(4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ...      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2018 8 148.90
Max 31.01.2012 13 273.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 8 331.00 8 578.00 - 247.00 -2.88% 8 738.20 - 407.20 -4.66%
31.05.2018 8 578.00 8 280.00 298.00 3.60% 9 191.00 - 613.00 -6.67%
30.04.2018 8 280.00 8 148.90 131.10 1.61% 9 627.60 -1 347.60 -14.00%
31.03.2018 8 148.90 8 269.90 - 121.00 -1.46% 9 696.40 -1 547.50 -15.96%
28.02.2018 8 269.90 8 271.80 -1.90 -0.02% 9 859.10 -1 589.20 -16.12%
31.01.2018 8 271.80 8 376.70 - 104.90 -1.25% 9 301.40 -1 029.60 -11.07%
31.12.2017 8 376.70 8 372.80 3.90 0.05% 9 329.70 - 953.00 -10.21%
30.11.2017 8 372.80 8 531.30 - 158.50 -1.86% 9 488.80 -1 116.00 -11.76%
31.10.2017 8 531.30 8 593.20 -61.90 -0.72% 9 875.30 -1 344.00 -13.61%
30.09.2017 8 593.20 8 746.80 - 153.60 -1.76% 10 093.00 -1 499.80 -14.86%
31.08.2017 8 746.80 8 624.60 122.20 1.42% 10 021.80 -1 275.00 -12.72%
31.07.2017 8 624.60 8 738.20 - 113.60 -1.30% 10 223.20 -1 598.60 -15.64%
30.06.2017 8 738.20 9 191.00 - 452.80 -4.93% 10 256.80 -1 518.60 -14.81%
31.05.2017 9 191.00 9 627.60 - 436.60 -4.53% 9 346.70 - 155.70 -1.67%
30.04.2017 9 627.60 9 696.40 -68.80 -0.71% 9 595.50 32.10 0.33%
31.03.2017 9 696.40 9 859.10 - 162.70 -1.65% 9 304.50 391.90 4.21%
28.02.2017 9 859.10 9 301.40 557.70 6.00% 9 736.20 122.90 1.26%
31.01.2017 9 301.40 9 329.70 -28.30 -0.30% 8 858.60 442.80 5.00%
31.12.2016 9 329.70 9 488.80 - 159.10 -1.68% 8 518.60 811.10 9.52%
30.11.2016 9 488.80 9 875.30 - 386.50 -3.91% 8 711.30 777.50 8.93%
31.10.2016 9 875.30 10 093.00 - 217.70 -2.16% 9 118.90 756.40 8.29%
30.09.2016 10 093.00 10 021.80 71.20 0.71% 8 799.40 1 293.60 14.70%
31.08.2016 10 021.80 10 223.20 - 201.40 -1.97% 8 836.00 1 185.80 13.42%
31.07.2016 10 223.20 10 256.80 -33.60 -0.33% 8 725.30 1 497.90 17.17%
30.06.2016 10 256.80 9 346.70 910.10 9.74% 9 376.40 880.40 9.39%
31.05.2016 9 346.70 9 595.50 - 248.80 -2.59% 9 745.90 - 399.20 -4.10%
30.04.2016 9 595.50 9 304.50 291.00 3.13% 9 835.20 - 239.70 -2.44%
31.03.2016 9 304.50 9 736.20 - 431.70 -4.43% 10 134.00 - 829.50 -8.19%
29.02.2016 9 736.20 8 858.60 877.60 9.91% 9 875.70 - 139.50 -1.41%
31.01.2016 8 858.60 8 518.60 340.00 3.99% 10 571.20 -1 712.60 -16.20%
31.12.2015 8 518.60 8 711.30 - 192.70 -2.21% 9 318.90 - 800.30 -8.59%
30.11.2015 8 711.30 9 118.90 - 407.60 -4.47% 8 929.90 - 218.60 -2.45%
31.10.2015 9 118.90 8 799.40 319.50 3.63% 8 854.30 264.60 2.99%
30.09.2015 8 799.40 8 836.00 -36.60 -0.41% 8 998.70 - 199.30 -2.21%
31.08.2015 8 836.00 8 725.30 110.70 1.27% 9 234.20 - 398.20 -4.31%
31.07.2015 8 725.30 9 376.40 - 651.10 -6.94% 9 191.30 - 466.00 -5.07%
30.06.2015 9 376.40 9 745.90 - 369.50 -3.79% 9 090.00 286.40 3.15%
31.05.2015 9 745.90 9 835.20 -89.30 -0.91% 8 718.50 1 027.40 11.78%
30.04.2015 9 835.20 10 134.00 - 298.80 -2.95% 8 827.40 1 007.80 11.42%
31.03.2015 10 134.00 9 875.70 258.30 2.62% 8 873.40 1 260.60 14.21%
28.02.2015 9 875.70 10 571.20 - 695.50 -6.58% 9 163.80 711.90 7.77%
31.01.2015 10 571.20 9 318.90 1 252.30 13.44% 8 888.00 1 683.20 18.94%
31.12.2014 9 318.90 8 929.90 389.00 4.36% 8 341.80 977.10 11.71%
30.11.2014 8 929.90 8 854.30 75.60 0.85% 8 713.10 216.80 2.49%
31.10.2014 8 854.30 8 998.70 - 144.40 -1.60% 8 810.70 43.60 0.49%
30.09.2014 8 998.70 9 234.20 - 235.50 -2.55% 8 748.70 250.00 2.86%
31.08.2014 9 234.20 9 191.30 42.90 0.47% 9 496.80 - 262.60 -2.77%
31.07.2014 9 191.30 9 090.00 101.30 1.11% 9 123.90 67.40 0.74%
30.06.2014 9 090.00 8 718.50 371.50 4.26% 8 688.30 401.70 4.62%
31.05.2014 8 718.50 8 827.40 - 108.90 -1.23% 9 952.10 -1 233.60 -12.40%
30.04.2014 8 827.40 8 873.40 -46.00 -0.52% 10 552.40 -1 725.00 -16.35%
31.03.2014 8 873.40 9 163.80 - 290.40 -3.17% 11 772.70 -2 899.30 -24.63%
28.02.2014 9 163.80 8 888.00 275.80 3.10% 11 513.80 -2 350.00 -20.41%
31.01.2014 8 888.00 8 341.80 546.20 6.55% 11 760.50 -2 872.50 -24.42%
31.12.2013 8 341.80 8 713.10 - 371.30 -4.26% 11 776.20 -3 434.40 -29.16%
30.11.2013 8 713.10 8 810.70 -97.60 -1.11% 12 461.70 -3 748.60 -30.08%
31.10.2013 8 810.70 8 748.70 62.00 0.71% 12 314.40 -3 503.70 -28.45%
30.09.2013 8 748.70 9 496.80 - 748.10 -7.88% 12 771.10 -4 022.40 -31.50%
31.08.2013 9 496.80 9 123.90 372.90 4.09% 12 520.50 -3 023.70 -24.15%
31.07.2013 9 123.90 8 688.30 435.60 5.01% 13 133.30 -4 009.40 -30.53%
30.06.2013 8 688.30 9 952.10 -1 263.80 -12.70% 12 842.50 -4 154.20 -32.35%
31.05.2013 9 952.10 10 552.40 - 600.30 -5.69% 12 596.00 -2 643.90 -20.99%
30.04.2013 10 552.40 11 772.70 -1 220.30 -10.37% 12 254.50 -1 702.10 -13.89%
31.03.2013 11 772.70 11 513.80 258.90 2.25% 12 193.40 - 420.70 -3.45%
28.02.2013 11 513.80 11 760.50 - 246.70 -2.10% 13 099.20 -1 585.40 -12.10%
31.01.2013 11 760.50 11 776.20 -15.70 -0.13% 13 273.00 -1 512.50 -11.40%
31.12.2012 11 776.20 12 461.70 - 685.50 -5.50% - - -
30.11.2012 12 461.70 12 314.40 147.30 1.20% - - -
31.10.2012 12 314.40 12 771.10 - 456.70 -3.58% - - -
30.09.2012 12 771.10 12 520.50 250.60 2.00% - - -
31.08.2012 12 520.50 13 133.30 - 612.80 -4.67% - - -
31.07.2012 13 133.30 12 842.50 290.80 2.26% - - -
30.06.2012 12 842.50 12 596.00 246.50 1.96% - - -
31.05.2012 12 596.00 12 254.50 341.50 2.79% - - -
30.04.2012 12 254.50 12 193.40 61.10 0.50% - - -
31.03.2012 12 193.40 13 099.20 - 905.80 -6.91% - - -
29.02.2012 13 099.20 13 273.00 - 173.80 -1.31% - - -
31.01.2012 13 273.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 49 879.60 107 659.10 -57 779.50 -53.67% 107 659.10 -57 779.50 -53.67%
01.01.2017 107 659.10 116 130.10 -8 471.00 -7.29% 116 130.10 -8 471.00 -7.29%
01.01.2016 116 130.10 112 247.90 3 882.20 3.46% 112 247.90 3 882.20 3.46%
01.01.2015 112 247.90 108 088.40 4 159.50 3.85% 108 088.40 4 159.50 3.85%
01.01.2014 108 088.40 117 474.80 -9 386.40 -7.99% 117 474.80 -9 386.40 -7.99%
01.01.2013 117 474.80 151 235.80 -33 761.00 -22.32% 151 235.80 -33 761.00 -22.32%
01.01.2012 151 235.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

     (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
     (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) (Stav devizových rezerv)
Repo operace (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
NACE 47.19 + 47.4 až 47.9 Maloobchod s nepotravinářským zbožím (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data)
NACE 47.19 + 47.4 až 47.9 Maloobchod s nepotravinářským zbožím (Stálé ceny, 2015=100, měsíční data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů