Aktiva, hlavní položky, EUR (Bilance bank»Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, EUR (Bilance bank»Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Transakce

Aktiva, hlavní položky, EUR - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, EUR 1 005 786.60 997 387.80 0.84% 961 684.20 4.59%
UK2 Pokladna, EUR 5 634.00 4 744.20 18.76% 4 513.80 24.82%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, EUR 823 943.30 816 506.40 0.91% 765 262.00 7.67%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR 998.80 1 558.10 -35.90% 548.40 82.13%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR 209 474.50 206 365.40 1.51% 198 072.40 5.76%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR 613 470.00 608 582.90 0.80% 566 641.30 8.26%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 18 979.90 16 838.50 12.72% 16 263.80 16.70%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR 105 366.80 108 096.90 -2.53% 123 494.90 -14.68%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, EUR 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR 15 006.90 15 728.20 -4.59% 14 426.50 4.02%
UK11 Stálá aktiva, EUR 24.00 19.80 21.21% 71.80 -66.57%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, EUR 36 831.60 35 453.80 3.89% 37 651.20 -2.18%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR 15 817.00 14 778.70 7.03% 15 547.50 1.73%

Aktiva bilanční celkem, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 1 005 786.60
30.09.2018 997 387.80
31.08.2018 990 272.20
31.07.2018 987 470.00
30.06.2018 976 905.70
31.05.2018 976 031.80
30.04.2018 986 734.70
31.03.2018 988 864.10
28.02.2018 966 360.80
31.01.2018 937 360.00
Další »
Aktiva bilanční celkem, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Pokladna, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 5 634.00
30.09.2018 4 744.20
31.08.2018 4 323.80
31.07.2018 4 685.30
30.06.2018 3 907.10
31.05.2018 4 679.80
30.04.2018 4 237.70
31.03.2018 4 010.30
28.02.2018 4 158.20
31.01.2018 4 158.10
Další »
Pokladna, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Poskytnuté úvěry a vklady, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 823 943.30
30.09.2018 816 506.40
31.08.2018 809 599.70
31.07.2018 813 064.10
30.06.2018 796 028.60
31.05.2018 793 621.50
30.04.2018 804 035.60
31.03.2018 809 574.90
28.02.2018 786 040.30
31.01.2018 759 560.30
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 998.80
30.09.2018 1 558.10
31.08.2018 898.90
31.07.2018 568.50
30.06.2018 966.00
31.05.2018 1 119.90
30.04.2018 2 877.50
31.03.2018 2 564.80
28.02.2018 1 992.20
31.01.2018 4 291.80
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 209 474.50
30.09.2018 206 365.40
31.08.2018 206 799.70
31.07.2018 214 357.10
30.06.2018 212 900.40
31.05.2018 218 400.70
30.04.2018 223 782.20
31.03.2018 231 377.20
28.02.2018 210 774.60
31.01.2018 199 768.50
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 613 470.00
30.09.2018 608 582.90
31.08.2018 601 901.20
31.07.2018 598 138.40
30.06.2018 582 162.20
31.05.2018 574 101.00
30.04.2018 577 375.80
31.03.2018 575 632.90
28.02.2018 573 273.50
31.01.2018 555 500.10
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 18 979.90
30.09.2018 16 838.50
31.08.2018 17 019.50
31.07.2018 15 090.50
30.06.2018 15 582.00
31.05.2018 13 644.80
30.04.2018 14 406.60
31.03.2018 12 098.70
28.02.2018 13 619.80
31.01.2018 10 512.00
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 105 366.80
30.09.2018 108 096.90
31.08.2018 108 727.30
31.07.2018 107 643.00
30.06.2018 109 985.30
31.05.2018 114 200.40
30.04.2018 114 833.30
31.03.2018 115 272.90
28.02.2018 115 789.50
31.01.2018 116 114.30
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
31.01.2018 0.00
Další »
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 15 006.90
30.09.2018 15 728.20
31.08.2018 15 178.10
31.07.2018 14 527.50
30.06.2018 14 375.70
31.05.2018 14 340.00
30.04.2018 13 983.50
31.03.2018 13 827.90
28.02.2018 13 432.10
31.01.2018 13 091.90
Další »
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Stálá aktiva, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 24.00
30.09.2018 19.80
31.08.2018 18.30
31.07.2018 24.30
30.06.2018 19.60
31.05.2018 79.20
30.04.2018 77.90
31.03.2018 56.40
28.02.2018 49.70
31.01.2018 49.90
Další »
Stálá aktiva, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Ostatní aktiva bilanční, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 36 831.60
30.09.2018 35 453.80
31.08.2018 35 405.60
31.07.2018 32 435.40
30.06.2018 37 007.40
31.05.2018 35 466.00
30.04.2018 35 160.20
31.03.2018 34 022.80
28.02.2018 33 271.20
31.01.2018 33 873.50
Další »
Ostatní aktiva bilanční, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR

ObdobíHodnota
31.10.2018 15 817.00
30.09.2018 14 778.70
31.08.2018 15 045.10
31.07.2018 13 412.00
30.06.2018 16 644.80
31.05.2018 15 225.30
30.04.2018 13 970.70
31.03.2018 13 165.70
28.02.2018 13 625.80
31.01.2018 13 788.90
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR,Aktiva, hlavní položky, EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, EUR (Aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.