Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Banky - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Banky - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
- Hlavní pohledávky a závazky měnových finančních institucí vůči nerezidentům
31.03.2024 Korunová aktiva nerezidentů: Tuzemské státní dluhopisy v držení nerezidentů, Objem, Měsíční

Aktiva, hlavní položky, nerezidenti - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, nerezidenti 996 506.10 956 580.80 4.17% 999 098.50 -0.26%
UK2 Pokladna, nerezidenti 5 586.70 6 195.00 -9.82% 6 718.30 -16.84%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti 655 084.40 604 806.50 8.31% 636 819.70 2.87%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti 2 070.90 1 848.30 12.04% 22 505.90 -90.80%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti 303 011.20 241 143.10 25.66% 291 310.10 4.02%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti 350 002.30 361 815.20 -3.26% 323 003.70 8.36%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 10 691.10 10 477.70 2.04% 11 514.40 -7.15%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 71 588.50 70 053.60 2.19% 57 142.80 25.28%
UK9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti 12 557.70 12 553.20 0.04% 14 429.70 -12.97%
UK10 Stálá aktiva, nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti 240 997.80 252 494.80 -4.55% 272 473.70 -11.55%
UK12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 232 211.00 242 482.20 -4.24% 264 226.70 -12.12%

Aktiva bilanční celkem, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 996 506.10
31.05.2023 956 580.80
30.04.2023 969 589.40
31.03.2023 965 329.80
28.02.2023 988 144.20
31.01.2023 980 497.50
31.12.2022 962 603.50
30.11.2022 941 338.80
31.10.2022 1 011 095.00
30.09.2022 972 980.10
Další »
Aktiva bilanční celkem, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Pokladna, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 5 586.70
31.05.2023 6 195.00
30.04.2023 5 255.20
31.03.2023 5 420.60
28.02.2023 5 271.90
31.01.2023 5 330.80
31.12.2022 5 173.60
30.11.2022 5 526.10
31.10.2022 6 335.70
30.09.2022 6 882.60
Další »
Pokladna, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 655 084.40
31.05.2023 604 806.50
30.04.2023 606 533.20
31.03.2023 591 546.20
28.02.2023 596 033.40
31.01.2023 613 085.90
31.12.2022 579 149.60
30.11.2022 588 279.80
31.10.2022 611 852.40
30.09.2022 578 281.10
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 2 070.90
31.05.2023 1 848.30
30.04.2023 4 620.00
31.03.2023 3 087.60
28.02.2023 3 522.80
31.01.2023 2 973.40
31.12.2022 6 452.00
30.11.2022 8 870.90
31.10.2022 24 339.70
30.09.2022 14 350.90
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 303 011.20
31.05.2023 241 143.10
30.04.2023 243 790.00
31.03.2023 239 256.00
28.02.2023 249 924.60
31.01.2023 265 502.20
31.12.2022 228 204.10
30.11.2022 241 753.20
31.10.2022 249 012.60
30.09.2022 228 716.50
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 350 002.30
31.05.2023 361 815.20
30.04.2023 358 123.20
31.03.2023 349 202.60
28.02.2023 342 586.00
31.01.2023 344 610.20
31.12.2022 344 493.50
30.11.2022 337 655.70
31.10.2022 338 500.10
30.09.2022 335 213.70
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 10 691.10
31.05.2023 10 477.70
30.04.2023 10 212.20
31.03.2023 10 170.70
28.02.2023 10 155.40
31.01.2023 10 335.60
31.12.2022 13 060.50
30.11.2022 11 057.00
31.10.2022 11 380.30
30.09.2022 10 992.30
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 71 588.50
31.05.2023 70 053.60
30.04.2023 67 019.90
31.03.2023 66 903.10
28.02.2023 60 078.40
31.01.2023 58 693.30
31.12.2022 57 759.00
30.11.2022 59 136.70
31.10.2022 59 016.60
30.09.2022 58 402.10
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 12 557.70
31.05.2023 12 553.20
30.04.2023 12 492.10
31.03.2023 13 667.00
28.02.2023 13 630.00
31.01.2023 12 885.10
31.12.2022 13 696.30
30.11.2022 13 963.40
31.10.2022 14 949.60
30.09.2022 14 490.30
Další »
Akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Stálá aktiva, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 0.00
31.05.2023 0.00
30.04.2023 0.00
31.03.2023 0.00
28.02.2023 0.00
31.01.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.11.2022 0.00
31.10.2022 0.00
30.09.2022 0.00
Další »
Stálá aktiva, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 240 997.80
31.05.2023 252 494.80
30.04.2023 268 076.80
31.03.2023 277 622.20
28.02.2023 302 975.10
31.01.2023 280 166.80
31.12.2022 293 764.50
30.11.2022 263 375.70
31.10.2022 307 560.40
30.09.2022 303 931.80
Další »
Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti

ObdobíHodnota
30.06.2023 232 211.00
31.05.2023 242 482.20
30.04.2023 258 315.40
31.03.2023 269 587.60
28.02.2023 294 066.90
31.01.2023 271 328.70
31.12.2022 285 004.20
30.11.2022 252 365.60
31.10.2022 297 850.50
30.09.2022 294 953.60
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.