Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - vládní instituce (S.13)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Do 1 roku včetně
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nad 5 let, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Nerezidenti celkem
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - vládní instituce (S.13)
31.05.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2023 1 662 894.00
Min 31.03.2002 293 929.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 1 662 894.00 1 643 924.50 18 969.50 1.15% 1 505 000.30 157 893.70 10.49%
31.05.2023 1 643 924.50 1 589 729.20 54 195.30 3.41% 1 503 960.60 139 963.90 9.31%
30.04.2023 1 589 729.20 1 613 259.30 -23 530.10 -1.46% 1 454 889.70 134 839.50 9.27%
31.03.2023 1 613 259.30 1 586 030.40 27 228.90 1.72% 1 451 746.70 161 512.60 11.13%
28.02.2023 1 586 030.40 1 554 088.90 31 941.50 2.06% 1 409 329.30 176 701.10 12.54%
31.01.2023 1 554 088.90 1 516 103.80 37 985.10 2.51% 1 372 264.10 181 824.80 13.25%
31.12.2022 1 516 103.80 1 607 447.40 -91 343.60 -5.68% 1 343 677.50 172 426.30 12.83%
30.11.2022 1 607 447.40 1 600 720.30 6 727.10 0.42% 1 337 369.40 270 078.00 20.19%
31.10.2022 1 600 720.30 1 569 543.20 31 177.10 1.99% 1 316 101.90 284 618.40 21.63%
30.09.2022 1 569 543.20 1 554 825.00 14 718.20 0.95% 1 313 192.60 256 350.60 19.52%
31.08.2022 1 554 825.00 1 506 350.70 48 474.30 3.22% 1 349 878.20 204 946.80 15.18%
31.07.2022 1 506 350.70 1 505 000.30 1 350.40 0.09% 1 360 448.20 145 902.50 10.72%
30.06.2022 1 505 000.30 1 503 960.60 1 039.70 0.07% 1 334 862.10 170 138.20 12.75%
31.05.2022 1 503 960.60 1 454 889.70 49 070.90 3.37% 1 327 277.60 176 683.00 13.31%
30.04.2022 1 454 889.70 1 451 746.70 3 143.00 0.22% 1 317 608.50 137 281.20 10.42%
31.03.2022 1 451 746.70 1 409 329.30 42 417.40 3.01% 1 253 059.70 198 687.00 15.86%
28.02.2022 1 409 329.30 1 372 264.10 37 065.20 2.70% 1 189 714.00 219 615.30 18.46%
31.01.2022 1 372 264.10 1 343 677.50 28 586.60 2.13% 1 158 232.50 214 031.60 18.48%
31.12.2021 1 343 677.50 1 337 369.40 6 308.10 0.47% 1 123 289.80 220 387.70 19.62%
30.11.2021 1 337 369.40 1 316 101.90 21 267.50 1.62% 1 136 218.60 201 150.80 17.70%
31.10.2021 1 316 101.90 1 313 192.60 2 909.30 0.22% 1 118 117.50 197 984.40 17.71%
30.09.2021 1 313 192.60 1 349 878.20 -36 685.60 -2.72% 1 118 520.20 194 672.40 17.40%
31.08.2021 1 349 878.20 1 360 448.20 -10 570.00 -0.78% 1 145 993.50 203 884.70 17.79%
31.07.2021 1 360 448.20 1 334 862.10 25 586.10 1.92% 1 154 791.60 205 656.60 17.81%
30.06.2021 1 334 862.10 1 327 277.60 7 584.50 0.57% 1 149 509.80 185 352.30 16.12%
31.05.2021 1 327 277.60 1 317 608.50 9 669.10 0.73% 1 126 230.80 201 046.80 17.85%
30.04.2021 1 317 608.50 1 253 059.70 64 548.80 5.15% 1 084 100.10 233 508.40 21.54%
31.03.2021 1 253 059.70 1 189 714.00 63 345.70 5.32% 891 419.00 361 640.70 40.57%
28.02.2021 1 189 714.00 1 158 232.50 31 481.50 2.72% 808 485.80 381 228.20 47.15%
31.01.2021 1 158 232.50 1 123 289.80 34 942.70 3.11% 811 166.30 347 066.20 42.79%
31.12.2020 1 123 289.80 1 136 218.60 -12 928.80 -1.14% 811 850.70 311 439.10 38.36%
30.11.2020 1 136 218.60 1 118 117.50 18 101.10 1.62% 812 108.50 324 110.10 39.91%
31.10.2020 1 118 117.50 1 118 520.20 - 402.70 -0.04% 804 418.50 313 699.00 39.00%
30.09.2020 1 118 520.20 1 145 993.50 -27 473.30 -2.40% 824 738.00 293 782.20 35.62%
31.08.2020 1 145 993.50 1 154 791.60 -8 798.10 -0.76% 821 423.20 324 570.30 39.51%
31.07.2020 1 154 791.60 1 149 509.80 5 281.80 0.46% 828 616.60 326 175.00 39.36%
30.06.2020 1 149 509.80 1 126 230.80 23 279.00 2.07% 823 069.80 326 440.00 39.66%
31.05.2020 1 126 230.80 1 084 100.10 42 130.70 3.89% 813 897.20 312 333.60 38.38%
30.04.2020 1 084 100.10 891 419.00 192 681.10 21.61% 806 616.50 277 483.60 34.40%
31.03.2020 891 419.00 808 485.80 82 933.20 10.26% 835 431.80 55 987.20 6.70%
29.02.2020 808 485.80 811 166.30 -2 680.50 -0.33% 819 946.00 -11 460.20 -1.40%
31.01.2020 811 166.30 811 850.70 - 684.40 -0.08% 808 303.70 2 862.60 0.35%
31.12.2019 811 850.70 812 108.50 - 257.80 -0.03% 788 636.90 23 213.80 2.94%
30.11.2019 812 108.50 804 418.50 7 690.00 0.96% 804 296.20 7 812.30 0.97%
31.10.2019 804 418.50 824 738.00 -20 319.50 -2.46% 809 788.10 -5 369.60 -0.66%
30.09.2019 824 738.00 821 423.20 3 314.80 0.40% 813 337.20 11 400.80 1.40%
31.08.2019 821 423.20 828 616.60 -7 193.40 -0.87% 816 886.90 4 536.30 0.56%
31.07.2019 828 616.60 823 069.80 5 546.80 0.67% 831 317.00 -2 700.40 -0.32%
30.06.2019 823 069.80 813 897.20 9 172.60 1.13% 825 555.10 -2 485.30 -0.30%
31.05.2019 813 897.20 806 616.50 7 280.70 0.90% 800 706.20 13 191.00 1.65%
30.04.2019 806 616.50 835 431.80 -28 815.30 -3.45% 789 947.10 16 669.40 2.11%
31.03.2019 835 431.80 819 946.00 15 485.80 1.89% 776 451.20 58 980.60 7.60%
28.02.2019 819 946.00 808 303.70 11 642.30 1.44% 761 986.50 57 959.50 7.61%
31.01.2019 808 303.70 788 636.90 19 666.80 2.49% 745 265.70 63 038.00 8.46%
31.12.2018 788 636.90 804 296.20 -15 659.30 -1.95% 734 873.70 53 763.20 7.32%
30.11.2018 804 296.20 809 788.10 -5 491.90 -0.68% 782 887.50 21 408.70 2.73%
31.10.2018 809 788.10 813 337.20 -3 549.10 -0.44% 773 697.00 36 091.10 4.66%
30.09.2018 813 337.20 816 886.90 -3 549.70 -0.43% 763 685.40 49 651.80 6.50%
31.08.2018 816 886.90 831 317.00 -14 430.10 -1.74% 762 175.70 54 711.20 7.18%
31.07.2018 831 317.00 825 555.10 5 761.90 0.70% 763 981.60 67 335.40 8.81%
30.06.2018 825 555.10 800 706.20 24 848.90 3.10% 772 561.20 52 993.90 6.86%
31.05.2018 800 706.20 789 947.10 10 759.10 1.36% 779 535.10 21 171.10 2.72%
30.04.2018 789 947.10 776 451.20 13 495.90 1.74% 791 971.50 -2 024.40 -0.26%
31.03.2018 776 451.20 761 986.50 14 464.70 1.90% 811 036.10 -34 584.90 -4.26%
28.02.2018 761 986.50 745 265.70 16 720.80 2.24% 816 756.40 -54 769.90 -6.71%
31.01.2018 745 265.70 734 873.70 10 392.00 1.41% 825 359.10 -80 093.40 -9.70%
31.12.2017 734 873.70 782 887.50 -48 013.80 -6.13% 845 697.30 - 110 823.60 -13.10%
30.11.2017 782 887.50 773 697.00 9 190.50 1.19% 850 755.80 -67 868.30 -7.98%
31.10.2017 773 697.00 763 685.40 10 011.60 1.31% 853 822.40 -80 125.40 -9.38%
30.09.2017 763 685.40 762 175.70 1 509.70 0.20% 880 369.10 - 116 683.70 -13.25%
31.08.2017 762 175.70 763 981.60 -1 805.90 -0.24% 897 302.20 - 135 126.50 -15.06%
31.07.2017 763 981.60 772 561.20 -8 579.60 -1.11% 906 530.30 - 142 548.70 -15.72%
30.06.2017 772 561.20 779 535.10 -6 973.90 -0.89% 908 669.00 - 136 107.80 -14.98%
31.05.2017 779 535.10 791 971.50 -12 436.40 -1.57% 919 560.30 - 140 025.20 -15.23%
30.04.2017 791 971.50 811 036.10 -19 064.60 -2.35% 916 761.40 - 124 789.90 -13.61%
31.03.2017 811 036.10 816 756.40 -5 720.30 -0.70% 916 532.30 - 105 496.20 -11.51%
28.02.2017 816 756.40 825 359.10 -8 602.70 -1.04% 922 863.70 - 106 107.30 -11.50%
31.01.2017 825 359.10 845 697.30 -20 338.20 -2.40% 930 706.80 - 105 347.70 -11.32%
31.12.2016 845 697.30 850 755.80 -5 058.50 -0.59% 922 305.20 -76 607.90 -8.31%
30.11.2016 850 755.80 853 822.40 -3 066.60 -0.36% 938 667.30 -87 911.50 -9.37%
31.10.2016 853 822.40 880 369.10 -26 546.70 -3.02% 936 240.60 -82 418.20 -8.80%
30.09.2016 880 369.10 897 302.20 -16 933.10 -1.89% 960 064.00 -79 694.90 -8.30%
31.08.2016 897 302.20 906 530.30 -9 228.10 -1.02% 1 003 863.40 - 106 561.20 -10.62%
31.07.2016 906 530.30 908 669.00 -2 138.70 -0.24% 1 002 791.20 -96 260.90 -9.60%
30.06.2016 908 669.00 919 560.30 -10 891.30 -1.18% 1 000 461.80 -91 792.80 -9.18%
31.05.2016 919 560.30 916 761.40 2 798.90 0.31% 988 447.10 -68 886.80 -6.97%
30.04.2016 916 761.40 916 532.30 229.10 0.02% 974 799.40 -58 038.00 -5.95%
31.03.2016 916 532.30 922 863.70 -6 331.40 -0.69% 1 001 338.80 -84 806.50 -8.47%
29.02.2016 922 863.70 930 706.80 -7 843.10 -0.84% 999 950.70 -77 087.00 -7.71%
31.01.2016 930 706.80 922 305.20 8 401.60 0.91% 979 588.20 -48 881.40 -4.99%
31.12.2015 922 305.20 938 667.30 -16 362.10 -1.74% 990 195.70 -67 890.50 -6.86%
30.11.2015 938 667.30 936 240.60 2 426.70 0.26% 986 593.80 -47 926.50 -4.86%
31.10.2015 936 240.60 960 064.00 -23 823.40 -2.48% 975 785.90 -39 545.30 -4.05%
30.09.2015 960 064.00 1 003 863.40 -43 799.40 -4.36% 961 711.80 -1 647.80 -0.17%
31.08.2015 1 003 863.40 1 002 791.20 1 072.20 0.11% 956 066.60 47 796.80 5.00%
31.07.2015 1 002 791.20 1 000 461.80 2 329.40 0.23% 956 512.30 46 278.90 4.84%
30.06.2015 1 000 461.80 988 447.10 12 014.70 1.22% 955 492.00 44 969.80 4.71%
31.05.2015 988 447.10 974 799.40 13 647.70 1.40% 933 616.90 54 830.20 5.87%
30.04.2015 974 799.40 1 001 338.80 -26 539.40 -2.65% 917 240.90 57 558.50 6.28%
31.03.2015 1 001 338.80 999 950.70 1 388.10 0.14% 904 521.60 96 817.20 10.70%
28.02.2015 999 950.70 979 588.20 20 362.50 2.08% 921 391.30 78 559.40 8.53%
31.01.2015 979 588.20 990 195.70 -10 607.50 -1.07% 912 973.00 66 615.20 7.30%
31.12.2014 990 195.70 986 593.80 3 601.90 0.36% 899 401.40 90 794.30 10.09%
30.11.2014 986 593.80 975 785.90 10 807.90 1.11% 915 720.20 70 873.60 7.74%
31.10.2014 975 785.90 961 711.80 14 074.10 1.46% 923 339.50 52 446.40 5.68%
30.09.2014 961 711.80 956 066.60 5 645.20 0.59% 904 775.80 56 936.00 6.29%
31.08.2014 956 066.60 956 512.30 - 445.70 -0.05% 921 446.00 34 620.60 3.76%
31.07.2014 956 512.30 955 492.00 1 020.30 0.11% 915 871.50 40 640.80 4.44%
30.06.2014 955 492.00 933 616.90 21 875.10 2.34% 905 856.40 49 635.60 5.48%
31.05.2014 933 616.90 917 240.90 16 376.00 1.79% 940 743.20 -7 126.30 -0.76%
30.04.2014 917 240.90 904 521.60 12 719.30 1.41% 953 526.00 -36 285.10 -3.81%
31.03.2014 904 521.60 921 391.30 -16 869.70 -1.83% 951 032.20 -46 510.60 -4.89%
28.02.2014 921 391.30 912 973.00 8 418.30 0.92% 935 617.90 -14 226.60 -1.52%
31.01.2014 912 973.00 899 401.40 13 571.60 1.51% 937 702.20 -24 729.20 -2.64%
31.12.2013 899 401.40 915 720.20 -16 318.80 -1.78% 912 951.20 -13 549.80 -1.48%
30.11.2013 915 720.20 923 339.50 -7 619.30 -0.83% 904 007.30 11 712.90 1.30%
31.10.2013 923 339.50 904 775.80 18 563.70 2.05% 895 672.50 27 667.00 3.09%
30.09.2013 904 775.80 921 446.00 -16 670.20 -1.81% 913 591.50 -8 815.70 -0.96%
31.08.2013 921 446.00 915 871.50 5 574.50 0.61% 903 872.30 17 573.70 1.94%
31.07.2013 915 871.50 905 856.40 10 015.10 1.11% 895 238.50 20 633.00 2.30%
30.06.2013 905 856.40 940 743.20 -34 886.80 -3.71% 885 766.60 20 089.80 2.27%
31.05.2013 940 743.20 953 526.00 -12 782.80 -1.34% 880 184.80 60 558.40 6.88%
30.04.2013 953 526.00 951 032.20 2 493.80 0.26% 864 779.30 88 746.70 10.26%
31.03.2013 951 032.20 935 617.90 15 414.30 1.65% 873 853.60 77 178.60 8.83%
28.02.2013 935 617.90 937 702.20 -2 084.30 -0.22% 841 102.70 94 515.20 11.24%
31.01.2013 937 702.20 912 951.20 24 751.00 2.71% 829 024.70 108 677.50 13.11%
31.12.2012 912 951.20 904 007.30 8 943.90 0.99% 801 156.90 111 794.30 13.95%
30.11.2012 904 007.30 895 672.50 8 334.80 0.93% 797 338.90 106 668.40 13.38%
31.10.2012 895 672.50 913 591.50 -17 919.00 -1.96% 782 983.50 112 689.00 14.39%
30.09.2012 913 591.50 903 872.30 9 719.20 1.08% 797 594.10 115 997.40 14.54%
31.08.2012 903 872.30 895 238.50 8 633.80 0.96% 781 689.50 122 182.80 15.63%
31.07.2012 895 238.50 885 766.60 9 471.90 1.07% 765 299.00 129 939.50 16.98%
30.06.2012 885 766.60 880 184.80 5 581.80 0.63% 764 442.90 121 323.70 15.87%
31.05.2012 880 184.80 864 779.30 15 405.50 1.78% 762 336.80 117 848.00 15.46%
30.04.2012 864 779.30 873 853.60 -9 074.30 -1.04% 746 816.30 117 963.00 15.80%
31.03.2012 873 853.60 841 102.70 32 750.90 3.89% 775 842.20 98 011.40 12.63%
29.02.2012 841 102.70 829 024.70 12 078.00 1.46% 758 470.70 82 632.00 10.89%
31.01.2012 829 024.70 801 156.90 27 867.80 3.48% 737 684.10 91 340.60 12.38%
31.12.2011 801 156.90 797 338.90 3 818.00 0.48% 724 401.60 76 755.30 10.60%
30.11.2011 797 338.90 782 983.50 14 355.40 1.83% 718 385.10 78 953.80 10.99%
31.10.2011 782 983.50 797 594.10 -14 610.60 -1.83% 722 081.00 60 902.50 8.43%
30.09.2011 797 594.10 781 689.50 15 904.60 2.03% 766 615.40 30 978.70 4.04%
31.08.2011 781 689.50 765 299.00 16 390.50 2.14% 758 028.80 23 660.70 3.12%
31.07.2011 765 299.00 764 442.90 856.10 0.11% 753 101.20 12 197.80 1.62%
30.06.2011 764 442.90 762 336.80 2 106.10 0.28% 728 151.10 36 291.80 4.98%
31.05.2011 762 336.80 746 816.30 15 520.50 2.08% 723 071.40 39 265.40 5.43%
30.04.2011 746 816.30 775 842.20 -29 025.90 -3.74% 720 866.40 25 949.90 3.60%
31.03.2011 775 842.20 758 470.70 17 371.50 2.29% 727 192.00 48 650.20 6.69%
28.02.2011 758 470.70 737 684.10 20 786.60 2.82% 708 241.40 50 229.30 7.09%
31.01.2011 737 684.10 724 401.60 13 282.50 1.83% 707 884.70 29 799.40 4.21%
31.12.2010 724 401.60 718 385.10 6 016.50 0.84% 715 985.80 8 415.80 1.18%
30.11.2010 718 385.10 722 081.00 -3 695.90 -0.51% 718 356.20 28.90 0.00%
31.10.2010 722 081.00 766 615.40 -44 534.40 -5.81% 748 545.10 -26 464.10 -3.54%
30.09.2010 766 615.40 758 028.80 8 586.60 1.13% 726 595.30 40 020.10 5.51%
31.08.2010 758 028.80 753 101.20 4 927.60 0.65% 705 924.40 52 104.40 7.38%
31.07.2010 753 101.20 728 151.10 24 950.10 3.43% 700 911.70 52 189.50 7.45%
30.06.2010 728 151.10 723 071.40 5 079.70 0.70% 706 500.50 21 650.60 3.06%
31.05.2010 723 071.40 720 866.40 2 205.00 0.31% 689 444.80 33 626.60 4.88%
30.04.2010 720 866.40 727 192.00 -6 325.60 -0.87% 664 370.10 56 496.30 8.50%
31.03.2010 727 192.00 708 241.40 18 950.60 2.68% 644 366.70 82 825.30 12.85%
28.02.2010 708 241.40 707 884.70 356.70 0.05% 650 738.30 57 503.10 8.84%
31.01.2010 707 884.70 715 985.80 -8 101.10 -1.13% 663 161.70 44 723.00 6.74%
31.12.2009 715 985.80 718 356.20 -2 370.40 -0.33% 644 738.50 71 247.30 11.05%
30.11.2009 718 356.20 748 545.10 -30 188.90 -4.03% 632 286.00 86 070.20 13.61%
31.10.2009 748 545.10 726 595.30 21 949.80 3.02% 589 332.10 159 213.00 27.02%
30.09.2009 726 595.30 705 924.40 20 670.90 2.93% 548 728.90 177 866.40 32.41%
31.08.2009 705 924.40 700 911.70 5 012.70 0.72% 559 060.30 146 864.10 26.27%
31.07.2009 700 911.70 706 500.50 -5 588.80 -0.79% 556 517.50 144 394.20 25.95%
30.06.2009 706 500.50 689 444.80 17 055.70 2.47% 550 399.70 156 100.80 28.36%
31.05.2009 689 444.80 664 370.10 25 074.70 3.77% 547 549.10 141 895.70 25.91%
30.04.2009 664 370.10 644 366.70 20 003.40 3.10% 547 712.30 116 657.80 21.30%
31.03.2009 644 366.70 650 738.30 -6 371.60 -0.98% 552 424.60 91 942.10 16.64%
28.02.2009 650 738.30 663 161.70 -12 423.40 -1.87% 563 595.50 87 142.80 15.46%
31.01.2009 663 161.70 644 738.50 18 423.20 2.86% 598 266.00 64 895.70 10.85%
31.12.2008 644 738.50 632 286.00 12 452.50 1.97% 611 296.50 33 442.00 5.47%
30.11.2008 632 286.00 589 332.10 42 953.90 7.29% 584 768.20 47 517.80 8.13%
31.10.2008 589 332.10 548 728.90 40 603.20 7.40% 572 105.40 17 226.70 3.01%
30.09.2008 548 728.90 559 060.30 -10 331.40 -1.85% 561 983.60 -13 254.70 -2.36%
31.08.2008 559 060.30 556 517.50 2 542.80 0.46% 558 684.30 376.00 0.07%
31.07.2008 556 517.50 550 399.70 6 117.80 1.11% 561 286.40 -4 768.90 -0.85%
30.06.2008 550 399.70 547 549.10 2 850.60 0.52% 560 602.40 -10 202.70 -1.82%
31.05.2008 547 549.10 547 712.30 - 163.20 -0.03% 546 938.50 610.60 0.11%
30.04.2008 547 712.30 552 424.60 -4 712.30 -0.85% 545 765.60 1 946.70 0.36%
31.03.2008 552 424.60 563 595.50 -11 170.90 -1.98% 535 249.20 17 175.40 3.21%
29.02.2008 563 595.50 598 266.00 -34 670.50 -5.80% 548 990.70 14 604.80 2.66%
31.01.2008 598 266.00 611 296.50 -13 030.50 -2.13% 538 165.20 60 100.80 11.17%
31.12.2007 611 296.50 584 768.20 26 528.30 4.54% 525 806.60 85 489.90 16.26%
30.11.2007 584 768.20 572 105.40 12 662.80 2.21% 509 514.90 75 253.30 14.77%
31.10.2007 572 105.40 561 983.60 10 121.80 1.80% 488 281.80 83 823.60 17.17%
30.09.2007 561 983.60 558 684.30 3 299.30 0.59% 491 062.60 70 921.00 14.44%
31.08.2007 558 684.30 561 286.40 -2 602.10 -0.46% 493 254.50 65 429.80 13.26%
31.07.2007 561 286.40 560 602.40 684.00 0.12% 492 184.80 69 101.60 14.04%
30.06.2007 560 602.40 546 938.50 13 663.90 2.50% 488 880.20 71 722.20 14.67%
31.05.2007 546 938.50 545 765.60 1 172.90 0.21% 480 875.10 66 063.40 13.74%
30.04.2007 545 765.60 535 249.20 10 516.40 1.96% 467 581.40 78 184.20 16.72%
31.03.2007 535 249.20 548 990.70 -13 741.50 -2.50% 457 346.40 77 902.80 17.03%
28.02.2007 548 990.70 538 165.20 10 825.50 2.01% 458 895.80 90 094.90 19.63%
31.01.2007 538 165.20 525 806.60 12 358.60 2.35% 451 693.50 86 471.70 19.14%
31.12.2006 525 806.60 509 514.90 16 291.70 3.20% 458 323.20 67 483.40 14.72%
30.11.2006 509 514.90 488 281.80 21 233.10 4.35% 450 587.90 58 927.00 13.08%
31.10.2006 488 281.80 491 062.60 -2 780.80 -0.57% 443 118.70 45 163.10 10.19%
30.09.2006 491 062.60 493 254.50 -2 191.90 -0.44% 445 505.20 45 557.40 10.23%
31.08.2006 493 254.50 492 184.80 1 069.70 0.22% 448 794.50 44 460.00 9.91%
31.07.2006 492 184.80 488 880.20 3 304.60 0.68% 452 293.00 39 891.80 8.82%
30.06.2006 488 880.20 480 875.10 8 005.10 1.66% 457 366.20 31 514.00 6.89%
31.05.2006 480 875.10 467 581.40 13 293.70 2.84% 441 679.10 39 196.00 8.87%
30.04.2006 467 581.40 457 346.40 10 235.00 2.24% 439 007.60 28 573.80 6.51%
31.03.2006 457 346.40 458 895.80 -1 549.40 -0.34% 437 102.50 20 243.90 4.63%
28.02.2006 458 895.80 451 693.50 7 202.30 1.59% 439 507.80 19 388.00 4.41%
31.01.2006 451 693.50 458 323.20 -6 629.70 -1.45% 442 405.60 9 287.90 2.10%
31.12.2005 458 323.20 450 587.90 7 735.30 1.72% 474 885.70 -16 562.50 -3.49%
30.11.2005 450 587.90 443 118.70 7 469.20 1.69% 483 499.00 -32 911.10 -6.81%
31.10.2005 443 118.70 445 505.20 -2 386.50 -0.54% 488 509.70 -45 391.00 -9.29%
30.09.2005 445 505.20 448 794.50 -3 289.30 -0.73% 500 422.90 -54 917.70 -10.97%
31.08.2005 448 794.50 452 293.00 -3 498.50 -0.77% 523 751.80 -74 957.30 -14.31%
31.07.2005 452 293.00 457 366.20 -5 073.20 -1.11% 527 123.30 -74 830.30 -14.20%
30.06.2005 457 366.20 441 679.10 15 687.10 3.55% 531 501.60 -74 135.40 -13.95%
31.05.2005 441 679.10 439 007.60 2 671.50 0.61% 527 192.00 -85 512.90 -16.22%
30.04.2005 439 007.60 437 102.50 1 905.10 0.44% 525 171.00 -86 163.40 -16.41%
31.03.2005 437 102.50 439 507.80 -2 405.30 -0.55% 518 258.30 -81 155.80 -15.66%
28.02.2005 439 507.80 442 405.60 -2 897.80 -0.66% 526 787.60 -87 279.80 -16.57%
31.01.2005 442 405.60 474 885.70 -32 480.10 -6.84% 524 746.00 -82 340.40 -15.69%
31.12.2004 474 885.70 483 499.00 -8 613.30 -1.78% 419 559.70 55 326.00 13.19%
30.11.2004 483 499.00 488 509.70 -5 010.70 -1.03% 414 829.70 68 669.30 16.55%
31.10.2004 488 509.70 500 422.90 -11 913.20 -2.38% 408 446.80 80 062.90 19.60%
30.09.2004 500 422.90 523 751.80 -23 328.90 -4.45% 399 032.80 101 390.10 25.41%
31.08.2004 523 751.80 527 123.30 -3 371.50 -0.64% 397 678.30 126 073.50 31.70%
31.07.2004 527 123.30 531 501.60 -4 378.30 -0.82% 387 466.90 139 656.40 36.04%
30.06.2004 531 501.60 527 192.00 4 309.60 0.82% 380 936.50 150 565.10 39.52%
31.05.2004 527 192.00 525 171.00 2 021.00 0.38% 364 266.40 162 925.60 44.73%
30.04.2004 525 171.00 518 258.30 6 912.70 1.33% 358 074.10 167 096.90 46.67%
31.03.2004 518 258.30 526 787.60 -8 529.30 -1.62% 351 241.90 167 016.40 47.55%
29.02.2004 526 787.60 524 746.00 2 041.60 0.39% 340 730.30 186 057.30 54.61%
31.01.2004 524 746.00 419 559.70 105 186.30 25.07% 330 808.40 193 937.60 58.63%
31.12.2003 419 559.70 414 829.70 4 730.00 1.14% 329 311.50 90 248.20 27.41%
30.11.2003 414 829.70 408 446.80 6 382.90 1.56% 337 908.70 76 921.00 22.76%
31.10.2003 408 446.80 399 032.80 9 414.00 2.36% 329 748.30 78 698.50 23.87%
30.09.2003 399 032.80 397 678.30 1 354.50 0.34% 331 119.70 67 913.10 20.51%
31.08.2003 397 678.30 387 466.90 10 211.40 2.64% 324 304.20 73 374.10 22.62%
31.07.2003 387 466.90 380 936.50 6 530.40 1.71% 313 993.40 73 473.50 23.40%
30.06.2003 380 936.50 364 266.40 16 670.10 4.58% 310 865.80 70 070.70 22.54%
31.05.2003 364 266.40 358 074.10 6 192.30 1.73% 303 437.60 60 828.80 20.05%
30.04.2003 358 074.10 351 241.90 6 832.20 1.95% 303 962.90 54 111.20 17.80%
31.03.2003 351 241.90 340 730.30 10 511.60 3.08% 293 929.40 57 312.50 19.50%
28.02.2003 340 730.30 330 808.40 9 921.90 3.00% 309 944.80 30 785.50 9.93%
31.01.2003 330 808.40 329 311.50 1 496.90 0.45% 305 565.40 25 243.00 8.26%
31.12.2002 329 311.50 337 908.70 -8 597.20 -2.54% - - -
30.11.2002 337 908.70 329 748.30 8 160.40 2.47% - - -
31.10.2002 329 748.30 331 119.70 -1 371.40 -0.41% - - -
30.09.2002 331 119.70 324 304.20 6 815.50 2.10% - - -
31.08.2002 324 304.20 313 993.40 10 310.80 3.28% - - -
31.07.2002 313 993.40 310 865.80 3 127.60 1.01% - - -
30.06.2002 310 865.80 303 437.60 7 428.20 2.45% - - -
31.05.2002 303 437.60 303 962.90 - 525.30 -0.17% - - -
30.04.2002 303 962.90 293 929.40 10 033.50 3.41% - - -
31.03.2002 293 929.40 309 944.80 -16 015.40 -5.17% - - -
28.02.2002 309 944.80 305 565.40 4 379.40 1.43% - - -
31.01.2002 305 565.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.