Stálá aktiva, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aktiva, hlavní položky, CZK - Stálá aktiva, CZK - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 130 318.60
Min 30.06.2002 98 262.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 130 318.60 125 791.10 4 527.50 3.60% 126 268.40 4 050.20 3.21%
30.11.2017 125 791.10 125 640.40 150.70 0.12% 124 912.50 878.60 0.70%
31.10.2017 125 640.40 125 161.20 479.20 0.38% 124 413.70 1 226.70 0.99%
30.09.2017 125 161.20 124 527.30 633.90 0.51% 123 768.60 1 392.60 1.13%
31.08.2017 124 527.30 123 833.40 693.90 0.56% 123 681.30 846.00 0.68%
31.07.2017 123 833.40 123 897.50 -64.10 -0.05% 123 064.40 769.00 0.62%
30.06.2017 123 897.50 123 392.80 504.70 0.41% 122 433.40 1 464.10 1.20%
31.05.2017 123 392.80 123 235.70 157.10 0.13% 122 233.90 1 158.90 0.95%
30.04.2017 123 235.70 123 507.90 - 272.20 -0.22% 121 403.70 1 832.00 1.51%
31.03.2017 123 507.90 123 839.80 - 331.90 -0.27% 121 608.60 1 899.30 1.56%
28.02.2017 123 839.80 125 674.00 -1 834.20 -1.46% 122 550.80 1 289.00 1.05%
31.01.2017 125 674.00 126 268.40 - 594.40 -0.47% 122 247.70 3 426.30 2.80%
31.12.2016 126 268.40 124 912.50 1 355.90 1.09% 121 908.70 4 359.70 3.58%
30.11.2016 124 912.50 124 413.70 498.80 0.40% 118 107.70 6 804.80 5.76%
31.10.2016 124 413.70 123 768.60 645.10 0.52% 117 621.60 6 792.10 5.77%
30.09.2016 123 768.60 123 681.30 87.30 0.07% 117 245.60 6 523.00 5.56%
31.08.2016 123 681.30 123 064.40 616.90 0.50% 117 542.10 6 139.20 5.22%
31.07.2016 123 064.40 122 433.40 631.00 0.52% 117 478.70 5 585.70 4.75%
30.06.2016 122 433.40 122 233.90 199.50 0.16% 117 457.80 4 975.60 4.24%
31.05.2016 122 233.90 121 403.70 830.20 0.68% 117 340.40 4 893.50 4.17%
30.04.2016 121 403.70 121 608.60 - 204.90 -0.17% 117 095.40 4 308.30 3.68%
31.03.2016 121 608.60 122 550.80 - 942.20 -0.77% 117 351.90 4 256.70 3.63%
29.02.2016 122 550.80 122 247.70 303.10 0.25% 117 328.40 5 222.40 4.45%
31.01.2016 122 247.70 121 908.70 339.00 0.28% 117 363.60 4 884.10 4.16%
31.12.2015 121 908.70 118 107.70 3 801.00 3.22% 117 252.90 4 655.80 3.97%
30.11.2015 118 107.70 117 621.60 486.10 0.41% 116 243.00 1 864.70 1.60%
31.10.2015 117 621.60 117 245.60 376.00 0.32% 115 754.60 1 867.00 1.61%
30.09.2015 117 245.60 117 542.10 - 296.50 -0.25% 116 052.50 1 193.10 1.03%
31.08.2015 117 542.10 117 478.70 63.40 0.05% 116 424.90 1 117.20 0.96%
31.07.2015 117 478.70 117 457.80 20.90 0.02% 116 183.10 1 295.60 1.12%
30.06.2015 117 457.80 117 340.40 117.40 0.10% 116 449.20 1 008.60 0.87%
31.05.2015 117 340.40 117 095.40 245.00 0.21% 116 400.80 939.60 0.81%
30.04.2015 117 095.40 117 351.90 - 256.50 -0.22% 116 321.40 774.00 0.67%
31.03.2015 117 351.90 117 328.40 23.50 0.02% 116 693.50 658.40 0.56%
28.02.2015 117 328.40 117 363.60 -35.20 -0.03% 116 499.30 829.10 0.71%
31.01.2015 117 363.60 117 252.90 110.70 0.09% 116 555.90 807.70 0.69%
31.12.2014 117 252.90 116 243.00 1 009.90 0.87% 116 500.70 752.20 0.65%
30.11.2014 116 243.00 115 754.60 488.40 0.42% 117 515.80 -1 272.80 -1.08%
31.10.2014 115 754.60 116 052.50 - 297.90 -0.26% 120 069.40 -4 314.80 -3.59%
30.09.2014 116 052.50 116 424.90 - 372.40 -0.32% 119 804.20 -3 751.70 -3.13%
31.08.2014 116 424.90 116 183.10 241.80 0.21% 119 774.20 -3 349.30 -2.80%
31.07.2014 116 183.10 116 449.20 - 266.10 -0.23% 119 565.90 -3 382.80 -2.83%
30.06.2014 116 449.20 116 400.80 48.40 0.04% 119 773.60 -3 324.40 -2.78%
31.05.2014 116 400.80 116 321.40 79.40 0.07% 117 616.60 -1 215.80 -1.03%
30.04.2014 116 321.40 116 693.50 - 372.10 -0.32% 117 298.30 - 976.90 -0.83%
31.03.2014 116 693.50 116 499.30 194.20 0.17% 117 080.90 - 387.40 -0.33%
28.02.2014 116 499.30 116 555.90 -56.60 -0.05% 116 855.30 - 356.00 -0.30%
31.01.2014 116 555.90 116 500.70 55.20 0.05% 116 674.70 - 118.80 -0.10%
31.12.2013 116 500.70 117 515.80 -1 015.10 -0.86% 116 447.20 53.50 0.05%
30.11.2013 117 515.80 120 069.40 -2 553.60 -2.13% 115 666.90 1 848.90 1.60%
31.10.2013 120 069.40 119 804.20 265.20 0.22% 115 193.60 4 875.80 4.23%
30.09.2013 119 804.20 119 774.20 30.00 0.03% 114 680.20 5 124.00 4.47%
31.08.2013 119 774.20 119 565.90 208.30 0.17% 114 356.50 5 417.70 4.74%
31.07.2013 119 565.90 119 773.60 - 207.70 -0.17% 114 017.90 5 548.00 4.87%
30.06.2013 119 773.60 117 616.60 2 157.00 1.83% 113 812.60 5 961.00 5.24%
31.05.2013 117 616.60 117 298.30 318.30 0.27% 114 187.20 3 429.40 3.00%
30.04.2013 117 298.30 117 080.90 217.40 0.19% 113 769.80 3 528.50 3.10%
31.03.2013 117 080.90 116 855.30 225.60 0.19% 113 795.40 3 285.50 2.89%
28.02.2013 116 855.30 116 674.70 180.60 0.15% 113 526.30 3 329.00 2.93%
31.01.2013 116 674.70 116 447.20 227.50 0.20% 113 348.20 3 326.50 2.93%
31.12.2012 116 447.20 115 666.90 780.30 0.67% 113 067.40 3 379.80 2.99%
30.11.2012 115 666.90 115 193.60 473.30 0.41% 112 904.30 2 762.60 2.45%
31.10.2012 115 193.60 114 680.20 513.40 0.45% 112 653.30 2 540.30 2.25%
30.09.2012 114 680.20 114 356.50 323.70 0.28% 112 436.70 2 243.50 2.00%
31.08.2012 114 356.50 114 017.90 338.60 0.30% 111 977.40 2 379.10 2.12%
31.07.2012 114 017.90 113 812.60 205.30 0.18% 111 482.80 2 535.10 2.27%
30.06.2012 113 812.60 114 187.20 - 374.60 -0.33% 110 894.80 2 917.80 2.63%
31.05.2012 114 187.20 113 769.80 417.40 0.37% 111 127.80 3 059.40 2.75%
30.04.2012 113 769.80 113 795.40 -25.60 -0.02% 110 876.90 2 892.90 2.61%
31.03.2012 113 795.40 113 526.30 269.10 0.24% 110 420.90 3 374.50 3.06%
29.02.2012 113 526.30 113 348.20 178.10 0.16% 110 105.40 3 420.90 3.11%
31.01.2012 113 348.20 113 067.40 280.80 0.25% 109 913.90 3 434.30 3.12%
31.12.2011 113 067.40 112 904.30 163.10 0.14% 110 027.70 3 039.70 2.76%
30.11.2011 112 904.30 112 653.30 251.00 0.22% 110 081.40 2 822.90 2.56%
31.10.2011 112 653.30 112 436.70 216.60 0.19% 109 828.20 2 825.10 2.57%
30.09.2011 112 436.70 111 977.40 459.30 0.41% 109 596.40 2 840.30 2.59%
31.08.2011 111 977.40 111 482.80 494.60 0.44% 108 889.60 3 087.80 2.84%
31.07.2011 111 482.80 110 894.80 588.00 0.53% 108 859.90 2 622.90 2.41%
30.06.2011 110 894.80 111 127.80 - 233.00 -0.21% 108 789.30 2 105.50 1.94%
31.05.2011 111 127.80 110 876.90 250.90 0.23% 108 422.50 2 705.30 2.50%
30.04.2011 110 876.90 110 420.90 456.00 0.41% 108 262.90 2 614.00 2.41%
31.03.2011 110 420.90 110 105.40 315.50 0.29% 107 956.10 2 464.80 2.28%
28.02.2011 110 105.40 109 913.90 191.50 0.17% 108 111.00 1 994.40 1.84%
31.01.2011 109 913.90 110 027.70 - 113.80 -0.10% 107 993.10 1 920.80 1.78%
31.12.2010 110 027.70 110 081.40 -53.70 -0.05% 111 380.90 -1 353.20 -1.21%
30.11.2010 110 081.40 109 828.20 253.20 0.23% 111 588.40 -1 507.00 -1.35%
31.10.2010 109 828.20 109 596.40 231.80 0.21% 111 317.50 -1 489.30 -1.34%
30.09.2010 109 596.40 108 889.60 706.80 0.65% 111 292.40 -1 696.00 -1.52%
31.08.2010 108 889.60 108 859.90 29.70 0.03% 111 253.50 -2 363.90 -2.12%
31.07.2010 108 859.90 108 789.30 70.60 0.06% 111 681.30 -2 821.40 -2.53%
30.06.2010 108 789.30 108 422.50 366.80 0.34% 111 472.30 -2 683.00 -2.41%
31.05.2010 108 422.50 108 262.90 159.60 0.15% 111 500.80 -3 078.30 -2.76%
30.04.2010 108 262.90 107 956.10 306.80 0.28% 111 363.20 -3 100.30 -2.78%
31.03.2010 107 956.10 108 111.00 - 154.90 -0.14% 111 262.50 -3 306.40 -2.97%
28.02.2010 108 111.00 107 993.10 117.90 0.11% 111 051.40 -2 940.40 -2.65%
31.01.2010 107 993.10 111 380.90 -3 387.80 -3.04% 110 655.50 -2 662.40 -2.41%
31.12.2009 111 380.90 111 588.40 - 207.50 -0.19% 110 467.40 913.50 0.83%
30.11.2009 111 588.40 111 317.50 270.90 0.24% 108 845.50 2 742.90 2.52%
31.10.2009 111 317.50 111 292.40 25.10 0.02% 108 412.10 2 905.40 2.68%
30.09.2009 111 292.40 111 253.50 38.90 0.03% 107 861.10 3 431.30 3.18%
31.08.2009 111 253.50 111 681.30 - 427.80 -0.38% 108 031.80 3 221.70 2.98%
31.07.2009 111 681.30 111 472.30 209.00 0.19% 107 970.80 3 710.50 3.44%
30.06.2009 111 472.30 111 500.80 -28.50 -0.03% 107 299.00 4 173.30 3.89%
31.05.2009 111 500.80 111 363.20 137.60 0.12% 107 340.30 4 160.50 3.88%
30.04.2009 111 363.20 111 262.50 100.70 0.09% 106 794.60 4 568.60 4.28%
31.03.2009 111 262.50 111 051.40 211.10 0.19% 106 423.30 4 839.20 4.55%
28.02.2009 111 051.40 110 655.50 395.90 0.36% 106 142.10 4 909.30 4.63%
31.01.2009 110 655.50 110 467.40 188.10 0.17% 105 909.50 4 746.00 4.48%
31.12.2008 110 467.40 108 845.50 1 621.90 1.49% 105 679.60 4 787.80 4.53%
30.11.2008 108 845.50 108 412.10 433.40 0.40% 104 981.90 3 863.60 3.68%
31.10.2008 108 412.10 107 861.10 551.00 0.51% 105 179.50 3 232.60 3.07%
30.09.2008 107 861.10 108 031.80 - 170.70 -0.16% 105 197.50 2 663.60 2.53%
31.08.2008 108 031.80 107 970.80 61.00 0.06% 104 918.80 3 113.00 2.97%
31.07.2008 107 970.80 107 299.00 671.80 0.63% 104 232.80 3 738.00 3.59%
30.06.2008 107 299.00 107 340.30 -41.30 -0.04% 104 173.30 3 125.70 3.00%
31.05.2008 107 340.30 106 794.60 545.70 0.51% 104 193.70 3 146.60 3.02%
30.04.2008 106 794.60 106 423.30 371.30 0.35% 103 750.80 3 043.80 2.93%
31.03.2008 106 423.30 106 142.10 281.20 0.26% 103 320.60 3 102.70 3.00%
29.02.2008 106 142.10 105 909.50 232.60 0.22% 103 094.60 3 047.50 2.96%
31.01.2008 105 909.50 105 679.60 229.90 0.22% 103 324.40 2 585.10 2.50%
31.12.2007 105 679.60 104 981.90 697.70 0.66% 103 242.90 2 436.70 2.36%
30.11.2007 104 981.90 105 179.50 - 197.60 -0.19% 102 548.10 2 433.80 2.37%
31.10.2007 105 179.50 105 197.50 -18.00 -0.02% 102 013.00 3 166.50 3.10%
30.09.2007 105 197.50 104 918.80 278.70 0.27% 101 718.30 3 479.20 3.42%
31.08.2007 104 918.80 104 232.80 686.00 0.66% 101 541.80 3 377.00 3.33%
31.07.2007 104 232.80 104 173.30 59.50 0.06% 102 994.30 1 238.50 1.20%
30.06.2007 104 173.30 104 193.70 -20.40 -0.02% 102 531.50 1 641.80 1.60%
31.05.2007 104 193.70 103 750.80 442.90 0.43% 102 423.60 1 770.10 1.73%
30.04.2007 103 750.80 103 320.60 430.20 0.42% 102 074.80 1 676.00 1.64%
31.03.2007 103 320.60 103 094.60 226.00 0.22% 102 518.50 802.10 0.78%
28.02.2007 103 094.60 103 324.40 - 229.80 -0.22% 102 738.20 356.40 0.35%
31.01.2007 103 324.40 103 242.90 81.50 0.08% 102 558.50 765.90 0.75%
31.12.2006 103 242.90 102 548.10 694.80 0.68% 104 692.70 -1 449.80 -1.38%
30.11.2006 102 548.10 102 013.00 535.10 0.52% 105 413.40 -2 865.30 -2.72%
31.10.2006 102 013.00 101 718.30 294.70 0.29% 104 977.50 -2 964.50 -2.82%
30.09.2006 101 718.30 101 541.80 176.50 0.17% 104 982.20 -3 263.90 -3.11%
31.08.2006 101 541.80 102 994.30 -1 452.50 -1.41% 105 349.00 -3 807.20 -3.61%
31.07.2006 102 994.30 102 531.50 462.80 0.45% 105 058.40 -2 064.10 -1.96%
30.06.2006 102 531.50 102 423.60 107.90 0.11% 104 798.90 -2 267.40 -2.16%
31.05.2006 102 423.60 102 074.80 348.80 0.34% 104 686.90 -2 263.30 -2.16%
30.04.2006 102 074.80 102 518.50 - 443.70 -0.43% 104 976.30 -2 901.50 -2.76%
31.03.2006 102 518.50 102 738.20 - 219.70 -0.21% 104 796.80 -2 278.30 -2.17%
28.02.2006 102 738.20 102 558.50 179.70 0.18% 104 664.40 -1 926.20 -1.84%
31.01.2006 102 558.50 104 692.70 -2 134.20 -2.04% 104 543.30 -1 984.80 -1.90%
31.12.2005 104 692.70 105 413.40 - 720.70 -0.68% 105 560.60 - 867.90 -0.82%
30.11.2005 105 413.40 104 977.50 435.90 0.42% 104 233.40 1 180.00 1.13%
31.10.2005 104 977.50 104 982.20 -4.70 -0.00% 104 136.30 841.20 0.81%
30.09.2005 104 982.20 105 349.00 - 366.80 -0.35% 104 206.80 775.40 0.74%
31.08.2005 105 349.00 105 058.40 290.60 0.28% 104 631.10 717.90 0.69%
31.07.2005 105 058.40 104 798.90 259.50 0.25% 104 391.40 667.00 0.64%
30.06.2005 104 798.90 104 686.90 112.00 0.11% 104 132.90 666.00 0.64%
31.05.2005 104 686.90 104 976.30 - 289.40 -0.28% 103 965.10 721.80 0.69%
30.04.2005 104 976.30 104 796.80 179.50 0.17% 102 470.70 2 505.60 2.45%
31.03.2005 104 796.80 104 664.40 132.40 0.13% 101 768.20 3 028.60 2.98%
28.02.2005 104 664.40 104 543.30 121.10 0.12% 104 374.20 290.20 0.28%
31.01.2005 104 543.30 105 560.60 -1 017.30 -0.96% 103 069.00 1 474.30 1.43%
31.12.2004 105 560.60 104 233.40 1 327.20 1.27% 104 473.20 1 087.40 1.04%
30.11.2004 104 233.40 104 136.30 97.10 0.09% 101 678.40 2 555.00 2.51%
31.10.2004 104 136.30 104 206.80 -70.50 -0.07% 101 430.30 2 706.00 2.67%
30.09.2004 104 206.80 104 631.10 - 424.30 -0.41% 100 634.20 3 572.60 3.55%
31.08.2004 104 631.10 104 391.40 239.70 0.23% 100 696.50 3 934.60 3.91%
31.07.2004 104 391.40 104 132.90 258.50 0.25% 100 674.00 3 717.40 3.69%
30.06.2004 104 132.90 103 965.10 167.80 0.16% 100 624.30 3 508.60 3.49%
31.05.2004 103 965.10 102 470.70 1 494.40 1.46% 100 313.10 3 652.00 3.64%
30.04.2004 102 470.70 101 768.20 702.50 0.69% 102 532.50 -61.80 -0.06%
31.03.2004 101 768.20 104 374.20 -2 606.00 -2.50% 102 545.40 - 777.20 -0.76%
29.02.2004 104 374.20 103 069.00 1 305.20 1.27% 102 426.20 1 948.00 1.90%
31.01.2004 103 069.00 104 473.20 -1 404.20 -1.34% 102 400.10 668.90 0.65%
31.12.2003 104 473.20 101 678.40 2 794.80 2.75% 101 752.40 2 720.80 2.67%
30.11.2003 101 678.40 101 430.30 248.10 0.24% 99 475.60 2 202.80 2.21%
31.10.2003 101 430.30 100 634.20 796.10 0.79% 99 810.40 1 619.90 1.62%
30.09.2003 100 634.20 100 696.50 -62.30 -0.06% 99 329.00 1 305.20 1.31%
31.08.2003 100 696.50 100 674.00 22.50 0.02% 99 094.40 1 602.10 1.62%
31.07.2003 100 674.00 100 624.30 49.70 0.05% 98 613.40 2 060.60 2.09%
30.06.2003 100 624.30 100 313.10 311.20 0.31% 98 262.90 2 361.40 2.40%
31.05.2003 100 313.10 102 532.50 -2 219.40 -2.16% 99 462.00 851.10 0.86%
30.04.2003 102 532.50 102 545.40 -12.90 -0.01% 99 486.80 3 045.70 3.06%
31.03.2003 102 545.40 102 426.20 119.20 0.12% 99 642.50 2 902.90 2.91%
28.02.2003 102 426.20 102 400.10 26.10 0.03% 99 406.50 3 019.70 3.04%
31.01.2003 102 400.10 101 752.40 647.70 0.64% 99 437.60 2 962.50 2.98%
31.12.2002 101 752.40 99 475.60 2 276.80 2.29% - - -
30.11.2002 99 475.60 99 810.40 - 334.80 -0.34% - - -
31.10.2002 99 810.40 99 329.00 481.40 0.48% - - -
30.09.2002 99 329.00 99 094.40 234.60 0.24% - - -
31.08.2002 99 094.40 98 613.40 481.00 0.49% - - -
31.07.2002 98 613.40 98 262.90 350.50 0.36% - - -
30.06.2002 98 262.90 99 462.00 -1 199.10 -1.21% - - -
31.05.2002 99 462.00 99 486.80 -24.80 -0.02% - - -
30.04.2002 99 486.80 99 642.50 - 155.70 -0.16% - - -
31.03.2002 99 642.50 99 406.50 236.00 0.24% - - -
28.02.2002 99 406.50 99 437.60 -31.10 -0.03% - - -
31.01.2002 99 437.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Stálá aktiva, CZK - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stálá aktiva, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
Stálá aktiva, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
Stálá aktiva, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele