Aktiva, hlavní položky, EUR (Bilance bank»Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, EUR (Bilance bank»Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Transakce

Aktiva, hlavní položky, EUR - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, EUR 1 449 047.50 1 384 959.00 4.63% 1 217 808.70 18.99%
UK2 Pokladna, EUR 2 988.70 3 413.30 -12.44% 3 426.30 -12.77%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, EUR 1 240 347.00 1 178 272.40 5.27% 1 062 059.00 16.79%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR 2 070.90 2 018.60 2.59% 27 274.90 -92.41%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR 247 039.90 192 975.60 28.02% 237 710.50 3.92%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR 991 236.20 983 278.20 0.81% 797 073.60 24.36%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 32 616.20 31 999.40 1.93% 25 630.20 27.26%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 113 861.10 113 136.60 0.64% 74 139.00 53.58%
UK9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR 14 235.20 14 125.30 0.78% 12 331.00 15.44%
UK10 Stálá aktiva, EUR 385.10 474.60 -18.86% 348.30 10.57%
UK11 Ostatní aktiva bilanční, EUR 44 614.10 43 537.50 2.47% 39 874.90 11.89%
UK12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR 32 120.40 31 821.50 0.94% 20 470.50 56.91%

Aktiva bilanční celkem, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 449 047.50
31.05.2023 1 384 959.00
30.04.2023 1 368 082.90
31.03.2023 1 357 296.30
28.02.2023 1 367 295.80
31.01.2023 1 335 914.20
31.12.2022 1 254 326.70
30.11.2022 1 289 053.10
31.10.2022 1 323 144.90
30.09.2022 1 279 128.60
Další »
Aktiva bilanční celkem, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Pokladna, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 2 988.70
31.05.2023 3 413.30
30.04.2023 2 998.50
31.03.2023 3 232.90
28.02.2023 3 034.20
31.01.2023 2 901.90
31.12.2022 2 839.70
30.11.2022 2 978.80
31.10.2022 3 500.30
30.09.2022 3 685.60
Další »
Pokladna, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Poskytnuté úvěry a vklady, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 1 240 347.00
31.05.2023 1 178 272.40
30.04.2023 1 163 053.70
31.03.2023 1 145 184.90
28.02.2023 1 157 556.70
31.01.2023 1 149 581.40
31.12.2022 1 086 482.30
30.11.2022 1 120 317.70
31.10.2022 1 147 344.80
30.09.2022 1 109 231.50
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 2 070.90
31.05.2023 2 018.60
30.04.2023 4 620.00
31.03.2023 5 826.80
28.02.2023 6 262.50
31.01.2023 6 560.10
31.12.2022 10 570.00
30.11.2022 12 102.40
31.10.2022 28 814.60
30.09.2022 18 837.70
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 247 039.90
31.05.2023 192 975.60
30.04.2023 189 817.70
31.03.2023 177 216.90
28.02.2023 213 424.80
31.01.2023 201 087.80
31.12.2022 158 868.50
30.11.2022 181 681.70
31.10.2022 201 468.80
30.09.2022 193 763.60
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 991 236.20
31.05.2023 983 278.20
30.04.2023 968 616.00
31.03.2023 962 141.30
28.02.2023 937 869.40
31.01.2023 941 933.50
31.12.2022 917 043.80
30.11.2022 926 533.60
31.10.2022 917 061.40
30.09.2022 896 630.30
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 32 616.20
31.05.2023 31 999.40
30.04.2023 31 458.00
31.03.2023 30 519.40
28.02.2023 30 228.10
31.01.2023 33 249.20
31.12.2022 28 010.90
30.11.2022 31 290.90
31.10.2022 30 862.80
30.09.2022 30 122.80
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 113 861.10
31.05.2023 113 136.60
30.04.2023 111 027.40
31.03.2023 118 217.80
28.02.2023 110 433.10
31.01.2023 89 931.60
31.12.2022 76 402.90
30.11.2022 77 928.40
31.10.2022 77 852.50
30.09.2022 73 744.30
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 14 235.20
31.05.2023 14 125.30
30.04.2023 12 266.50
31.03.2023 13 751.30
28.02.2023 13 930.20
31.01.2023 13 878.10
31.12.2022 12 941.00
30.11.2022 13 199.10
31.10.2022 13 059.10
30.09.2022 12 887.70
Další »
Akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Stálá aktiva, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 385.10
31.05.2023 474.60
30.04.2023 448.90
31.03.2023 450.00
28.02.2023 399.00
31.01.2023 399.80
31.12.2022 399.90
30.11.2022 392.90
31.10.2022 381.00
30.09.2022 380.50
Další »
Stálá aktiva, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Ostatní aktiva bilanční, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 44 614.10
31.05.2023 43 537.50
30.04.2023 46 829.70
31.03.2023 45 939.90
28.02.2023 51 714.70
31.01.2023 45 972.20
31.12.2022 47 249.90
30.11.2022 42 945.30
31.10.2022 50 144.60
30.09.2022 49 076.20
Další »
Ostatní aktiva bilanční, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR

ObdobíHodnota
30.06.2023 32 120.40
31.05.2023 31 821.50
30.04.2023 33 413.40
31.03.2023 34 675.70
28.02.2023 39 100.30
31.01.2023 34 099.40
31.12.2022 35 583.90
30.11.2022 30 277.40
31.10.2022 30 543.40
30.09.2022 31 605.30
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, EUR (Aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.