Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Pokladna, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Poskytnuté úvěry a vklady, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Kladná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Přijaté vklady a úvěry, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.12.2000 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Základní kapitál brutto, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Emitované ostatní dluhové cenné papíry, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Kapitál a rezervy, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
28.02.2001 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.12.2001 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Záporná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Všechny cizí měny, J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, Stav (zůstatek)

Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny 1 148 020.00 1 143 285.70 0.41% 1 093 197.90 5.01%
UK2 Pokladna, všechny cizí měny 9 461.90 8 478.40 11.60% 8 023.60 17.93%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny 922 145.30 920 528.20 0.18% 855 591.80 7.78%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny 1 136.20 1 558.10 -27.08% 548.40 107.18%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny 237 049.50 234 594.70 1.05% 227 263.50 4.31%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny 683 959.70 684 375.30 -0.06% 627 779.90 8.95%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny 19 140.20 16 992.20 12.64% 16 341.00 17.13%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny 127 596.80 130 181.40 -1.99% 145 979.00 -12.59%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, všechny cizí měny 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny 22 186.20 23 149.70 -4.16% 20 784.20 6.75%
UK11 Stálá aktiva, všechny cizí měny 24.70 21.00 17.62% 73.70 -66.49%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny 47 464.80 43 934.80 8.03% 46 404.70 2.28%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny 19 022.50 16 547.50 14.96% 17 465.10 8.92%

Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 1 148 020.00
30.09.2018 1 143 285.70
31.08.2018 1 131 389.40
31.07.2018 1 125 355.80
30.06.2018 1 113 283.10
31.05.2018 1 103 579.50
30.04.2018 1 111 237.80
31.03.2018 1 107 940.00
28.02.2018 1 087 977.90
31.01.2018 1 066 543.90
Další »
Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Pokladna, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 9 461.90
30.09.2018 8 478.40
31.08.2018 8 180.20
31.07.2018 8 779.70
30.06.2018 8 083.50
31.05.2018 8 742.40
30.04.2018 7 924.90
31.03.2018 7 520.10
28.02.2018 7 640.60
31.01.2018 7 717.90
Další »
Pokladna, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 922 145.30
30.09.2018 920 528.20
31.08.2018 907 798.60
31.07.2018 907 860.90
30.06.2018 887 769.30
31.05.2018 877 390.00
30.04.2018 887 279.30
31.03.2018 888 525.90
28.02.2018 866 607.20
31.01.2018 847 709.30
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 1 136.20
30.09.2018 1 558.10
31.08.2018 2 224.20
31.07.2018 1 986.40
30.06.2018 2 528.30
31.05.2018 2 332.60
30.04.2018 3 829.00
31.03.2018 3 617.50
28.02.2018 3 053.80
31.01.2018 5 306.30
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 237 049.50
30.09.2018 234 594.70
31.08.2018 230 519.70
31.07.2018 240 372.80
30.06.2018 238 893.10
31.05.2018 240 611.50
30.04.2018 250 054.00
31.03.2018 252 958.50
28.02.2018 234 836.60
31.01.2018 233 465.40
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 683 959.70
30.09.2018 684 375.30
31.08.2018 675 054.70
31.07.2018 665 501.70
30.06.2018 646 348.00
31.05.2018 634 445.90
30.04.2018 633 396.20
31.03.2018 631 949.90
28.02.2018 628 716.80
31.01.2018 608 937.60
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 19 140.20
30.09.2018 16 992.20
31.08.2018 17 152.00
31.07.2018 15 232.30
30.06.2018 15 727.00
31.05.2018 13 788.10
30.04.2018 14 554.60
31.03.2018 12 222.60
28.02.2018 13 723.90
31.01.2018 10 593.20
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 127 596.80
30.09.2018 130 181.40
31.08.2018 131 005.40
31.07.2018 129 768.60
30.06.2018 132 670.20
31.05.2018 136 183.30
30.04.2018 136 453.40
31.03.2018 137 470.80
28.02.2018 138 327.50
31.01.2018 137 628.90
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
31.01.2018 0.00
Další »
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 22 186.20
30.09.2018 23 149.70
31.08.2018 22 385.90
31.07.2018 21 602.90
30.06.2018 21 256.80
31.05.2018 21 160.00
30.04.2018 20 364.60
31.03.2018 20 166.40
28.02.2018 19 865.10
31.01.2018 19 411.30
Další »
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Stálá aktiva, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 24.70
30.09.2018 21.00
31.08.2018 21.80
31.07.2018 27.40
30.06.2018 32.00
31.05.2018 93.10
30.04.2018 80.40
31.03.2018 58.90
28.02.2018 52.40
31.01.2018 52.10
Další »
Stálá aktiva, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 47 464.80
30.09.2018 43 934.80
31.08.2018 44 845.50
31.07.2018 42 084.00
30.06.2018 47 744.30
31.05.2018 46 222.40
30.04.2018 44 580.70
31.03.2018 41 975.40
28.02.2018 41 761.30
31.01.2018 43 431.20
Další »
Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny

ObdobíHodnota
31.10.2018 19 022.50
30.09.2018 16 547.50
31.08.2018 16 964.00
31.07.2018 15 534.00
30.06.2018 19 695.30
31.05.2018 18 695.70
30.04.2018 16 508.70
31.03.2018 14 687.10
28.02.2018 15 604.70
31.01.2018 15 712.10
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny,Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny (Aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.