Aktiva, hlavní položky, celkem (Bilance bank»Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, celkem (Bilance bank»Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti, Všechny měny celkem

Aktiva, hlavní položky, celkem - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem 7 678 370.60 7 629 733.70 0.64% 7 275 277.60 5.54%
UK2 Pokladna 48 418.70 46 375.30 4.41% 45 120.60 7.31%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady 6 196 213.50 6 159 145.50 0.60% 5 853 214.30 5.86%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank 2 467 453.70 2 454 461.70 0.53% 2 365 505.40 4.31%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí 384 501.50 376 911.00 2.01% 359 879.80 6.84%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem 3 344 258.40 3 327 772.80 0.50% 3 127 829.00 6.92%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky 37 911.00 35 382.30 7.15% 35 038.80 8.20%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky 937 384.80 943 518.60 -0.65% 919 676.00 1.93%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky 118 941.90 119 874.50 -0.78% 116 915.30 1.73%
UK11 Stálá aktiva 133 832.70 133 118.10 0.54% 125 714.10 6.46%
UK12 Ostatní aktiva bilanční 205 667.90 192 319.50 6.94% 179 598.70 14.52%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů 128 538.10 112 017.30 14.75% 95 154.00 35.08%

Aktiva bilanční celkem

ObdobíHodnota
31.10.2018 7 678 370.60
30.09.2018 7 629 733.70
31.08.2018 7 626 900.10
31.07.2018 7 562 219.50
30.06.2018 7 458 294.90
31.05.2018 7 557 398.30
30.04.2018 7 502 609.60
31.03.2018 7 371 154.90
28.02.2018 7 324 277.30
31.01.2018 7 313 901.60
Další »
Aktiva bilanční celkem,Aktiva, hlavní položky, celkem

Pokladna

ObdobíHodnota
31.10.2018 48 418.70
30.09.2018 46 375.30
31.08.2018 46 560.50
31.07.2018 47 289.00
30.06.2018 46 785.70
31.05.2018 45 962.50
30.04.2018 46 091.70
31.03.2018 46 602.00
28.02.2018 46 832.40
31.01.2018 49 116.30
Další »
Pokladna,Aktiva, hlavní položky, celkem

Poskytnuté úvěry a vklady

ObdobíHodnota
31.10.2018 6 196 213.50
30.09.2018 6 159 145.50
31.08.2018 6 155 450.30
31.07.2018 6 087 046.80
30.06.2018 5 979 413.00
31.05.2018 6 113 058.10
30.04.2018 6 073 365.80
31.03.2018 5 960 522.80
28.02.2018 5 928 000.40
31.01.2018 5 924 433.60
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady,Aktiva, hlavní položky, celkem

Vklady a úvěry u centrálních bank

ObdobíHodnota
31.10.2018 2 467 453.70
30.09.2018 2 454 461.70
31.08.2018 2 491 579.60
31.07.2018 2 425 004.30
30.06.2018 2 396 102.80
31.05.2018 2 531 606.60
30.04.2018 2 486 115.60
31.03.2018 2 384 818.70
28.02.2018 2 396 732.10
31.01.2018 2 437 431.80
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank,Aktiva, hlavní položky, celkem

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí

ObdobíHodnota
31.10.2018 384 501.50
30.09.2018 376 911.00
31.08.2018 367 932.20
31.07.2018 383 165.10
30.06.2018 350 520.50
31.05.2018 388 675.30
30.04.2018 412 942.70
31.03.2018 410 863.40
28.02.2018 386 524.60
31.01.2018 363 148.20
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí,Aktiva, hlavní položky, celkem

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem

ObdobíHodnota
31.10.2018 3 344 258.40
30.09.2018 3 327 772.80
31.08.2018 3 295 938.60
31.07.2018 3 278 877.30
30.06.2018 3 232 789.70
31.05.2018 3 192 776.20
30.04.2018 3 174 307.50
31.03.2018 3 164 840.80
28.02.2018 3 144 743.70
31.01.2018 3 123 853.60
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem,Aktiva, hlavní položky, celkem

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky

ObdobíHodnota
31.10.2018 37 911.00
30.09.2018 35 382.30
31.08.2018 35 617.40
31.07.2018 34 638.90
30.06.2018 34 253.50
31.05.2018 33 013.70
30.04.2018 33 825.60
31.03.2018 32 004.10
28.02.2018 34 023.10
31.01.2018 31 093.10
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky,Aktiva, hlavní položky, celkem

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky

ObdobíHodnota
31.10.2018 937 384.80
30.09.2018 943 518.60
31.08.2018 947 892.30
31.07.2018 961 085.50
30.06.2018 958 225.40
31.05.2018 936 889.50
30.04.2018 926 400.60
31.03.2018 913 921.90
28.02.2018 900 314.00
31.01.2018 882 894.50
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky,Aktiva, hlavní položky, celkem

Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu

ObdobíHodnota
31.10.2018 0.00
30.09.2018 0.00
31.08.2018 0.00
31.07.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.05.2018 0.00
30.04.2018 0.00
31.03.2018 0.00
28.02.2018 0.00
31.01.2018 0.00
Další »
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu,Aktiva, hlavní položky, celkem

Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky

ObdobíHodnota
31.10.2018 118 941.90
30.09.2018 119 874.50
31.08.2018 118 339.70
31.07.2018 116 738.50
30.06.2018 116 469.70
31.05.2018 116 329.50
30.04.2018 115 422.90
31.03.2018 111 577.20
28.02.2018 110 356.90
31.01.2018 110 540.70
Další »
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky,Aktiva, hlavní položky, celkem

Stálá aktiva

ObdobíHodnota
31.10.2018 133 832.70
30.09.2018 133 118.10
31.08.2018 133 417.20
31.07.2018 132 887.20
30.06.2018 132 038.50
31.05.2018 131 539.30
30.04.2018 130 874.30
31.03.2018 130 307.20
28.02.2018 130 000.80
31.01.2018 129 755.20
Další »
Stálá aktiva,Aktiva, hlavní položky, celkem

Ostatní aktiva bilanční

ObdobíHodnota
31.10.2018 205 667.90
30.09.2018 192 319.50
31.08.2018 189 622.70
31.07.2018 182 539.30
30.06.2018 191 113.70
31.05.2018 180 605.70
30.04.2018 176 628.60
31.03.2018 176 219.70
28.02.2018 174 749.70
31.01.2018 186 068.20
Další »
Ostatní aktiva bilanční,Aktiva, hlavní položky, celkem

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů

ObdobíHodnota
31.10.2018 128 538.10
30.09.2018 112 017.30
31.08.2018 105 682.10
31.07.2018 98 824.10
30.06.2018 104 711.80
31.05.2018 96 451.60
30.04.2018 88 564.00
31.03.2018 86 993.80
28.02.2018 92 496.10
31.01.2018 102 844.50
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů,Aktiva, hlavní položky, celkem

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, celkem (Aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.