Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Banky - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Banky - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
- Hlavní pohledávky a závazky měnových finančních institucí vůči nerezidentům
31.03.2024 Korunová aktiva nerezidentů: Tuzemské státní dluhopisy v držení nerezidentů, Objem, Měsíční

Aktiva, hlavní položky, nerezidenti - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, nerezidenti 774 517.30 766 667.40 1.02% 738 514.20 4.88%
UK2 Pokladna, nerezidenti 9 461.90 8 478.40 11.60% 8 023.60 17.93%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti 580 804.50 576 750.50 0.70% 539 964.50 7.56%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti 1 136.20 1 558.10 -27.08% 548.40 107.18%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti 265 339.50 262 765.60 0.98% 236 339.50 12.27%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti 314 328.80 312 426.80 0.61% 303 076.70 3.71%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 1 612.20 1 614.20 -0.12% 4 335.40 -62.81%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 85 329.30 86 421.60 -1.26% 99 376.40 -14.14%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti 20 456.70 21 410.80 -4.46% 17 614.70 16.13%
UK11 Stálá aktiva, nerezidenti 0.00 0.00 - 0.60 -
UK12 Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti 76 852.80 71 991.90 6.75% 69 198.90 11.06%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 67 399.10 62 572.90 7.71% 58 592.10 15.03%

Aktiva bilanční celkem, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 774 517.30
30.09.2018 766 667.40
31.08.2018 755 077.90
31.07.2018 752 277.80
30.06.2018 741 296.80
31.05.2018 722 405.10
30.04.2018 724 418.20
31.03.2018 717 060.40
28.02.2018 716 815.30
31.01.2018 723 665.10
Další »
Aktiva bilanční celkem, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Pokladna, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 9 461.90
30.09.2018 8 478.40
31.08.2018 8 180.20
31.07.2018 8 779.70
30.06.2018 8 083.50
31.05.2018 8 742.40
30.04.2018 7 924.90
31.03.2018 7 520.10
28.02.2018 7 640.60
31.01.2018 7 717.90
Další »
Pokladna, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 580 804.50
30.09.2018 576 750.50
31.08.2018 566 555.60
31.07.2018 568 243.00
30.06.2018 554 228.20
31.05.2018 535 897.10
30.04.2018 543 776.20
31.03.2018 536 290.20
28.02.2018 532 383.80
31.01.2018 532 278.00
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 1 136.20
30.09.2018 1 558.10
31.08.2018 2 224.20
31.07.2018 1 986.40
30.06.2018 2 528.30
31.05.2018 2 332.60
30.04.2018 3 829.00
31.03.2018 3 617.50
28.02.2018 3 053.80
31.01.2018 5 306.30
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 265 339.50
30.09.2018 262 765.60
31.08.2018 258 285.40
31.07.2018 256 781.80
30.06.2018 253 528.80
31.05.2018 237 746.70
30.04.2018 241 822.90
31.03.2018 236 233.60
28.02.2018 236 597.10
31.01.2018 233 666.50
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 314 328.80
30.09.2018 312 426.80
31.08.2018 306 046.00
31.07.2018 309 474.80
30.06.2018 298 171.20
31.05.2018 295 817.80
30.04.2018 298 124.30
31.03.2018 296 439.10
28.02.2018 292 732.90
31.01.2018 293 305.10
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 1 612.20
30.09.2018 1 614.20
31.08.2018 1 693.80
31.07.2018 1 687.00
30.06.2018 1 625.40
31.05.2018 1 618.00
30.04.2018 1 607.10
31.03.2018 1 614.80
28.02.2018 2 256.30
31.01.2018 2 254.10
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 85 329.30
30.09.2018 86 421.60
31.08.2018 88 977.20
31.07.2018 88 205.00
30.06.2018 90 146.40
31.05.2018 90 280.20
30.04.2018 89 021.00
31.03.2018 90 081.70
28.02.2018 90 891.70
31.01.2018 90 617.80
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
31.01.2018 0.00
Další »
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 20 456.70
30.09.2018 21 410.80
31.08.2018 20 241.80
31.07.2018 19 464.80
30.06.2018 19 100.20
31.05.2018 19 020.60
30.04.2018 18 158.20
31.03.2018 17 991.70
28.02.2018 17 158.90
31.01.2018 16 629.90
Další »
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Stálá aktiva, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.60
31.07.2018 1.70
30.06.2018 1.60
31.05.2018 4.10
30.04.2018 3.50
31.03.2018 3.00
28.02.2018 1.70
31.01.2018 0.30
Další »
Stálá aktiva, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 76 852.80
30.09.2018 71 991.90
31.08.2018 69 428.80
31.07.2018 65 896.60
30.06.2018 68 111.50
31.05.2018 66 842.70
30.04.2018 63 927.40
31.03.2018 63 558.90
28.02.2018 66 482.30
31.01.2018 74 167.20
Další »
Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.10.2018 67 399.10
30.09.2018 62 572.90
31.08.2018 59 819.80
31.07.2018 57 046.40
30.06.2018 58 696.40
31.05.2018 57 660.40
30.04.2018 55 776.10
31.03.2018 55 494.80
28.02.2018 58 401.80
31.01.2018 65 046.20
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.