Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2014 151 243.80
Min 31.03.2002 10 104.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 100 793.80 100 048.10 745.70 0.75% 115 272.90 -14 479.10 -12.56%
28.02.2019 100 048.10 100 847.50 - 799.40 -0.79% 115 789.50 -15 741.40 -13.59%
31.01.2019 100 847.50 101 032.40 - 184.90 -0.18% 116 114.30 -15 266.80 -13.15%
31.12.2018 101 032.40 102 390.90 -1 358.50 -1.33% 119 825.10 -18 792.70 -15.68%
30.11.2018 102 390.90 105 366.80 -2 975.90 -2.82% 119 849.20 -17 458.30 -14.57%
31.10.2018 105 366.80 108 096.90 -2 730.10 -2.53% 123 494.90 -18 128.10 -14.68%
30.09.2018 108 096.90 108 727.30 - 630.40 -0.58% 128 053.10 -19 956.20 -15.58%
31.08.2018 108 727.30 107 643.00 1 084.30 1.01% 129 426.80 -20 699.50 -15.99%
31.07.2018 107 643.00 109 985.30 -2 342.30 -2.13% 129 331.70 -21 688.70 -16.77%
30.06.2018 109 985.30 114 200.40 -4 215.10 -3.69% 129 648.00 -19 662.70 -15.17%
31.05.2018 114 200.40 114 833.30 - 632.90 -0.55% 131 101.60 -16 901.20 -12.89%
30.04.2018 114 833.30 115 272.90 - 439.60 -0.38% 134 150.60 -19 317.30 -14.40%
31.03.2018 115 272.90 115 789.50 - 516.60 -0.45% 136 945.50 -21 672.60 -15.83%
28.02.2018 115 789.50 116 114.30 - 324.80 -0.28% 135 660.30 -19 870.80 -14.65%
31.01.2018 116 114.30 119 825.10 -3 710.80 -3.10% 134 740.50 -18 626.20 -13.82%
31.12.2017 119 825.10 119 849.20 -24.10 -0.02% 136 360.10 -16 535.00 -12.13%
30.11.2017 119 849.20 123 494.90 -3 645.70 -2.95% 136 114.40 -16 265.20 -11.95%
31.10.2017 123 494.90 128 053.10 -4 558.20 -3.56% 140 093.10 -16 598.20 -11.85%
30.09.2017 128 053.10 129 426.80 -1 373.70 -1.06% 142 364.50 -14 311.40 -10.05%
31.08.2017 129 426.80 129 331.70 95.10 0.07% 142 870.40 -13 443.60 -9.41%
31.07.2017 129 331.70 129 648.00 - 316.30 -0.24% 141 371.70 -12 040.00 -8.52%
30.06.2017 129 648.00 131 101.60 -1 453.60 -1.11% 141 609.60 -11 961.60 -8.45%
31.05.2017 131 101.60 134 150.60 -3 049.00 -2.27% 141 675.10 -10 573.50 -7.46%
30.04.2017 134 150.60 136 945.50 -2 794.90 -2.04% 140 566.80 -6 416.20 -4.56%
31.03.2017 136 945.50 135 660.30 1 285.20 0.95% 138 015.90 -1 070.40 -0.78%
28.02.2017 135 660.30 134 740.50 919.80 0.68% 137 263.90 -1 603.60 -1.17%
31.01.2017 134 740.50 136 360.10 -1 619.60 -1.19% 142 494.20 -7 753.70 -5.44%
31.12.2016 136 360.10 136 114.40 245.70 0.18% 142 067.80 -5 707.70 -4.02%
30.11.2016 136 114.40 140 093.10 -3 978.70 -2.84% 137 831.30 -1 716.90 -1.25%
31.10.2016 140 093.10 142 364.50 -2 271.40 -1.60% 136 629.30 3 463.80 2.54%
30.09.2016 142 364.50 142 870.40 - 505.90 -0.35% 142 116.60 247.90 0.17%
31.08.2016 142 870.40 141 371.70 1 498.70 1.06% 142 077.00 793.40 0.56%
31.07.2016 141 371.70 141 609.60 - 237.90 -0.17% 141 861.20 - 489.50 -0.34%
30.06.2016 141 609.60 141 675.10 -65.50 -0.05% 143 765.00 -2 155.40 -1.50%
31.05.2016 141 675.10 140 566.80 1 108.30 0.79% 143 338.70 -1 663.60 -1.16%
30.04.2016 140 566.80 138 015.90 2 550.90 1.85% 144 647.70 -4 080.90 -2.82%
31.03.2016 138 015.90 137 263.90 752.00 0.55% 143 864.00 -5 848.10 -4.07%
29.02.2016 137 263.90 142 494.20 -5 230.30 -3.67% 140 681.00 -3 417.10 -2.43%
31.01.2016 142 494.20 142 067.80 426.40 0.30% 139 479.70 3 014.50 2.16%
31.12.2015 142 067.80 137 831.30 4 236.50 3.07% 137 197.40 4 870.40 3.55%
30.11.2015 137 831.30 136 629.30 1 202.00 0.88% 137 567.50 263.80 0.19%
31.10.2015 136 629.30 142 116.60 -5 487.30 -3.86% 151 243.80 -14 614.50 -9.66%
30.09.2015 142 116.60 142 077.00 39.60 0.03% 144 410.00 -2 293.40 -1.59%
31.08.2015 142 077.00 141 861.20 215.80 0.15% 143 328.10 -1 251.10 -0.87%
31.07.2015 141 861.20 143 765.00 -1 903.80 -1.32% 141 002.60 858.60 0.61%
30.06.2015 143 765.00 143 338.70 426.30 0.30% 136 873.30 6 891.70 5.04%
31.05.2015 143 338.70 144 647.70 -1 309.00 -0.90% 143 931.80 - 593.10 -0.41%
30.04.2015 144 647.70 143 864.00 783.70 0.54% 144 078.30 569.40 0.40%
31.03.2015 143 864.00 140 681.00 3 183.00 2.26% 144 585.20 - 721.20 -0.50%
28.02.2015 140 681.00 139 479.70 1 201.30 0.86% 144 286.00 -3 605.00 -2.50%
31.01.2015 139 479.70 137 197.40 2 282.30 1.66% 144 002.40 -4 522.70 -3.14%
31.12.2014 137 197.40 137 567.50 - 370.10 -0.27% 143 343.00 -6 145.60 -4.29%
30.11.2014 137 567.50 151 243.80 -13 676.30 -9.04% 141 042.20 -3 474.70 -2.46%
31.10.2014 151 243.80 144 410.00 6 833.80 4.73% 131 152.20 20 091.60 15.32%
30.09.2014 144 410.00 143 328.10 1 081.90 0.75% 135 714.60 8 695.40 6.41%
31.08.2014 143 328.10 141 002.60 2 325.50 1.65% 134 479.10 8 849.00 6.58%
31.07.2014 141 002.60 136 873.30 4 129.30 3.02% 135 231.90 5 770.70 4.27%
30.06.2014 136 873.30 143 931.80 -7 058.50 -4.90% 134 512.50 2 360.80 1.75%
31.05.2014 143 931.80 144 078.30 - 146.50 -0.10% 133 985.00 9 946.80 7.42%
30.04.2014 144 078.30 144 585.20 - 506.90 -0.35% 128 515.30 15 563.00 12.11%
31.03.2014 144 585.20 144 286.00 299.20 0.21% 133 113.10 11 472.10 8.62%
28.02.2014 144 286.00 144 002.40 283.60 0.20% 135 399.20 8 886.80 6.56%
31.01.2014 144 002.40 143 343.00 659.40 0.46% 136 165.60 7 836.80 5.76%
31.12.2013 143 343.00 141 042.20 2 300.80 1.63% 137 044.60 6 298.40 4.60%
30.11.2013 141 042.20 131 152.20 9 890.00 7.54% 142 932.00 -1 889.80 -1.32%
31.10.2013 131 152.20 135 714.60 -4 562.40 -3.36% 142 159.60 -11 007.40 -7.74%
30.09.2013 135 714.60 134 479.10 1 235.50 0.92% 134 284.10 1 430.50 1.07%
31.08.2013 134 479.10 135 231.90 - 752.80 -0.56% 127 975.10 6 504.00 5.08%
31.07.2013 135 231.90 134 512.50 719.40 0.53% 130 660.80 4 571.10 3.50%
30.06.2013 134 512.50 133 985.00 527.50 0.39% 130 673.40 3 839.10 2.94%
31.05.2013 133 985.00 128 515.30 5 469.70 4.26% 134 434.90 - 449.90 -0.33%
30.04.2013 128 515.30 133 113.10 -4 597.80 -3.45% 128 633.80 - 118.50 -0.09%
31.03.2013 133 113.10 135 399.20 -2 286.10 -1.69% 122 262.80 10 850.30 8.87%
28.02.2013 135 399.20 136 165.60 - 766.40 -0.56% 121 674.40 13 724.80 11.28%
31.01.2013 136 165.60 137 044.60 - 879.00 -0.64% 114 165.60 22 000.00 19.27%
31.12.2012 137 044.60 142 932.00 -5 887.40 -4.12% 115 442.60 21 602.00 18.71%
30.11.2012 142 932.00 142 159.60 772.40 0.54% 113 253.50 29 678.50 26.21%
31.10.2012 142 159.60 134 284.10 7 875.50 5.86% 113 683.50 28 476.10 25.05%
30.09.2012 134 284.10 127 975.10 6 309.00 4.93% 113 341.30 20 942.80 18.48%
31.08.2012 127 975.10 130 660.80 -2 685.70 -2.06% 113 268.30 14 706.80 12.98%
31.07.2012 130 660.80 130 673.40 -12.60 -0.01% 113 465.80 17 195.00 15.15%
30.06.2012 130 673.40 134 434.90 -3 761.50 -2.80% 118 695.30 11 978.10 10.09%
31.05.2012 134 434.90 128 633.80 5 801.10 4.51% 117 445.20 16 989.70 14.47%
30.04.2012 128 633.80 122 262.80 6 371.00 5.21% 114 757.60 13 876.20 12.09%
31.03.2012 122 262.80 121 674.40 588.40 0.48% 115 058.20 7 204.60 6.26%
29.02.2012 121 674.40 114 165.60 7 508.80 6.58% 109 618.40 12 056.00 11.00%
31.01.2012 114 165.60 115 442.60 -1 277.00 -1.11% 108 267.40 5 898.20 5.45%
31.12.2011 115 442.60 113 253.50 2 189.10 1.93% 105 757.30 9 685.30 9.16%
30.11.2011 113 253.50 113 683.50 - 430.00 -0.38% 105 723.20 7 530.30 7.12%
31.10.2011 113 683.50 113 341.30 342.20 0.30% 102 554.80 11 128.70 10.85%
30.09.2011 113 341.30 113 268.30 73.00 0.06% 101 099.40 12 241.90 12.11%
31.08.2011 113 268.30 113 465.80 - 197.50 -0.17% 91 155.80 22 112.50 24.26%
31.07.2011 113 465.80 118 695.30 -5 229.50 -4.41% 92 434.50 21 031.30 22.75%
30.06.2011 118 695.30 117 445.20 1 250.10 1.06% 93 716.80 24 978.50 26.65%
31.05.2011 117 445.20 114 757.60 2 687.60 2.34% 99 858.50 17 586.70 17.61%
30.04.2011 114 757.60 115 058.20 - 300.60 -0.26% 99 027.40 15 730.20 15.88%
31.03.2011 115 058.20 109 618.40 5 439.80 4.96% 99 270.20 15 788.00 15.90%
28.02.2011 109 618.40 108 267.40 1 351.00 1.25% 99 566.80 10 051.60 10.10%
31.01.2011 108 267.40 105 757.30 2 510.10 2.37% 99 607.20 8 660.20 8.69%
31.12.2010 105 757.30 105 723.20 34.10 0.03% 99 159.80 6 597.50 6.65%
30.11.2010 105 723.20 102 554.80 3 168.40 3.09% 97 295.40 8 427.80 8.66%
31.10.2010 102 554.80 101 099.40 1 455.40 1.44% 99 044.50 3 510.30 3.54%
30.09.2010 101 099.40 91 155.80 9 943.60 10.91% 90 373.10 10 726.30 11.87%
31.08.2010 91 155.80 92 434.50 -1 278.70 -1.38% 94 557.60 -3 401.80 -3.60%
31.07.2010 92 434.50 93 716.80 -1 282.30 -1.37% 94 847.10 -2 412.60 -2.54%
30.06.2010 93 716.80 99 858.50 -6 141.70 -6.15% 96 303.50 -2 586.70 -2.69%
31.05.2010 99 858.50 99 027.40 831.10 0.84% 99 263.10 595.40 0.60%
30.04.2010 99 027.40 99 270.20 - 242.80 -0.24% 91 421.10 7 606.30 8.32%
31.03.2010 99 270.20 99 566.80 - 296.60 -0.30% 96 724.20 2 546.00 2.63%
28.02.2010 99 566.80 99 607.20 -40.40 -0.04% 96 128.70 3 438.10 3.58%
31.01.2010 99 607.20 99 159.80 447.40 0.45% 95 769.40 3 837.80 4.01%
31.12.2009 99 159.80 97 295.40 1 864.40 1.92% 93 763.80 5 396.00 5.75%
30.11.2009 97 295.40 99 044.50 -1 749.10 -1.77% 86 332.20 10 963.20 12.70%
31.10.2009 99 044.50 90 373.10 8 671.40 9.60% 83 319.10 15 725.40 18.87%
30.09.2009 90 373.10 94 557.60 -4 184.50 -4.43% 86 392.20 3 980.90 4.61%
31.08.2009 94 557.60 94 847.10 - 289.50 -0.31% 91 545.50 3 012.10 3.29%
31.07.2009 94 847.10 96 303.50 -1 456.40 -1.51% 90 542.60 4 304.50 4.75%
30.06.2009 96 303.50 99 263.10 -2 959.60 -2.98% 91 019.20 5 284.30 5.81%
31.05.2009 99 263.10 91 421.10 7 842.00 8.58% 93 420.70 5 842.40 6.25%
30.04.2009 91 421.10 96 724.20 -5 303.10 -5.48% 95 386.20 -3 965.10 -4.16%
31.03.2009 96 724.20 96 128.70 595.50 0.62% 96 845.10 - 120.90 -0.12%
28.02.2009 96 128.70 95 769.40 359.30 0.38% 104 324.00 -8 195.30 -7.86%
31.01.2009 95 769.40 93 763.80 2 005.60 2.14% 106 998.00 -11 228.60 -10.49%
31.12.2008 93 763.80 86 332.20 7 431.60 8.61% 108 200.40 -14 436.60 -13.34%
30.11.2008 86 332.20 83 319.10 3 013.10 3.62% 105 360.90 -19 028.70 -18.06%
31.10.2008 83 319.10 86 392.20 -3 073.10 -3.56% 107 896.00 -24 576.90 -22.78%
30.09.2008 86 392.20 91 545.50 -5 153.30 -5.63% 111 933.20 -25 541.00 -22.82%
31.08.2008 91 545.50 90 542.60 1 002.90 1.11% 111 796.60 -20 251.10 -18.11%
31.07.2008 90 542.60 91 019.20 - 476.60 -0.52% 110 018.20 -19 475.60 -17.70%
30.06.2008 91 019.20 93 420.70 -2 401.50 -2.57% 112 100.70 -21 081.50 -18.81%
31.05.2008 93 420.70 95 386.20 -1 965.50 -2.06% 113 242.70 -19 822.00 -17.50%
30.04.2008 95 386.20 96 845.10 -1 458.90 -1.51% 108 481.50 -13 095.30 -12.07%
31.03.2008 96 845.10 104 324.00 -7 478.90 -7.17% 106 194.20 -9 349.10 -8.80%
29.02.2008 104 324.00 106 998.00 -2 674.00 -2.50% 107 571.20 -3 247.20 -3.02%
31.01.2008 106 998.00 108 200.40 -1 202.40 -1.11% 106 060.10 937.90 0.88%
31.12.2007 108 200.40 105 360.90 2 839.50 2.69% 103 240.00 4 960.40 4.80%
30.11.2007 105 360.90 107 896.00 -2 535.10 -2.35% 104 307.30 1 053.60 1.01%
31.10.2007 107 896.00 111 933.20 -4 037.20 -3.61% 107 148.00 748.00 0.70%
30.09.2007 111 933.20 111 796.60 136.60 0.12% 107 770.70 4 162.50 3.86%
31.08.2007 111 796.60 110 018.20 1 778.40 1.62% 107 728.10 4 068.50 3.78%
31.07.2007 110 018.20 112 100.70 -2 082.50 -1.86% 108 056.50 1 961.70 1.82%
30.06.2007 112 100.70 113 242.70 -1 142.00 -1.01% 106 764.40 5 336.30 5.00%
31.05.2007 113 242.70 108 481.50 4 761.20 4.39% 103 390.10 9 852.60 9.53%
30.04.2007 108 481.50 106 194.20 2 287.30 2.15% 100 512.20 7 969.30 7.93%
31.03.2007 106 194.20 107 571.20 -1 377.00 -1.28% 97 505.20 8 689.00 8.91%
28.02.2007 107 571.20 106 060.10 1 511.10 1.42% 96 747.60 10 823.60 11.19%
31.01.2007 106 060.10 103 240.00 2 820.10 2.73% 94 550.50 11 509.60 12.17%
31.12.2006 103 240.00 104 307.30 -1 067.30 -1.02% 91 946.70 11 293.30 12.28%
30.11.2006 104 307.30 107 148.00 -2 840.70 -2.65% 89 991.20 14 316.10 15.91%
31.10.2006 107 148.00 107 770.70 - 622.70 -0.58% 91 526.80 15 621.20 17.07%
30.09.2006 107 770.70 107 728.10 42.60 0.04% 91 091.70 16 679.00 18.31%
31.08.2006 107 728.10 108 056.50 - 328.40 -0.30% 88 965.20 18 762.90 21.09%
31.07.2006 108 056.50 106 764.40 1 292.10 1.21% 90 391.50 17 665.00 19.54%
30.06.2006 106 764.40 103 390.10 3 374.30 3.26% 89 988.90 16 775.50 18.64%
31.05.2006 103 390.10 100 512.20 2 877.90 2.86% 88 369.70 15 020.40 17.00%
30.04.2006 100 512.20 97 505.20 3 007.00 3.08% 86 721.60 13 790.60 15.90%
31.03.2006 97 505.20 96 747.60 757.60 0.78% 83 368.90 14 136.30 16.96%
28.02.2006 96 747.60 94 550.50 2 197.10 2.32% 78 299.60 18 448.00 23.56%
31.01.2006 94 550.50 91 946.70 2 603.80 2.83% 76 536.90 18 013.60 23.54%
31.12.2005 91 946.70 89 991.20 1 955.50 2.17% 77 027.90 14 918.80 19.37%
30.11.2005 89 991.20 91 526.80 -1 535.60 -1.68% 78 074.80 11 916.40 15.26%
31.10.2005 91 526.80 91 091.70 435.10 0.48% 75 303.90 16 222.90 21.54%
30.09.2005 91 091.70 88 965.20 2 126.50 2.39% 74 001.70 17 090.00 23.09%
31.08.2005 88 965.20 90 391.50 -1 426.30 -1.58% 72 623.70 16 341.50 22.50%
31.07.2005 90 391.50 89 988.90 402.60 0.45% 71 566.60 18 824.90 26.30%
30.06.2005 89 988.90 88 369.70 1 619.20 1.83% 67 753.40 22 235.50 32.82%
31.05.2005 88 369.70 86 721.60 1 648.10 1.90% 61 381.80 26 987.90 43.97%
30.04.2005 86 721.60 83 368.90 3 352.70 4.02% 58 709.70 28 011.90 47.71%
31.03.2005 83 368.90 78 299.60 5 069.30 6.47% 55 119.60 28 249.30 51.25%
28.02.2005 78 299.60 76 536.90 1 762.70 2.30% 53 491.60 24 808.00 46.38%
31.01.2005 76 536.90 77 027.90 - 491.00 -0.64% 50 885.40 25 651.50 50.41%
31.12.2004 77 027.90 78 074.80 -1 046.90 -1.34% 47 241.30 29 786.60 63.05%
30.11.2004 78 074.80 75 303.90 2 770.90 3.68% 46 159.20 31 915.60 69.14%
31.10.2004 75 303.90 74 001.70 1 302.20 1.76% 44 359.60 30 944.30 69.76%
30.09.2004 74 001.70 72 623.70 1 378.00 1.90% 44 892.30 29 109.40 64.84%
31.08.2004 72 623.70 71 566.60 1 057.10 1.48% 39 279.10 33 344.60 84.89%
31.07.2004 71 566.60 67 753.40 3 813.20 5.63% 35 592.50 35 974.10 101.07%
30.06.2004 67 753.40 61 381.80 6 371.60 10.38% 35 304.70 32 448.70 91.91%
31.05.2004 61 381.80 58 709.70 2 672.10 4.55% 32 362.00 29 019.80 89.67%
30.04.2004 58 709.70 55 119.60 3 590.10 6.51% 33 596.30 25 113.40 74.75%
31.03.2004 55 119.60 53 491.60 1 628.00 3.04% 29 931.20 25 188.40 84.15%
29.02.2004 53 491.60 50 885.40 2 606.20 5.12% 29 460.20 24 031.40 81.57%
31.01.2004 50 885.40 47 241.30 3 644.10 7.71% 26 584.70 24 300.70 91.41%
31.12.2003 47 241.30 46 159.20 1 082.10 2.34% 23 314.70 23 926.60 102.62%
30.11.2003 46 159.20 44 359.60 1 799.60 4.06% 17 871.90 28 287.30 158.28%
31.10.2003 44 359.60 44 892.30 - 532.70 -1.19% 15 628.50 28 731.10 183.84%
30.09.2003 44 892.30 39 279.10 5 613.20 14.29% 14 687.70 30 204.60 205.65%
31.08.2003 39 279.10 35 592.50 3 686.60 10.36% 12 086.50 27 192.60 224.98%
31.07.2003 35 592.50 35 304.70 287.80 0.82% 11 159.30 24 433.20 218.95%
30.06.2003 35 304.70 32 362.00 2 942.70 9.09% 10 477.20 24 827.50 236.97%
31.05.2003 32 362.00 33 596.30 -1 234.30 -3.67% 10 552.20 21 809.80 206.68%
30.04.2003 33 596.30 29 931.20 3 665.10 12.24% 10 176.00 23 420.30 230.15%
31.03.2003 29 931.20 29 460.20 471.00 1.60% 10 104.60 19 826.60 196.21%
28.02.2003 29 460.20 26 584.70 2 875.50 10.82% 11 073.30 18 386.90 166.05%
31.01.2003 26 584.70 23 314.70 3 270.00 14.03% 10 930.90 15 653.80 143.21%
31.12.2002 23 314.70 17 871.90 5 442.80 30.45% - - -
30.11.2002 17 871.90 15 628.50 2 243.40 14.35% - - -
31.10.2002 15 628.50 14 687.70 940.80 6.41% - - -
30.09.2002 14 687.70 12 086.50 2 601.20 21.52% - - -
31.08.2002 12 086.50 11 159.30 927.20 8.31% - - -
31.07.2002 11 159.30 10 477.20 682.10 6.51% - - -
30.06.2002 10 477.20 10 552.20 -75.00 -0.71% - - -
31.05.2002 10 552.20 10 176.00 376.20 3.70% - - -
30.04.2002 10 176.00 10 104.60 71.40 0.71% - - -
31.03.2002 10 104.60 11 073.30 - 968.70 -8.75% - - -
28.02.2002 11 073.30 10 930.90 142.40 1.30% - - -
31.01.2002 10 930.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
EUR (Exchange rates (end of month))
EUR (Exchange rates (monthly average))
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies