(1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stav devizových rezerv (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Stav devizových rezerv (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ...      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 3 115 994.70
Min 29.02.2012 595 404.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 3 076 711.20 2 783 204.00 293 507.20 10.55% 2 965 619.10 111 092.10 3.75%
28.02.2019 2 783 204.00 2 776 182.60 7 021.40 0.25% 2 576 160.40 207 043.60 8.04%
31.01.2019 2 776 182.60 3 115 124.00 - 338 941.40 -10.88% 2 478 269.50 297 913.10 12.02%
31.12.2018 3 115 124.00 2 719 944.30 395 179.70 14.53% 3 086 170.90 28 953.10 0.94%
30.11.2018 2 719 944.30 2 685 687.90 34 256.40 1.28% 2 604 918.50 115 025.80 4.42%
31.10.2018 2 685 687.90 2 849 743.70 - 164 055.80 -5.76% 2 579 842.60 105 845.30 4.10%
30.09.2018 2 849 743.70 2 643 062.20 206 681.50 7.82% 3 022 142.40 - 172 398.70 -5.70%
31.08.2018 2 643 062.20 2 622 816.60 20 245.60 0.77% 2 699 355.60 -56 293.40 -2.09%
31.07.2018 2 622 816.60 3 056 349.20 - 433 532.60 -14.18% 2 767 045.00 - 144 228.40 -5.21%
30.06.2018 3 056 349.20 2 646 577.10 409 772.10 15.48% 3 045 615.00 10 734.20 0.35%
31.05.2018 2 646 577.10 2 539 826.70 106 750.40 4.20% 2 788 924.70 - 142 347.60 -5.10%
30.04.2018 2 539 826.70 2 965 619.10 - 425 792.40 -14.36% 2 945 987.30 - 406 160.60 -13.79%
31.03.2018 2 965 619.10 2 576 160.40 389 458.70 15.12% 3 115 994.70 - 150 375.60 -4.83%
28.02.2018 2 576 160.40 2 478 269.50 97 890.90 3.95% 2 401 051.00 175 109.40 7.29%
31.01.2018 2 478 269.50 3 086 170.90 - 607 901.40 -19.70% 2 123 696.00 354 573.50 16.70%
31.12.2017 3 086 170.90 2 604 918.50 481 252.40 18.47% 2 123 299.50 962 871.40 45.35%
30.11.2017 2 604 918.50 2 579 842.60 25 075.90 0.97% 1 804 789.90 800 128.60 44.33%
31.10.2017 2 579 842.60 3 022 142.40 - 442 299.80 -14.64% 1 832 657.20 747 185.40 40.77%
30.09.2017 3 022 142.40 2 699 355.60 322 786.80 11.96% 1 787 952.50 1 234 189.90 69.03%
31.08.2017 2 699 355.60 2 767 045.00 -67 689.40 -2.45% 1 641 099.50 1 058 256.10 64.48%
31.07.2017 2 767 045.00 3 045 615.00 - 278 570.00 -9.15% 1 625 419.80 1 141 625.20 70.24%
30.06.2017 3 045 615.00 2 788 924.70 256 690.30 9.20% 1 705 887.10 1 339 727.90 78.54%
31.05.2017 2 788 924.70 2 945 987.30 - 157 062.60 -5.33% 1 638 459.10 1 150 465.60 70.22%
30.04.2017 2 945 987.30 3 115 994.70 - 170 007.40 -5.46% 1 621 620.60 1 324 366.70 81.67%
31.03.2017 3 115 994.70 2 401 051.00 714 943.70 29.78% 1 639 176.50 1 476 818.20 90.10%
28.02.2017 2 401 051.00 2 123 696.00 277 355.00 13.06% 1 583 773.20 817 277.80 51.60%
31.01.2017 2 123 696.00 2 123 299.50 396.50 0.02% 1 503 108.50 620 587.50 41.29%
31.12.2016 2 123 299.50 1 804 789.90 318 509.60 17.65% 1 520 737.50 602 562.00 39.62%
30.11.2016 1 804 789.90 1 832 657.20 -27 867.30 -1.52% 1 425 962.60 378 827.30 26.57%
31.10.2016 1 832 657.20 1 787 952.50 44 704.70 2.50% 1 407 989.90 424 667.30 30.16%
30.09.2016 1 787 952.50 1 641 099.50 146 853.00 8.95% 1 414 109.90 373 842.60 26.44%
31.08.2016 1 641 099.50 1 625 419.80 15 679.70 0.96% 1 313 402.20 327 697.30 24.95%
31.07.2016 1 625 419.80 1 705 887.10 -80 467.30 -4.72% 1 268 459.90 356 959.90 28.14%
30.06.2016 1 705 887.10 1 638 459.10 67 428.00 4.12% 1 266 953.70 438 933.40 34.64%
31.05.2016 1 638 459.10 1 621 620.60 16 838.50 1.04% 1 277 269.10 361 190.00 28.28%
30.04.2016 1 621 620.60 1 639 176.50 -17 555.90 -1.07% 1 222 214.10 399 406.50 32.68%
31.03.2016 1 639 176.50 1 583 773.20 55 403.30 3.50% 1 185 909.40 453 267.10 38.22%
29.02.2016 1 583 773.20 1 503 108.50 80 664.70 5.37% 1 151 153.80 432 619.40 37.58%
31.01.2016 1 503 108.50 1 520 737.50 -17 629.00 -1.16% 1 104 766.80 398 341.70 36.06%
31.12.2015 1 520 737.50 1 425 962.60 94 774.90 6.65% 1 135 403.40 385 334.10 33.94%
30.11.2015 1 425 962.60 1 407 989.90 17 972.70 1.28% 1 089 723.50 336 239.10 30.86%
31.10.2015 1 407 989.90 1 414 109.90 -6 120.00 -0.43% 1 070 230.10 337 759.80 31.56%
30.09.2015 1 414 109.90 1 313 402.20 100 707.70 7.67% 1 087 591.30 326 518.60 30.02%
31.08.2015 1 313 402.20 1 268 459.90 44 942.30 3.54% 1 099 715.10 213 687.10 19.43%
31.07.2015 1 268 459.90 1 266 953.70 1 506.20 0.12% 1 041 961.10 226 498.80 21.74%
30.06.2015 1 266 953.70 1 277 269.10 -10 315.40 -0.81% 1 032 744.40 234 209.30 22.68%
31.05.2015 1 277 269.10 1 222 214.10 55 055.00 4.50% 950 450.60 326 818.50 34.39%
30.04.2015 1 222 214.10 1 185 909.40 36 304.70 3.06% 958 234.50 263 979.60 27.55%
31.03.2015 1 185 909.40 1 151 153.80 34 755.60 3.02% 1 049 314.70 136 594.70 13.02%
28.02.2015 1 151 153.80 1 104 766.80 46 387.00 4.20% 987 835.30 163 318.50 16.53%
31.01.2015 1 104 766.80 1 135 403.40 -30 636.60 -2.70% 1 006 489.60 98 277.20 9.76%
31.12.2014 1 135 403.40 1 089 723.50 45 679.90 4.19% 963 954.10 171 449.30 17.79%
30.11.2014 1 089 723.50 1 070 230.10 19 493.40 1.82% 969 287.40 120 436.10 12.43%
31.10.2014 1 070 230.10 1 087 591.30 -17 361.20 -1.60% 759 472.50 310 757.60 40.92%
30.09.2014 1 087 591.30 1 099 715.10 -12 123.80 -1.10% 763 115.00 324 476.30 42.52%
31.08.2014 1 099 715.10 1 041 961.10 57 754.00 5.54% 762 364.10 337 351.00 44.25%
31.07.2014 1 041 961.10 1 032 744.40 9 216.70 0.89% 743 665.50 298 295.60 40.11%
30.06.2014 1 032 744.40 950 450.60 82 293.80 8.66% 755 183.10 277 561.30 36.75%
31.05.2014 950 450.60 958 234.50 -7 783.90 -0.81% 751 181.30 199 269.30 26.53%
30.04.2014 958 234.50 1 049 314.70 -91 080.20 -8.68% 754 108.50 204 126.00 27.07%
31.03.2014 1 049 314.70 987 835.30 61 479.40 6.22% 776 328.30 272 986.40 35.16%
28.02.2014 987 835.30 1 006 489.60 -18 654.30 -1.85% 739 142.70 248 692.60 33.65%
31.01.2014 1 006 489.60 963 954.10 42 535.50 4.41% 731 742.10 274 747.50 37.55%
31.12.2013 963 954.10 969 287.40 -5 333.30 -0.55% 713 378.40 250 575.70 35.13%
30.11.2013 969 287.40 759 472.50 209 814.90 27.63% 674 947.30 294 340.10 43.61%
31.10.2013 759 472.50 763 115.00 -3 642.50 -0.48% 680 470.30 79 002.20 11.61%
30.09.2013 763 115.00 762 364.10 750.90 0.10% 687 199.50 75 915.50 11.05%
31.08.2013 762 364.10 743 665.50 18 698.60 2.51% 681 561.00 80 803.10 11.86%
31.07.2013 743 665.50 755 183.10 -11 517.60 -1.53% 694 733.20 48 932.30 7.04%
30.06.2013 755 183.10 751 181.30 4 001.80 0.53% 670 513.20 84 669.90 12.63%
31.05.2013 751 181.30 754 108.50 -2 927.20 -0.39% 655 870.90 95 310.40 14.53%
30.04.2013 754 108.50 776 328.30 -22 219.80 -2.86% 632 733.40 121 375.10 19.18%
31.03.2013 776 328.30 739 142.70 37 185.60 5.03% 622 251.20 154 077.10 24.76%
28.02.2013 739 142.70 731 742.10 7 400.60 1.01% 595 404.10 143 738.60 24.14%
31.01.2013 731 742.10 713 378.40 18 363.70 2.57% 601 188.20 130 553.90 21.72%
31.12.2012 713 378.40 674 947.30 38 431.10 5.69% - - -
30.11.2012 674 947.30 680 470.30 -5 523.00 -0.81% - - -
31.10.2012 680 470.30 687 199.50 -6 729.20 -0.98% - - -
30.09.2012 687 199.50 681 561.00 5 638.50 0.83% - - -
31.08.2012 681 561.00 694 733.20 -13 172.20 -1.90% - - -
31.07.2012 694 733.20 670 513.20 24 220.00 3.61% - - -
30.06.2012 670 513.20 655 870.90 14 642.30 2.23% - - -
31.05.2012 655 870.90 632 733.40 23 137.50 3.66% - - -
30.04.2012 632 733.40 622 251.20 10 482.20 1.68% - - -
31.03.2012 622 251.20 595 404.10 26 847.10 4.51% - - -
29.02.2012 595 404.10 601 188.20 -5 784.10 -0.96% - - -
31.01.2012 601 188.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

     (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
     (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) (Stav devizových rezerv)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))

Označení stránky: devizové reservy

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies