 7.07% 407 667.00 85 719.80 21.03%
31.05.2008 460 822.90 463 126.40 -2 303.50 -0.50% 398 324.30 62 498.60 15.69%
30.04.2008 463 126.40 450 581.60 12 544.80 2.78% 410 597.50 52 528.90 12.79%
31.03.2008 450 581.60 432 880.00 17 701.60 4.09% 372 126.10 78 455.50 21.08%
29.02.2008 432 880.00 478 104.80 -45 224.80 -9.46% 373 805.30 59 074.70 15.80%
31.01.2008 478 104.80 459 352.20 18 752.60 4.08% 350 059.30 128 045.50 36.58%
31.12.2007 459 352.20 423 014.50 36 337.70 8.59% 381 507.50 77 844.70 20.40%
30.11.2007 423 014.50 420 606.90 2 407.60 0.57% 340 872.00 82 142.50 24.10%
31.10.2007 420 606.90 386 815.70 33 791.20 8.74% 351 254.20 69 352.70 19.74%
30.09.2007 386 815.70 411 514.60 -24 698.90 -6.00% 340 417.80 46 397.90 13.63%
31.08.2007 411 514.60 403 911.80 7 602.80 1.88% 328 765.80 82 748.80 25.17%
31.07.2007 403 911.80 407 667.00 -3 755.20 -0.92% 326 342.80 77 569.00 23.77%
30.06.2007 407 667.00 398 324.30 9 342.70 2.35% 332 850.40 74 816.60 22.48%
31.05.2007 398 324.30 410 597.50 -12 273.20 -2.99% 337 039.90 61 284.40 18.18%
30.04.2007 410 597.50 372 126.10 38 471.40 10.34% 340 313.80 70 283.70 20.65%
31.03.2007 372 126.10 373 805.30 -1 679.20 -0.45% 323 331.90 48 794.20 15.09%
28.02.2007 373 805.30 350 059.30 23 746.00 6.78% 320 275.20 53 530.10 16.71%
31.01.2007 350 059.30 381 507.50 -31 448.20 -8.24% 319 228.90 30 830.40 9.66%
31.12.2006 381 507.50 340 872.00 40 635.50 11.92% 390 223.40 -8 715.90 -2.23%
30.11.2006 340 872.00 351 254.20 -10 382.20 -2.96% 329 691.80 11 180.20 3.39%
31.10.2006 351 254.20 340 417.80 10 836.40 3.18% 340 790.60 10 463.60 3.07%
30.09.2006 340 417.80 328 765.80 11 652.00 3.54% 339 562.40 855.40 0.25%
31.08.2006 328 765.80 326 342.80 2 423.00 0.74% 326 827.00 1 938.80 0.59%
31.07.2006 326 342.80 332 850.40 -6 507.60 -1.96% 344 889.30 -18 546.50 -5.38%
30.06.2006 332 850.40 337 039.90 -4 189.50 -1.24% 329 991.60 2 858.80 0.87%
31.05.2006 337 039.90 340 313.80 -3 273.90 -0.96% 337 337.90 - 298.00 -0.09%
30.04.2006 340 313.80 323 331.90 16 981.90 5.25% 325 375.80 14 938.00 4.59%
31.03.2006 323 331.90 320 275.20 3 056.70 0.95% 290 598.50 32 733.40 11.26%
28.02.2006 320 275.20 319 228.90 1 046.30 0.33% 271 041.10 49 234.10 18.16%
31.01.2006 319 228.90 390 223.40 -70 994.50 -18.19% 256 387.00 62 841.90 24.51%
31.12.2005 390 223.40 329 691.80 60 531.60 18.36% 301 723.80 88 499.60 29.33%
30.11.2005 329 691.80 340 790.60 -11 098.80 -3.26% 284 352.20 45 339.60 15.94%
31.10.2005 340 790.60 339 562.40 1 228.20 0.36% 278 233.50 62 557.10 22.48%
30.09.2005 339 562.40 326 827.00 12 735.40 3.90% 288 934.90 50 627.50 17.52%
31.08.2005 326 827.00 344 889.30 -18 062.30 -5.24% 274 721.30 52 105.70 18.97%
31.07.2005 344 889.30 329 991.60 14 897.70 4.51% 285 050.20 59 839.10 20.99%
30.06.2005 329 991.60 337 337.90 -7 346.30 -2.18% 285 951.50 44 040.10 15.40%
31.05.2005 337 337.90 325 375.80 11 962.10 3.68% 267 630.90 69 707.00 26.05%
30.04.2005 325 375.80 290 598.50 34 777.30 11.97% 255 864.80 69 511.00 27.17%
31.03.2005 290 598.50 271 041.10 19 557.40 7.22% 249 331.60 41 266.90 16.55%
28.02.2005 271 041.10 256 387.00 14 654.10 5.72% 246 826.80 24 214.30 9.81%
31.01.2005 256 387.00 301 723.80 -45 336.80 -15.03% 239 410.40 16 976.60 7.09%
31.12.2004 301 723.80 284 352.20 17 371.60 6.11% 271 886.40 29 837.40 10.97%
30.11.2004 284 352.20 278 233.50 6 118.70 2.20% 257 068.60 27 283.60 10.61%
31.10.2004 278 233.50 288 934.90 -10 701.40 -3.70% 248 489.10 29 744.40 11.97%
30.09.2004 288 934.90 274 721.30 14 213.60 5.17% 248 360.50 40 574.40 16.34%
31.08.2004 274 721.30 285 050.20 -10 328.90 -3.62% 246 861.50 27 859.80 11.29%
31.07.2004 285 050.20 285 951.50 - 901.30 -0.32% 241 557.50 43 492.70 18.01%
30.06.2004 285 951.50 267 630.90 18 320.60 6.85% 251 069.50 34 882.00 13.89%
31.05.2004 267 630.90 255 864.80 11 766.10 4.60% 242 255.00 25 375.90 10.47%
30.04.2004 255 864.80 249 331.60 6 533.20 2.62% 256 481.20 - 616.40 -0.24%
31.03.2004 249 331.60 246 826.80 2 504.80 1.01% 259 334.00 -10 002.40 -3.86%
29.02.2004 246 826.80 239 410.40 7 416.40 3.10% 281 044.20 -34 217.40 -12.18%
31.01.2004 239 410.40 271 886.40 -32 476.00 -11.94% 292 870.80 -53 460.40 -18.25%
31.12.2003 271 886.40 257 068.60 14 817.80 5.76% 333 137.20 -61 250.80 -18.39%
30.11.2003 257 068.60 248 489.10 8 579.50 3.45% 324 905.80 -67 837.20 -20.88%
31.10.2003 248 489.10 248 360.50 128.60 0.05% 338 696.50 -90 207.40 -26.63%
30.09.2003 248 360.50 246 861.50 1 499.00 0.61% 336 068.60 -87 708.10 -26.10%
31.08.2003 246 861.50 241 557.50 5 304.00 2.20% 356 910.90 - 110 049.40 -30.83%
31.07.2003 241 557.50 251 069.50 -9 512.00 -3.79% 361 050.30 - 119 492.80 -33.10%
30.06.2003 251 069.50 242 255.00 8 814.50 3.64% 350 253.40 -99 183.90 -28.32%
31.05.2003 242 255.00 256 481.20 -14 226.20 -5.55% 409 333.00 - 167 078.00 -40.82%
30.04.2003 256 481.20 259 334.00 -2 852.80 -1.10% 409 028.90 - 152 547.70 -37.30%
31.03.2003 259 334.00 281 044.20 -21 710.20 -7.72% 402 232.70 - 142 898.70 -35.53%
28.02.2003 281 044.20 292 870.80 -11 826.60 -4.04% 408 244.80 - 127 200.60 -31.16%
31.01.2003 292 870.80 333 137.20 -40 266.40 -12.09% 440 480.00 - 147 609.20 -33.51%
31.12.2002 333 137.20 324 905.80 8 231.40 2.53% - - -
30.11.2002 324 905.80 338 696.50 -13 790.70 -4.07% - - -
31.10.2002 338 696.50 336 068.60 2 627.90 0.78% - - -
30.09.2002 336 068.60 356 910.90 -20 842.30 -5.84% - - -
31.08.2002 356 910.90 361 050.30 -4 139.40 -1.15% - - -
31.07.2002 361 050.30 350 253.40 10 796.90 3.08% - - -
30.06.2002 350 253.40 409 333.00 -59 079.60 -14.43% - - -
31.05.2002 409 333.00 409 028.90 304.10 0.07% - - -
30.04.2002 409 028.90 402 232.70 6 796.20 1.69% - - -
31.03.2002 402 232.70 408 244.80 -6 012.10 -1.47% - - -
28.02.2002 408 244.80 440 480.00 -32 235.20 -7.32% - - -
31.01.2002 440 480.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny (Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny (Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny (Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.