Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank»Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank»Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny

Aktiva, hlavní položky, rezidenti - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, rezidenti 6 903 853.30 6 863 066.30 0.59% 6 536 763.50 5.62%
UK2 Pokladna, rezidenti 38 956.80 37 896.90 2.80% 37 097.00 5.01%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti 5 615 409.00 5 582 394.90 0.59% 5 313 249.70 5.69%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti 2 466 317.50 2 452 903.60 0.55% 2 364 957.10 4.29%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti 119 162.00 114 145.40 4.39% 123 540.30 -3.54%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti 3 029 929.50 3 015 346.00 0.48% 2 824 752.40 7.26%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 36 298.90 33 768.10 7.49% 30 703.40 18.22%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 852 055.60 857 097.00 -0.59% 820 299.50 3.87%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti 98 485.30 98 463.70 0.02% 99 300.60 -0.82%
UK11 Stálá aktiva, rezidenti 133 832.70 133 118.10 0.54% 125 713.50 6.46%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, rezidenti 128 815.10 120 327.70 7.05% 110 399.80 16.68%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti 61 139.00 49 444.40 23.65% 36 561.90 67.22%

Aktiva bilanční celkem, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 6 903 853.30
30.09.2018 6 863 066.30
31.08.2018 6 871 822.10
31.07.2018 6 809 941.70
30.06.2018 6 716 998.10
31.05.2018 6 834 993.30
30.04.2018 6 778 191.40
31.03.2018 6 654 094.50
28.02.2018 6 607 462.00
31.01.2018 6 590 236.50
Další »
Aktiva bilanční celkem, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Pokladna, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 38 956.80
30.09.2018 37 896.90
31.08.2018 38 380.30
31.07.2018 38 509.30
30.06.2018 38 702.20
31.05.2018 37 220.10
30.04.2018 38 166.90
31.03.2018 39 081.90
28.02.2018 39 191.80
31.01.2018 41 398.40
Další »
Pokladna, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 5 615 409.00
30.09.2018 5 582 394.90
31.08.2018 5 588 894.80
31.07.2018 5 518 803.80
30.06.2018 5 425 184.70
31.05.2018 5 577 161.00
30.04.2018 5 529 589.60
31.03.2018 5 424 232.50
28.02.2018 5 395 616.60
31.01.2018 5 392 155.60
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 2 466 317.50
30.09.2018 2 452 903.60
31.08.2018 2 489 355.30
31.07.2018 2 423 017.90
30.06.2018 2 393 574.50
31.05.2018 2 529 274.00
30.04.2018 2 482 286.60
31.03.2018 2 381 201.20
28.02.2018 2 393 678.30
31.01.2018 2 432 125.50
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 119 162.00
30.09.2018 114 145.40
31.08.2018 109 646.80
31.07.2018 126 383.40
30.06.2018 96 991.70
31.05.2018 150 928.60
30.04.2018 171 119.80
31.03.2018 174 629.70
28.02.2018 149 927.50
31.01.2018 129 481.70
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 3 029 929.50
30.09.2018 3 015 346.00
31.08.2018 2 989 892.60
31.07.2018 2 969 402.50
30.06.2018 2 934 618.50
31.05.2018 2 896 958.40
30.04.2018 2 876 183.20
31.03.2018 2 868 401.70
28.02.2018 2 852 010.80
31.01.2018 2 830 548.50
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 36 298.90
30.09.2018 33 768.10
31.08.2018 33 923.50
31.07.2018 32 951.90
30.06.2018 32 628.20
31.05.2018 31 395.70
30.04.2018 32 218.50
31.03.2018 30 389.30
28.02.2018 31 766.80
31.01.2018 28 839.00
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 852 055.60
30.09.2018 857 097.00
31.08.2018 858 915.10
31.07.2018 872 880.60
30.06.2018 868 079.00
31.05.2018 846 609.30
30.04.2018 837 379.60
31.03.2018 823 840.20
28.02.2018 809 422.20
31.01.2018 792 276.70
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
31.01.2018 0.00
Další »
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 98 485.30
30.09.2018 98 463.70
31.08.2018 98 097.90
31.07.2018 97 273.70
30.06.2018 97 369.50
31.05.2018 97 308.90
30.04.2018 97 264.70
31.03.2018 93 585.50
28.02.2018 93 198.00
31.01.2018 93 910.70
Další »
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Stálá aktiva, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 133 832.70
30.09.2018 133 118.10
31.08.2018 133 416.60
31.07.2018 132 885.40
30.06.2018 132 036.80
31.05.2018 131 535.20
30.04.2018 130 870.80
31.03.2018 130 304.20
28.02.2018 129 999.10
31.01.2018 129 754.90
Další »
Stálá aktiva, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ostatní aktiva bilanční, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 128 815.10
30.09.2018 120 327.70
31.08.2018 120 193.90
31.07.2018 116 642.70
30.06.2018 123 002.20
31.05.2018 113 763.00
30.04.2018 112 701.20
31.03.2018 112 660.80
28.02.2018 108 267.50
31.01.2018 111 901.00
Další »
Ostatní aktiva bilanční, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 61 139.00
30.09.2018 49 444.40
31.08.2018 45 862.30
31.07.2018 41 777.70
30.06.2018 46 015.40
31.05.2018 38 791.30
30.04.2018 32 787.90
31.03.2018 31 499.00
28.02.2018 34 094.30
31.01.2018 37 798.30
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.