Aktiva bilanční celkem, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aktiva bilanční celkem, EUR - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2017 1 015 216.00
Min 31.07.2003 182 316.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 1 005 786.60 997 387.80 8 398.80 0.84% 961 684.20 44 102.40 4.59%
30.09.2018 997 387.80 990 272.20 7 115.60 0.72% 994 285.60 3 102.20 0.31%
31.08.2018 990 272.20 987 470.00 2 802.20 0.28% 998 664.40 -8 392.20 -0.84%
31.07.2018 987 470.00 976 905.70 10 564.30 1.08% 980 911.50 6 558.50 0.67%
30.06.2018 976 905.70 976 031.80 873.90 0.09% 971 721.50 5 184.20 0.53%
31.05.2018 976 031.80 986 734.70 -10 702.90 -1.08% 1 006 263.00 -30 231.20 -3.00%
30.04.2018 986 734.70 988 864.10 -2 129.40 -0.22% 1 015 216.00 -28 481.30 -2.81%
31.03.2018 988 864.10 966 360.80 22 503.30 2.33% 1 002 723.30 -13 859.20 -1.38%
28.02.2018 966 360.80 937 360.00 29 000.80 3.09% 967 105.90 - 745.10 -0.08%
31.01.2018 937 360.00 946 196.90 -8 836.90 -0.93% 936 322.90 1 037.10 0.11%
31.12.2017 946 196.90 955 928.10 -9 731.20 -1.02% 918 964.00 27 232.90 2.96%
30.11.2017 955 928.10 961 684.20 -5 756.10 -0.60% 926 901.70 29 026.40 3.13%
31.10.2017 961 684.20 994 285.60 -32 601.40 -3.28% 927 667.60 34 016.60 3.67%
30.09.2017 994 285.60 998 664.40 -4 378.80 -0.44% 925 308.60 68 977.00 7.45%
31.08.2017 998 664.40 980 911.50 17 752.90 1.81% 912 171.20 86 493.20 9.48%
31.07.2017 980 911.50 971 721.50 9 190.00 0.95% 912 306.20 68 605.30 7.52%
30.06.2017 971 721.50 1 006 263.00 -34 541.50 -3.43% 917 648.90 54 072.60 5.89%
31.05.2017 1 006 263.00 1 015 216.00 -8 953.00 -0.88% 927 393.20 78 869.80 8.50%
30.04.2017 1 015 216.00 1 002 723.30 12 492.70 1.25% 912 438.90 102 777.10 11.26%
31.03.2017 1 002 723.30 967 105.90 35 617.40 3.68% 905 709.90 97 013.40 10.71%
28.02.2017 967 105.90 936 322.90 30 783.00 3.29% 886 563.90 80 542.00 9.08%
31.01.2017 936 322.90 918 964.00 17 358.90 1.89% 882 828.80 53 494.10 6.06%
31.12.2016 918 964.00 926 901.70 -7 937.70 -0.86% 869 874.90 49 089.10 5.64%
30.11.2016 926 901.70 927 667.60 - 765.90 -0.08% 904 712.90 22 188.80 2.45%
31.10.2016 927 667.60 925 308.60 2 359.00 0.25% 890 436.30 37 231.30 4.18%
30.09.2016 925 308.60 912 171.20 13 137.40 1.44% 896 904.00 28 404.60 3.17%
31.08.2016 912 171.20 912 306.20 - 135.00 -0.01% 874 582.00 37 589.20 4.30%
31.07.2016 912 306.20 917 648.90 -5 342.70 -0.58% 871 076.90 41 229.30 4.73%
30.06.2016 917 648.90 927 393.20 -9 744.30 -1.05% 845 795.10 71 853.80 8.50%
31.05.2016 927 393.20 912 438.90 14 954.30 1.64% 848 831.90 78 561.30 9.26%
30.04.2016 912 438.90 905 709.90 6 729.00 0.74% 839 324.30 73 114.60 8.71%
31.03.2016 905 709.90 886 563.90 19 146.00 2.16% 837 850.20 67 859.70 8.10%
29.02.2016 886 563.90 882 828.80 3 735.10 0.42% 830 948.40 55 615.50 6.69%
31.01.2016 882 828.80 869 874.90 12 953.90 1.49% 832 890.10 49 938.70 6.00%
31.12.2015 869 874.90 904 712.90 -34 838.00 -3.85% 836 347.20 33 527.70 4.01%
30.11.2015 904 712.90 890 436.30 14 276.60 1.60% 826 195.50 78 517.40 9.50%
31.10.2015 890 436.30 896 904.00 -6 467.70 -0.72% 838 923.30 51 513.00 6.14%
30.09.2015 896 904.00 874 582.00 22 322.00 2.55% 806 946.30 89 957.70 11.15%
31.08.2015 874 582.00 871 076.90 3 505.10 0.40% 803 562.40 71 019.60 8.84%
31.07.2015 871 076.90 845 795.10 25 281.80 2.99% 796 893.70 74 183.20 9.31%
30.06.2015 845 795.10 848 831.90 -3 036.80 -0.36% 806 301.90 39 493.20 4.90%
31.05.2015 848 831.90 839 324.30 9 507.60 1.13% 794 972.70 53 859.20 6.77%
30.04.2015 839 324.30 837 850.20 1 474.10 0.18% 794 972.90 44 351.40 5.58%
31.03.2015 837 850.20 830 948.40 6 901.80 0.83% 796 512.30 41 337.90 5.19%
28.02.2015 830 948.40 832 890.10 -1 941.70 -0.23% 796 395.80 34 552.60 4.34%
31.01.2015 832 890.10 836 347.20 -3 457.10 -0.41% 806 074.80 26 815.30 3.33%
31.12.2014 836 347.20 826 195.50 10 151.70 1.23% 813 585.20 22 762.00 2.80%
30.11.2014 826 195.50 838 923.30 -12 727.80 -1.52% 779 396.70 46 798.80 6.00%
31.10.2014 838 923.30 806 946.30 31 977.00 3.96% 712 674.20 126 249.10 17.71%
30.09.2014 806 946.30 803 562.40 3 383.90 0.42% 707 907.70 99 038.60 13.99%
31.08.2014 803 562.40 796 893.70 6 668.70 0.84% 706 706.40 96 856.00 13.71%
31.07.2014 796 893.70 806 301.90 -9 408.20 -1.17% 712 482.50 84 411.20 11.85%
30.06.2014 806 301.90 794 972.70 11 329.20 1.43% 702 720.80 103 581.10 14.74%
31.05.2014 794 972.70 794 972.90 -0.20 0.00 693 205.20 101 767.50 14.68%
30.04.2014 794 972.90 796 512.30 -1 539.40 -0.19% 680 590.20 114 382.70 16.81%
31.03.2014 796 512.30 796 395.80 116.50 0.01% 683 512.80 112 999.50 16.53%
28.02.2014 796 395.80 806 074.80 -9 679.00 -1.20% 654 709.00 141 686.80 21.64%
31.01.2014 806 074.80 813 585.20 -7 510.40 -0.92% 662 333.20 143 741.60 21.70%
31.12.2013 813 585.20 779 396.70 34 188.50 4.39% 639 749.30 173 835.90 27.17%
30.11.2013 779 396.70 712 674.20 66 722.50 9.36% 637 377.40 142 019.30 22.28%
31.10.2013 712 674.20 707 907.70 4 766.50 0.67% 630 916.90 81 757.30 12.96%
30.09.2013 707 907.70 706 706.40 1 201.30 0.17% 633 143.00 74 764.70 11.81%
31.08.2013 706 706.40 712 482.50 -5 776.10 -0.81% 623 660.60 83 045.80 13.32%
31.07.2013 712 482.50 702 720.80 9 761.70 1.39% 655 249.00 57 233.50 8.73%
30.06.2013 702 720.80 693 205.20 9 515.60 1.37% 664 033.50 38 687.30 5.83%
31.05.2013 693 205.20 680 590.20 12 615.00 1.85% 636 153.30 57 051.90 8.97%
30.04.2013 680 590.20 683 512.80 -2 922.60 -0.43% 634 279.60 46 310.60 7.30%
31.03.2013 683 512.80 654 709.00 28 803.80 4.40% 626 204.50 57 308.30 9.15%
28.02.2013 654 709.00 662 333.20 -7 624.20 -1.15% 637 072.20 17 636.80 2.77%
31.01.2013 662 333.20 639 749.30 22 583.90 3.53% 619 783.20 42 550.00 6.87%
31.12.2012 639 749.30 637 377.40 2 371.90 0.37% 633 544.20 6 205.10 0.98%
30.11.2012 637 377.40 630 916.90 6 460.50 1.02% 621 281.60 16 095.80 2.59%
31.10.2012 630 916.90 633 143.00 -2 226.10 -0.35% 615 959.50 14 957.40 2.43%
30.09.2012 633 143.00 623 660.60 9 482.40 1.52% 610 018.80 23 124.20 3.79%
31.08.2012 623 660.60 655 249.00 -31 588.40 -4.82% 576 229.30 47 431.30 8.23%
31.07.2012 655 249.00 664 033.50 -8 784.50 -1.32% 563 057.40 92 191.60 16.37%
30.06.2012 664 033.50 636 153.30 27 880.20 4.38% 563 480.40 100 553.10 17.84%
31.05.2012 636 153.30 634 279.60 1 873.70 0.30% 575 280.90 60 872.40 10.58%
30.04.2012 634 279.60 626 204.50 8 075.10 1.29% 553 549.10 80 730.50 14.58%
31.03.2012 626 204.50 637 072.20 -10 867.70 -1.71% 568 959.20 57 245.30 10.06%
29.02.2012 637 072.20 619 783.20 17 289.00 2.79% 566 797.80 70 274.40 12.40%
31.01.2012 619 783.20 633 544.20 -13 761.00 -2.17% 560 224.20 59 559.00 10.63%
31.12.2011 633 544.20 621 281.60 12 262.60 1.97% 580 964.40 52 579.80 9.05%
30.11.2011 621 281.60 615 959.50 5 322.10 0.86% 551 165.90 70 115.70 12.72%
31.10.2011 615 959.50 610 018.80 5 940.70 0.97% 534 014.90 81 944.60 15.35%
30.09.2011 610 018.80 576 229.30 33 789.50 5.86% 520 449.80 89 569.00 17.21%
31.08.2011 576 229.30 563 057.40 13 171.90 2.34% 531 675.20 44 554.10 8.38%
31.07.2011 563 057.40 563 480.40 - 423.00 -0.07% 536 480.40 26 577.00 4.95%
30.06.2011 563 480.40 575 280.90 -11 800.50 -2.05% 575 067.00 -11 586.60 -2.01%
31.05.2011 575 280.90 553 549.10 21 731.80 3.93% 563 891.00 11 389.90 2.02%
30.04.2011 553 549.10 568 959.20 -15 410.10 -2.71% 590 595.00 -37 045.90 -6.27%
31.03.2011 568 959.20 566 797.80 2 161.40 0.38% 526 305.90 42 653.30 8.10%
28.02.2011 566 797.80 560 224.20 6 573.60 1.17% 535 845.20 30 952.60 5.78%
31.01.2011 560 224.20 580 964.40 -20 740.20 -3.57% 537 605.40 22 618.80 4.21%
31.12.2010 580 964.40 551 165.90 29 798.50 5.41% 553 038.80 27 925.60 5.05%
30.11.2010 551 165.90 534 014.90 17 151.00 3.21% 536 496.70 14 669.20 2.73%
31.10.2010 534 014.90 520 449.80 13 565.10 2.61% 554 679.50 -20 664.60 -3.73%
30.09.2010 520 449.80 531 675.20 -11 225.40 -2.11% 533 367.20 -12 917.40 -2.42%
31.08.2010 531 675.20 536 480.40 -4 805.20 -0.90% 541 151.60 -9 476.40 -1.75%
31.07.2010 536 480.40 575 067.00 -38 586.60 -6.71% 532 795.10 3 685.30 0.69%
30.06.2010 575 067.00 563 891.00 11 176.00 1.98% 557 233.70 17 833.30 3.20%
31.05.2010 563 891.00 590 595.00 -26 704.00 -4.52% 588 912.10 -25 021.10 -4.25%
30.04.2010 590 595.00 526 305.90 64 289.10 12.22% 551 578.40 39 016.60 7.07%
31.03.2010 526 305.90 535 845.20 -9 539.30 -1.78% 578 568.90 -52 263.00 -9.03%
28.02.2010 535 845.20 537 605.40 -1 760.20 -0.33% 558 003.10 -22 157.90 -3.97%
31.01.2010 537 605.40 553 038.80 -15 433.40 -2.79% 561 616.20 -24 010.80 -4.28%
31.12.2009 553 038.80 536 496.70 16 542.10 3.08% 551 391.50 1 647.30 0.30%
30.11.2009 536 496.70 554 679.50 -18 182.80 -3.28% 495 787.90 40 708.80 8.21%
31.10.2009 554 679.50 533 367.20 21 312.30 4.00% 489 370.70 65 308.80 13.35%
30.09.2009 533 367.20 541 151.60 -7 784.40 -1.44% 470 922.20 62 445.00 13.26%
31.08.2009 541 151.60 532 795.10 8 356.50 1.57% 471 298.80 69 852.80 14.82%
31.07.2009 532 795.10 557 233.70 -24 438.60 -4.39% 482 976.50 49 818.60 10.31%
30.06.2009 557 233.70 588 912.10 -31 678.40 -5.38% 478 335.80 78 897.90 16.49%
31.05.2009 588 912.10 551 578.40 37 333.70 6.77% 441 931.20 146 980.90 33.26%
30.04.2009 551 578.40 578 568.90 -26 990.50 -4.67% 448 780.70 102 797.70 22.91%
31.03.2009 578 568.90 558 003.10 20 565.80 3.69% 447 686.90 130 882.00 29.24%
28.02.2009 558 003.10 561 616.20 -3 613.10 -0.64% 459 205.20 98 797.90 21.51%
31.01.2009 561 616.20 551 391.50 10 224.70 1.85% 486 206.50 75 409.70 15.51%
31.12.2008 551 391.50 495 787.90 55 603.60 11.22% 459 808.40 91 583.10 19.92%
30.11.2008 495 787.90 489 370.70 6 417.20 1.31% 447 911.20 47 876.70 10.69%
31.10.2008 489 370.70 470 922.20 18 448.50 3.92% 428 839.10 60 531.60 14.12%
30.09.2008 470 922.20 471 298.80 - 376.60 -0.08% 400 567.80 70 354.40 17.56%
31.08.2008 471 298.80 482 976.50 -11 677.70 -2.42% 406 495.90 64 802.90 15.94%
31.07.2008 482 976.50 478 335.80 4 640.70 0.97% 400 790.10 82 186.40 20.51%
30.06.2008 478 335.80 441 931.20 36 404.60 8.24% 385 756.40 92 579.40 24.00%
31.05.2008 441 931.20 448 780.70 -6 849.50 -1.53% 383 999.40 57 931.80 15.09%
30.04.2008 448 780.70 447 686.90 1 093.80 0.24% 388 932.80 59 847.90 15.39%
31.03.2008 447 686.90 459 205.20 -11 518.30 -2.51% 366 392.50 81 294.40 22.19%
29.02.2008 459 205.20 486 206.50 -27 001.30 -5.55% 367 320.80 91 884.40 25.01%
31.01.2008 486 206.50 459 808.40 26 398.10 5.74% 354 550.10 131 656.40 37.13%
31.12.2007 459 808.40 447 911.20 11 897.20 2.66% 366 821.30 92 987.10 25.35%
30.11.2007 447 911.20 428 839.10 19 072.10 4.45% 349 414.80 98 496.40 28.19%
31.10.2007 428 839.10 400 567.80 28 271.30 7.06% 350 854.70 77 984.40 22.23%
30.09.2007 400 567.80 406 495.90 -5 928.10 -1.46% 340 384.40 60 183.40 17.68%
31.08.2007 406 495.90 400 790.10 5 705.80 1.42% 349 671.80 56 824.10 16.25%
31.07.2007 400 790.10 385 756.40 15 033.70 3.90% 361 852.40 38 937.70 10.76%
30.06.2007 385 756.40 383 999.40 1 757.00 0.46% 345 610.60 40 145.80 11.62%
31.05.2007 383 999.40 388 932.80 -4 933.40 -1.27% 358 301.10 25 698.30 7.17%
30.04.2007 388 932.80 366 392.50 22 540.30 6.15% 342 039.50 46 893.30 13.71%
31.03.2007 366 392.50 367 320.80 - 928.30 -0.25% 321 017.50 45 375.00 14.13%
28.02.2007 367 320.80 354 550.10 12 770.70 3.60% 320 356.60 46 964.20 14.66%
31.01.2007 354 550.10 366 821.30 -12 271.20 -3.35% 322 751.20 31 798.90 9.85%
31.12.2006 366 821.30 349 414.80 17 406.50 4.98% 341 569.30 25 252.00 7.39%
30.11.2006 349 414.80 350 854.70 -1 439.90 -0.41% 315 525.60 33 889.20 10.74%
31.10.2006 350 854.70 340 384.40 10 470.30 3.08% 309 106.50 41 748.20 13.51%
30.09.2006 340 384.40 349 671.80 -9 287.40 -2.66% 315 991.30 24 393.10 7.72%
31.08.2006 349 671.80 361 852.40 -12 180.60 -3.37% 304 023.60 45 648.20 15.01%
31.07.2006 361 852.40 345 610.60 16 241.80 4.70% 309 692.10 52 160.30 16.84%
30.06.2006 345 610.60 358 301.10 -12 690.50 -3.54% 303 959.50 41 651.10 13.70%
31.05.2006 358 301.10 342 039.50 16 261.60 4.75% 286 728.00 71 573.10 24.96%
30.04.2006 342 039.50 321 017.50 21 022.00 6.55% 287 073.90 54 965.60 19.15%
31.03.2006 321 017.50 320 356.60 660.90 0.21% 259 740.30 61 277.20 23.59%
28.02.2006 320 356.60 322 751.20 -2 394.60 -0.74% 252 796.50 67 560.10 26.73%
31.01.2006 322 751.20 341 569.30 -18 818.10 -5.51% 246 719.10 76 032.10 30.82%
31.12.2005 341 569.30 315 525.60 26 043.70 8.25% 283 635.30 57 934.00 20.43%
30.11.2005 315 525.60 309 106.50 6 419.10 2.08% 266 664.30 48 861.30 18.32%
31.10.2005 309 106.50 315 991.30 -6 884.80 -2.18% 256 377.20 52 729.30 20.57%
30.09.2005 315 991.30 304 023.60 11 967.70 3.94% 256 220.00 59 771.30 23.33%
31.08.2005 304 023.60 309 692.10 -5 668.50 -1.83% 248 439.80 55 583.80 22.37%
31.07.2005 309 692.10 303 959.50 5 732.60 1.89% 259 421.70 50 270.40 19.38%
30.06.2005 303 959.50 286 728.00 17 231.50 6.01% 261 075.90 42 883.60 16.43%
31.05.2005 286 728.00 287 073.90 - 345.90 -0.12% 240 080.50 46 647.50 19.43%
30.04.2005 287 073.90 259 740.30 27 333.60 10.52% 228 378.40 58 695.50 25.70%
31.03.2005 259 740.30 252 796.50 6 943.80 2.75% 216 953.40 42 786.90 19.72%
28.02.2005 252 796.50 246 719.10 6 077.40 2.46% 216 699.50 36 097.00 16.66%
31.01.2005 246 719.10 283 635.30 -36 916.20 -13.02% 213 453.40 33 265.70 15.58%
31.12.2004 283 635.30 266 664.30 16 971.00 6.36% 227 504.40 56 130.90 24.67%
30.11.2004 266 664.30 256 377.20 10 287.10 4.01% 210 701.70 55 962.60 26.56%
31.10.2004 256 377.20 256 220.00 157.20 0.06% 201 705.40 54 671.80 27.10%
30.09.2004 256 220.00 248 439.80 7 780.20 3.13% 201 441.80 54 778.20 27.19%
31.08.2004 248 439.80 259 421.70 -10 981.90 -4.23% 190 016.70 58 423.10 30.75%
31.07.2004 259 421.70 261 075.90 -1 654.20 -0.63% 182 316.80 77 104.90 42.29%
30.06.2004 261 075.90 240 080.50 20 995.40 8.75% 193 688.80 67 387.10 34.79%
31.05.2004 240 080.50 228 378.40 11 702.10 5.12% 190 290.40 49 790.10 26.17%
30.04.2004 228 378.40 216 953.40 11 425.00 5.27% 198 669.90 29 708.50 14.95%
31.03.2004 216 953.40 216 699.50 253.90 0.12% 195 400.80 21 552.60 11.03%
29.02.2004 216 699.50 213 453.40 3 246.10 1.52% 199 860.90 16 838.60 8.43%
31.01.2004 213 453.40 227 504.40 -14 051.00 -6.18% 198 626.50 14 826.90 7.46%
31.12.2003 227 504.40 210 701.70 16 802.70 7.97% 220 445.30 7 059.10 3.20%
30.11.2003 210 701.70 201 705.40 8 996.30 4.46% 203 122.10 7 579.60 3.73%
31.10.2003 201 705.40 201 441.80 263.60 0.13% 206 820.90 -5 115.50 -2.47%
30.09.2003 201 441.80 190 016.70 11 425.10 6.01% 201 135.80 306.00 0.15%
31.08.2003 190 016.70 182 316.80 7 699.90 4.22% 205 068.10 -15 051.40 -7.34%
31.07.2003 182 316.80 193 688.80 -11 372.00 -5.87% 206 767.40 -24 450.60 -11.83%
30.06.2003 193 688.80 190 290.40 3 398.40 1.79% 217 786.40 -24 097.60 -11.06%
31.05.2003 190 290.40 198 669.90 -8 379.50 -4.22% 240 690.30 -50 399.90 -20.94%
30.04.2003 198 669.90 195 400.80 3 269.10 1.67% 244 927.40 -46 257.50 -18.89%
31.03.2003 195 400.80 199 860.90 -4 460.10 -2.23% 221 505.30 -26 104.50 -11.79%
28.02.2003 199 860.90 198 626.50 1 234.40 0.62% 236 088.10 -36 227.20 -15.34%
31.01.2003 198 626.50 220 445.30 -21 818.80 -9.90% 252 658.50 -54 032.00 -21.39%
31.12.2002 220 445.30 203 122.10 17 323.20 8.53% - - -
30.11.2002 203 122.10 206 820.90 -3 698.80 -1.79% - - -
31.10.2002 206 820.90 201 135.80 5 685.10 2.83% - - -
30.09.2002 201 135.80 205 068.10 -3 932.30 -1.92% - - -
31.08.2002 205 068.10 206 767.40 -1 699.30 -0.82% - - -
31.07.2002 206 767.40 217 786.40 -11 019.00 -5.06% - - -
30.06.2002 217 786.40 240 690.30 -22 903.90 -9.52% - - -
31.05.2002 240 690.30 244 927.40 -4 237.10 -1.73% - - -
30.04.2002 244 927.40 221 505.30 23 422.10 10.57% - - -
31.03.2002 221 505.30 236 088.10 -14 582.80 -6.18% - - -
28.02.2002 236 088.10 252 658.50 -16 570.40 -6.56% - - -
31.01.2002 252 658.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Aktiva bilanční celkem, EUR - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva bilanční celkem, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
Aktiva bilanční celkem, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
EUR (Exchange rates (end of month))
EUR (Exchange rates (monthly average))
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)

Označení stránky: 464463210

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies