(4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stav devizových rezerv (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stav devizových rezerv (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ...      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2018 7 379.10
Max 31.01.2012 13 273.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 7 881.70 7 952.00 -70.30 -0.88% 8 148.90 - 267.20 -3.28%
28.02.2019 7 952.00 8 017.30 -65.30 -0.81% 8 269.90 - 317.90 -3.84%
31.01.2019 8 017.30 8 117.20 -99.90 -1.23% 8 271.80 - 254.50 -3.08%
31.12.2018 8 117.20 7 850.20 267.00 3.40% 8 376.70 - 259.50 -3.10%
30.11.2018 7 850.20 7 831.20 19.00 0.24% 8 372.80 - 522.60 -6.24%
31.10.2018 7 831.20 7 379.10 452.10 6.13% 8 531.30 - 700.10 -8.21%
30.09.2018 7 379.10 7 794.80 - 415.70 -5.33% 8 593.20 -1 214.10 -14.13%
31.08.2018 7 794.80 7 849.50 -54.70 -0.70% 8 746.80 - 952.00 -10.88%
31.07.2018 7 849.50 8 331.00 - 481.50 -5.78% 8 624.60 - 775.10 -8.99%
30.06.2018 8 331.00 8 578.00 - 247.00 -2.88% 8 738.20 - 407.20 -4.66%
31.05.2018 8 578.00 8 280.00 298.00 3.60% 9 191.00 - 613.00 -6.67%
30.04.2018 8 280.00 8 148.90 131.10 1.61% 9 627.60 -1 347.60 -14.00%
31.03.2018 8 148.90 8 269.90 - 121.00 -1.46% 9 696.40 -1 547.50 -15.96%
28.02.2018 8 269.90 8 271.80 -1.90 -0.02% 9 859.10 -1 589.20 -16.12%
31.01.2018 8 271.80 8 376.70 - 104.90 -1.25% 9 301.40 -1 029.60 -11.07%
31.12.2017 8 376.70 8 372.80 3.90 0.05% 9 329.70 - 953.00 -10.21%
30.11.2017 8 372.80 8 531.30 - 158.50 -1.86% 9 488.80 -1 116.00 -11.76%
31.10.2017 8 531.30 8 593.20 -61.90 -0.72% 9 875.30 -1 344.00 -13.61%
30.09.2017 8 593.20 8 746.80 - 153.60 -1.76% 10 093.00 -1 499.80 -14.86%
31.08.2017 8 746.80 8 624.60 122.20 1.42% 10 021.80 -1 275.00 -12.72%
31.07.2017 8 624.60 8 738.20 - 113.60 -1.30% 10 223.20 -1 598.60 -15.64%
30.06.2017 8 738.20 9 191.00 - 452.80 -4.93% 10 256.80 -1 518.60 -14.81%
31.05.2017 9 191.00 9 627.60 - 436.60 -4.53% 9 346.70 - 155.70 -1.67%
30.04.2017 9 627.60 9 696.40 -68.80 -0.71% 9 595.50 32.10 0.33%
31.03.2017 9 696.40 9 859.10 - 162.70 -1.65% 9 304.50 391.90 4.21%
28.02.2017 9 859.10 9 301.40 557.70 6.00% 9 736.20 122.90 1.26%
31.01.2017 9 301.40 9 329.70 -28.30 -0.30% 8 858.60 442.80 5.00%
31.12.2016 9 329.70 9 488.80 - 159.10 -1.68% 8 518.60 811.10 9.52%
30.11.2016 9 488.80 9 875.30 - 386.50 -3.91% 8 711.30 777.50 8.93%
31.10.2016 9 875.30 10 093.00 - 217.70 -2.16% 9 118.90 756.40 8.29%
30.09.2016 10 093.00 10 021.80 71.20 0.71% 8 799.40 1 293.60 14.70%
31.08.2016 10 021.80 10 223.20 - 201.40 -1.97% 8 836.00 1 185.80 13.42%
31.07.2016 10 223.20 10 256.80 -33.60 -0.33% 8 725.30 1 497.90 17.17%
30.06.2016 10 256.80 9 346.70 910.10 9.74% 9 376.40 880.40 9.39%
31.05.2016 9 346.70 9 595.50 - 248.80 -2.59% 9 745.90 - 399.20 -4.10%
30.04.2016 9 595.50 9 304.50 291.00 3.13% 9 835.20 - 239.70 -2.44%
31.03.2016 9 304.50 9 736.20 - 431.70 -4.43% 10 134.00 - 829.50 -8.19%
29.02.2016 9 736.20 8 858.60 877.60 9.91% 9 875.70 - 139.50 -1.41%
31.01.2016 8 858.60 8 518.60 340.00 3.99% 10 571.20 -1 712.60 -16.20%
31.12.2015 8 518.60 8 711.30 - 192.70 -2.21% 9 318.90 - 800.30 -8.59%
30.11.2015 8 711.30 9 118.90 - 407.60 -4.47% 8 929.90 - 218.60 -2.45%
31.10.2015 9 118.90 8 799.40 319.50 3.63% 8 854.30 264.60 2.99%
30.09.2015 8 799.40 8 836.00 -36.60 -0.41% 8 998.70 - 199.30 -2.21%
31.08.2015 8 836.00 8 725.30 110.70 1.27% 9 234.20 - 398.20 -4.31%
31.07.2015 8 725.30 9 376.40 - 651.10 -6.94% 9 191.30 - 466.00 -5.07%
30.06.2015 9 376.40 9 745.90 - 369.50 -3.79% 9 090.00 286.40 3.15%
31.05.2015 9 745.90 9 835.20 -89.30 -0.91% 8 718.50 1 027.40 11.78%
30.04.2015 9 835.20 10 134.00 - 298.80 -2.95% 8 827.40 1 007.80 11.42%
31.03.2015 10 134.00 9 875.70 258.30 2.62% 8 873.40 1 260.60 14.21%
28.02.2015 9 875.70 10 571.20 - 695.50 -6.58% 9 163.80 711.90 7.77%
31.01.2015 10 571.20 9 318.90 1 252.30 13.44% 8 888.00 1 683.20 18.94%
31.12.2014 9 318.90 8 929.90 389.00 4.36% 8 341.80 977.10 11.71%
30.11.2014 8 929.90 8 854.30 75.60 0.85% 8 713.10 216.80 2.49%
31.10.2014 8 854.30 8 998.70 - 144.40 -1.60% 8 810.70 43.60 0.49%
30.09.2014 8 998.70 9 234.20 - 235.50 -2.55% 8 748.70 250.00 2.86%
31.08.2014 9 234.20 9 191.30 42.90 0.47% 9 496.80 - 262.60 -2.77%
31.07.2014 9 191.30 9 090.00 101.30 1.11% 9 123.90 67.40 0.74%
30.06.2014 9 090.00 8 718.50 371.50 4.26% 8 688.30 401.70 4.62%
31.05.2014 8 718.50 8 827.40 - 108.90 -1.23% 9 952.10 -1 233.60 -12.40%
30.04.2014 8 827.40 8 873.40 -46.00 -0.52% 10 552.40 -1 725.00 -16.35%
31.03.2014 8 873.40 9 163.80 - 290.40 -3.17% 11 772.70 -2 899.30 -24.63%
28.02.2014 9 163.80 8 888.00 275.80 3.10% 11 513.80 -2 350.00 -20.41%
31.01.2014 8 888.00 8 341.80 546.20 6.55% 11 760.50 -2 872.50 -24.42%
31.12.2013 8 341.80 8 713.10 - 371.30 -4.26% 11 776.20 -3 434.40 -29.16%
30.11.2013 8 713.10 8 810.70 -97.60 -1.11% 12 461.70 -3 748.60 -30.08%
31.10.2013 8 810.70 8 748.70 62.00 0.71% 12 314.40 -3 503.70 -28.45%
30.09.2013 8 748.70 9 496.80 - 748.10 -7.88% 12 771.10 -4 022.40 -31.50%
31.08.2013 9 496.80 9 123.90 372.90 4.09% 12 520.50 -3 023.70 -24.15%
31.07.2013 9 123.90 8 688.30 435.60 5.01% 13 133.30 -4 009.40 -30.53%
30.06.2013 8 688.30 9 952.10 -1 263.80 -12.70% 12 842.50 -4 154.20 -32.35%
31.05.2013 9 952.10 10 552.40 - 600.30 -5.69% 12 596.00 -2 643.90 -20.99%
30.04.2013 10 552.40 11 772.70 -1 220.30 -10.37% 12 254.50 -1 702.10 -13.89%
31.03.2013 11 772.70 11 513.80 258.90 2.25% 12 193.40 - 420.70 -3.45%
28.02.2013 11 513.80 11 760.50 - 246.70 -2.10% 13 099.20 -1 585.40 -12.10%
31.01.2013 11 760.50 11 776.20 -15.70 -0.13% 13 273.00 -1 512.50 -11.40%
31.12.2012 11 776.20 12 461.70 - 685.50 -5.50% - - -
30.11.2012 12 461.70 12 314.40 147.30 1.20% - - -
31.10.2012 12 314.40 12 771.10 - 456.70 -3.58% - - -
30.09.2012 12 771.10 12 520.50 250.60 2.00% - - -
31.08.2012 12 520.50 13 133.30 - 612.80 -4.67% - - -
31.07.2012 13 133.30 12 842.50 290.80 2.26% - - -
30.06.2012 12 842.50 12 596.00 246.50 1.96% - - -
31.05.2012 12 596.00 12 254.50 341.50 2.79% - - -
30.04.2012 12 254.50 12 193.40 61.10 0.50% - - -
31.03.2012 12 193.40 13 099.20 - 905.80 -6.91% - - -
29.02.2012 13 099.20 13 273.00 - 173.80 -1.31% - - -
31.01.2012 13 273.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

     (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
     (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) (Stav devizových rezerv)
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies